Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna. Usługa ruszyła

Wężczyzna wtacza wózek inwalidzki z siedzącym na nim mężczyzną po rampie do żółtego samochodu
Na realizację projektu pozyskaliśmy prawie 920 tys. zł. Przez najbliższe dwa lata będziemy więc ten projekt rozwijali (Foto: PFRON)

 Rozpoczęliśmy realizację usługi transportowej w ramach projektu grantowego „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”.

Osoby niepełnosprawne i starsze z ograniczeniami ruchowymi mają ogromy problem z przemieszczaniem się. Na terenie takiej gminy jak nasza, gdzie transport publiczny, nie ma szans rozwinąć się w takim stopniu jak w mieście, to więcej niż problem, to wykluczenie, które odbiera samodzielność, dostęp do urzędów, lekarzy, edukacji i rozrywki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, Gmina Wiązowna przystąpiła do realizacji projektu Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”, którego celem jest świadczenie usługi transportowej door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością.

Z uwagi na fakt, że busy do przewozu osób niepełnosprawnych zostaną dostarczone do Urzędu Gminu do końca miesiąca, od początku maja rozpoczęliśmy świadczenie usługi transportowej za pośrednictwem firmy zewnętrznej.

Kto może skorzystać z wsparcia w zakresie przewozów? Każdy kto ukończył 18 lat oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoby, które mają trudności w samodzielnym poruszaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, kulach, niewidome, słabowidzące, poruszające się za pomocą chodzików i inne)
  2. osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
  3. osoby powyżej 60 roku życia,
  4. osoby zależne,

Cel przejazdu  w ramach usługi door-to-door powinien być powiązany z aktywizacją społeczną, zawodową, edukacyjną lub zdrowotną.

Przewozy wykonywane są nieodpłatnie, od poniedziałku do piątku,  z wyłączeniem świąt i innych przewidzianych prawem dni wolnych od pracy, w godz. od 8.30 do 18:30.

Zgłoszenia potrzeby wsparcia w zakresie mobilności należy dokonać 2 dni przed planowanym przejazdem:

  1. telefoniczne do Koordynatora usługi transportowej (tel. 22 512-58-84), w godzinach pracy Urzędu Gminy Wiązowna;
  2. drogą mailową, na adres transport@wiazowna.pl;
  3. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna – Wydział Rozwoju Gospodarczego (Pawilon Kultury – ul. Lubelska 53), w godzinach pracy Urzędu.

Poniżej dokumenty do pobrania pod tekstem.

Bezpłatny transport dla starszych i niepełnosprawnych. Weryfikacja ofert

Wężczyzna wtacza wózek inwalidzki z siedzącym na nim mężczyzną po rampie do żółtego samochodu
Na realizację projektu pozyskaliśmy prawie 920 tys. zł. Przez najbliższe dwa lata będziemy więc ten projekt rozwijali (Foto: PFRON)

Zakończyliśmy przetarg na dostawę aut do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Wiązowna w ramach projektu „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”.  Trwa weryfikacja ofert.

Znaleźliśmy się w gronie pięciu gmin z województwa mazowieckiego, które otrzymały wsparcie i podpisały umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację projektu grantowego „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”. Na realizację projektu pozyskaliśmy prawie 920 tys. zł.

Ogłosiliśmy przetarg na dostawę dwóch samochodów dziewięcioosobowych – dla ośmiu pasażerów i kierowcy – przystosowanych do przewozy osób ze specjalnymi potrzebami oraz niepełnosprawnych. Wpłynęły dwie oferty. Aktualnie trwa weryfikacja ofert.

W ramach projektu zatrudnimy kierowców i asystentów osób niepełnosprawnych. Każdy dorosły, potrzebujący takiej pomocy mieszkaniec gminy, będzie mógł poprosić o transport do lekarza, urzędu, sklepu, na zajęcia.  Zarówno kierowcy, jak i asystent, zostaną przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Do obowiązków asystenta będzie należała pomoc w dotarciu do pojazdu i z pojazdu oraz asystowanie w dotarciu do miejsca docelowego.

Usługa transportowa uzależniona jest od dostawy aut. O tym, kiedy ruszy, poinformujemy na naszej stronie. Więcej informacji udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 81, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

Projekt został przygotowany i złożony w ramach ogłoszonego konkursu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.