radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wokaliści z Wiązowny nagrodzeni

W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury 12 maja w Otwocku odbył się XV Mazowiecki Konkurs Piosenki Polskiej. Wymogiem konkursowym było wykonanie utworu z tekstem i muzyką polskich autorów. Była to doskonała okazja do przypomnienia sobie pięknych piosenek sprzed lat jak i poznania najnowszego repertuaru krajowych wykonawców. Do współzawodnictwa w czterech kategoriach zgłosiło się kilkadziesiąt osób. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie zgłosił swoich uzdolnionych uczestników zajęć.
Zmagania konkursowe trwały od 10-tej rano, a zakończyły się dopiero o godz. 19:00.

Nagrodzeni zostali:
Kategoria 15 – 18 lat:

 • Natalia Karwowska – III miejsce
 • Dominika Wieczorkowska – wyróżnienie

W kategorii 11 – 14 lat:

 • Alicja Jureczko – wyróżnienie
 • Kacper Staniczewski – wyróżnienie

Reprezentowała nas także Harcerka Zuzanna Jodłowska tym razem bez nagrody.

27 maja odbędzie się KONCERT LAUREATÓW XV MAZOWIECKIEGO KONKURSU PIOSENKI POLSKIEJ. Koncert z udziałem reprezentantów naszej gmony odbędzie się w PMDK w Otwocku. Trzymamy kciuki!

info z tukontakt@wiazowna.pl
Paulina Sokół

12 czerwca: Debata społeczna o bezpieczeństwie

Plakat Debata Wiązowna

12 czerwca 2018 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej naszego urzędu odbędzie się Debata Społeczna o bezpieczeństwie. Zapraszamy do wzięcia udziału.

Szanowni Państwo informujemy, że wejście na debatę i uczestniczenie w niej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie Państwa wizerunku w mediach społecznościowych obsługiwanych przez nasz urząd, na stronie www.tuwiazowna.pl oraz w czasopiśmie „Powiązania”.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych zebranych podczas debaty jest Wójt Gminy Wiązowna, z siedzibą w Wiązownie, przy ul. Lubelskiej 59. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykorzystania Państwa wizerunku w mediach społecznościowych obsługiwanych przez nasz urząd, na stronie www.tuwiazowna.pl oraz w czasopiśmie „Powiązania”. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne.

Do 2020 roku powstanie nowy posterunek w Wiązownie

Podpisaliśmy umowę darowizny nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę nowego posterunku Policji w Wiązownie. Wójt Janusz Budny przekazał na ręce Pawła Dobrodzieja – Komendanta Stołecznego Policji nieruchomość położoną w centrum Wiązowny o pow. 0,33 ha na realizację tej inwestycji. Jak deklaruje Komenda Stołeczna Policji, nowa siedziba posterunku powstanie do 2020 roku.

Fontanna w Wiązownie już działa

Fontanna w Parku Centrum w Wiązownie znowu działa. Po przerwie zimowej Zakład Gospodarki Komunalnej zlecił firmie zewnętrznej przegląd i konserwację urządzenia. Po sprawdzeniu wszystkiego, firma ponownie uruchomiła fontannę.

Fontanna sterowana jest zegarem astronomicznym. Może wykonywać kilka różnych programów pracy np. program dzienny, program nocny z oświetleniem. Obraz wodny fontanny to 5 strumieni. Zapraszamy codziennie od 9.00 do 22.30. Szczególnie wieczorem, gdy fontanna mienie się na kolorowo. W parku będziemy też sadzić krzewy i drzewa, szczególnie te przyjazne pszczołom. Terenem opiekuje się Wydział Administracyjny Urzędu Gminy.

Zaginął chory pies w Wiązownie przy ul. Kąckiej

20 kwietnia zaginął przy ul.Kąckiej w Wiązownie pekińczyk. Jest bardzo przyjacielski i lubi dzieci. Nosi biały kołnierz, jest po operacji oka. Ma czarny pysk, brązowy tułów i kremowy ogon. Stęskniona rodzina czeka na każdą wiadomość i bardzo martwi się o Czapiego. Czas jest bardzo cenny. Kontakt pod nr tel. 797 088 323.

Konkurs na stanowiska dyrektorów szkoły i przedszkola

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza konkurs na stanowiska dyrektora:

 • Przedszkola w Woli Duckiej, ul. Słoneczna 19,
 • Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie, ul. Szkolna 11

Oferty muszą zawierać m.in.:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
 2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

Szczegółowa oferta dostępna pod tekstem. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, w godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna w terminie do dnia 14.05.2018 r., z dopiskiem na kopercie: „Konkurs (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy z dopiskiem ”nie otwierać”).

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Wójt Gminy Wiązowna poszukuje osób chętnych na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe: zarządzanie, ekonomia, socjologia, kulturoznawstwo lub pokrewne,
 3. 3-letnie doświadczenie w pracy,
 4. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury, w szczególności gminnych ośrodków kultury,
 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
 8. przedłożenie w formie pisemnej opracowania pn. „Koncepcja programowo – organizacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie na lata 2018 – 2021”.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w gminnych ośrodkach kultury,
 2. zdolności menedżerskie i organizatorskie,
 3. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną, a także: rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
 4. dyspozycyjność,
 5. prawo jazdy kat. B i zgoda na używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.

Szczegóły oferty dostępne pod tekstem. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach: w Urzędzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, w terminie do dnia 14.05.2018 r., do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie”.