Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Złoty Wiąz Wolności

Złote drzewo. pod spodem napis: Złoty Wiąz Wolności

4 czerwca 1989 r. to symboliczna i ważna data w historii Polski. Tego dnia, odbyły się pierwsze wolne wybory. Postanowiliśmy uczcić tę rocznicę. W 2019 r. po raz pierwszy w historii naszej gminy wręczono wyróżnienie „Złoty Wiąz Wolności”.

Wyróżnienie to jest wyrazem najwyższego uznania za zasługi na rzecz walki o wolną Polskę oraz za wprowadzenie, umocnienie i rozwój demokracji oraz przemian demokratycznych w Polsce i w Gminie Wiązowna. Dzięki postawom patriotycznym lat 70. i 80. możliwe było tworzenie samorządów gminnych, które stały się ważnym czynnikiem w rozwoju partycypacji społecznej.

Wyróżnienie to będzie przyznawane osobom, jak i instytucjom, stowarzyszeniom czy przedsiębiorstwom, które działają lub działały na terenie Gminy Wiązowna i dla jej mieszkańców.

Po raz pierwszy gala wręczenia „Złotego Wiązu Wolności” odbyła się w czerwcu 2019 r. z okazji 30 rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej. – “Ustanawiając wyróżnienie „Złoty Wiąz Wolności”, chciałbym podziękować i uhonorować tych, którzy przez 30 lat ofiarowywali własną pracę, czas i swoje talenty innym ludziom” powiedział podczas uroczystości Janusz Budny, Wójt Gminy Wiązowna. – “Niech ten „Złoty Wiąz Wolności” będzie w naszej gminie symbolem odwagi, siły i stabilności – tak jak bohaterowie roku ’89 i ’90 są symbolami walki o demokrację obywatelską. A wiąz jest symbolem naszego społeczeństwa. Wyróżnienie będziemy przyznawać osobom, których wkład w rozwój gminy, w obronę praw i wolności człowieka, są nie do przecenienia”.

Wyróżnienie Złoty Wiąz Wolności przyznano Komitetowi Obywatelskiemu “Solidarność” działającemu na terenie gminy Wiązowna za zasługi na rzecz walki o wolną Polskę oraz za wprowadzenie, umocnienie i rozwój demokracji oraz przemian demokratycznych w Polsce i w Gminie Wiązowna.

Członkowie – założyciele Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”: Jolanta Koczorowska, Sławomir Bogusz, Józef Berdowski, Jerzy Dąbała, Ewa Dąbała, Anna Zofia Dmochowska, Ewa i Tomasz Dąbała, Edward Dmochowski, Ryszard Ejsmont, Jan Jerzy Izdebski, Irena Jędrychowska, Marek Jędrzejczak, Andrzej Kopka, Cezary Kowalczyk, Urszula Łukomska, Magdalena Łukomska, Anna Piasecka, Zbigniew Rak, Bernard Sęk, Jerzy Sikorski, Wojciech Sknadaj, Dorota i Bolesław Stelmascy, Maciej Tomaszewski, Mariola Woźniakowska, Roman Woźnica.

Za zasługi na rzecz walki o wolną Polskę, za wprowadzenie, umocnienie i rozwój demokracji oraz przemian demokratycznych w Polsce i w Gminie Wiązowna, jak również za starania włożone w tworzenie prawnych warunków dla rozwoju gmin i powiatów, za działalność społeczną i pozytywne kreowanie wizerunku Gminy Wiązowna.

Za  walkę o niepodległość Polski, podczas II Wojny Światowej, w której przelewana była krew za wolność naszej Ojczyzny oraz za postawę godną najwyższego szacunku, która stanowi wzór dla wszystkich pokoleń

Za walkę o niepodległość Polski, podczas II Wojny Światowej, w której przelewana była krew za wolność naszej Ojczyzny oraz za postawę godną najwyższego szacunku, która stanowi wzór dla wszystkich pokoleń, jak również za postawę społeczną oraz działalność na rzecz środowiska kombatanckiego i integracji pokoleń.

W uznaniu za tworzenie podstaw demokracji w Polsce oraz za działania społeczne na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i tworzenie godnych warunków dla rozwoju służby zdrowia, jak również za ochronę ludzkiego zdrowia i życia oraz gotowości do niesienia pomocy.

Jeżeli znają Państwo osoby, jak i instytucje, stowarzyszenia czy przedsiębiorstwa, które działają lub działały na terenie Gminy Wiązowna i dla jej mieszkańców godne tego tytułu prosimy o zgłoszenie ich do Urzędu Gminy Wiązowna, tel. 22 512 58 30, e-mail: urzad@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 20/10/2021