Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Rusza Program “Sportowe wakacje+”

Konkurs współfinansowany ze środków budżetu państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowe Wakacje +”

W ramach Programu, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej została krajowym operatorem organizacji obozów sportowych. Dzięki tej inicjatywie dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z aktywnego wypoczynku. Na to zadanie Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Fundacja LOTTO przeznaczą 15 mln zł. 

Program jest skierowany do organizacji pozarządowych powołanych do realizacji zadań – w ramach swojej podstawowej działalności statutowej – w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń oraz fundacji, które są zarejestrowane na terenie Polski.

Nabór wniosków realizowany będzie do dnia 31 lipca 2022 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonej na realizację programu. W przypadku wnioskowania o refundację kosztów obozu, który odbył się przed dniem złożenia wniosku lub w trakcie jego realizacji, termin składania aplikacji o dofinansowanie w ramach Konkursu, upływa z dniem 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje o Programie “Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/

W celu ułatwienia przygotowania wniosku w konkursie, Fundacja LOTTO zamieściła na stronie www szczegółową instrukcję wypełniania wniosku wraz ze wzorem umowy. Dokumenty znajdują się na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/przygotowania-wniosku-w-konkursie-sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto-2022/