Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Terapia dzieci z mózgowym porażeniem. Ruszył nabór

ćwiczenia na sali

Ruszyła rekrutacja do nowej edycji programu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu „Wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów rehabilitacji w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Mogą wziąć w nim udział dzieci z województwa mazowieckiego.

Warunki uczestnictwa w projekcie to:

 • wiek: 5–18 lat,
 • GMFCS II-IV,
 • brak przeciwskazań do treningów,
 • zdjęcie rentgenowskie stawów biodrowych wykonane max. 12 miesięcy przed rozpoczęciem treningów,
 • zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach programu MCN oferuje:

 • kwalifikujące badanie lekarskie,
 • pełnoprofilową diagnostykę zgodną z ICF CY,
 • trójwymiarową analizę chodu,
 • zaplanowanie terapii w oparciu o indywidualnie postawione cele,
 • 15 sesji terapeutycznych dwa razy w ciągu roku,
 • badanie końcowe połączone z oceną osiągnięcia celów i zaplanowaniem kolejnych interwencji.

Zgłoszeń do programu można dokonywać na adres e-mail: robotyka@centrumzagorze.pl lub telefonicznie pod nr: 534 585 474. Szczegółowe informacje, dotyczące warunków kwalifikacji i udziału w programie, znajdują się na stronie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, w ramach priorytetu: IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Foto: pixabay.com