mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Dostępność cyfrowa

Dostępność cyfrowa

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku Urzędu Gminy Wiązowna prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony ul. Lubelskiej, do którego prowadzą tylko schody oraz wejście boczne, które znajduje przy parkingu na tyłach budynku urzędu. Do wejścia bocznego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne przeznaczone jest dla pracowników urzędu i zabezpieczone zostało czytnikiem kart. Goście mogą skorzystać z wejścia używając domofonu umieszczonego na ścianie po prawej stronie drzwi.

Biuro Obsługi Mieszkańców znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Budynek nie posiada obszarów kontroli.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest jedynie korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy, ani platformy przy schodowej. Na I i II piętro budynku prowadzą dwie klatki schodowe – na wprost wejścia głównego, oraz po lewej stronie od wejścia bocznego.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się prawej stronie od wejścia bocznego.

Przed budynkiem od strony wejścia głównego wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla 2 pojazdów. Na wprost podjazdu dla wózków, przy wejściu bocznym znajduje się jedno miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

W Urzędzie Gminy Wiązowna nie posiadamy pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Jeden pracownik urzędu został przeszkolony i posiada umiejętności komunikacyjne w polskim języku migowym na poziomie A1.

INFORMACJA DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHYCH

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r., urzędy administracji publicznej maja obowiązek zapewnić tłumacza języka migowego dla swoich niepełnosprawnych klientów.

Założeniem ustawy jest ułatwienie załatwiania niezbędnych spraw w urzędach osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się – niedosłyszącym czy głuchym.

W związku z powyższym osoba uprawniona, może zgłosić zapotrzebowanie na skorzystanie z dostępu do tłumacza języka migowego przy załatwianiu swoich spraw w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Zgłoszenie należy kierować do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59, na co najmniej 3 dni robocze (z wyjątkiem sytuacji nagłych) przed terminem realizacji spraw administracyjnych.

Urząd Gminy zobowiązany będzie wówczas do zapewnienia obsługi  osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonych lub z nią uzgodnionym.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  1. e-mail na adres urzad@wiazowna.pl,
  2. faxem na nr 22 789 01 20 wew. 802,
  3. telefonicznie na nr 22 789 01 20 wew. 800,
  4. drogą pocztową.

Data opublikowania strony: 22/03/2021