bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Rekrutacja do przedszkoli i szkół. Złóż wniosek, masz czas do 17 marca

Szkoła Podstawowa w Malcanowie. Widok od tyłu na halę sportową i plac zabaw dla dzieci
Szkoła Podstawowa w Malcanowie. Widok od strony placu zabaw na halę sportową (Foto: UG Wiązowna)

Ruszyła rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w naszych szkołach podstawowych. Rekrutacja prowadzona jest częściowo w systemie elektronicznym.

Wystarczy wejść na stronę tuwiazowna.pl do zakładki „Edukacja, Kultura” i po lewej stronie z menu wybrać: „Elektroniczny nabór do przedszkoli” lub „Elektroniczny nabór do szkół podstawowych”. Tu można zapoznać się z ofertą gminnych szkół i przedszkoli, zarejestrować dziecko oraz pobierać wnioski do wypełnienia. Następnie wniosek papierowy składa się wraz z wymaganymi dokumentami w placówce pierwszego wyboru (w przypadku przedszkola) i w szkole podstawowej, w obwodzie której dziecko zamieszkuje. Składanie wniosków trwa do 17 marca. 

Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych przyjmowane są dzieci zamieszkujące na terenie gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę jednakowo punktowane  kryteria ustawowe, takie jak: 

 1. wielodzietność rodziny dziecka (kandydata), 
 2. niepełnosprawność dziecka, 
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka, 
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
 5. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka, 
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

W drugiej kolejności brane są pod uwagę kryteria dodatkowe (dostępne pod tekstem) ustalane przez samorząd, m.in. rozliczanie PIT w urzędzie w Otwocku. Spełnianie poszczególnych kryteriów (ustawowych i dodatkowych) musi być potwierdzone i udokumentowane. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ukażą się 22 marca.  Następnie rodzice będą musieli ostatecznie potwierdzić na piśmie, że ich dziecko będzie uczęszczać do wybranej jednostki oświatowej.  

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Zapisanie dziecka do innej placówki, niż wynika to z adresu zamieszkania możliwe będzie tylko wtedy, gdy będzie ona dysponować wolnymi miejscami bądź  w przypadku posiadania rodzeństwa  w danej szkole.    

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka oświatowa nadal dysponować będzie wolnymi miejscami wówczas w sierpniu przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające. Wnioski będzie można składać jedynie w formie papierowej w poszczególnych przedszkolach i szkołach, w terminie 14-18 sierpnia. 

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego został określony w Zarządzeniu Wójta Gminy Wiązowna Nr 17.753.2023 z dnia 25.01.2023 r. (dostępne pod tekstem). Więcej informacji na temat rekrutacji udzielają szkoły i przedszkola oraz  Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, ul. Napoleońska 53A w Gliniance, tel. tel. 22 180 00 27 lub 28, e-mail: edukacja@wiazowna.pl. 

Ruszyła rekrutacja do gminnych szkół i przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli i szkół. Wnioski od 1 marca 

Szkoła Podstawowa w Malcanowie. Widok od tyłu na halę sportową i plac zabaw dla dzieci
Szkoła Podstawowa w Malcanowie. Widok od strony placu zabaw na halę sportową (Foto: UG Wiązowna)

Już 1 marca rozpoczynamy w naszej gminie rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w naszych szkołach podstawowych. Rekrutacja prowadzona jest częściowo w systemie elektronicznym.

Wystarczy wejść na stronę tuwiazowna.pl do zakładki „Edukacja, Kultura” i po lewej stronie z menu wybrać: „Elektroniczny nabór do przedszkoli” lub „Elektroniczny nabór do szkół podstawowych”. Tu będzie można zapoznać się z ofertą gminnych szkół i przedszkoli, zarejestrować dziecko oraz pobierać wnioski do wypełnienia. Następnie wniosek papierowy składa się wraz z wymaganymi dokumentami w placówce pierwszego wyboru (w przypadku przedszkola) i w szkole podstawowej, w obwodzie której dziecko zamieszkuje. Składanie wniosków trwa do 17 marca. 

Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych przyjmowane są dzieci zamieszkujące na terenie gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę jednakowo punktowane  kryteria ustawowe, takie jak: 

 1. wielodzietność rodziny dziecka (kandydata), 
 2. niepełnosprawność dziecka, 
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka, 
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
 5. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka, 
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

W drugiej kolejności brane są pod uwagę kryteria dodatkowe (dostępne pod tekstem) ustalane przez samorząd, m.in. rozliczanie PIT w urzędzie w Otwocku. Spełnianie poszczególnych kryteriów (ustawowych i dodatkowych) musi być potwierdzone i udokumentowane. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ukażą się 22 marca.  Następnie rodzice będą musieli ostatecznie potwierdzić na piśmie, że ich dziecko będzie uczęszczać do wybranej jednostki oświatowej.  

Najmniej formalności musi dopełnić rodzic, którego dziecko chodzi obecnie do przedszkola i chce, by maluch pozostał w tej samej placówce na kolejny rok. W takiej sytuacji należy złożyć deklarację  kontynuacji edukacji w danym przedszkolu. Składanie deklaracji kontynuacji odbywać się będzie od 6 do 10 lutego. Niezłożenie deklaracji w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu. 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Zapisanie dziecka do innej placówki, niż wynika to z adresu zamieszkania możliwe będzie tylko wtedy, gdy będzie ona dysponować wolnymi miejscami bądź  w przypadku posiadania rodzeństwa  w danej szkole.    

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka oświatowa nadal dysponować będzie wolnymi miejscami wówczas w sierpniu przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające. Wnioski będzie można składać jedynie w formie papierowej w poszczególnych przedszkolach i szkołach, w terminie 14-18 sierpnia. 

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego został określony w Zarządzeniu Wójta Gminy Wiązowna Nr 17.753.2023 z dnia 25.01.2023 r. (dostępne pod tekstem). Więcej informacji na temat rekrutacji udzielają szkoły i przedszkola oraz  Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, ul. Napoleońska 53A w Gliniance, tel. tel. 22 180 00 27 lub 28, e-mail: edukacja@wiazowna.pl. 

Rekrutacja do szkół i przedszkoli. Nabór uzupełniający

Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie po modernizacji
Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie po modernizacji

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół i przedszkoli. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dotarły do zainteresowanych drogą elektroniczną. Trwa nabór uzupełniający do szkół i przedszkoli.

Każdy z rodziców otrzymał wiadomość na podany przez siebie e-mail o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się dziecka do wybranej placówki. Informację można również sprawdzić po zalogowaniu się na stronie elektronicznego naboru.

Rekrutacja uzupełniająca w naszej gminie również odbywa się elektronicznie. System elektronicznego naboru jest ponownie aktywny:

 1. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  do 9 kwietnia pod linkiem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawiazowna/News,
 2. dla klas pierwszych  do 10 kwietnia pod linkiem: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawiazowna/News

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail z placówkami oświatowymi lub z Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, tel. 22 180 00 28, e-mail: edukacja@wiazowna.pl.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli. lnformacje tylko drogą elektroniczną

Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie po modernizacji
Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie po modernizacji

Zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji do szkół i przedszkoli. W związku z zaistniałą sytuacją listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie będą wywieszane w placówkach. Informacje trafią do Państwa drogą elektroniczną.

Każdy z rodziców otrzyma wiadomość na maila o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się dziecka do wybranej placówki. Informację można również sprawdzić po zalogowaniu się na stronie elektronicznego naboru. Jednocześnie prosimy, aby potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do placówki przesyłać wyłącznie drogą mailową.

Rekrutacja uzupełniająca w naszej gminie odbędzie się również elektronicznie. System elektronicznego naboru będzie ponownie aktywny w terminach:

 1. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dniach 2-9 kwietnia,
 2. dla klas pierwszych w dniach 2-10 kwietnia.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail z placówkami oświatowymi lub z Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, tel. 22 180 00 28, e-mail: edukacja@wiazowna.pl.

Rekrutacja 2019. Mamy miejsce dla Twojego dziecka

Już 25 lutego rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Wiązowna. Natomiast nabór do klas I szkół podstawowych rozpocznie się 1 marca. 

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 powinny rozpocząć swoją przygodę z edukacją, nie muszą martwić się, że zabraknie dla nich miejsca w placówkach oświatowych Gminy Wiązowna. Dzięki kompleksowej modernizacji gminnych szkół oraz oddaniu do użytku nowego przedszkola w Woli Duckiej w 2018 r., wszystkie dzieci będą mogły uczyć się w prawdziwie komfortowych warunkach, bez dwuzmianowości czy przeludnionych klas.

Rekrutacja do przedszkoli i szkół prowadzona będzie w systemie elektronicznym. Wystarczy wejść na stronę www.tuwiazowna.pl do zakładki „Edukacja, Kultura” i po lewej stronie z menu wybrać: „Elektroniczny nabór do przedszkoli” (od 25 lutego) lub „Elektroniczny nabór do szkół podstawowych” (od 1 marca). Tu zarejestrujemy dziecko oraz pobierzemy wnioski do wypełnienia. Po uzupełnieniu dokumentów należy złożyć je najpóźniej do 12 marca w przedszkolu lub szkole, gdzie znajdują się oddziały przedszkolne, a w przypadku klas I – do 15 marca w wybranej szkole podstawowej.

 

 

Zgodnie z prawem na terenie gminy obowiązuje rejonizacja określona obwodem danej szkoły. Można jednak zapisać dziecko do innej placówki niż wynika to z adresu zamieszkania. W tej sytuacji przyjęcie dziecka nastąpi wtedy, gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe oraz dodatkowe. W przypadku tych drugich, punkty zostaną przyznane za to, że:

 •  rodzice/opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku, zgodnie z miejscem zamieszkania;
 •  rodzice zgłoszą do placówki oświatowej dwoje lub więcej dzieci,
 •  rodzice/opiekunowie prawni deklarują pobyt dziecka w placówce powyżej podstawy programowe;
 •  oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą;
 •  dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu, może skorzystać np. z komputerów, które dostępne są w bibliotekach w Wiązownie, Duchnowie oraz w Gliniance. W przypadku przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych komisje rekrutacyjne przedstawią listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 18 marca, a jeśli chodzi o klasy I – do 22 marca. Następnie rodzice będą musieli ostatecznie potwierdzić na piśmie, że ich dziecko będzie uczęszczać do wybranej przez nich jednostki oświatowej. Jeżeli placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzone zostanie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne (przedszkola 1-5 kwietnia, klasy I – 4-10 kwietnia), a wyniki poznamy 15 i 16 kwietnia.

Więcej informacji na temat rekrutacji do przedszkoli i szkół udziela Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, ul. Napoleońska 53A w Gliniance, tel. 22 180 00 27 lub 28, e-mail: edukacja@wiazowna.pl.