mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Godzina zero wybiła. Rozpoczął się spis rolny!

Plakat informujący o tym, że 1 września ruszyła akcja Powszechnego Spisu Rolnego
1 września ruszyła akcja Powszechnego Spisu Rolnego (Foto: GUS)

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020.

Spis rolny potrwa do 30 listopada. Najlepiej jednak spisać się już we wrześniu.

Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny sposób. Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny od 1 września na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/.

Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do internetu. Aplikacja spisowa jest dostępna przez 24 godziny na dobę. Dane potrzebne do logowania zostały umieszczone w liście Prezesa GUS.

W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w. 1.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

Inwentaryzacja pieców. Ankieterzy zapukają do drzwi

Stary piec do palenia węglem i drewnem
"Kopciucha" powinniśmy wymienić jak najszybciej. Tu chodzi o zdrowie nas wszystkich (Foto: pixabay.com)

Szanowni Mieszkańcy! W związku z koniecznością podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia wszystkie gminy w województwie mazowieckim, w tym Gmina Wiązowna, zostały zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie gminy.

Inwentaryzacja jest obowiązkowa dla wszystkich budynków i lokali ogrzewanych indywidualne. Już 28 sierpnia ruszą w teren upoważnieni ankieterzy, którzy zbiorą potrzebne informacje. Każdy ankieter będzie wyposażony w odpowiednie upoważnienie, na którym znajdzie się numer dowodu osobistego. To umożliwi Państwu weryfikację tożsamości ankietera.

Do wypełnienia ankiety będą potrzebne informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła. Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do utworzenia bazy istniejących źródeł ciepła na terenie Gminy Wiązowna oraz pozwolą nam wypracować nowe formy wsparcia mieszkańców, np. finansowe.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem MIWOP 2020 określonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiecki mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ciepła, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia, zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, czyli tzw. „kopciuchy”.

Ankietę mogą Państwo również wypełnić samodzielnie przez internet, wystarczy kliknąć w  link: Ankieta inwentaryzacyjna. Gospodarstwa domowe, które ją wypełnią, zostaną pominięte przez ankieterów.

Więcej informacji udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

Projekt „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wiązowna”
zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Loga. Po lewej herb Gminy Wiązowna, po prawej czerwony napis Mazowsze

Stypendia sportowe i artystyczne. Wnioski tylko do 15 września

Nogi damskie i męskie w czasie tańca
Nogi damskie i męskie w czasie tańca

Można już składać wnioski o stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub regionalnym. Ostateczny termin mija 15 września.

Stypendia przyznawane są uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentom do ukończenia 24 roku życia. Wszyscy muszą być mieszkańcami Gminy Wiązowna.

Za osiągnięcia artystyczne stypendium przysługuje za uzyskanie I miejsca w konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu regionalnym, za osiągnięcie czołowego miejsca (I, II i III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim, a także za wyróżnienia na szczeblu międzynarodowym.

Podobnie w przypadku osiągnięć sportowych. Stypendium można otrzymać za zajęcie I miejsca w zawodach na szczeblu regionalnym oraz  za zajęcie czołowych miejsc (I, II i III) w zawodach o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim, a także za wyróżnienia na szczeblu międzynarodowym.

Z wnioskiem o stypendium mogą wystąpić m.in. dyrektorzy szkół, pełnoletni uczniowie, rodzice, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne. Do wniosku należy dołączyć oryginalne lub uwierzytelnione (za zgodnością z oryginałem) kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Wymagane dokumenty należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance (ul. Napoleońska 53A, II piętro).

Szczegółowych informacji udziela Edyta Czajka z CUW, tel. 22 18 00 028 (wew. 28), e-mail: e.czajka@wiazowna.pl

Sprawdzimy szamba. Przygotuj się na kontrolę

Mężczyzna w żółtych rękawiczkach trzyma niebieską rurę do wybierania nieczystości w otworze szamba
Na wybierania nieczystości powinniśmy mieć umowę (Foto: Adobe Stock)

Pracownicy Wydziału Środowiska i Nieruchomości przeprowadzą kontrole szamb. Sprawdzać będą, czy nieruchomość wyposażona jest w zbiornik na nieczystości płynne lub przydomową oczyszczalnię ścieków oraz częstotliwość ich opróżniania w stosunku do zużytej wody.

Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentować korzystanie z usług wywozu nieczystości. Powinien posiadać umowę na ich odbiór oraz dowody uiszczania opłat za tę usługę. Obowiązek ten wynika z Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (art. 6 pkt 1) oraz Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Wiązowna (§ 10.1.). Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych i stałych z terenów naszej gminy można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

W celu aktualizacji ewidencji od 1 września ruszą kontrole, które przeprowadzą pracownicy Wydziału Środowiska i Nieruchomości. Potrwają one do 15 grudnia. Właściciele na prośbę urzędników będą zobowiązani do okazania umów na usługę odbioru nieczystości oraz rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Wiązowna.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinni niezwłocznie to uczynić. Przy okazji sprawdzone zostaną deklaracje śmieciowe.

Tygodniowy harmonogram planowanych kontroli

1 – 7 września 2020 r. – Glinianka, Kruszówiec

8 – 14 września 2020 r. – Kopki, Lipowo

15 – 21 września 2020 r. – Poręby, Rzakta

22 – 28 września 2020 r. – Wola Ducka, Wola Karczewska

29 września – 5 października 2020 r. – Duchnów, Izabela

6 – 12 października 2020 r. – Majdan, Michałówek

13 – 19 października 2020 r. – Zagórze, Zakręt

20 – 26 października 2020 r. – Dziechciniec, Emów

27 października – 2 listopada 2020 r. – Rudka, Kąck

3 -9 listopada 2020 r. – Malcanów, Pęclin

10 – 16 listopada 2020 r. – Żanęcin, Boryszew

17 – 23 listopada 2020 r. – Góraszka, Stefanówka

24 -30 listopada 2020 r. – Wiązowna Gminna

1 – 7 grudnia 2020 r. – Wiązowna Kościelna

8 – 14 grudnia 2020 r. – Bolesławów, Czarnówka

Więcej informacji udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

Foto: Adobe Stock

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Na zielonym tle info o tym, że 1 września rusza Powszechny Spis Rolny
Powszechny Spis Rolny potrwa do 30 listopada (Foto: GUS)

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny?

Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać?

Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać?

W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny?

Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji?

Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Na zielonym tle info o tym, że 1 września rusza Powszechny Spis Rolny. Na śordku zdjęcie uśmiechniętej, młodej kobiety i hasło "Spiszmy się, jak na rolników przystał!"

Podział funduszu sołeckiego. Czas na ważną decyzję 

50 złotych - cztery banknoty jeden na drugim
50 złotych - cztery banknoty jeden na drugim

Każdy mieszkaniec naszej gminy ma wpływ na to, jak wydawane są pieniądze z budżetu gminy. Jak? Biorąc udział w dzieleniu części tego gminnego budżetu – funduszu sołeckiego. W sierpniu ruszają zebrania sołeckie. To na nich wspólnie podejmowane będą ważne decyzje, na co wydać przypadające sołectwom pieniądze. W sumie jest to rekordowa kwota 1 266 778,99 zł.

Fundusz sołecki to nic innego jak środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców naszych 26 sołectw i 4 osiedli. Wysokość funduszu sołeckiego dla konkretnego sołectwa ustala się na podstawie tzw. kwoty bazowej i liczby mieszkańców sołectwa.

Środki z funduszu sołeckiego są także środkami publicznymi, a zatem podlegają takim samym rygorom, określonym w ustawie o finansach publicznych, jakim podlegają zwyczajne środki w budżecie gminy. Co to oznacza? Podejmując decyzję, na co wydać te pieniądze, należy kierować się oszczędnością, gospodarnością i celowością. Co ważne, lepiej zdecydować się na dwa – trzy większe zadania, niż rozkładać fundusz na wiele mniejszych inicjatyw. Zgodnie z prawem – środki z funduszu muszą odpowiadać wszystkim kosztom danego zadania.

Wniosek, na co przeznaczyć fundusz, musi dotyczyć przedsięwzięć, które powinny spełnić trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Wiązowna. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach określonych środków. Może złożyć go sołtys, rada sołecka lub zarząd osiedla albo co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Wniosek składany jest na zebraniu sołeckim. Te zebrania odbędą się w każdym sołectwie i osiedlu w sierpniu i we wrześniu (harmonogram do pobrania pod tekstem). Nad wszystkimi wnioskami głosują mieszkańcy, którzy biorą udział w zebraniu.

Warto się zaangażować i wspólnie podejmować ważne dla wszystkich decyzję. Nie należy się zniechęcać faktem, że coś, co już zostało zaproponowane, nie zostało jeszcze zrealizowane. Wnioski można składać w kolejnych latach. W końcu znajdą się pieniądze na ich realizację. Warto współdecydować o tym, jak rozwija się nasza okolica!

Więcej informacji udziela Justyna Sadkowska, tel. 22 512 58 64, kom. (ws. funduszu sołeckiego) 601 901 509, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

„Twoja krew – Moje życie”. Honorowi dawcy potrzebni od zaraz

Opakowania z ciemnoczerwoną krwią jedno obok drugie
Opakowania z ciemnoczerwoną krwią jedno obok drugie

W czasie wakacji spada liczba honorowych dawców krwi, natomiast liczba pacjentów potrzebujących jej jest większa, niż w innych miesiącach. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaprasza do oddawania krwi mieszkańców woj. mazowieckiego szczególnie w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień), kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie na krew.

Wszystkie zdrowe osoby w wieku 18 – 65 lat legitymujące się dokumentem tożsamości ze zdjęciem, zapraszamy do siedziby Centrum Krwiodawstwa przy ul. Saskiej 63/75, do naszych terenowych oddziałów oraz na akcje krwiodawstwa zaplanowane na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Harmonogram akcji krwiodawstwa dostępny jest na stronie: http://www.rckik-warszawa.com.pl/pliki/plan.pdf

Szczegółowe informacje na temat możliwości i zasad oddania krwi udostępnione są na stronie internetowej RCKiK w Warszawie.

Przed oddaniem krwi należy sprawdzić bieżące informacje: www.rckik-warszawa.com.pl.

Foto: pixabay.com

„Bitwa o wozy”. Idź na wybory, wygraj auto dla strażaków!

Dwa czerwone wozy strażackie. Na nich napis Bitwa o wozy 2020. W tle niebieskie niebo
Dwa czerwone wozy strażackie. Na nich napis Bitwa o wozy 2020. W tle niebieskie niebo

Już 12 lica II tura wyborów prezydenckich. Nasi dzielni strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance apelują: „Idźcie na wybory!”. Razem możemy wygrać wóz dla druhów. To nic kosztuje. Potrzeba tylko… wysoka frekwencja. A więc 12 lipca maseczki na twarz, długopisy oraz dowody w dłoń i spotykamy się przy urnach!

W pierwszej turze frekwencja w Gminie Wiązowna wyniosła prawie 76 proc. Jednostka, która wygrała wóz na Mazowszu, mogła poszczycić się wynikiem 81 proc.

Wierzymy, że stać mieszkańców naszej gminy na lepszy wynik. Pamiętajcie, że samochód gaśniczy będzie służył Nam wszystkim przez wiele lat (…) Nie mówimy na kogo macie głosować, tylko prosimy żebyście poszli na wybory. Spełnicie tym samym swój obywatelski obowiązek i wesprzecie Naszą jednostkę. Jeśli nie odpowiada Wam żaden z kandydatów na prezydenta, idźcie na wybory i oddajcie głos nieważny. LICZY SIĘ FREKWENCJA! Nie wiemy, czy mamy szansę, ale czemu nie spróbować?! Żeby wygrać – trzeba grać!” – apelują na portalu społecznościowym nasi druhowie z Glinianki.

Wybory już w niedzielę 12 lipca. Lokale wyborcze, jest ich 13 (więcej informacji TUTAJ>>>), będą czynne od 7.00 do 21.00.

Pomóżmy naszym strażakom w osiągnięciu celu i wygrajmy dla nich wóz bojowy!

Wszystko w Państwa rękach, a właściwie głosach!

Wakacje 2020. Zmiany w komunikacji miejskiej

Foto: ZTM

Świadectwa rozdane, oficjalnie rozpoczęły się dwumiesięczne wakacje. Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że od 29 czerwca zmieni się część rozkładów jazdy, a niektóre linie zostaną na ten czas zawieszone.

W przypadku autobusów:

  1. zawiesza się kursowanie linii szkolnych 304 i 332;
  2. w dni powszednie linię 201 obowiązywać będzie trasa jak w dni wolne (tj. z pominięciem przystanków RODŁA i WROCŁAWSKA);
  3. wprowadza się wakacyjne rozkłady jazdy linii: 110, 140, 150, 210, 250, 340, 702, 704, 709, 710, 713, 714, 716, 717, 719, 723, 724, 727, 729, 730, 731, 736, 738, 739, 742, 750 oraz 511 w celu zapewnienia przesiadki z linii 723/731;
  4. od 1 lipca na liniach typu L-x przywrócona zostanie części rozkładów jazdy po wprowadzonych ograniczeniach pandemicznych.

W przypadku tramwajów:

  1. zawiesza się kursowanie linii 11 w związku z wyłączeniem ruchu tramwajowego na ul. Powstańców Śląskich na potrzeby budowy metra oraz 14 w związku z pracami torowymi w Al. Krakowskiej i zastąpienia linii 14 na odcinku Pl. Narutowicza-Filtrowa-Nowowiejska- Politechnika przez linię 15;
  2. skraca się trasy linii 25 do Pl. Narutowicza;
  3. zmienia się ramowe godziny kursowania linii 13 z powodu wyłączenia ruchu na ul. Powstańców Śląskich;
  4. zmienia się częstotliwość kursowania linii: 1, 2, 9,17, 33 z 4/8 na 5/10 min., a pozostałych z 6/12 na 7,5/15 min.

W przypadku metra wprowadza się wakacyjne rozkłady jazdy linii M1 i M2.

W przypadku SKM:

  1.  linia S3 – sezonowe uruchomienie w dni wolne dodatkowych kursów do Radzymina;
  2. pozostałe linie kursują bez zmian – ewentualne zmiany rozkładów jazdy mogą wynikać z działań zarządcy infrastruktury kolejowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/.

Odbiór śmieci. Nowy harmonogram

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Od 1 lipca obowiązuje nowy harmonogram wywozu śmieci dla naszej gminy. Sprawdź, kiedy w twojej miejscowości pojawią się śmieciarki i odbiorą odpady zmieszane, zielone i segregowane.

Harmonogram na drugie półrocze 2020 r.  jest dostępny w zakładce: „Załatw Sprawę w Urzędzie: Śmieci” oraz bezpośrednio pod tekstem. W Wydziale Środowiska i Nieruchomości (pok. 010) można go pobrać także w wersji papierowej.

Szczegółowych informacji o gminnej gospodarce odpadami udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 24, kom. 661 969 850, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl.