mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Mobilny mieszkaniec”. Bezpłatny transport naszymi autami

Już są! Dostarczono nam dwa w pełni wyposażone auta do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych. Już od 1 czerwca ruszy indywidualny transport zakupionymi przez nas samochodami w ramach projektu „Mobilny Mieszkaniec Gminy Wiązowna”.

Zakupione przez nas auta wyposażone są w windy oraz w pełni dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Dzięki usłudze mieszkańcy mogą bezpłatnie dotrzeć m.in. do lekarza, apteki, urzędu gminy, banku, na rehabilitację czy załatwić istotne sprawy w instytucjach na terenie naszej gminy, a w uzasadnionych przypadkach również na terenie powiatu.

Osoba korzystająca z usługi zostanie odebrana z domu, zawieziona do miejsca docelowego i odwieziona do domu. Może również liczyć na wsparcie asystenta, który pomoże jej w trakcie przejazdu.

Z usługi mogą korzystać osoby dorosłe, które:

  1. są mieszkańcami Gminy Wiązowna;
  2. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne);
  3. lub nie posiadają orzeczenia, ale potrzebują pomocy w zakresie transportu ze względu na trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na wiek (osoby 60+).

Usługę można zamówić telefonicznie pod numerem telefonu 22 512 58 84, elektronicznie za pomocą wypełnionego formularza zgłoszeniowego przesłanego na adres transport@wiazowna.pl, osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna lub przez aplikację internetową. Zgłoszenia będą przyjmowane co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. Usługa realizowana jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.30.

Pierwszeństwo do skorzystania z usługi mają osoby z niepełnosprawnością lub wskazujące na pilne sytuacje, mające wpływ na zdrowie czy życie.

Szczegółowe informacje znajdują się regulaminie usługi „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna” dostępnej w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/Mobilny mieszkaniec

Projekt pn. „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna. Usługa ruszyła

Wężczyzna wtacza wózek inwalidzki z siedzącym na nim mężczyzną po rampie do żółtego samochodu
Na realizację projektu pozyskaliśmy prawie 920 tys. zł. Przez najbliższe dwa lata będziemy więc ten projekt rozwijali (Foto: PFRON)

 Rozpoczęliśmy realizację usługi transportowej w ramach projektu grantowego „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”.

Osoby niepełnosprawne i starsze z ograniczeniami ruchowymi mają ogromy problem z przemieszczaniem się. Na terenie takiej gminy jak nasza, gdzie transport publiczny, nie ma szans rozwinąć się w takim stopniu jak w mieście, to więcej niż problem, to wykluczenie, które odbiera samodzielność, dostęp do urzędów, lekarzy, edukacji i rozrywki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, Gmina Wiązowna przystąpiła do realizacji projektu Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”, którego celem jest świadczenie usługi transportowej door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością.

Z uwagi na fakt, że busy do przewozu osób niepełnosprawnych zostaną dostarczone do Urzędu Gminu do końca miesiąca, od początku maja rozpoczęliśmy świadczenie usługi transportowej za pośrednictwem firmy zewnętrznej.

Kto może skorzystać z wsparcia w zakresie przewozów? Każdy kto ukończył 18 lat oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoby, które mają trudności w samodzielnym poruszaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, kulach, niewidome, słabowidzące, poruszające się za pomocą chodzików i inne)
  2. osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
  3. osoby powyżej 60 roku życia,
  4. osoby zależne,

Cel przejazdu  w ramach usługi door-to-door powinien być powiązany z aktywizacją społeczną, zawodową, edukacyjną lub zdrowotną.

Przewozy wykonywane są nieodpłatnie, od poniedziałku do piątku,  z wyłączeniem świąt i innych przewidzianych prawem dni wolnych od pracy, w godz. od 8.30 do 18:30.

Zgłoszenia potrzeby wsparcia w zakresie mobilności należy dokonać 2 dni przed planowanym przejazdem:

  1. telefoniczne do Koordynatora usługi transportowej (tel. 22 512-58-84), w godzinach pracy Urzędu Gminy Wiązowna;
  2. drogą mailową, na adres transport@wiazowna.pl;
  3. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna – Wydział Rozwoju Gospodarczego (Pawilon Kultury – ul. Lubelska 53), w godzinach pracy Urzędu.

Poniżej dokumenty do pobrania pod tekstem.

Bezpłatny transport dla starszych i niepełnosprawnych. Mamy wsparcie

Wężczyzna wtacza wózek inwalidzki z siedzącym na nim mężczyzną po rampie do żółtego samochodu
Na realizację projektu pozyskaliśmy prawie 920 tys. zł. Przez najbliższe dwa lata będziemy więc ten projekt rozwijali (Foto: PFRON)

Podpisaliśmy umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację projektu grantowego „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”. Znaleźliśmy się w gronie pięciu gmin z województwa mazowieckiego, które otrzymały wsparcie na ten cel.

Osoby niepełnosprawne i starsze z ograniczeniami ruchowymi mają ogromy problem z przemieszczaniem się. To problem nawet w mieście, gdzie są tramwaje, autobusy, metro. Na terenie takiej gminy jak nasza, gdzie transport publiczny, nie ma szans rozwinąć się w takim stopniu jak w mieście, to więcej niż problem to wykluczenie, które odbiera samodzielność, dostęp do urzędów, lekarzy, edukacji i rozrywki. To wreszcie samotność.  

W ramach projektu, który wcielamy teraz w życie, zakupimy dwa specjalistyczne auta przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Zatrudnimy kierowców i asystentów osób niepełnosprawnych. Każdy dorosły, potrzebujący takiej pomocy mieszkaniec gminy, będzie mógł poprosić o transport do lekarza, urzędu, sklepu, na zajęcia.  

Na realizację projektu pozyskaliśmy prawie 920 tys. zł. Przez najbliższe dwa lata będziemy więc ten projekt rozwijali. Zarówno kierowcy, jak i asystent, zostaną przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Do obowiązków asystenta będzie należała pomoc w dotarciu do pojazdu i z pojazdu oraz asystowanie w dotarciu do miejsca docelowego. 

Obecnie trwa faza przygotowawcza do realizacji projektu. Jesteśmy w trakcie zakupu odpowiednich pojazdów, zatrudniania wykwalifikowanych osób do pomocy oraz kierowców. Usługa transportowa uzależniona jest od dostawy aut i rozpocznie się najprawdopodobniej na przełomie marca i kwietnia.

O szczegółach, także tych dotyczących procedury zamawiania transportu, będziemy informowali w kolejnych numerach “Powiązań” oraz na stronie www.tuwiazowna.pl. Więcej informacji tel. 22 512 58 64. 

Anna Sikora 

 

Projekt został przygotowany i złożony w ramach ogłoszonego konkursu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.