bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Śmieci

Dzikie wysypiska

Widziałeś nielegalne wysypisko – powiedz nam o tym! Wypowiedzieliśmy wojnę śmieciom w lasach i na poboczach dróg, ale sami jej nie wygramy. Potrzebna nam Twoja pomoc. Razem posprzątamy gminę Wiązowna!

Wydział Środowiska i Nieruchomości, stanowisko nr 5 litera E, tel. 22 512 58 29 lub 22 512 58 25, kom. 661 969 850 (specjalny telefon interwencyjny).

Jeśli znajdziesz nielegalne wysypisko i masz ze sobą telefon komórkowy z funkcją GPS, sprawdź współrzędne. To pomoże nam zlokalizować porzucone śmieci. Jeśli nie masz dostępu do GPS, skorzystaj z gminnego portalu mapowego i postaraj się najdokładniej, jak to możliwe, wskazać miejsce interwencji.

Opóźnienia w odbiorze śmieci

W harmonogramie odbioru śmieci (do pobrania na górze strony) znajdziesz informacje o tym, kiedy firma powinna odebrać odpady z Twojej miejscowości. Opóźnienia zgłoś najpóźniej w 24 godziny od daty planowanego odbioru – będziemy interweniować.

Wydział Środowiska i Nieruchomości
stanowisko nr 5 – litera E
tel. 22 512 58 29 lub 22 512 58 25
kom. 661 969 850 (specjalny telefon interwencyjny)

Reklamacje składane online powinny zawierać:

 1. adres nieruchomości (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu),
 2. informacje o tym, jakie odpady nie zostały odebrane,
 3. kiedy powinny być odebrane,
 4. imię i nazwisko mieszkańca,
 5. kontakt telefoniczny.

Zgłoś nam opóźnienie, a my w Twoim imieniu, wyegzekwujemy odbiór odpadów do firmy REMONDIS.

Opłaty za odbiór odpadów

Od lutego 2021 r.

Nieruchomości zamieszkałe – śmieci zbierane selektywnie – 34,00 zł (miesięcznie od osoby). Opłata za niewywiązanie się z obowiązku segregowania odpadów – 109,14 zł (miesięcznie od osoby).

Zwolnienie za kompostowanie – 3,00 zł (miesięcznie od osoby).

Opłatę należy uiścić do 15 dnia każdego miesiąca, bez wezwania.

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku:
zbierane selektywnie – 181,90 zł (rocznie od domku). Opłata za niewywiązanie się z obowiązku segregowania odpadów – 545,70 zł (rocznie od domku).

Opłatę należy uiścić do 15 czerwca danego roku, bez wezwania.

Każda nieruchomość ma indywidualny numer rachunku na który należy wnosić opłaty za śmieci.

Jeśli zgubiłeś informację o numerze swojego konta zadzwoń: 22 512 58 25

Jeśli chcesz otrzymywać informacje dotyczące zbiórek odpadów wielkogabarytowych, podaj nam kontakt do Ciebie. Dla Twojej wygody stworzyliśmy specjalny system powiadamiania. Takie informacje będziesz dostawać bezpłatnie SMS-em lub mailem.

Jeśli nie jesteś pewien, czy zapłaciłeś za wywóz śmieci, zadzwoń lub napisz do nas – chętnie pomożemy.

Wydział Środowiska i Nieruchomości
stanowisko nr 5 – litera E
tel. 22 512 58 25, 22 512 58 28, 22 512 58 29, e-mail: n.murach@wiazowna.pl lub p.kowalska@wiazowna.pl
kom. 661 969 850 (specjalny telefon interwencyjny)

Deklaracja śmieciowa

Wypełnienie tzw. deklaracji śmieciowej jest obowiązkowe. Na jej podstawie naliczana jest stawka za odbiór odpadów. Deklaracje możesz pobrać z naszej strony, wypełnić, podpisać i zostawić w urzędzie. Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas – chętnie pomożemy.

Wydział Środowiska i Nieruchomości
stanowisko nr 5 – litera E
tel. 22 512 58 25

Kłopotliwe odpady

Baterie i akumulatory, ze względu na obecność w składzie chemicznym metali ciężkich, mogą stanowić znaczne zagrożenie zdrowotne i negatywnie wpłynąć na stan środowiska przyrodniczego. Dlatego prawodawstwo polskie i europejskie klasyfikuje je jako odpady niebezpieczne i nakazuje ich selektywne zbieranie.

W Wiązownie selektywną zbiórką baterii i akumulatorów zajmują się m.in. szkoły, urzędy, placówki handlowo-usługowe, zakłady pracy. Zachęcamy, by wyrzucać i korzystać ze znajdujących się tam odpowiednich pojemników. Zebrane w ten sposób baterie i akumulatory trafią do odpowiednich firm, które zajmują się ich unieszkodliwianiem i odzyskiem zawartych w nich surowców wtórnych.

PSZOK mieszczący się w Emowie przy ul. Wiązowskiej 2A nieodpłatnie przyjmuje zużyte baterie i akumulatory. Tam też można oddać stare świetlówki, 4 szt. opon od samochodów osobowych i stary sprzęt RTV i AGD. Przeterminowane leki przyjmą od Ciebie apteki w Wiązownie i Gliniance.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK

Emów, ul. Wiązowska 2A

Czynny w soboty 10.00-18.00

Wykaz przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Z terenu gminy Wiązowna, o których mowa w ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.), zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2024.399 t.j.):

 1. Konsorcjum firmy Remondis Sp. z o.o. i Remondis Otwock Sp. z o.o. (ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa);
 2. ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA (ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa).

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Wiązowna odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 1. REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszaw;
 2. PN-WMS Sp. z o.o. 05-362 Poświętne ul. Międzylas 1;
 3. DBAJ Marta Prychodko ul. Polna 25 c, 12-140 Świętajno.

Podmiot odbierający odpady z terenu gminy Wiązowna:

Konsorcjum firm Remondis Sp. z o.o. i Remondis Otwock Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 18
02-981 Warszawa

tel. 22 779 27 95

e-mail: usługi.otwock@remondis.pl

Zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków do Urzędu Gminy Wiązowna do Wydziału Środowiska i Nieruchomości.

Izabela Guzowska

tel. 22 512 58 29

e-mail: i.guzowska@wiazowna.pl

Poziom odzysku i recyklingu:

Na podstawie art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2024.399 t.j.) gminy są zobowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

 1. 20% wagowo – za rok 2021;
 2. 25% wagowo – za rok 2022;
 3. 35% wagowo – za rok 2023;
 4. 45% wagowo – za rok 2024;
 5. 55% wagowo – za rok 2025;
 6. 56% wagowo – za rok 2026;
 7. 57% wagowo – za rok 2027;
 8. 58% wagowo – za rok 2028;
 9. 59% wagowo – za rok 2029;
 10. 60% wagowo – za rok 2030;
 11. 61% wagowo – za rok 2031;
 12. 62% wagowo – za rok 2032;
 13. 63% wagowo – za rok 2033;
 14. 64% wagowo – za rok 2034;
 15.  65% wagowo – za rok 2035 i za każdy kolejny rok.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wiązowna działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2024.399 t.j.).

Data opublikowania strony: 04/05/2015