Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

GOK w Wiązownie. Fałszywy alarm

Plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiązownie. W tle wozy strażackie
Na szczęście alarm okazał się fałszywy (Foto: FB)

W nocy ze środy na czwartek do Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie i Urzędu Gminy Wiązowna dotarł anonimowy e-mail z informacją, iż w Pawilonie Kultury została ukryta paczka z trującym gazem.

Rano po odczytaniu wiadomości powiadomiono odpowiednie służby, a te zarządziły natychmiastową ewakuację. Po kilku minutach przed budynkiem Pawilonu pojawili się funkcjonariusze policji z posterunku w Wiązownie, dwie gminne jednostki straży pożarnej i jednostka PSP z Otwocka. W czasie przeszukania obiektu nie znaleziono paczki z niebezpieczną zawartością.

Alarm okazał się fałszywy.

Zakupimy nowoczesny sprzęt dla straży

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości powyżej 25 tys. zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych. O przyznanie środków ubiegaliśmy się składając wniosek w naborze na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB. Dla OSP Wiązowna, Malcanów i Glinianka planujemy zakupić m. in. torby ratownicze, parawany ochronne, zestaw osłon ostrych krawędzi, przenośny zestaw oświetleniowy, nóż do pasów bezpieczeństwa, plandekę wielofunkcyjną. Przyznana dotacja i środki własne pozwolą nam zakupić ten nowoczesny sprzęt, jakże potrzebny w chwilach zagrożenia życia. Nasi strażacy często wyjeżdżają na akcje na drogach, do pożarów budynków czy terenów leśnych. Unowocześnienie sprzętu ratowniczego było dla nas bardzo ważne i każde dodatkowe pieniądze na ten cel są potrzebne. Powyżej prezentujemy zdjęcia z podpisania umowy na ten cel.

Szczegółowych informacji udziela Michał Białek, pok. 208, tel. 22 512 58 38, email: m.bialek@wiazowna.pl

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka
wszystkim strażakom z PPSP w Otwocku
oraz druhom – ochotnikom z OSP Wiązowna, OSP Malcanów i OSP Glinianka
składamy życzenia
bezpiecznej pracy w służbie mieszkańcom Gminy Wiązowna.

Życzymy zdrowia, realizacji celów
w satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

            Renata Falińska                                                                 Janusz Budny
Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna                                  Wójt Gminy Wiązowna

Nowe syreny alarmowe

W związku z udziałem w projekcie pn. “Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego” w remizach strażackich na terenie gminy Wiązowna zostaną zamontowane nowe syreny alarmowe. Dzięki temu przedsięwzięciu znacznie zwiększy się zasięg alarmowania i ostrzegania przed możliwymi zagrożeniami.

W celu podniesienia świadomości mieszkańców o istniejących zagrożeniach i sposobach reagowania podczas ich wystąpienia, pracownicy Starostwa Powiatowego w Otwocku przeprowadzą cykl szkoleń z przedmiotowego zakresu.

Pierwsze szkolenie odbędzie się podczas zebrania sołeckiego Malcanowa w dniu 26 sierpnia br. o godzinie 19:00 w budynku remizy OSP Malcanów, ulica Mazowiecka 22, Malcanów. Kolejne szkolenia, o których będziemy na bieżąco informować, odbędą się w Wiązownie i Gliniance.

Serdecznie zapraszamy.

Bezpieczne wakacje

Na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcanowie odbył się piknik pod hasłem „Bezpieczne wakacje” dla dzieci ze świetlic środowiskowych. Motywem przewodnim tegorocznej imprezy było bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Dzieci miały okazję poznać zasady funkcjonowania jednostki OSP, wyposażenie remizy i samochodów bojowych.

Druh Radosław Dąbrowski opowiedział o procedurach związanych z wyjazdem strażaków na akcję oraz elementach munduru bojowego. Uczestnicy pikniku mogli obejrzeć wszystkie samochody jakimi dysponuje straż w Malcanowie i dowiedzieć się do czego służą. Jako ciekawostkę zaprezentowano zabytkowy wóz strażacki z pełnym wyposażeniem.

Dzieci ze świetlic wykazywały żywe zainteresowanie służbą strażaków – ochotników: słuchały, zadawały pytania, chwaliły się posiadaną przez siebie wiedzą z tej dziedziny. Podczas krótkiego quizu, na zakończenie prezentacji remizy w Malcanowie, okazało się, że dzieci przyswoiły sobie wiele z przekazanych im informacji.

W dalszej części spotkania dzieci uczestniczyły w zabawie integracyjnej, prowadzonej przez młodzież z Centrum Wolontariatu, w której wykorzystano elementy wyposażenia strażackiego, takiego jak hełmy i węże gaśnicze. Piknik zakończył się wspólnym poczęstunkiem, przygotowanym przez pracownikiem GOPS oraz wręczeniem dyplomów za całoroczną pracę dzieci w świetlicach w Wiązownie, Zakręcie i Malcanowie.

Uczestników pikniku odwiedził Radny Gminy Wiązowna – Pan Stanisław Bogucki, który jest jednocześnie sołtysem Malcanowa, Pani Hanna Sekulska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Malcanowie oraz Pan Rafał Domagała przedstawiciel firmy ATS-Display, która ufundowała upominki dla dzieci z okazji dnia dziecka.

Serdeczne podziękowania należą się druhom z OSP Malcanów: Radosławowi Dąbrowskiemu, Marcinowi Dąbrowskiemu, Grzegorzowi Smolakowi, Radosławowi Lewandowskiemu, Janowi Cacko, Sławomirowi Cacko, Wojciechowi Cacko oraz Marcinowi Borucowi – naczelnikowi straży; którzy przygotowali remizę i teren wokół niej na przyjęcie gości oraz przez cały czas dbali o sprawny przebieg imprezy. Spotkanie to było lekcją bezpieczeństwa pożarowego, którą powinien odbyć każdy.

info. z tukontakt@wiazowna.pl: Marlena Kubańska

100 – lecie OSP z pompą

10 czerwca przeszedł do historii jako największe święto braci strażackiej w historii gminy. Po raz pierwszy na placu przy ul. Pęclińskiej i Sarniej zebrali się druhowie – ochotnicy z terenu gminy i powiatu otwockiego, by wspólnie uczcić jubileusz 100 lat istnienia OSP Wiązowna. Zaproszone zostały także rodziny strażaków z OSP Wiązowna, goście z powiatu otwockiego i województwa mazowieckiego.

Mszę świętą w intencji strażaków i ich rodzin odprawił ksiądz Edward Kowara – Proboszcza Parafii Świętego Wojciecha w Wiązownie. Do mszy służyli druhowie OSP Wiązowna: Franciszek Romsicki i Roman Izdebski. Za część oficjalną odpowiedzialni byli sami jubilaci. Odbył się przemarsz pocztów sztandarowych i pododdziałów OSP, dowódca uroczystości dh Mateusz Tuszowski złożył meldunek, a wszystko odbywało się przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP Trąbki. Przybyłych na uroczystości i zaproszonych gości powitał Prezes Zarządu Gminnego OSP i Wójt Gminy Wiązowna druh Janusz Budny. Z kolei Prezes OSP Wiązowna druh Dariusz Wróblewski przedstawił rys historyczny OSP i podziękował strażakom za wiele lat służby na rzecz lokalnej społeczności.

Podczas uroczystości odznaczono i wyróżniono OSP Wiązowna Złotym Znakiem Związku. Odznaczenia otrzymali: Złoty Znak Związku – dh Jerzy Pokrywczyński; Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – dh Roman Izdebski;  Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” – dh Anna Kuzawa, dh Maciej Szyperski, dh Zbigniew Izdebski; Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” – dh Izabela Tuszowska, dh Andrzej Rak, dh Paweł Rak, dh Jacek Majszczyk, dh Janusz Budny; Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” – dh Sylwia Szyperska, dh Mirosław Kociszewski, dh Władysław Sierpiński; Odznakę „Strażak Wzorowy” – dh Katarzyna Tuszowska, dh Mateusz Tuszowski, dh Dariusz Wróblewski, dh Patryk Florczak, dh Kamil Wojcieszek, dh Mateusz Niemczyk, dh Łukasz Lewandowski, dh Michał Kopka.
Odznaką „Za Wysługę 55 Lat” wyróżniono dh Witolda Sobotę, dh Romana Izdebskiego, dh Jana Sierpińskiego i dh Władysława Sierpińskiego; Odznaką „Za Wysługę 45 Lat” – Jerzego Dąbałę, dh Grzegorza Pyzika, dh Franciszka Romsickiego, dh Józefa Wasilewskiego, dh Zbigniewa Izdebskiego; Odznaką „Za Wysługę 40 Lat” – druhowi Jerzemu Pokrywczyńskiemu; Odznaką „Za Wysługę 35 Lat” – dh Mirosława Kociszewskiego; Odznaką „Za Wysługę 30 Lat” – dh Andrzeja Raka, dh Pawła Raka, Odznaką „Za Wysługę 25 Lat” – dh Macieja Szyperskiego; Odznaką „Za Wysługę 20 Lat” – dh Annę Kuzawę , dh Jacka Majszczyka; Odznaką „Za Wysługę 15 Lat” – dh Janusza Budnego; Odznaką „Za Wysługę 10 Lat” –  dh Sylwię Szyperską, dh Monikę Marczak, dh Łukasza Lewandowskiego, dh Michała Kopkę, dh Krzysztofa Tuszowskiego, dh Mateusza Tuszowskiego, dh Wiesława Regmunta; Odznaką „Za Wysługę 5 Lat” – Katarzynę Tuszowską,  dh Barbarę Włodarczyk, dh Patryka Florczaka, dh Mariusza Lewandowskiego, dh Mariusza Niemczyka, dh Karola Świstaka, dh Kamila Wojcieszka. Złotą Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymał dh Karol Świstak; Brązową Odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” wyróżniono dh Jakuba Kowalika, dh Wojciecha Nowackiego, dh Mateusza Wróblewskiego. Medal „Za Zasługi Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownie” wręczono dh Jerzemu Dąbale, dh Grzegorzowi Pyzikowi, dh Franciszkowi Romsickiemu, dh Janowi Sierpińskiemu, dh Władysławowi Sierpińskiemu, dh Witoldowi Sobocie oraz dh Józefowi Wasilewskiemu.

Życzenia jubilatom składali zaproszeni goście. Byli wśród nich: Mirosław Pszonka – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Otwockiego i Starosta Otwocki, radne Sejmiku WM: Bożena Żelazowska i Jolanta Koczorowska, przedstawiciele OSP Glinianka i OSP Malcanów. Listy gratulacyjne przekazali także Wojewoda Mazowiecki i Marszałek WM. Podziękowania za wiele lat bliskiej współpracy przekazywali także dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy. Goście nie szczędzili słów uznania i wdzięczności dla strażaków ochotników, że nieprzerwanie, już od stu lat, na co dzień, bez galowych strojów, na głos syreny spieszą z pomocą wszędzie tam, gdzie inni potrzebują pomocy. Prowadzą akcje edukacyjne, towarzyszą im podczas uroczystości i wydarzeń okolicznościowych. Dh Dariusz Wróblewski – Prezes Zarządu OSP Wiązowna podziękował wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie obchodów oraz zaprosił zebranych do świętowania. Był tort jubileuszowy oraz poczęstunek.

Gmina Wiązowna zadbała o artystyczną część uroczystości. Na scenie wystąpili: Rajan, Dominika Wieczorkowska, Iza Bundy, Folies Dance Company & KS Zakręt w mini spektaklu „W przestworzach”, kabaret SMILE i Big Cyc, którego zamówiliśmy specjalnie na prośbę jubilatów. Imprezę prowadził Krzysztof Skiba z zespołu Big Cyc, który mimo deszczu – a nawet gradobicia – namawiał publiczność do wspólnej zabawy. Jak stwierdził, w końcu takie jubileusze należy obchodzić z pompą!

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie zorganizował II Wiązowski Jarmark Artystów, Rękodzielników i Zdrowej Żywności. Pojawiło się 40 wystawców z różnych stron Polski, którzy następnego dnia odwiedzili także Powiatowy Festiwal Kultury w Otwocku. Na stoiskach zobaczyć można było: ręcznie robioną biżuterię, zabawki dla dzieci, ubrania, torby, obrusy, ozdoby i dekoracje. Niezwykłe atrakcje przygotowano na stoisku promocyjnym gminy: był strażacki krykiet, gry i zabawy zręcznościowe, a wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Radiówku namawiali rodziny do udziału w konkurencjach sportowych. Wydział Planowania Przestrzennego zapoznawał mieszkańców i gości z postępami prac planistycznych. Specjalnie na jubileusz szkoły, przedszkola oraz gminne jednostki organizacyjne przygotowały wiele atrakcji na swoich stoiskach. Biblioteka promowała świeżo wydany album „Historia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wiązowna 1917 – 2017”, który jest dostępny w jej placówkach w Wiązownie, Gliniance i Duchnowie. Można było zdobyć nagrody, zjeść coś pysznego i mile spędzić czas. Niestety, po kilku godzinach rzęsisty deszcz i gradobicie zmusiły uczestników jarmarku do zakończenia działalności stoisk. Mamy jednak nadzieję, że ze wszystkimi spotkamy się 27 sierpnia w Gliniance, gdzie celebrować będziemy setne urodziny OSP Glinianka.

Najmłodsi mogli korzystać z dmuchanego wozu strażackiego, karuzeli, eurobungee i innych. Była wata cukrowa, lody i frytki.

Impreza została sfinansowana ze środków budżetowych Gminy Wiązowna i przy współpracy z sołectwami: Boryszew, Duchnów, Dziechciniec, Izabela, Majdan, Michałówek, Osiedle Radiówek, Wiązowna Kościelna, Wiązowna Gminna, Osiedle Parkowe, Zakręt i Żanęcin. Wsparcia udzieliły przedsiębiorstwa: Delikatesy Jarton, PPH Kotwica, PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Piekarnia Oskroba, Super Drob S.A. oraz Klub Sportowy Zakręt, Folies Dance Company a medialnie pomogli halootwock, iotwock.info, linia Otwocka, Tuba Otwocka, Powiazania, Herncisz Film. Za udostępnienie terenu dziękujemy: Hannie Szyperskiej, Marii Adamek oraz Małgorzacie Dąbale -Niemiec.