Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dostępność cyfrowa

Urząd Gminy Wiązowna

Urząd Gminy Wiązowna jest jednostką organizacyjną Gminy Wiązowna i urzędem administracji samorządowej. Zajmuje się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym (niezastrzeżonymi dla innych podmiotów) oraz zadaniami zleconymi
z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi obecnie Wójt Janusz Budny, który współpracuje z Zastępcą Wójta Anną Sikorą, Sekretarzem Gminy Anną Rosłaniec i Skarbnikiem Gminy Agnieszką Kowalską.

W Urzędzie Gminy Wiązowna funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego oraz osiem wydziałów: Planowania Przestrzennego, Środowiska i Nieruchomości, Inwestycji, Podatków, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Administracyjny.

Urząd Gminy Wiązowna zajmuje się:

 • realizacją budżetu gminy;
 • sprawami obywatelskimi, w tym: meldunkami i dowodami osobistymi;
 • sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego, w tym: udzielaniem ślubów cywilnych, rejestracją urodzeń, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego;
 • sprawami związanymi z nieruchomościami, w tym: wnioskami o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń
  o rewitalizacji;
 • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych, w tym: naliczaniem
  i egzekwowaniem podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego;
 • sprawami z zakresu promocji, kultury, sportu i ochrony zdrowia, w tym: bieżącego informowania mieszkańców o sprawach gminy, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych;
 • sprawami z zakresu komunikacji autobusowej;
 • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców, w tym: dokonywania wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
 • sprawami z zakresu ochrony środowiska, w tym: gospodarką odpadową, opieką nad zwierzętami czy ochroną jakości powietrza;
 • sprawami z zakresu inwestycji, w tym: budową dróg, budynków i budowli oraz oświetlenia;
 • sprawami z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Jak się skontaktować z Urzędem Gminy Wiązowna

Adres: ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna

Numer telefonu: 22 512 58 00

Adres e-mail: urzad@wiazowna.pl

Jak urząd jest do Państwa dyspozycji

Urząd Gminy Wiązowna jest otwarty w poniedziałek w godzinach 10.00 – 18.00, a od wtorku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

Aby skutecznie komunikować się z urzędem, osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna,
 • przynieść pismo i przekazać je w Biurze Obsługi Mieszkańca, które znajduje się na parterze budynku,
 • zadzwonić pod numer 22 512 58 00,
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: urzad@wiazowna.pl,
 • przyjść do urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy urzędu,
 • osoby głuche i słabosłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika urzędu, który posiada umiejętności komunikacyjne w polskim języku migowym na poziomie A1.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych

 • W Urzędzie Gminy Wiązowna posiadamy pętlę indukcyjną.
 • Na parkingu, który znajduje się na tyłach budynku urzędu, znajduje się miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia bocznego, które znajduje przy parkingu na tyłach budynku urzędu, prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnościami oraz dla matek z wózkami dziecięcymi. Goście mogą skorzystać z wejścia, używając domofonu, który jest umieszczony na ścianie po prawej stronie drzwi.
 • Po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość odbycia wideopołączenia
  z przedstawicielami władz gminy w godzinach dyżuru dla mieszkańców
  w poniedziałek w godz. 14.00-17.30.

Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy Wiązowna znajduje się pod adresem www.tuwiazowna.pl i jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Do budynku Urzędu Gminy Wiązowna prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony ul. Lubelskiej, do którego prowadzą tylko schody oraz wejście boczne, które znajduje przy parkingu na tyłach budynku urzędu. Do wejścia bocznego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne przeznaczone jest dla pracowników urzędu i zabezpieczone zostało czytnikiem kart. Goście mogą skorzystać z wejścia używając domofonu umieszczonego na ścianie po prawej stronie drzwi.

Biuro Obsługi Mieszkańców znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Budynek nie posiada obszarów kontroli.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest jedynie korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy, ani platformy przy schodowej. Na I i II piętro budynku prowadzą dwie klatki schodowe – na wprost wejścia głównego, oraz po lewej stronie od wejścia bocznego.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się prawej stronie od wejścia bocznego.

Przed budynkiem od strony wejścia głównego wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla 2 pojazdów. Na wprost podjazdu dla wózków, przy wejściu bocznym znajduje się jedno miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

W Urzędzie Gminy Wiązowna nie posiadamy pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Jeden pracownik urzędu został przeszkolony i posiada umiejętności komunikacyjne w polskim języku migowym na poziomie A1.

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r., urzędy administracji publicznej maja obowiązek zapewnić tłumacza języka migowego dla swoich niepełnosprawnych klientów.

Założeniem ustawy jest ułatwienie załatwiania niezbędnych spraw w urzędach osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się – niedosłyszącym czy głuchym.

W związku z powyższym osoba uprawniona, może zgłosić zapotrzebowanie na skorzystanie z dostępu do tłumacza języka migowego przy załatwianiu swoich spraw w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Zgłoszenie należy kierować do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59, na co najmniej 3 dni robocze (z wyjątkiem sytuacji nagłych) przed terminem realizacji spraw administracyjnych.

Urząd Gminy zobowiązany będzie wówczas do zapewnienia obsługi  osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonych lub z nią uzgodnionym.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 1. e-mail na adres urzad@wiazowna.pl,
 2. faxem na nr 22 789 01 20 wew. 802,
 3. telefonicznie na nr 22 789 01 20 wew. 800,
 4. drogą pocztową.

Data opublikowania strony: 22/03/2021