Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zasłużeni dla Gminy Wiązowna

Tytuł “Zasłużony dla Gminy Wiązowna” nadawany jest przez Wójta Gminy Wiązowna osobom, instytucjom, organizacjom i firmom, które swoim działaniem w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju gminy. Jest wyrazem uznania ich dokonań i podziękowaniem za, nierzadko, lata współpracy i działania na rzecz naszych mieszkańców. Tytuł został ustanowiony w 2015 roku z inicjatywy Wójta Janusza Budnego, ale o nadanie tytułu zasłużonym wnioskować może każdy mieszkaniec gminy i działająca tu instytucja. Poniżej rozporządzenie, regulamin i stosowny wniosek. Promujmy tych, którym zależy na budowaniu samorządności!

Wójt Gminy Wiązowna, Radna i Wójt Gminy Wiązowna kadencji 1990-1994, 1994-1998, Radna Powiatu Otwockiego kadencji 1998-2002, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego kadencji 2010-2014 i 2014-2018.

Za zasługi dla rozwoju samorządności oraz budowanie demokracji lokalnej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, za starania w tworzenie prawnych warunków dla rozwoju gmin i powiatów oraz za działalność społeczną i pozytywne kreowanie wizerunku Gminy Wiązowna.

Wójt Gminy Wiązowna kadencji 1998-2002, 2002-2006, Radny Gminy Wiązowna kadencji 1990-1994, 1998-2002, 2014-2018, Sołtys Malcanowa kadencji 200-2011, 2011-2015, 2015-2019.

Za wkład w budowę demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, zasługi położone na płaszczyźnie  społeczno – kulturalnej, oddanie Gminie Wiązowna i jej mieszkańcom oraz pozytywne kreowanie wizerunku Gminy Wiązowna.

Wójt Gminy Wiązowna kadencji 2010-2014, Sekretarz Gminy Wiązowna w latach 1984-2006.

Za wieloletnią pracę w samorządzie Gminy Wiązowna oraz oddanie Gminie Wiązowna.

Wójt Gminy Wiązowna kadencji 2006-2010, Radny Gminy Wiązowna kadencji 1990-1994, Radny Powiatu Otwockiego kadencji 1998-2002.

Za wkład w budowę demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, zasługi położone na płaszczyźnie społeczno – kulturalnej, oddanie Gminie Wiązowna i jej mieszkańcom oraz pozytywne kreowanie wizerunku Gminy Wiązowna i działania na rzecz rozwoju gminy poprzez pozyskiwanie środków unijnych.

Radny Gminy Wiązowna w kadencjach: 1994-1998, 1998-2002, 2002-2006

W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i działania na rzecz społeczności lokalnej i samorządu gminnego.

Radny Gminy Wiązowna kadencji 1994 – 1998, Przewodniczący Zarządu Osiedla Parkowego kadencji 1999 – 2003, 2003 – 2007, 2011 – 2015, 2015 – 2019.

W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i działania na rzecz społeczności lokalnej i samorządu gminnego.

Radny Gminy Wiązowna kadencji 1990-1994, 1994-1998, 1998-2002, Zastępca Wójta Gminy Wiązowna od 1990 do 2005.

W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i działania na rzecz społeczności lokalnej i samorządu gminnego.

Radny Gminy Wiązowna kadencji 1994 – 1998, Radny Powiatu Otwockiego kadencji 2010 – 2014, 2014 -2018, Dyrektor Gimnazjum w Gliniance w latach 1999 – 2014.

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego oraz za kształtowanie postaw wśród dzieci i młodzieży i za wieloletnie zaangażowanie i działania na rzecz społeczności lokalnej i samorządu gminnego.

Sołtys Wiązowny Kościelnej w latach 1999 – 2003, 2003 – 2007, 2007 – 2011, 2011 – 2015.

W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i działania na rzecz społeczności lokalnej i samorządu gminnego.

Pielęgniarka, Radna Gminy Wiązowna kadencji 1994-1998, 1998-2002, 2002-2006.

Za pomoc i gotowość niesienia pomocy potrzebującym oraz działania na rzecz lokalnej społeczności i samorządu gminnego.

Radna Gminy Wiązowna kadencji 2010 – 2014, 2014 – 2018. Sołtys Dziechcińca w latach 2003 – 2007, 2007 – 2011, 2011 – 2015, 2015 – 2019.

W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i działania na rzecz społeczności lokalnej i samorządu gminnego oraz działania dla poprawy życia w sołectwie i kształtowanie podstaw budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Społecznik, Radna Gminy Wiązowna kadencji 2006 – 2010.

W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i działania na rzecz społeczności lokalnej i samorządu gminnego.

Radny Gminy Wiązowna kadencji 1990-1994, 1994-1998, 1998-2002.

W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i działania na rzecz społeczności lokalnej i samorządu gminnego.

Radna Gminy Wiązowna kadencji 2006 – 2010, 2010 – 2014, 2014 – 2018.

W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i działania na rzecz społeczności lokalnej i samorządu gminnego oraz działania na rzecz promocji gminy Wiązowna oraz działania na rzecz promocji Gminy Wiązowna.

Radna Gminy Wiązowna kadencji 2006 – 2010, 2010 – 2014, 2014 – 2018.

Za propagowanie folkloru i działań przyczyniających się do podtrzymywania tradycji oraz w podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i działania na rzecz społeczności lokalnej i samorządu gminnego.

Nauczyciel, Dyrektor szkoły w Gliniance w latach 1984 – 1995, Radna Gminy Wiązowna w latach 2006 – 2010.

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego, pracy społecznej oraz zasług w zakresie kształtowania postaw młodzieży.

Polityk, lekarz i działacz społeczny, współtwórca praktyk lekarzy rodzinnych, Radny Gminy Wiązowna kadencji 1994 – 1998.

Za stworzenie fundamentów nowej służby zdrowia na terenie Gminy Wiązowna oraz gotowość niesienia pomocy i wielkie serce dla pacjentów.

Pielęgniarka, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Radiówek w latach 1995 – 1999, 1999 – 2003.

Za stworzenie fundamentów nowej służby zdrowia na terenie Gminy Wiązowna oraz gotowość niesienia pomocy i wielkie serce dla pacjentów.

Lekarz, Radna Gminy Wiązowna kadencji 1994 – 1998.

W uznaniu wieloletniego zaangażowania w sprawy społeczne Gminy Wiązowna oraz za niesienie pomocy potrzebującym i za współtworzenie fundamentów nowej służby zdrowia na terenie Gminy Wiązowna.

Lekarz

W uznaniu wieloletniego zaangażowania w sprawy społeczne Gminy Wiązowna oraz za niesienie pomocy potrzebującym.

Radny Gminy Wiązowna Kadencji 2002 – 2006, Współzałożyciel KS ADVIT.

Za zasługi w dziedzinie szerzenia kultury fizycznej i sportu, zasad zdrowego trybu życia na terenie Gminy Wiązowna oraz za zaangażowanie społeczne.

Proboszcz parafii pw. Św. Pawła Apostoła w Zakręcie od 1996 roku.

Za pełnioną posługę duszpasterską, zasługi położone na płaszczyźnie społeczno – kulturalnej, oddanie Gminie Wiązowna i jej mieszkańcom oraz budowę kościoła w Zakręcie.

Proboszcz Parafii pw. Św. Wojciecha w Wiązownie od 2006 roku.

Za pełnioną posługę duszpasterską, zasługi położone na płaszczyźnie społeczno – kulturalnej, oddanie Gminie Wiązowna i jej mieszkańcom oraz pielęgnowanie tradycji ludowych.

Proboszcz Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance od 2007 roku.

Za pełnioną posługę duszpasterską, zasługi położone na płaszczyźnie społeczno – kulturalnej, oddanie Gminie Wiązowna i jej mieszkańcom oraz pielęgnowanie tradycji ludowych.

Społecznik.

Za postawę społeczną oraz działalność na rzecz środowiska kombatanckiego i integracji pokoleń.

Kombatant, Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej “Fromczyn”, koło nr 4.

Za postawę społeczną oraz działalność na rzecz środowiska kombatanckiego i integracji pokoleń.

Aktor, Pedagog, od 1993 lider Towarzystwa Teatralnego Pod Górkę.

Za zasługi na płaszczyźnie społeczno – kulturalnej i działania na rzecz szerzenia kultury na terenie Gminy Wiązowna.

Historyk, varsavianista.

Za prace twórcze nad historią gminy Wiązowna i wybitne osiągnięcia dla rozwoju
społeczno-kulturalnego gminy.

Fotograf – amator.

W podziękowaniu za współpracę i zaangażowanie w życie społeczne Gminy Wiązowna oraz za fotograficzne uwiecznianie zmian zachodzących w Gminie Wiązowna.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązownie.

W podziękowaniu za upowszechnianie kultury i podniesienie poziomu czytelnictwa w gminie.

Bibliotekarz.

W podziękowaniu za upowszechnianie kultury i podniesienie poziomu czytelnictwa w gminie.

Prezes SKR.

W podziękowaniu za współpracę i zaangażowanie w życie społeczne Gminy Wiązowna.

Instruktor tańca.

W podziękowaniu za wkład pracy w dziedzinie artystycznej i kulturalnej oraz promocję Gminy Wiązowna.

Artystka plastyk, społecznik

Za upowszechnianie kultury i tradycji regionu, wspieranie oddolnych inicjatyw i osób potrzebujących.

Radny Rady Gminy Wiązowna kadencji 1994 – 1998, Nauczyciel

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego, wieloletnie zaangażowanie i działania na rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu gminnego.

Strażak

Za szczególne zasługi w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia oraz chęć niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Strażak, społecznik

W podziękowaniu za wieloletnią służbę na rzecz mieszkańców i chęć niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia oraz kultywowania tradycji i kultury ludowej.

Nauczyciel

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego, pracy społecznej oraz zasług w zakresie kształtowania postaw młodzieży.

Społecznik, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku

W uznaniu za wiele lat pracy na rzecz niesienia pomocy potrzebującym oraz edukację w tym zakresie i niezachwianą empatię poznawczą wobec osób.

Społecznik, Kierownik Dziennego Domu “Senior-WIGOR”

W uznaniu za pracę na rzecz niesienia pomocy osobom starszym i niezachwianą empatię poznawczą wobec osób.

Za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie i sponsoring samorządowych inicjatyw.

Za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

Nauczyciel muzyki

Za wieloletnie zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji muzyki i kształtowanie postaw młodzieży oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

Za kultywowanie tradycji patriotycznych oraz wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i działania na rzecz społeczności lokalnej, przedsiębiorczości i samorządu gminnego oraz za niesienie pomocy potrzebującym.

W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i działania na rzecz społeczności lokalnej, przedsiębiorczości i samorządu gminnego.

Za wieloletnią bezinteresowną, ofiarną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy oraz za zaangażowanie i współpracę przyczyniającą się do rozwoju Gminy Wiązowna.

Dyrektor

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego oraz za kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży.

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego
i pracę społeczną na rzecz gminy Wiązowna

oraz szerzenie kultury fizycznej.

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego
i pracę społeczną na rzecz gminy Wiązowna

oraz szerzenie kultury fizycznej.

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego
i pracę społeczną na rzecz gminy Wiązowna

oraz szerzenie kultury fizycznej.

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego
i pracę społeczną na rzecz gminy Wiązowna

oraz szerzenie kultury fizycznej.

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego
i pracę społeczną na rzecz gminy Wiązowna

oraz szerzenie kultury fizycznej.

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego
i pracę społeczną na rzecz gminy Wiązowna

oraz szerzenie kultury fizycznej.

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego
i pracę społeczną na rzecz gminy Wiązowna

oraz szerzenie kultury fizycznej.

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego
i pracę społeczną na rzecz gminy Wiązowna

oraz szerzenie kultury fizycznej.

Trener tenisa stołowego.

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego i pracę społeczną na rzecz Gminy Wiązowna oraz szerzenie kultury fizycznej.

Strażak PSP w Otwocku, sportowiec amator.

W uznaniu dorobku sportowego i popularyzacji zdrowego trybu życia, promocję Gminy Wiązowna oraz w podziękowaniu za ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Nauczyciel.

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego oraz za kształtowanie postaw wśród dzieci i młodzieży.

Nauczyciel i pedagog.

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego oraz pracy społecznej.

Nauczyciel, Dyrektor SP w Malcanowie 1991 – 1999.

W uznaniu za zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska lokalnego, kombatanckiego i integracji pokoleń oraz w uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego.

Nauczyciel.

Za aktywne działania na rzecz młodzieży szkolnej, zasługi w zakresie postaw młodzieży i integracji środowisk młodzieżowych na terenie Gminy Wiązowna oraz wychowanie pokoleń młodzieży w duchu harcerskim.

Nauczyciel.

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktyczno-wychowawczego oraz aktywną współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.

Nauczyciel.

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego oraz za aktywność w obszarze działań prospołecznych.

Nauczyciel, Dyrektor SP w Wiązownie w latach 1984 – 1991.

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego, pracy społecznej oraz zasług w zakresie kształtowania postaw młodzieży.

Nauczyciel, Dyrektor SP w Pęclinie i ZSG w Wiązownie.

Za aktywny udział w życiu społecznym Gminy Wiązowna, wielkie zaangażowanie w życie szkoły oraz nastawienie na pomoc osobom dotkniętym niepełnosprawnością poprzez stworzenie innowacyjnego programu klas integracyjnych.

Nauczyciel, Dyrektor SP w Gliniance w latach 1983-1984 i 1995-2015.

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego, pracy społecznej, zasług w zakresie kształtowania postaw młodzieży oraz w podziękowaniu za inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych.

Nauczyciel.

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego oraz za kształtowanie postaw wśród dzieci i młodzieży.

Nauczyciel, dyrektor przedszkola w Radiówku, a następnie w Wiązownie.

W uznaniu wieloletniego dorobku wychowawczego i dydaktycznego oraz za zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska lokalnego i integracji pokoleń.

Radny i Przewodniczący Rady Narodowej w Wiązownie kadencji 1984-1988, Radny, Członek Zarządu, Przewodniczący Komisji Oświaty i Sportu Rady Gminy Wiązowna kadencji 1990-1994.

Za zasługi dla rozwoju samorządności oraz budowanie demokracji lokalnej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zasługi położone na płaszczyźnie społeczno – kulturalnej, oddanie Gminie Wiązowna i pozytywne kreowanie wizerunku Gminy Wiązowna.

Nauczyciel i Dyrektor szkoły w Malcanowie w latach 1975-1991.

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego, pracy społecznej oraz zasług w zakresie kształtowania postaw młodzieży.

Nauczyciel i Dyrektor szkoły w Zakręcie w latach 1971-1997.

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego, pracy społecznej oraz zasług w zakresie kształtowania postaw młodzieży.

Nauczyciel szkoły w Zakręcie od 1987.

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego, pracy społecznej oraz zasług w zakresie kształtowania postaw młodzieży.

Sołtys wsi Zakręt w latach 1991-2007, Przewodniczący Rady Sołeckiej w latach 2007-2011.

W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i działania na rzecz społeczności lokalnej i samorządu gminnego.

Główna Księgowa Oświaty Gminnej.

Za długoletnią pracę na rzecz samorządu Gminy Wiązowna.

Społecznik, Członek Koła Gospodyń Wiejskich w Gliniance.

Za kultywowanie tradycji ludowych, propagowanie folkloru oraz działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego.

Pracownik UG Wiązowna w latach 1978 – 2007, Skarbnik Gminy w latach 1995 – 2007.

Za długoletnią pracę na rzecz samorządu Gminy Wiązowna.

Sekretarz szkoły w Gliniance, społecznik.

Za kultywowanie tradycji ludowych oraz działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego.

Nauczyciel szkoły w Gliniance w latach 1975 – 2014.

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego, pracy społecznej oraz zasług w zakresie kształtowania postaw młodzieży.

Nauczyciel szkoły w Gliniance w latach 1973 – 2003.

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego, pracy społecznej oraz zasług w zakresie kształtowania postaw młodzieży.

W uznaniu za ocalenie spuścizny naszych przodków i bycie jednym z liderów naszej społeczności  lokalnej w dziedzinie kultury oraz za propagowanie folkloru i działań przyczyniających się do podtrzymywania tradycji. Za całokształt działalności na rzecz gminy.

Za całokształt działalności wszystkim druhom i jednostkom, które w okresie minionego 25-lecia zapewniały nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa.

Za całokształt działalności wszystkim druhom i jednostkom, które w okresie minionego 25-lecia zapewniały nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa.

Za całokształt działalności wszystkim druhom i jednostkom, które w okresie minionego 25-lecia zapewniały nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa.

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego i pracę społeczną na rzecz Gminy Wiązowna oraz szerzenie kultury fizycznej.

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego i pracę społeczną na rzecz Gminy Wiązowna oraz szerzenie kultury fizycznej.

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego i pracę społeczną na rzecz Gminy Wiązowna oraz szerzenie kultury fizycznej.

Za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

Pracownik oświatowy

W uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz oświaty gminnej oraz kształtowanie postaw wśród dzieci i młodzieży.

Lekarz stomatolog

Za wieloletnią pracę na rzecz ochrony zdrowia oraz za niesienie pomocy potrzebującym.

Strażak Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, członek OSP Wiązowna

Za szczególne zasługi w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia oraz chęć niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Za zasługi dla społeczności gminy Wiązowna w dziedzinie turystyki, kultury, oświaty, kultury fizycznej i ochrony środowiska,
a przez to zwiększenie atrakcyjności Gminy Wiązowna i regionu Mazowsza jako terenu turystycznego przyjaznego działalności gospodarczej.

W uznaniu za zaangażowanie w działalność kulturalną i społeczną na terenie Gminy Wiązowna oraz za pracę na rzecz kształtowania umiejętności odbioru sztuki.

Za wieloletnią pracę na rzecz ochrony zdrowia oraz za niesienie pomocy potrzebującym.

Za długoletnią pracę na rzecz ochrony zdrowia w gminie Wiązowna.

Za wieloletnią pracę na rzecz ochrony zdrowia oraz za niesienie pomocy potrzebującym.

Za wieloletnią pracę na rzecz ochrony zdrowia oraz za niesienie pomocy potrzebującym.

W podziękowaniu za wieloletnią bezinteresowną, ofiarną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy oraz za zaangażowanie i współpracę przyczyniającą się do rozwoju naszej Gminy.

W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i działania na rzecz społeczności lokalnej, przedsiębiorczości i samorządu gminnego.

Dyrektor

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego oraz za kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży.

W uznaniu za sukcesy sportowe i za promocję Gminy Wiązowna.

Za zaangażowanie w działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wiązowna.

Za zaangażowanie w działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wiązowna.

W podziękowaniu za stworzenie miejsca pamięci narodowej w Malcanowie, w miejscu Zrzutowiska “Pierzyna”, znajdującego się na terenie Gminy Wiązowna.

W podziękowaniu za stworzenie miejsca pamięci narodowej w Malcanowie, w miejscu Zrzutowiska “Pierzyna”, znajdującego się na terenie Gminy Wiązowna.

W podziękowaniu za stworzenie miejsca pamięci narodowej w Malcanowie, w miejscu Zrzutowiska “Pierzyna”, znajdującego się na terenie Gminy Wiązowna.

W podziękowaniu za stworzenie miejsca pamięci narodowej w Malcanowie, w miejscu Zrzutowiska “Pierzyna”, znajdującego się na terenie Gminy Wiązowna.

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego
i pracę społeczną na rzecz gminy Wiązowna

oraz szerzenie kultury fizycznej.

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego
i pracę społeczną na rzecz gminy Wiązowna

oraz szerzenie kultury fizycznej.

W uznaniu działań na rzecz aktywizacji i integracji osób starszych oraz w podziękowaniu za działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego i czynny udział w życiu Gminy Wiązowna.

W uznaniu działań na rzecz poprawy, jakości życia mieszkańców i rozwoju obszarów wiejskich sześciu gmin powiatu otwockiego: Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie – Jeziory, Wiązowna oraz w podziękowaniu za zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnych.

Pracownik Urzędu Gminy Wiązowna w latach 1984 – 2014, Prezes KS Advit w latach 2006 – 2011.

W podziękowaniu za wieloletnią służbę na rzecz społeczeństwa Gminy Wiązowna oraz w uznaniu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego i szerzenia kultury fizycznej.

Pracownik Urzędu Gminy Wiązowna od 1977 roku.

Za długoletnią pracę na rzecz samorządu Gminy Wiązowna.

Pracownik Urzędu Gminy od 1974 roku.

Za długoletnią pracę na rzecz samorządu Gminy Wiązowna.

Pracownik Urzędu Gminy Wiązowna od 1980 roku.

Za długoletnią pracę na rzecz samorządu Gminy Wiązowna.

Pracownik Urzędu Gminy Wiązowna od 1987 roku.

Za długoletnią pracę na rzecz samorządu Gminy Wiązowna.

Pracownik Urzędu Gminy Wiązowna od 1983 roku.

Za długoletnią pracę na rzecz samorządu Gminy Wiązowna.

Pracownik Urzędu Gminy Wiązowna od 1976 roku.

Za długoletnią pracę na rzecz samorządu Gminy Wiązowna.

Pracownik Urzędu Gminy Wiązowna od 1976 roku.

Za długoletnią pracę na rzecz samorządu Gminy Wiązowna.

Pracownik Urzędu Gminy Wiązowna w latach 1981-1986  i od 1994 roku.

Za długoletnią pracę na rzecz samorządu Gminy Wiązowna.

Społecznik, przedsiębiorca.

W podziękowaniu za współpracę i zaangażowanie w życie społeczne Gminy Wiązowna oraz za wsparcie inicjatyw społecznych.

Zapaśnik, mistrz świata, wicemistrz olimpijski.

Za działania na rzecz promocji Gminy Wiązowna oraz popularyzację zdrowego trybu życia.

Za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

Za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

Za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

Za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

Za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

Za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

Za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

Za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

Za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

Za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

Za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

Za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

Za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

Za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

Za 25-letnie dokumentowanie przemian zachodzących w Gminie Wiązowna i wydarzeń z życia społeczno-kulturalnego.

Za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę, jednostki i placówki oświatowe.

Społecznik, Lekarz weterynarii.

W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie w organizację Półmaratonu Wiązowskiego i działalność społeczną na terenie Gminy Wiązowna oraz za wiele lat pracy na rzecz niesienia pomocy zwierzętom, edukację w tym zakresie i niezachwianą empatię poznawczą wobec osób i zwierząt.

Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gliniance w latach 1993-2015.

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego, pracy społecznej oraz zasług w zakresie kształtowania postaw młodzieży oraz krzewienia kultury fizycznej i sportu.

Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownie w latach 2006-2016, Honorowy Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownie.

W podziękowaniu za wieloletnią bezinteresowną, ofiarną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy oraz za zaangażowanie i współpracę przyczyniającą się do rozwoju Gminy Wiązowna.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance w latach 1993-2016, Honorowy Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance.

W podziękowaniu za wieloletnią bezinteresowną, ofiarną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy oraz za zaangażowanie i współpracę przyczyniającą się do rozwoju Gminy Wiązowna.

Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Powiatowego w Otwocku.

W podziękowaniu za działania na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom oraz ochrony dzieci przed wykluczeniem, złym traktowaniem i dyskryminacją poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy Wiązowna.

Społecznik, Pracownik Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Wiązownie w latach 1983-2016.

W podziękowaniu za długoletnią pracę, kształtowanie postaw młodzieży oraz działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego.

Doradca rolniczy WODR w Gminie Wiązowna w latach 1992-2004
W podziękowaniu za rozpowszechnianie dobrych praktyk rolniczych i zaangażowanie społeczne na rzecz integracji społecznej pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami i samorządowcami.
Pracownik Przedszkola w Radiówku i Pęclinie w latach 1987-2016

W podziękowaniu za solidne i rzetelne wykonywanie obowiązków, za wieloletnią i sumienną pracę oraz zaangażowanie na rzecz przedszkola i lokalnego społeczeństwa.

Pielęgniarka

Za ofiarność i gotowość niesienia pomocy potrzebującym oraz za wielkie serce dla pacjentów – mieszkańców Gminy Wiązowna.

Wieloletni członek Koła Gospodyń Wiejskich w Wiązownie, Społecznik

W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i działania na rzecz społeczności lokalnej oraz kultywowania tradycji ludowej.

Nauczyciel

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego oraz za kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży.

Organizacja non-profit

W podziękowaniu za promowanie idei niesienia bezinteresownej pomocy, budowanie współpracy międzypokoleniowej oraz wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, sportowych i charytatywnych.

Firma

Jako wyraz docenienia działalności w zakresie realizacji programów edukacyjnych, a także za wsparcie lokalnych działań w różnych sferach życia publicznego.

Nauczycielka

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego oraz za kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży.

W związku z 80-leciem powstania szkoły oraz 30-lecia nadania imienia szkole.

W uznaniu wieloletniego dorobku dydaktycznego i wychowawczego oraz za kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży.

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego i pracę społeczną na rzeczy Gminy Wiązowna oraz szerzenie kultury fizycznej.

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego i pracę społeczną na rzeczy Gminy Wiązowna oraz szerzenie kultury fizycznej.

W uznaniu zasług w dziedzinie sportu amatorskiego i pracę społeczną na rzeczy Gminy Wiązowna oraz szerzenie kultury fizycznej.

W podziękowaniu za sprawowanie pieczy nad cennymi stanowiskami przyrodniczymi, znajdującymi się na terenie gminy Wiązowna, oraz za ochronę gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem.

Data opublikowania strony: 30/05/2016