radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Warunki zabudowy

Warunki zabudowy

Warunki zabudowy

Skrócenie czasu oczekiwania na wydanie warunków zabudowy to jeden z naszych priorytetów. Procedura nie jest prosta, ale pomożemy Ci przebrnąć przez nią jak najszybciej. Wypełnij wniosek i złóż go w Urzędzie Gminy (do pobrania na dole, po lewej stronie w dokumentach budowlanych).

Wniosek będzie zawierał:
– określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych przedstawionych w formie opisowej i graficznej,
– określenie dostępu do drogi publicznej,
– określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub
– oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,
– określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Będziemy potrzebowali:
– 4 egz. mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 obejmującej obszar o promieniu trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem, nie mniej niż 50 m, z określeniem granic terenu objętego wnioskiem,
– jeden oryginał i trzy kserokopie, na jednej kserokopii należy schematycznie nanieść rozmieszenie planowanej zabudowy oraz oznaczyć granice terenu inwestycji,
– do wglądu aktualny wypis z rejestru gruntów, mapa do celów prawnych, mapa z granicami użytków, akt notarialny w przypadku dostępu do drogi poprzez służebność przejścia i przejazdu.

Opłata: 107 PLN (z opłaty skarbowej zwolnione jest budownictwo mieszkaniowe).

Czas realizacji: w ciągu sześciu tygodni od dnia wszczęcia postępowania. Uwaga: do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. uzgodnień), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jeśli masz dodatkowe pytania, zadzwoń lub napisz do nas. Z przyjemnością odpowiemy.

Wydział Planowania Przestrzennego
pok. 106
tel. 22 512 58 08 lub 22 512 58 11

Data opublikowania strony: 04/05/2015