mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Psiak z Wiązowny. Zguba znalazła właściciela

Zguba z Wiązowny szuka właściciela
Zguba z Wiązowny szuka właściciela (foto: UG Wiązowna)

Psiak z Wiązowny szuka właściciela. Z tęsknotą w oczach wyczekuje na swojego pana.

14 grudnia w okolicy Szkoły Podstawowej w Wiązownie znaleziono błąkającego się zwierzaka. Jest bardzo przyjacielski.

Szukamy właściciela. Prosimy o kontakt pod nr tel. 605 874 227

Bądź widoczny. Noś odblaski!

Narada Sołtysów w dniu 22.10.2019 roku. Sołtysi i Przewodniczący Zarządów osiedli w kamizelkach odblaskowych w ramach akcji Bądź widoczny. Noś odblaski !

Po raz kolejny przystąpiliśmy do akcji #NośOdblaski. Rozpoczęliśmy ją już we wrześniu przekazując wszystkim uczniom i przedszkolakom z naszych szkół odblaskowe zawieszki w kształcie liścia wiązu. Natomiast sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli na naradzie koordynacyjnej otrzymali odblaski, a także kamizelki odblaskowe.

Życie jest dla nas najważniejsze, a jeden mały odblask może je uratować. Dlatego dla naszych mieszkańców mamy również odblaski i kamizelki. Są dostępne w naszym urzędzie w Biurze Obsługi Mieszkańców. Zachęcajmy nasze dzieci do noszenia odblasków i sami świećmy dobrym przykładem.

Pamiętajmy! Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 20 m. Natomiast osoba posiadająca elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 m.

Rekrutacja 2019. Mamy miejsce dla Twojego dziecka

Już 25 lutego rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Wiązowna. Natomiast nabór do klas I szkół podstawowych rozpocznie się 1 marca. 

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 powinny rozpocząć swoją przygodę z edukacją, nie muszą martwić się, że zabraknie dla nich miejsca w placówkach oświatowych Gminy Wiązowna. Dzięki kompleksowej modernizacji gminnych szkół oraz oddaniu do użytku nowego przedszkola w Woli Duckiej w 2018 r., wszystkie dzieci będą mogły uczyć się w prawdziwie komfortowych warunkach, bez dwuzmianowości czy przeludnionych klas.

Rekrutacja do przedszkoli i szkół prowadzona będzie w systemie elektronicznym. Wystarczy wejść na stronę www.tuwiazowna.pl do zakładki „Edukacja, Kultura” i po lewej stronie z menu wybrać: „Elektroniczny nabór do przedszkoli” (od 25 lutego) lub „Elektroniczny nabór do szkół podstawowych” (od 1 marca). Tu zarejestrujemy dziecko oraz pobierzemy wnioski do wypełnienia. Po uzupełnieniu dokumentów należy złożyć je najpóźniej do 12 marca w przedszkolu lub szkole, gdzie znajdują się oddziały przedszkolne, a w przypadku klas I – do 15 marca w wybranej szkole podstawowej.

 

 

Zgodnie z prawem na terenie gminy obowiązuje rejonizacja określona obwodem danej szkoły. Można jednak zapisać dziecko do innej placówki niż wynika to z adresu zamieszkania. W tej sytuacji przyjęcie dziecka nastąpi wtedy, gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe oraz dodatkowe. W przypadku tych drugich, punkty zostaną przyznane za to, że:

 •  rodzice/opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku, zgodnie z miejscem zamieszkania;
 •  rodzice zgłoszą do placówki oświatowej dwoje lub więcej dzieci,
 •  rodzice/opiekunowie prawni deklarują pobyt dziecka w placówce powyżej podstawy programowe;
 •  oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą;
 •  dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu, może skorzystać np. z komputerów, które dostępne są w bibliotekach w Wiązownie, Duchnowie oraz w Gliniance. W przypadku przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych komisje rekrutacyjne przedstawią listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 18 marca, a jeśli chodzi o klasy I – do 22 marca. Następnie rodzice będą musieli ostatecznie potwierdzić na piśmie, że ich dziecko będzie uczęszczać do wybranej przez nich jednostki oświatowej. Jeżeli placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzone zostanie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne (przedszkola 1-5 kwietnia, klasy I – 4-10 kwietnia), a wyniki poznamy 15 i 16 kwietnia.

Więcej informacji na temat rekrutacji do przedszkoli i szkół udziela Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, ul. Napoleońska 53A w Gliniance, tel. 22 180 00 27 lub 28, e-mail: edukacja@wiazowna.pl.

Pracownik poszukiwany. Do sekretariatu Urzędu Gminy

Szary, otworzony laptop. Nad czarną klawiaturą unosi się kobieca ręka
Już większość spraw urzędowych można załatwić on-line (Foto: pixabay.com)

Urząd Gminy Wiązowna poszukuje osoby z wykształceniem średnim lub wyższym do prowadzenia sekretariatu Wójta.

Planowany zakres obowiązków to:

 1. Prowadzenie terminarza Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza.
 2. Obsługa interesantów, udzielanie informacji, przełączanie rozmów telefonicznych i kierowanie interesantów do odpowiednich wydziałów.
 3. Umawianie wizyt interesantów z Wójtem, Zastępcą Wójta i Sekretarzem.
 4. Obsługa kancelaryjno – biurowa i organizacyjna Wójta, Zastępcy i Sekretarza w tym przyjmowanie, przygotowywanie odpowiedzi, prowadzenie i przechowywanie korespondencji.
 5. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Wójta.

Wymagane jest także „lekkie pióro” i dobra znajomość języka polskiego. Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert wraz z listem motywacyjnym w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór do pracy w sekretariacie” do dnia 14 lutego do godz. 16 w Urzędzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59 w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Wybory sołeckie i osiedlowe. W marcu głosowania

Wybory. Widać męską rękę, która wrzuca kartę do urny na głosy
Wybory. Widać męską rękę, która wrzuca kartę do urny na głosy

Mieszkańcy naszej gminy wybiorą kilkudziesięciu sołtysów i członków zarządów osiedli  – gospodarzy poszczególnych sołectw i osiedli oraz kilkuset członków rad sołeckich. Jako pierwsza decyzję o wyborze sołtysa podejmie Wiązowna Kościelna, a jako ostatni Bolesławów i Glinianka. To ważna decyzja. Dobry sołtys / zarząd osiedla to prawdziwy menedżer. Od tego, jak pracuje  i jak mocno jest zaangażowany, zależy, czy wieś pod jego kuratelą będzie dobrze się rozwijać.

Sołtys to bardzo odpowiedzialne stanowisko. Jest pośrednikiem pomiędzy gminą a mieszkańcami sołectwa. Przekazuje wszelkiego rodzaju wnioski, uwagi czy zapotrzebowania oraz omawia problemy mieszkańców z przedstawicielami władz gminnych. Do jego obowiązków należy również na bieżąco informowanie mieszkańców wsi o tym, co się dzieje w gminie. Dobry sołtys dogląda „swojego gospodarstwa”.  Sprawdza, jak idą prace nad inwestycjami na terenie jego wsi. Czuwa nad realizacją funduszu sołeckiego na dany rok.

Sołtys zwołuje zebrania mieszkańców wsi i omawia najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem sołectwa. Przy wsparciu rady sołeckiej nadzoruje i koordynuje wszelkiego rodzaju działania na rzecz wsi, które zostały uzgodnione na zebraniach.

Sołtys pracuje społecznie. Nie dostaje pensji. Wynagrodzeniem za jego działania na rzecz lokalnej społeczności jest podziękowanie mieszkańców. Za udział w naradach i sesjach rady przysługuje mu dieta, a za udział w szkoleniach czy konferencjach – zwrot kosztów dojazdu.

Ty decydujesz

W marcu na terenie wszystkich sołectw Gminy Wiązowna odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich oraz zarządów osiedli. Są one powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym. Władze sołeckie i osiedlowe wybierane są przez mieszkańców sołectwa, którzy uprawnieni są do głosowania w wyborach do Rady Gminy Wiązowna. Stanowisko sołtysa, członka rady sołeckiej czy członka zarządu osiedla może objąć każdy, kto jest obywatelem polskim albo ma obywatelstwo Unii Europejskiej i najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat oraz zamieszkuje na terenie danego sołectwa.

Więcej informacji o przygotowywanych wyborach udziela Marzena Szulik – Wydział Spraw Społecznych, pok. 001, tel. 22 512 58 05, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl.

Poniżej zamieszczamy harmonogram wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz zarządów osiedli, jak również statuty poszczególnych jednostek.

Profil Zaufany. Pierwsze potwierdzenia w urzędzie

Wystarczy tylko 5 minut, aby potwierdzić w Urzędzie Gminy Wiązowna wcześniej zarejestrowany Profil Zaufany. Nasz urząd jest w gronie instytucji, w których funkcjonuje specjalny Punkt Potwierdzający. Pierwsi mieszkańcy skorzystali już z tej możliwości.

Już 20 osób potwierdziło w Urzędzie Gminy Wiązowna założony przez internet Profil Zaufany. Cała operacja trwa zaledwie chwilę. Profil Zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny i alternatywa dla tego kwalifikowanego, przy pomocy którego online załatwisz sprawę w różnego rodzaju publicznych urzędach. Pozwala na składanie przez internet np. wniosków, podań czy deklaracji. Coraz więcej osób korzysta z PZ, ponieważ można się nim posłużyć m.in. na platformie ePUAP, PUE ZUS oraz CEIDG. Dzięki niemu złożysz PIT bez wychodzenia z domu i czekania w kolejce.

Wniosek o Profil Zaufany można złożyć przez internet (pz.gov.pl) i poświadczyć go w Punkcie Potwierdzającym – teraz również w naszym Urzędzie Gminy. Do takiego punktu należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem. Można również założyć i potwierdzić Profil Zaufany online za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Ta forma nie wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie czy Punkcie Potwierdzającym.

Zachęcamy Państwa do wyrobienia Profilu Zaufanego i tym samym możliwości załatwiania wielu spraw w różnych urzędach i instytucjach o każdej porze dnia, bez wychodzenia z domu. Osobami, które w naszym urzędzie potwierdzają Profil Zaufany, są pracownicy Biura Obsługi Mieszkańca: Edyta Brońka (tel. 22 512 58 00, e.bronka@wiazowna.pl) i Izabela Trela (tel. 22 512 58 00, i.trela@wiazowna.pl).

Punkt dostępny jest na parterze budynku urzędu. Zapraszamy w poniedziałki w godz. 08:00 – 18:00 oraz wtorki – piątki w godz. 08:00 – 16:00. Dostęp dla osób niepełnosprawnych – od strony parkingu (videofon).


 

Wiązowna i Glinianka. Wyłożenie dwóch planów

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Sportowa część „A” oraz „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka” będą wyłożone do publicznego wglądu od 11 lutego do 4 marca. W przypadku projektu w Gliniance wyłożenie jest ponowne.

Zasięg projektu planu „Wiązowna Kościelna – Sportowa część „A” obejmuje obszar ograniczony ulicami: Sportową, Kościelną. Pęclińską, Kwiatową i Nadrzeczną w Wiązownie, w sposób pokazany na poniższej mapie.

Ponownie wykładamy projekt planu „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka”. Poprzednie miało miejsce od 11 września do 2 października 2018 r. Plan obejmuje łącznie trzy obszary (A, B i C) ograniczone ulicami: Wrzosową, Wawrzyniecką i Sosnową w Gliniance oraz granicą gminy, zgodnie z poniższymi mapami.

Obszar A

Obszar B

Obszar C

Z treścią projektów można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego – Urząd Gminy Wiązowna, parter, pok. nr 5, w godzinach pracy urzędu: pon. 8-18, wt.-pt. 8-16. W okresie wyłożenia projekty planów będą dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.wiazowna.pl) w zakładce: Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania.

Zapraszamy na dyskusje publiczne dotyczące projektów w/w dokumentów, które odbędą się w dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • od godz. 17.00 – dyskusja dotycząca projektu „Wiązowna Kościelna – Sportowa część „A”,
 • od godz. 18.00 – dyskusja dotycząca projektu „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka”.

Uwagi do projektów planów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2019 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna (dostępnym pod adresem: bip.wiazowna.pl)

Więcej informacji o projektach planów udzielają:

Sławomir Burbicki, pok. 005, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl.

Jolanta Lipska, pok. 005, tel. 22 512 58 17, e-mail: j.lipska@wiazowna.pl.

Nasz cyfrowy projekt w konkursie. Zapraszamy do głosowania

Projekt województwa mazowieckiego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)” startuje w międzynarodowym konkursie. Każdy może oddać na niego głos.

Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)” jest realizowany dzięki wspólnej inicjatywie 204 jednostek samorządu terytorialnego działających na poziomie gmin, powiatów i województwa. W tym naszej Gminy Wiązowna.

Projekt ASI został zgłoszony do udziału w prestiżowym konkursie „World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2019”, którego organizatorem jest Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). W drodze konkursu zostaną wyłonione najlepsze, światowe projekty w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt został zarejestrowany pn. „Activation of the Information Society” i z sukcesem przeszedł procedurę przeglądu złożonych projektów, znajdując się tym samym na liście nominowanych projektów. Do zwycięskiego grona zakwalifikuje się pięć projektów z największą liczbą oddanych głosów w każdej z 18-stu kategorii. Grupa ekspertów wybierze zwycięskie przedsięwzięcia.

Publiczne głosowanie online trwa do 10 lutego 2019 r. (ostateczny termin na oddanie głosu mija o godz. 23 czasu polskiego). Swój głos można oddać na stronie: https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2019.

Zachęcamy do udziału w głosowaniu na projekt „Activation of the Information Society”.

Małgorzata Paduch
m.paduch@wiazowna.pl

Ile za dom? Nowe stawki podatków

Banknoty 100-złotowe
Banknoty 100-złotowe

Właściciele domów i działek zobowiązani są co roku płacić podatek od nieruchomości. Prezentujemy nowe stawki, obowiązujące w tym roku kalendarzowym. A ile za śmieci? Kwota na razie się nie zmieniła, ale liczymy się z podwyżką opłat w drugiej połowie roku.

Za grunty m.in. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacimy 0,76 zł od 1 m2 powierzchni. A za pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 0,33 zł od 1 m2 powierzchni. Podatki od budynków lub ich części wyniosą:  mieszkalne – 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem obrębu geodezyjnego Wola Ducka, dla którego stawka to 0,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 20,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Podatek od budowli związanych z działalnością gospodarczą wynosi 2 proc. ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku od środków transportowych pozostały bez zmian.  Są na najniższym poziomie z możliwych. Stawki podatku rolnego wyniosą: dla gruntów gospodarstw rolnych – 135,90 zł z ha przeliczeniowego; dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego – 271,80 zł za ha fizyczny. Stawka podatku leśnego będzie niższa niż w 2018 r. i wyniesie 42,24 zł za 1 ha fizyczny.

Pierwszą ratę podatku od nieruchomości należy wnieść do 15 marca 2019 r., drugą – 15 maja, trzecią – 15 września, a czwartą – 15 listopada.

A ile za śmieci?

Unieważniliśmy przetarg na odbiór śmieci. Stawki, jakie płacimy, do 30 czerwca 2019 r. nie zmienią się, jednak musimy się liczyć z tym, że w drugiej połowie roku zapewne wzrosną. Aktualnie wynoszą odpowiednio 11 zł od osoby w przypadku oddawania odpadów posegregowanych i 27 zł od osoby w przypadku braku segregacji odpadów (zmieszane). Opłatę za gospodarowanie odpadami wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca. Istnieje możliwość opłacenia dłuższych okresów rozliczeniowych, w przypadku płatności kwartalnej opłatę należy uiścić za I kwartał do 15 stycznia i kolejno do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, w przypadku opłat półrocznych do 15 stycznia i do 15 czerwca.

Cały harmonogram na pierwsze półrocze 2019 r. jest dostępny w zakładce: Załatw Sprawę w Urzędzie > Śmieci. W Wydziale Środowiska i Nieruchomości (pok. 010) można go pobrać także w wersji papierowej.

Więcej informacji o podatku od osób fizycznych udziela Ewelina Rafał – Wydział Podatków, pok. 104, tel. 22 512 58 42, e-mail: e.rafal@wiazowna.pl.

Informacji o gminnej gospodarce odpadami udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 24, kom. 661 969 850, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl.

„Jak powstaje książka”. Warsztaty w bibliotece

Bibliotekę w Wiązownie odwiedziła grupa uczniów z miejscowej szkoły podstawowej w ramach akcji „Ferie Blisko Domu”. Dzieci wzięły udział w warsztatach pt. „Jak powstaje książka”, które poprowadziła autorka i wydawca książek Joanna Tyluś-Malak.

Dzieci poznały różne rodzaje książek, m.in. dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Miały okazję zapoznać się również z procesem powstawania publikacji od momentu pojawienia się pomysłu, poprzez spisanie go, zilustrowanie, obróbkę cyfrową, po produkt finalny. Dużą atrakcją była możliwość pracy na prasie drukarskiej oraz pisanie na maszynie.

Podczas spotkania każdy uczestnik – wykorzystując różne techniki, a przede wszystkim wyobraźnię – stworzył swoją pierwszą mini publikację. Na zakończenie spotkania każdy otrzymał w prezencie pierwszą książkę napisaną i wydaną przez Joannę Tyluś-Malak.

Głównym celem warsztatów było propagowanie aktywności twórczej poprzez kreatywne działania oraz promocja czytelnictwa wśród dzieci.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Marzena Kopka