Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wakacje blisko domu 2023. Zapisz dziecko na półkolonie w szkole

Zapraszamy na letnią akcję Gminy Wiązowna „Wakacje blisko domu 2023”. Półkolonie odbywać się będą przez cztery tygodnie lipca w szkołach podstawowych w Gliniance, Malcanowie, Wiązownie i Zakręcie.

Półkolonie odbywać się będą przez cztery tygodnie, w terminie od 3 do 28 lipca, w godz. 7.30 -16.30. w szkołach podstawowych w Gliniance, Malcanowie, Wiązownie i Zakręcie.

Wypoczynek podlega zgłoszeniu do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.  Dobrej zabawy i atrakcji na pewno nie zabraknie.

Akcja skierowana jest do uczniów kl. I-VI zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt materiałów do zajęć w wysokości 30 zł/tydzień. W ramach pobytu dzieci mają zapewnione wyżywienie w cenie 10 zł/dziennie.

Zgłoszenia trwają do 12 czerwca 2023 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Karty zgłoszeniowe dostępne  poniżej oraz w poszczególnych szkołach.

Szczegółowych informacji udzielają kierownicy wypoczynku w poszczególnych szkołach (Szkoła Podstawowa w Gliniance – tel. 22 789 96 71; Szkoła Podstawowa w Malcanowie – tel. 22 180 00 08; Szkoła Podstawowa w Wiązownie – tel. 22 789 01 95; Szkoła Podstawowa w Zakręcie – tel. tel. 22 773 39 79) oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, tel. (22) 18 00 028, e-mail: edukacja@wiazowna.pl oraz kierownicy wypoczynku w szkołach podstawowych.

 

Wakacje blisko domu 2023

Rekrutacja do przedszkoli i szkół. Wnioski od 1 marca 

Już 1 marca rozpoczynamy w naszej gminie rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych.

Rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznym. Wystarczy wejść na stronę tuwiazowna.pl do zakładki „Edukacja, Kultura” i po lewej stronie z menu wybrać: „Elektroniczny nabór do przedszkoli” lub „Elektroniczny nabór do szkół podstawowych”. Tu będzie można zapoznać się z ofertą gminnych szkół i przedszkoli, zarejestrować dziecko oraz pobierać wnioski do wypełnienia. Po uzupełnieniu dokumentów należy złożyć je najpóźniej do 16 marca w przedszkolu lub szkole podstawowej.   

Zgodnie z prawem, na terenie gminy obowiązuje rejonizacja określona obwodem danej szkoły. Zakres poszczególnych obwodów znajduje się w uchwale nr 65.XXXIV.2021 dostępnej w naszym Biuletynie Informacji Publicznej. Zapisanie dziecka do innej placówki, niż wynika to z adresu zamieszkania możliwe będzie tylko wtedy, gdy będzie ona dysponować wolnymi miejscami bądź w przypadku posiadania rodzeństwa w danej szkole czy bliskiego zamieszkiwania.  

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe oraz dodatkowe – ustalone przez samorząd. W przypadku tych drugich punkty zostaną przyznane za to, że: 

  1. rodzice/opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku, zgodnie z miejscem zamieszkania; 
  2. rodzeństwo ubiegające się o miejsce w przedszkolu oraz dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w placówce pierwszego wyboru; 
  3. rodzice/opiekunowie prawni deklarują pobyt dziecka w placówce powyżej podstawy programowej; 
  4. oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą; 
  5. dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. 

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ukażą się 21 marca. Następnie rodzice będą musieli ostatecznie potwierdzić na piśmie, że ich dziecko będzie uczęszczać do wybranej jednostki oświatowej. Jeżeli placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzone zostanie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne – od 4 do 14 kwietnia, a wyniki poznamy 5 maja.  

Więcej informacji na temat rekrutacji udzielają szkoły i przedszkola oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, ul. Napoleońska 53A w Gliniance, tel. tel. 22 180 00 27 lub 28, e-mail: edukacja@wiazowna.pl. 

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 14 grudnia

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na ostatniej sesji w tym roku – 14 grudnia – głównym przedmiotem obrad będzie uchwalenie budżetu gminy na 2022 r. i uchwał okołobudżetowych tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 r. oraz ustalenie wydatków budżetu gminy, które roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej UG Wiązowna.

W budżecie na 2022 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 124 903 915,57 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 95 684 763,05 zł i dochody majątkowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne bądź stanowiących refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2021 r. na sumę 29 219 152,52 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 139 380 718,47 zł, w tym na wydatki bieżące – 97 989 821,63 zł. Na inwestycje zaplanowano rekordową kwotę 41 390 896,84 zł (więcej na temat budżetu znajdą Państwo w artykule dostępnym Tutaj).

Radni w uchwałach finansowych dokonają zmian budżetowych wynikających z konieczności dostosowania planów dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb oraz ustalą cenę za usługi przewozowe linii autobusowych „L” na terenie Gminy Wiązowna w wysokości 3zł, w związku ze zgłaszanymi postulatami mieszkańców o obniżenie cen i o ujednolicenie ich z cennikiem miasta Otwock.

Kolejną uchwałą, którą zajmą się Radni, jest podjęcie decyzji o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami są niewystarczające na funkcjonowania systemu.

Radni zdecydują też o przyjęciu dwóch regulaminów. Pierwszy z nich będzie dotyczyć Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Wiązownie, w którym zostały wprowadzone zasady korzystania z obiektu, a także określone granice terenu. Natomiast drugi regulamin będzie dotyczyć udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, który określi zasady przyznawania stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

Ważnym tematem będzie również uchwała dotycząca Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2025, który zakłada pomoc w zaspakajaniu potrzeb ekonomicznych rodzin, świadczenia pomocy specjalistycznych, a także wsparcie edukacji i profilaktyki.

Następnie radni zajmą się projektem uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiązowna na lata 2021-2026, której celem jest określenie polityki społecznej z uwzględnieniem pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie, jak również integracji i aktywności społecznej mieszkańców gminy.

W ostatniej uchwale radni wyrażą zgodę na przekazanie mienia komunalnego Gminy Wiązowna spółce Hydrodukt sp. z o.o. jako aport na kapitał zakładowy spółki w celu objęcia jej udziałów.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 14 grudnia o godz. 15:00 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Stypendia sportowe i artystyczne. Wnioski do 15 września

Nogi damskie i męskie w czasie tańca

Można już składać wnioski o stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub regionalnym. Ostateczny termin mija 15 września.

Stypendia przyznawane są uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentom do ukończenia 24 roku życia. Wszyscy muszą być mieszkańcami Gminy Wiązowna.

Za osiągnięcia artystyczne stypendium przysługuje za uzyskanie I miejsca w konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu regionalnym, za osiągnięcie czołowego miejsca (I, II i III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim, a także za wyróżnienia na szczeblu międzynarodowym.

Podobnie w przypadku osiągnięć sportowych. Stypendium można otrzymać za zajęcie I miejsca w zawodach na szczeblu regionalnym oraz  za zajęcie czołowych miejsc (I, II i III) w zawodach o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim, a także za wyróżnienia na szczeblu międzynarodowym.

Z wnioskiem o stypendium mogą wystąpić m.in. dyrektorzy szkół, pełnoletni uczniowie, rodzice, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne. Do wniosku należy dołączyć oryginalne lub uwierzytelnione (za zgodnością z oryginałem) kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Wymagane dokumenty należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance (ul. Napoleońska 53A, II piętro).

Szczegółowych informacji udziela Edyta Czajka z CUW, tel. 22 18 00 028 (wew. 28), e-mail: e.czajka@wiazowna.pl

Piątek 4 czerwca. Urząd będzie nieczynny

Urząd Gminy Wiązowna. Wejście od strony ul. Lubelskiej
Urząd Gminy Wiązowna. Wejście od strony ul. Lubelskiej (Foto: UG Wiązowna)

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 4 czerwca (piątek) Urząd Gminy Wiązowna oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna będą nieczynne.

W przypadku bezdomnych oraz błąkających się zwierząt, jak również wypadków z ich udziałem można dzwonić na nr tel. 605 874 227.

W sprawie zgonów Urzędnik Stanu Cywilnego dostępny jest pod nr tel. 603 435 500.

Za utrudnienia przepraszamy.

„Wakacje Blisko Domu 2021”. Ruszyły zapisy

Czworo roześmianych dzieci uchwyconych podcza skoku
"Wakacje blisko domu" to cykliczna akcji Gminy Wiązowna (Foto: pixabay.com)

Zapraszamy na letnią akcję Gminy Wiązowna „Wakacje Blisko Domu 2021”. Półkolonie odbywać się będą przez pięć tygodni, od 28 czerwca do 30 lipca, w szkołach podstawowych w Gliniance, Malcanowie, Wiązownie i Zakręcie.

Wypoczynek zorganizowany będzie  zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. Jednak możliwe będą wycieczki i wyjazdy na basen. Dobrej zabawy i atrakcji na pewno nie zabraknie.

Akcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, które uczęszczają do  poszczególnych naszych placówek. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt materiałów do zajęć w wysokości 30 zł/tydzień. W ramach pobytu dzieci mają zapewniony posiłek w cenie 5 zł/dziennie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 czerwca. Karty zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych szkół oraz pod tekstem.

Szczegółowych informacji udziela Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna pod nr tel. 22 180 00 28, e-mail: edukacja@wiazowna.pl oraz kierownicy wypoczynku w poszczególnych placówkach: Szkoła Podstawowa w Gliniance, tel. 22 789 96 71; Szkoła Podstawowa w Malcanowie, tel. tel. 22 180 00 08; Szkoła Podstawowa w Wiązownie, tel. 22 789 01 95; Szkoła Podstawowa w Zakręcie, tel. tel. 22 773 39 79.

Lato w GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie przygotował bogatą ofertę warsztatową na okres od 2 do 27 sierpnia. Zajęcia będą się odbywały w wybranych świetlicach na terenie naszej gminy.

Szczegóły dotyczące sierpniowych warsztatów zostaną opublikowane już niebawem na stronie www.gok-wiazowna.pl

Przyznano stypendia za wybitne osiągnięcia sportowo-artystyczne

50 złotych - cztery banknoty jeden na drugim
Wnioski o stypendium można składać co roku (Foto: pixabay.com)

Wójt Gminy Wiązowna przyznał stypendia 28 uczniom i studentom z naszej gminy za wybitne osiągnięcia sportowo-artystyczne.

W 2021 r. stypendia trafią do reprezentantów wielu różnych dziedzin: tańca, grapplingu, judo, ju- jitsu, teqballa, futsalu, lekkoatletyki, tenisa stołowego, szachów, warcab, a także do wokalistów i muzyków. Lista stypendystów dostępna jest w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna.

Miesięczne kwoty przyznanych stypendiów wynoszą od 100 do 250 zł.

O sukcesach naszych młodych, zdolnych mieszkańców będziemy z przyjemnością informować.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji udziela Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna dzwonić pod numer tel. 22 180 00 27 lub pisząc na e-mail: edukacja@wiazowna.pl

Stypendia sportowe i artystyczne. Wnioski tylko do 15 września

Nogi damskie i męskie w czasie tańca

Można już składać wnioski o stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub regionalnym. Ostateczny termin mija 15 września.

Stypendia przyznawane są uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentom do ukończenia 24 roku życia. Wszyscy muszą być mieszkańcami Gminy Wiązowna.

Za osiągnięcia artystyczne stypendium przysługuje za uzyskanie I miejsca w konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu regionalnym, za osiągnięcie czołowego miejsca (I, II i III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim, a także za wyróżnienia na szczeblu międzynarodowym.

Podobnie w przypadku osiągnięć sportowych. Stypendium można otrzymać za zajęcie I miejsca w zawodach na szczeblu regionalnym oraz  za zajęcie czołowych miejsc (I, II i III) w zawodach o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim, a także za wyróżnienia na szczeblu międzynarodowym.

Z wnioskiem o stypendium mogą wystąpić m.in. dyrektorzy szkół, pełnoletni uczniowie, rodzice, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne. Do wniosku należy dołączyć oryginalne lub uwierzytelnione (za zgodnością z oryginałem) kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Wymagane dokumenty należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance (ul. Napoleońska 53A, II piętro).

Szczegółowych informacji udziela Edyta Czajka z CUW, tel. 22 18 00 028 (wew. 28), e-mail: e.czajka@wiazowna.pl

Rekrutacja do szkół i przedszkoli. Nabór uzupełniający

Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie po modernizacji
Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie po modernizacji

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół i przedszkoli. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dotarły do zainteresowanych drogą elektroniczną. Trwa nabór uzupełniający do szkół i przedszkoli.

Każdy z rodziców otrzymał wiadomość na podany przez siebie e-mail o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się dziecka do wybranej placówki. Informację można również sprawdzić po zalogowaniu się na stronie elektronicznego naboru.

Rekrutacja uzupełniająca w naszej gminie również odbywa się elektronicznie. System elektronicznego naboru jest ponownie aktywny:

  1. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  do 9 kwietnia pod linkiem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawiazowna/News,
  2. dla klas pierwszych  do 10 kwietnia pod linkiem: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawiazowna/News

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail z placówkami oświatowymi lub z Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, tel. 22 180 00 28, e-mail: edukacja@wiazowna.pl.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli. lnformacje tylko drogą elektroniczną

Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie po modernizacji
Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie po modernizacji

Zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji do szkół i przedszkoli. W związku z zaistniałą sytuacją listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie będą wywieszane w placówkach. Informacje trafią do Państwa drogą elektroniczną.

Każdy z rodziców otrzyma wiadomość na maila o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się dziecka do wybranej placówki. Informację można również sprawdzić po zalogowaniu się na stronie elektronicznego naboru. Jednocześnie prosimy, aby potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do placówki przesyłać wyłącznie drogą mailową.

Rekrutacja uzupełniająca w naszej gminie odbędzie się również elektronicznie. System elektronicznego naboru będzie ponownie aktywny w terminach:

  1. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dniach 2-9 kwietnia,
  2. dla klas pierwszych w dniach 2-10 kwietnia.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail z placówkami oświatowymi lub z Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, tel. 22 180 00 28, e-mail: edukacja@wiazowna.pl.