radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Gmina Wiązowna. Wprowadziliśmy stan alarmowy

Laboratorium. Badanie próbki przez mikroskop

Szanowni Mieszkańcy

W trudnych momentach odpowiedzialność, solidarność i empatia są wyjątkowo ważne. Jako społeczeństwo, jako sąsiedzi znaleźliśmy się właśnie w takim trudnym momencie. Niepotrzebne są teraz wzniosłe słowa, tylko działanie, rozwaga i wyczulenie na słabszych oraz pozostawionych bez opieki.

W naszej gminie – ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 – zebrał się sztab kryzysowy. W jego skład wchodzą przedstawiciele samorządu, służb mundurowych i medycznych,  gminnych jednostek organizacyjnych. Na mocy obowiązującego prawa, ze względu na istniejące ryzyko, tak jak wiele innych gmin w Polsce, wprowadziliśmy na terenie naszej gminy stan alarmowy.

W praktyce oznacza to, że:

 1. Urząd Gminy i wszystkie jednostki organizacyjne, które muszą realizować zadania publiczne, są czynne, jednak praca w nich organizowana jest inaczej. Mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze klientów. Do odwołania pracujemy w urzędzie w godz. 08.00-14.00 w zmniejszonym składzie. Część urzędników pracuje zdalnie z domów. Dlatego do urzędu prosimy przychodzić wyłącznie w sprawach, których nie można załatwić przez ePUAP lub telefonicznie, mailowo. Całą resztę załatwiamy wykorzystując telefon / Internet. Wprowadzamy środki ochronne oraz obsługujemy klientów z odległości przekraczającej 1 m. Obsługa odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Mieszkańca – zamykamy dostęp do innych pięter urzędu. Zdjęcia do dowodów osobistych nie będą wykonywane.
 2. Oczywiście, na terenie naszej gminy, tak jak w całej Polsce, zamknięte są wszystkie szkoły i przedszkola.
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radiówku zostaje zamknięty. Sprawy można załatwiać telefonicznie: 22 780 46 59 lub 22 610 45 53 lub przez ePUAP.
 4. Do odwołania gminne obiekty kulturalne, sportowe i rekreacyjne będą zamknięte. Nie skorzystamy więc ze świetlic wiejskich, placów zabaw, siłowni plenerowe, hal sportowych czy boisk piłkarskich. Policja będzie sprawdzała przestrzeganie tego zakazu.
 5. Na podstawie wytycznych rządowych: Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, Gminny Ośrodek Kultury, Dzienny Dom Senior +, Środowiskowy Dom Samopomocy, a także warsztaty terapii zajęciowej, kluby i zajęcia realizowane z dofinansowania krajowego lub unijnego, zostały zamknięte. Dyrektorzy jednostek udostępnili numery telefonów i adresy e-mail niezbędne do załatwienia spraw. Są także w kontakcie z osobami, wymagającymi wsparcia lub opieki.
 6. Odwołano zebrania sołeckie i osiedlowe, a także spotkania i wydarzenia.
 7. Przychodnie zdrowia w Wiązownie i Gliniance – rejestracja do lekarzy odbywa się tylko drogą telefoniczną! Z przychodniami można kontaktować się: w Gliniance – rejestracja: 22 789 97 22 lub 22 397 43 63, e-mail: nzoz_glinianka@poczta.onet.pl; w Wiązownie – rejestracja: 22 789 01 15 lub 22 397 41 63, e-mail: recepcja@zplrwiaz.pl. Wstrzymano planowe pobierania krwi oraz profilaktykę dzieci zdrowych. O sposobie przeprowadzenia wizyty oraz konieczności pobrania krwi do analizy decyduje lekarz. Recepty można zamawiać i odbierać tylko przez telefon oraz drogą e-mail.
 8. Wszelkich płatności (w tym opłaty podatków lokalnych) można dokonywać za pośrednictwem internetu. Sołtysi nie przyjmują wpłat podatków od nieruchomości, a w urzędzie będziemy zachęcać do płatności elektronicznych. Pamiętajmy, że gotówka to siedlisko zarazków.
 9. Porady prawne zawieszono. W sprawach pilnych nasi mecenasi mogą udzielić porady telefonicznej – kontakt: 22 512 58 01.
 10. Prosimy nie przychodzić do miejsc publicznych z dziećmi. Nie narażajmy ich na choroby, ale też nie pozwólmy, żeby one zarażały innych (wg ostatnich badań dzieci to potencjalni nosiciele, którzy sami chorobę zakaźną przechodzą bardzo często bezobjawowo). Sprawę – gdy to konieczne – załatwiajmy pojedynczo i możliwie szybko, wcześniej upewniając się, jakie dokumenty przygotować. Informacji udzielimy tel. 22 512 5 800 lub email: urzad@wiazowna.pl. Jeśli coś może poczekać, zaczekajmy na odwołanie stanu epidemicznego w kraju.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystkie te ograniczenia utrudniają codzienne życie. Ale nie jest to czas, w którym możemy myśleć o wygodzie. Teraz liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo. Na nic zdadzą się ograniczenia kontaktów w szkołach i przedszkolach, jeśli nasze dzieci w większych grupach będą spotykały się poza nimi. Nie pomogą nam ograniczenia pracy urzędów, jeśli będziemy spędzali czas w galeriach handlowych. W trosce o siebie i najbliższych ograniczmy kontakty z innymi ludźmi do minimum. Stosujmy się do wszystkich zaleceń służby i organów państwa. Dyscyplina w takich chwilach zwiększa szansę na powodzenie całej operacji!

Do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonu:

 1. ogólnopolski 800 190 590 – infolinia o wirusie SARS-CoV-2
 2. oraz do zarządzania kryzysowego 603 703 660 – służy do powiadamiania o sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu.

Jest coś jeszcze, o czym nie wolno nam zapomnieć! Ludzie starsi, samotni, bezbronni. Nasi sąsiedzi, którzy w tym trudnym czasie być może potrzebują większej opieki niż zwykle. Zamknięci w domach przestajemy ich spotykać, nie rzucają nam się w oczy. Samotność w zestawieniu z natłokiem alarmujących informacji medialnych może budzić lęk. Empatia jest więc dziś naszym moralnym nakazem. Dbajmy więc o siebie i zwróćmy uwagę na tych, o których nie ma kto zadbać. Czasem wystarczy zrobić sąsiadowi zakupy. Nie panikujmy, ale zachowajmy ponadstandardową ostrożność. Pracownicy GOPS chętnie im pomogą – tel.  605 634 005.

 

Wójt Gminy Wiązowna

Janusz Budny

Trwa rekrutacja do szkół i przedszkoli. Są wolne miejsca

Budynek szkoły w Wiązownie po modernizacji

Trwa elektroniczna rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych “zerówek” oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na terenie gminy Wiązowna.

Rekrutacja do przedszkoli i szkół prowadzona jest w systemie elektronicznym. Trzeba wejść na stronę www.tuwiazowna.pl do zakładki „Edukacja, Kultura” i po lewej stronie z menu wybrać: „Elektroniczny nabór do przedszkoli” lub „Elektroniczny nabór do szkół podstawowych”. Tu zarejestrujemy dziecko oraz pobierzemy wnioski do wypełnienia. Po uzupełnieniu dokumentów należy złożyć je najpóźniej do 17 marca w przedszkolu lub szkole, gdzie znajdują się oddziały przedszkolne lub klasy I.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę kryteria ustawowe oraz dodatkowe. W przypadku tych drugich punkty zostaną przyznane za to: że rodzice/opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku, zgodnie z miejscem zamieszkania; że rodzice zgłoszą do placówki oświatowej dwoje lub więcej dzieci; że zadeklaruje się pobyt dziecka w placówce powyżej podstawy programowej; że oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą; że dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ukażą się do 23 marca 2020 r. Następnie rodzice będą musieli ostatecznie potwierdzić na piśmie, że ich dziecko będzie uczęszczać do wybranej przez nich placówki oświatowej. W placówkach nadal dysponującymi wolnymi miejscami przeprowadzone zostaną uzupełniające rekrutacje (od 2 do 10 kwietnia 2020 r.), a wyniki poznamy 28 kwietnia.

Nasze szkoły i przedszkola to nowoczesne, dobrze wyposażone i przestronne obiekty. To wykwalifikowana kadra nauczycielska i przyjazna atmosfera oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. Każda ze szkół zapewnia sześciolatkom komfortowe warunki w salach dostosowanych do ich potrzeb. Do czterech gminnych przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 przyjęliśmy wszystkie chętne dzieci.

Więcej informacji na temat rekrutacji do przedszkoli i szkół udziela Centrum Usług Wspólnych, ul. Napoleońska 53A w Gliniance, tel. 22 180 00 27 lub 28, e-mail: edukacja@wiazowna.pl.

Urszula Kozłowska

Centralny Port Komunikacyjny. Złóż uwagi do studium

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S10

Do 10 marca trwają konsultacje społeczne w sprawie „Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Dokument przedstawia m.in. koncepcje układu komunikacyjnego mającego obsłużyć Centralny Port Komunikacyjny. W dokumencie dwa z wariantów drogi przebiegają przez teren gminy Wiązowna.

Na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie opublikowano obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

Projekt dokumentu przedstawia podstawowe założenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wskazuje lokalizację lotniska, a także korytarz przebiegu planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych. Zgodnie z informacją na stronie CPK kolejnym etapem prac będzie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla sporządzanego dokumentu, w ramach której będzie można ponownie złożyć uwagi lub wnioski.

Zachęcamy do wyrażenia opinii na temat ww. dokumentu, szczególnie do załącznika nr 3 „Atlas map przebiegów korytarzy drogowych – arkusz 6”. Uwagi zgłoszone przez mieszkańców pozwolą m.in. na zdefiniowanie lokalizacji poszczególnych przedsięwzięć w obrębie korytarzy.

Uwagi lub wnioski można składać w następujący sposób:

 • za pośrednictwem dedykowanego formularza on-line, znajdującego się na stronie internetowej: https://cpk.pl/;
 • przesłać wypełniony formularz na adres pocztowy Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, z dopiskiem „Konsultacje SSL”;
 • składając formularz bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (w siedzibie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni robocze w godz. 9.00 –15.00.

Jednocześnie informujemy, że oficjalna uwaga zostanie również złożona przez Urząd Gminy Wiązowna.

Podkreślamy, że wyżej wskazane studium stanowi wstępny dokument o znacznym poziomie ogólności. Zakładamy, że ustalenie dokładnej lokalizacji poszczególnych inwestycji, w tym dróg stanowiących element Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, będzie procesem złożonym i zapewne długotrwałym. Zainteresowanych odsyłamy do informacji opublikowanych przez GDDKiA dot. cyklu przygotowania inwestycji drogowej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34339/Cykl-przygotowania-inwestycji-drogowej

Szczegóły oraz komplet dokumentów (mapy, studium) dotyczących SSL dostępne są pod adresem: https://www.cpk.pl/. Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19.

I ty możesz pomóc. Koncert charytatywny dla Poli

Pola Kuśmierek

Babski kabaret „Old Spice Girls” i występ kabaretu „Na chwilę” – to główne atrakcje, jakie czekają na uczestników koncertu charytatywnego dla Poli – bohaterki akcji „Świąteczna Radość Pomagania”. Impreza odbędzie się 29 lutego w Hotelu Brant. Dochód ze sprzedaży biletów oraz licytacji przekazany zostanie na rzecz chorej dziewczynki.

To już czwarty tego typu koncert charytatywny w gminie Wiązowna. W wydarzenie włącza się wiele osób m.in. sportowcy, artyści, aktorzy, osoby związane z naszą gminą. Podczas koncertu będą prowadzone licytacje, a cały dochód – z aukcji oraz sprzedaży cegiełek – zostanie przekazany Poli Kuśmierek, bohaterce akcji „Świąteczna Radość Pomagania”.

Na scenie wystąpi „Old Spice Girls”, czyli babski kabaret. W rolach głównych występują: Lidia Stanisławska, Emilia Krakowska oraz Barbara Wrzesińska. Program kabaretowy pełen jest zabawnych monologów, dowcipów, piosenek i improwizacji, obfituje w świetne dialogi autorstwa Marii Czubaszek, naczelnej satyryczki naszego kraju. Skecze uzupełnione zostały także o teksty Zbigniewa Korpolewskiego (autora tekstów m.in. dla Hanki Bielickiej i kabaretu „Dudek”) oraz Krzysztofa Jaroszyńskiego (satyryka i scenarzysty piszącego m.in. dla Krystyny Sienkiewicz czy Jana Kobuszewskiego).

Koncert odbędzie się 29 lutego (sobota) w Hotelu Brant w Majdanie (ul. Równa 20), dzięki wsparciu i gościnności aktora Jakuba Wesołowskiego. Początek godz. 17. Zapraszamy do zakupu cegiełek (100 zł) upoważniających do wstępu na koncert. Cegiełki dostępne są w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod nr tel. 22 780 41 79 oraz pisząc na e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl.

Jeden procent podatku z Państwa PIT również może pomóc Poli. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym w odpowiednim miejscu wpisać nr KRS 0000037904 z dopiskiem: 34282 Kuśmierek Pola lub przelać na konto: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 tytułem: 34282 Kuśmierek Pola darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

Plakat Charytatywnego Koncertu dla Poli, który odbędzie się 29 lutego w Majdanie

40. Półmaraton Wiązowski. Utrudnienia w ruchu 

Przód autobusu miejskiego w kolorach żółto-czerwonych

Po raz 40 już 23 lutego zawodnicy staną na starcie Półmaratonu Wiązowskiego. Nasza impreza biegowa cieszy się nieustającą popularnością. W związku z organizacją biegów czasowo będziemy musieli zmienić organizację ruchu.

Półmaraton odbędzie się na trasie: start ul. Kościelna przy szkole w Wiązownie, następnie ulicami Pęclińską i Projektowaną do Żanęcina, a potem przez Dziechciniec, Malcanów, Lipowo do centrum Glinianki. Powrót odbędzie się przez miejscowości Glinianka, Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin do mety przy szkole w Wiązownie. Podczas trwania półmaratonu zamknięte będą dojazdy do trasy biegu na całej długości. Na skrzyżowaniach dróg publicznych ustawione będą posterunki policji, a na bocznych drogach dojazdowych patrole ochotniczych straży pożarnych oraz żandarmerii wojskowej.

W godzinach od 07.30 do 15.30 23 lutego ruch na ul. Kościelnej w Wiązownie na odcinku od restauracji „Mazowsze” do ul. Pęclińskiej będzie zamknięty. Dojazd do wiązowskiego kościoła będzie od ul. Duchnowskiej i ul. Kąckiej.

Ponadto w godzinach trwania biegu autobusy linii 720 i L20 kursować będą następująco:

 1. Skrócano jeden kurs linii 720 tam i z powrotem na trasie Wiązowna – Rzakta, wyjazd z Wiązowny godz. 12.22. Wspomniany kurs autobusowy będzie zaczynał i kończył swój przejazd na parkingu przy Targowisku Gminnym „Mój Rynek” w Wiązownie.
 2. Skierowano objazdem przez Radiówek – Żanęcin – Rzakta dwóch kursy autobusowe linii 720 na trasie Wiązowna – Rzakta: wyjazd z Wiązowny godz. 09.43 i 14.53 oraz trzech kursy na trasie Rzakta – Wiązowna: wyjazd z Rzakty godz. 07.39, 10.22 i 15.29;
 3. Zawieszano kursy linii L20 w godz.: 11.28 i 13.58 (wyjazd z Otwocka) oraz 12.23 i 14.53 (wyjazd z Rzakty).

Prosimy o ograniczenie poruszania się po trasie półmaratonu, a w razie konieczności o zachowanie szczególnej ostrożności wobec zawodników i zastosowanie się do poleceń policji i służb porządkowych.

Gorąco zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa w naszym jubileuszowym 40. Półmaratonie Wiązowskim, jeśli nie jako biegacze, to jako kibice, z których nasza gmina jest słynna lub wolontariusze pracujący w bazie imprezy lub na trasie przy wydawania napojów.

Więcej informacji na temat półmaratonu znajdą Państwo na stronie: wiazownapolmaraton.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/polmaratonwiazowski/.

Szczegółowych informacji na temat komunikacji udziela Karol Bronikowski, tel. 22 512 58 38, 603 703 660, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Pomoc Prawna. Bezpłatna w Urzędzie Gminy Wiązowna

Temida - symbol prawa. Figurka kobiety z zasłoniętymi oczami, w ręku trzyma wagę. W tle godło Polski

W Urzędzie Gminy Wiązowna działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady udzielane są każdej osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnika. Dokument można złożyć bezpośrednio podczas spotkania.

W naszym Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59), na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Otwockim, działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców. Pomoc prawna prowadzona jest w:

– poniedziałki w godz. 16.00 – 20.00 – przyjmuje adwokat Arkadiusz Zalewski;
– środy w godz. 16.00 – 20.00 – przyjmuje radca prawny Karol Tomaszek;
– czwartki w godz. 16.00 – 20.00 – przyjmuje adwokat Barbara Czyżewska.

Na wizyty należy umawiać się przez sekretariat wójta (tel. 22 512 58 01). Wybierając się na konsultacje, należy wziąć ze sobą wszystkie dokumenty, które mogą być potrzebne prawnikowi do oceny sytuacji.

Bezpłatne porady udzielane są z zakresu:

– prawa pracy,
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– prawa cywilnego,
– spraw karnych,
– spraw administracyjnych,
– ubezpieczenia społecznego,
– spraw rodzinnych,
– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej.

Więcej informacji udziela Aleksandra Grzelak – Wydział Administracji, pok. pok. 108, tel. 22 512 58 53, e-mail: a.grzelak@wiazowna.pl.

Orszak Trzech Króli w Zakręcie

Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Zakrętu 6 stycznia Roku Pańskiego 2020! Koło Gospodyń Wiejskich w Zakręcie i proboszcz parafii pw. św. Pawła Apostoła w Zakręcie ks. Sławomir Safader zapraszają do udziału w Orszaku wszystkich mieszkańców Gminy Wiązowna. Ponadto dzieci są proszone o przywdziewanie strojów jasełkowych: aniołków i pastuszków. Każdy uczestnik Orszaku otrzyma koronę i śpiewnik. Orszak rozpocznie się po Mszy św. o godz. 11.00. Po błogosławieństwie Orszak wyruszy ze śpiewem kolęd na ustach ulicami Zakrętu. Na zakończenie uczestnicy Orszaku powrócą do świątyni, aby oddać hołd Dzieciątku Jezus i złożyć mu w darze noworoczne postanowienia. Prosimy, aby dzieci zapisały je na własnoręcznie wykonanych serduszkach, przyniosły na Orszak i złożyły w żłóbku w procesji na zakończenie Orszaku. To będzie najpiękniejszy dar dla Dzieciątka. Hasło tegorocznego Orszaku brzmi: „Cuda, cuda ogłaszają”. Ma ono przypominać o otaczających nas cudach: przede wszystkim o narodzinach Pana Jezusa. Ponadto na rok 2020 przypada stulecie Bitwy Warszawskiej nazywanej „Cudem nad Wisłą” oraz zatwierdzona cudem beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Gorąco zapraszamy do wspólnego świętowania.

„Świąteczna Radość Pomagania”. Wspieramy Polę z Kącka

Miś w czapce Mikołaja siedzi oparty o prezent zapakowany w papier w szkocką kratę

Już po raz piąty organizujemy świąteczną akcję charytatywną. I znów jesteśmy pewni, że wspólnie nie zawiedziemy. Nasi wolontariusze, jak co roku, dostarczą do Państwa domów pocztówkę, którą projektujemy specjalnie z myślą o naszych mieszkańcach. Życząc miłości i zdrowia, nie tylko w czasie Świąt, namawiamy jednocześnie do przekazania 1% podatku na rzecz dzieci, które mieszkają w naszej okolicy i tej pomocy naprawdę potrzebują. W tym roku bohaterką akcji “Świąteczna Radość Pomagania” jest Pola.

W tym roku bohaterką akcji “Świąteczna Radość pomagania” jest Pola Kuśmierek z Kącka. Dziewczynka ma niespełna dwa lata. Urodziła się z wadami rączek. Nie ma kości kciuka prawej dłoni, w lewej są one nieproporcjonalnie małe i ułożone zbyt blisko. W dłoni nie wykształciły się kości śródręcza, w drugiej ścięgna odpowiedzialne za zginanie kciuka. Kość promieniowa lewej ręki jest źle ułożona. Czekają ją dwie operacje, a po nich żmudna, trudna i kosztowna rehabilitacja. Operacja kosztować będzie ponad 50 tys. zł. Miesięczny koszt rehabilitacji to około 1300 zł. Przekazując 1% podatku z PIT możemy pomoc i Poli, i jej rodzinie.

Pola to wyjątkowo urocza dziewczynka, która ma w sobie ogromną energię. Jej rodzina natomiast to dzielni, porządni ludzie, którzy codziennie walczą o lepszą przyszłość dla Poli. Dlatego chcemy im pomóc i dlatego do tej pomocy namawiamy także Państwa – mówi Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny. – Nasza akcja jest naprawdę skuteczna. Przez te wszystkie lata tylko w samych prowadzonych akcjach ofiarowaliśmy w sumie prawie 250 tys. zł. To ogromna kwota, która pomogła wszystkim bohaterom akcji – podopiecznym Stowarzyszenia “Jesteśmy!”, Teosiowi, Rysiowi, a w tym roku – Hani. Przez te cztery poprzednie lata nauczyliśmy się, jak te akcję prowadzić, jak skutecznie pomagać, jak angażować w to i mieszkańców, i wolontariuszy. O “Świątecznej Radości Pomagania” myślę z dumą, bo widać tu, jak wiele potrafią wspólnie zdziałać mieszkańcy naszej gminy.

Ta akcja to nie tylko pocztówka rozsyłana do mieszkańców i nie tylko 1% podatku, który przekazujemy na pomoc wybranemu dziecku. “Świąteczna Radość Pomagania” to wiele imprez towarzyszących, licytacji, konkursów i wydarzeń, w trakcie których cały kolejny rok zbieramy pieniądze na potrzeby chorych dzieci z naszej gminy. Te wszystkie wydarzenia budują potem relacje, które zostają z nami na długo.

Co roku przygotowujemy kilka tysięcy pocztówek. Nie kupujemy gotowych. Chcemy, żeby były przygotowane specjalnie z myślą o naszych mieszkańcach. Żeby to była miła, ciepła i wzruszająca akcja, na którą wszyscy w gminie co roku czekamy – mówi naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna Lidia Pitorowska. – Gdy pocztówki przyjadą z drukarni, do pracy zabierają się wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Radiówku, którzy dzielnie dzień po dniu dostarczają pocztówki do skrzynek mieszkańców. Wbrew pozorom logistycznie to dość skomplikowane przedsięwzięcie, ale nikt z nas nie narzeka. Lubimy tę akcję jak mało którą, bo pomaganie innym naprawdę daje radość.

W tym roku “Świąteczna Radość Pomagania” wystartowała po raz piąty. Jeden procent podatku z Państwa PIT może pomóc Poli. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym w odpowiednim miejscu wpisać nr KRS 0000037904 z dopiskiem: 34282 Kuśmierek Pola lub przelać na konto: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 tytułem: 34282 Kuśmierek Pola darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

„Szlachetna Paczka 2019”. Razem pomóżmy jednemu z nas

To już tradycja. Nasza gmina po raz kolejny przyłączyła się do „Szlachetnej Paczki”, jednej z największych akcji charytatywnych w Polsce. Projekt polega na podarowaniu odrobiny szczęścia, a jest nią paczka z najbardziej potrzebnymi rzeczami, komuś w trudnej sytuacji życiowej. Wspólnie możemy zrobić coś dobrego dla osoby, która jest częścią naszej społeczności. W tym roku spełniamy marzenia niepełnosprawnego mieszkańca naszej gminy.

„Szlachetna Paczka” jest jedynym na świecie systemem pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek wciąż pomaga w nim konkretnemu człowiekowi. Paczka już od blisko 20 lat łączy tych, którzy chcą zrobić coś dobrego i czerpać radość z dzielenia się tym, co mają.

W tym roku zdecydowaliśmy się pomóc żyjącemu samotnie, niepełnosprawnemu mieszkańcowi naszej gminy. We wszystkich wyznaczonych placówkach ustawiono oznakowane pudełka, do których darczyńcy – a może nim być każdy z nas – mogą wkładać potrzebne rzeczy.

Są to:

Środki czystości: proszki do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żele w płynie, pasta do zębów, płyny czyszczące, szampon, itp.;

Żywność trwała: herbata, kawa, kasza, olej, konserwy mięsne i rybne, makaron, olej, ryż, mąka, dżemy, warzywa w puszkach, itp.;

Odzież: ciepłe skarpetki rozmiar 45 – 46, sweter zimowy XL (Pan jest szczupły), spodnie XL (Pan jest szczupły), buty adidasy rozmiar 44, buty – trapery rozmiar 45;

Wyposażenie: koc, poszewka na pościel (160×200), ręczniki, poduszki (50×60 i 65×65), kołdra (140×200).

Zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy prowadzona jest do 4 grudnia. Artykuły można przynosić do:

 1. Wszystkich publicznych placówek oświatowych na terenie gminy;
 2. Urzędu Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59 na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca);
 3. Gminnego Ośrodka Kultury (ul. Kościelna 41);
 4. Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna (ul. Kościelna 41);
 5. Ochotniczych Straży Pożarnych w Gliniance, Malcanowie i Wiązownie;
 6. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie (ul. Boryszewska 2).

Zapraszamy wszystkich mieszkańców – włączcie się do tej szlachetnej akcji. Tak niewiele potrzeba, aby zrobić coś dobrego. Zróbmy to razem i pomóżmy jednemu z nas.

Więcej informacji na temat zbiórki i akcji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Biała Wstążka 2019. Kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy

Baner akcji Biała Wstążka 2019

„Biała wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach, także w Polsce. Dotychczas uczestniczyły w niej przede wszystkim duże miasta, w tym roku do organizatorów “Białej Wstążki” dołączył nasz samorząd.

Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej noszenie ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy, która przybierać może różne formy. To nie tylko bicie, wyzywanie czy krzyczenie – przemocą jest także zaniedbywanie dziecka, mobbing pracowników czy hejt w internecie.

Od 25 listopada do 10 grudnia na terenie naszej gminy odbywają się różnego rodzaju spotkania, warsztaty, zajęcia, zawody sportowe, a także bezpłatne porady specjalistów. Przez cały ten okres w szkołach, przedszkolach czy świetlicach środowiskowych organizowane są najróżniejsze wydarzenia związane z tematyką akcji, uświadamiające czym jest przemoc, jakie są jej formy i jak się przed nią bronić lub gdzie szukać pomocy. Informacje są udostępniane m.in. na portalu społecznościowym Facebook: tutaj.

W ramach kampanii pracownicy naszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Radiówek 25) pełnią całodobowy dyżur telefoniczny pod nr 607 390 961.  Udzielimy pomocy ofierze przemocy, doradzimy świadkom, ale chcemy też wspierać sprawców przemocy w zaprzestaniu zachowań, które czasem są jedyną znaną mu formą zwrócenia uwagi na siebie czy swoje uczucia.

Zapraszamy też dzieci i młodzież oraz całe rodziny z naszej gminy do udziału w konkursie „#LepiejPrzytul”. Każdy uczestnik może zgłosić wcześniej niepublikowaną, samodzielnie stworzoną pracę. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tekście: #LepiejPrzytul. Zgłoś pracę do konkursu.

Na listopadowej sesji Rada Gminy Wiązowna przyjęła specjalne stanowisko ws. przeciwdziałania przemocy w Gminie Wiązowna.  W wielu miejscach pojawią się młodzi wolontariusze oraz uczniowie z naszych szkół, by rozdawać białe wstążki oraz ulotki i informatory o przeciwdziałaniu przemocy.

W akcję zaangażowały się: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy Wiązowna, wszystkie nasze placówki oświatowe oraz dzieci i młodzież do nich uczęszczające, jak również ich rodzice, Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna ze swoimi filiami w Duchnowie i Gliniance, Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, Dzienny Dom „Senior+” i Klub „Senior+” z Woli Karczewskiej, świetlice środowiskowe, Ośrodek Zdrowia w Wiązownie i Gliniance, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kluby młodzieżowe, Centrum Wolontariatu, Środowiskowy Dom Samopomocy, prawnicy, psychologowie pracujący w szkołach, przedszkolach i ośrodku zdrowia.

Szczegółowe informacje o poszczególnych wydarzeniach znajdą Państwo na stronach organizatorów. Pod tekstem znajduje się pełna agenda kampanii „Biała Wstążka 2019”. Gorąco zachęcamy do zapoznania się i uczestniczenia w akcji.