Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Statystyka

Liczba mieszkańców: 13 340 (stan na 31.12.2022).

Powierzchnia:  10 215 ha. Lasy zajmują około 32 proc., użytki rolne – 57 proc., tereny zabudowane, drogi i nieużytki – 11 proc. Obszar gminy podzielony jest na 26 sołectw i 4 osiedla mieszkaniowe.

Przyroda: ponad 70 proc. obszaru Gminy Wiązowna objęte jest różnego rodzaju formami ochrony. Są to rezerwaty przyrody, Mazowiecki Park Krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, które obejmują swoim zasięgiem większość terenów leśnych, łąkowych i polnych położonych w centralnej i południowej części gminy. Ochroną rezerwatową objęte są również rzeki Świder i Mienia wraz z dolinami (pow. 238 ha).

Wiązowna to gmina głównie pozarolnicza; funkcjonuje tu około 1800 zakładów prowadzących działalność handlową, usługową i produkcyjną. Jedynie 10-15 proc. ludności utrzymuje się z rolnictwa. Bliskość Warszawy i zbieg dróg międzynarodowych stwarza warunki dla inwestycji związanych z obsługą ruchu samochodowego – osobowego, jak i towarowego (np. motele, zaplecze logistyczne).

Wiązowna to teren bardzo atrakcyjny dla mieszkalnictwa. Dobrze rozwinięta jest sieć wodociągów zasilanych z czterech stacji uzdatniania wody. Północna i centralna część gminy jest zgazyfikowana – ponad 30 proc. gospodarstw domowych korzysta z gazu ziemnego z sieci gazowej. Ciągle modernizowane są sieci energetyczne. Gmina wybudowała oczyszczalnię ścieków i przystąpiła do kompleksowej kanalizacji.

Data opublikowania strony: 17/05/2015