radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Wykonaliśmy oświetlenie przejść na ul. Wiązowskiej

oświetlenie przejścia ul wiązowska

Zakończyliśmy prace związane z oświetleniem przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego w dwóch lokalizacjach na ul. Wiązowskiej. Pierwsze znajdujące się przy moście na rzece Mieni już funkcjonuje. Na drugim w pasie drogi wojewódzkiej nr 721 w Emowie trwa procedura odbioru. Za prace zapłaciliśmy z budżetu Gminy 79 tys. zł.

Rowerzyści korzystający ze ścieżki zgłaszali tam, że przejazdy w tych miejscach mogą być niebezpieczne. Dlatego postanowiliśmy, że oprócz oświetlenia tych miejsc, wykonamy także słupy kompozytowe (żółto-czarne) z taśmą ledową na fundamentach. W ramach projektu wbudowaliśmy więc dwa komplety słupów z paskami oświetlenia ledowego oraz wysięgniki zawierające oprawy LED. Podłączyliśmy zasilanie oświetlenia przejścia dla pieszych. Nowe instalacje znacznie poprawią bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów korzystających ze ścieżki rowerowej, wykonanej w ramach ZIT w 2018 r.

Przypomnijmy, że budowa ścieżki jest realizowana w ramach partnerstwa gmin Józefów, Sulejówek, Halinów, Otwock, Karczew i Wiązowna. Koszt całego przedsięwzięcia to 40 281 635,36 PLN, w tym Gmina Wiązowna – 7 215 505,85 zł. Za te pieniądze zbudujemy prawie 10 km pierwszej w gminie, asfaltowej ścieżki rowerowej.

Informacji dotyczących projektu ZIT udziela Olga Nowak – Wydział Inwestycji, pok. 212. tel. 22 512 58 64. e-mail: o.nowak@wiazowna.pl

Trwa budowa świetlicy w Kopkach

Trwają prace przy budowie świetlicy w Kopkach. Będzie to czwarty obiekt tego typu (pierwszy został wybudowany w Izabeli, drugi w Majdanie, trzeci kończymy budować w Pęclinie) realizowany w ramach zaplanowanej budowy sieci świetlic wiejskich na terenie gminy Wiązowna. Świetlica będzie miejscem spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

W celu przygotowania terenu pod budowę świetlicy w Kopkach, w latach ubiegłych wykonaliśmy m.in.: zarurowanie rowu przechodzącego na terenie działki, przebudowę linii niskiego napięcia, która przechodziła przez teren działki, wykonaliśmy przyłącze wodociągowe, a także zamontowaliśmy ogrodzenie panelowe. W bieżącym roku podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na budowę świetlicy wiejskiej w Kopkach. W tym roku zrealizowaliśmy część robót ziemnych, posadowiono fundamenty, powstają ściany i ścianki działowe. Roboty budowlane są wykonywane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Termin realizacji całego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu jest przewidziany na koniec czerwca 2019 roku.

Więcej informacji o wsparciu gminy dla tego zadania Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Zobacz, jak przebiegają prace w szkołach

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z prac, które trwają w naszych szkołach. W ramach gigantycznego przedsięwzięcia, którego podjęliśmy się w ubiegłym roku, jednocześnie prowadzimy szeroko zakrojone inwestycje w placówkach oświatowych w Gliniance, Zakręcie, Wiązownie i Woli Duckiej.

W szkole w Gliniance prace przebiegają planowo. Układane są wykładziny i glazury, malowane ściany, porządkowany jest teren przyszkolny. W Zakręcie, w nowo wybudowanej części szkoły, wykonywane są podłogi, trwają prace instalacyjne. Wykonawcy robót zajmują się porządkowaniem terenu przy szkole i układaniem ciągów komunikacyjnych. W Woli Duckiej, gdzie w ramach jednego budynku powstają przedszkole i świetlica, trwają prace instalacyjne. Wykonywana jest elewacja zewnętrzna oraz montaż urządzeń na placu zabaw za budynkiem przedszkola. W nowej części w szkole w Wiązownie (przeznaczonej dla młodszych dzieci) trwa kładzenie podłóg i montaż wentylacji. Montowane są także ościeżnice drzwi.

Więcej informacji w sprawie przebiegu inwestycji udziela Tadeusz Dąbrowski z Wydziału Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Tak postępują prace przy budowie świetlicy w Pęclinie

Trwają prace przy budowie świetlicy w Pęclinie. Będzie to trzeci obiekt tego typu (pierwszy został wybudowany w Izabeli, drugi w Majdanie) realizowany w ramach zaplanowanej budowy sieci świetlic wiejskich na terenie gminy Wiązowna. Świetlica będzie miejscem spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. W tym roku udało się już wykonać część robót ziemnych, posadowiono fundamenty, wykonano konstrukcję żelbetową, postawiono ściany i ścianki działowe, wykonano instalację wod-kan, konstrukcję i pokrycie dachowe. Roboty budowlane są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Termin realizacji całego budynku wraznz zagospodarowaniem terenu jest przewidziany do końca października 2018 r.

 

Chodnik w Woli Karczewskiej

W 2015 roku udzieliliśmy Powiatowi Otwockiemu pomocy rzeczowej w postaci opracowania projektu budowy chodnika w Woli Karczewskiej na ul. Doliny Świdra o łącznej długości ok. 1 km (od ul. Mostów do końca nawierzchni asfaltowej w Woli Karczewskiej). Uzyskaliśmy zaświadczenie Starosty Otwockiego o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót.

Obecnie kontynuujemy realizację zadania. W ramach I etapu inwestycji zostanie wykonany odcinek chodnika o długości ok. 300 mb. od ul. Mostów do ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej. Chodnik będzie miał szerokość 2 m, będą wykonane zjazdy indywidualne, pobocze z kruszywa, odwodnienie za pomocą ścieku przykrawężnikowego i podchodnikowego.

Całość inwestycji będzie kosztowała ok. 210 tys. zł. Termin umowny wybudowania chodnika to 31.07.2018 r., ale biorąc pod uwagę stan zaawansowania inwestycji nowy chodnik będzie można już użytkować w czerwcu.

Trwa budowa przedszkola w Woli Duckiej

Przedszkole powstaje na miejscu dawnej świetlicy wiejskiej „Kaprys”. Remont starego budynku był nieopłacalny. Zdecydowaliśmy się na wyburzenie, a potem budowę od podstaw. Dzięki temu i przedszkole, i świetlica wiejska, będą wygodne i bezpieczne. Inwestycja jest realizowana w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Do przedszkola w Woli Duckiej można było zapisać dzieci w wieku 2,5 lat mieszkające na terenie naszej gminy. Nabór już się zakończył.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z budowy.

 

Trwa budowa chodnika w Dziechcińcu

Firma Marwell rozpoczęła budowę chodnika na ul. Majowej w Dziechcińcu (droga powiatowa nr 2709W) na odcinku od ul. Olchowej do ul. Piaskowej. Powstanie tam ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m wraz z układem odwodnienia, zjazdami indywidualnymi i publicznym oraz zatoka autobusowa. Planujemy wykonać ww. roboty budowlane do końca lipca tego roku.

Szczegółowych informacji udziela Tomasz Mielnicki z Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Rusza modernizacja chodnika w Wiązownie

Właśnie wprowadziliśmy firmę Marwell na budowę chodnika przy ul. Kościelnej w Wiązownie. Ta lokalna firma zmodernizuje 560 m chodnika wraz z dojazdami. Chodnik zostanie poszerzony i wyłożony kostką brukową. Dlatego w maju i czerwcu na odcinku od szkoły do ul. Pęclińskiej mogą wystąpić utrudnienia w ruchu i wyjeździe z posesji. Ulica Kościelna jest drogą powiatową. Ale to my modernizujemy chodnik za kwotę 260 tys. zł. Planujemy wykonać ww. roboty budowlane do końca lipca tego roku.

Szczegółowych informacji udziela Tomasz Mielnicki z Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Ścieżka rowerowa – opłacalny kompromis

Nowa inwestycja na terenie naszej gminy – ścieżka rowerowa łącząca nas z gminą Halinów i Józefowem, która przebiegać będzie przez Duchnów, Stefanówkę, Boryszew i Wiązownę, budzi duże zainteresowanie. Z Państwa opinii wiemy, że to bardzo oczekiwana inwestycja. Nasi rowerzyści chwalą technologię, w której ta ścieżka zostanie wykonana. Gładki asfalt jest wygodniejszy i bezpieczniejszy niż często ostatnio stosowana kostka betonowa. W Państwach komentarzach pojawia się pytanie, dlaczego ścieżka na naszym odcinku dwukrotnie zmienia przebieg, zmuszając rowerzystów do zmiany pasa ruchu i przejazdu przez DW 721.

Dzieje się tak za każdym razem, kiedy pobocze po jednej stronie drogi zwęża się tak bardzo, że nie ma możliwości poprowadzenia tamtędy ścieżki, a jednocześnie po drugiej stronie drogi taka możliwość istnieje. Oczywiście, istniała teoretyczna możliwość, że na potrzeby tej inwestycji pozyskamy fragmenty działek poprzez procedurę wywłaszczeń, co umożliwiłoby prowadzenie ścieżki jedną stroną. To jednak rozwiązanie tylko teoretyczne – szczególnie, że ścieżka jest fragmentem większej inwestycji obejmującej 6 gmin i w sumie 45 km drogi. Cały projekt jest możliwy do wykonania pod bardzo konkretnymi warunkami. Jednym z nich jest termin realizacji. Istniało duże niebezpieczeństwo, że w wyznaczonym terminie nie uda nam się przejąć prywatnych nieruchomości. Wtedy stracilibyśmy unijne dofinansowanie warte n naszym terenie 4,9 mln zł. Drugim ważnym czynnikiem była kwestia kosztów. Przejęcie tych nieruchomości wiązałoby się z dużym obciążeniem budżetu gminy, na które w sytuacji jednoczesnej rozbudowy szkół i budowie nowego przedszkola (70 mln zł) czy wsparcia finansowego modernizacji i remontów dróg powiatowych (2 mln zł), po prostu byłoby niemożliwe.

Projektując tę inwestycję byliśmy świadomi, że ścieżka „przekładana” na różne strony drogi nie jest idealnym rozwiązaniem. Wybraliśmy jednak wariant, który gwarantował nam wykonanie inwestycji w czasie. Nie chcieliśmy w tę budowę inwestować też więcej niż było absolutnie konieczne, ponieważ budżet inwestycyjny naszej gminy jest już napięty. Zrobiliśmy jednak wszystko, by ścieżka była bezpieczna. Przejazdy dla rowerów będą dodatkowo oznakowane i oświetlone. Układ infrastruktury drogowej będzie wymuszał na kierowcach spowolnienie jazdy w tych miejscach.

Jesteśmy pewni, że ta ścieżka jest potrzebną i cenną inwestycją. Mieszkańcy naszej gminy i gmin ościennych będą z niej korzystali codziennie. Droga będzie bezpieczna i komfortowa, choć dziś niektóre decyzje projektantów wydają się być może zaskakujące.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo w naszym poprzednim artykule: https://tuwiazowna.pl/sciezka-rowerowa-budowa-ruszyla/