mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

„Biała Wstążka” w Gminie Wiązowna. Podsumowanie akcji 

Po raz drugi w naszej gminie zorganizowaliśmy kampanię „Biała wstążka”. Od 25 listopada do 10 grudnia na terenie naszej gminy prowadzono różnego rodzaju działania, których cel był tylko jeden – zatrzymanie przemocy. 

 Dotychczas w ogólnoświatowej kampanii uczestniczyły przede wszystkim duże miasta, w 2019 r. do organizatorów “Białej Wstążki” dołączył nasz samorząd. Rada Gminy Wiązowna w 2019 r. przyjęła stanowisko przeciw przemocy w naszej gminie, w którym zdecydowała, że co roku w dniach 25 listopada – 10 grudnia na terenie Wiązowny będą prowadzone działania, których celem jest uświadamianie negatywnych skutków przemocy w różnych jej postaciach.  

W 2020 r. w akcji uczestniczyliśmy po raz drugi i na pewno nie ostatni. Znakiem akcji były białe wstążki. Jej noszenie było symbolem sprzeciwu wobec przemocy, która przybierać może różne formy.  To nie tylko bicie, wyzywanie czy krzyczenie – przemocą jest także zaniedbywanie dziecka, mobbing pracowników czy hejt w internecie.  

Mimo pandemii od 25 listopada do 10 grudnia na terenie naszej gminy odbyło się ponad 60 różnego rodzaju akcji: spotkań, zajęć, przedstawień, konkursów czy zawodów sportowych itp. Powstały artykuły oraz filmy ukazujące różne oblicza przemocy przygotowane m.in. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku. W ramach kampanii pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełnili dyżur telefoniczny. Zorganizowano też bezpłatne porady: psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, specjalistów m.in. od uzależnień.  

Ogłosiliśmy również konkurs #LepiejPrzytul, na który wpłynęło kilkadziesiąt różnego rodzaju prac. Nazwiska laureatów można znaleźć w materiale: #LepiejPrzytul „Miłość ma moc”. Wyniki konkurs

Dziękujemy za udział w kampanii „Biała Wstążka 2020” 

wszystkim naszym placówkom oświatowym – szkołom podstawowym i przedszkolom – nauczycielom, pedagogom oraz dzieciom i młodzieży, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiązownie, Środowiskowemu Domowi Samopomocy, psychologom pracującym w szkołach, przedszkolach i ośrodku zdrowia, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wiązownie i świetlicom wiejskim, Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna i jej filiom, wydziałom Urzędu Gminy Wiązowna, Dziennemu Domowi „Senior+” i Klubowi „Senior+” z Woli Karczewskiej, zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Radzie Gminy Wiązowna, Grażynie Kilbach – Przewodniczącej Rady Powiatu w Otwocku, wszystkim świetlicom środowiskowym, Ośrodkom Zdrowia w Wiązownie i Gliniance oraz klubom sportowym. 

Przemoc w rodzinie. „Niebieska Karta”

Procedura "Niebieskiej Karty" może zostać wszczęta przez policję, GOPS czy nauczyciela
Procedura "Niebieskiej Karty" może zostać wszczęta przez policję, GOPS czy nauczyciela (Foto: pixabay.com)

 „Niebieska Karta” to procedura pomagająca w zwalczaniu przemocy domowej. Dokument wypełnia się w przypadku stwierdzenia patologicznych zachowań. Dzięki karcie udało się pomóc wielu rodzinom, których dotknął ten problem.

„Niebieska Karta” to procedura – ogół czynności podejmowanych i prowadzonych przez zespół osób będących przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (MOPS), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie.

Oznacza to, że osobą wszczynającą procedurę „Niebieskiej Karty” może być:

  1. policjant,
  2. pracownik socjalny,
  3. lekarz,
  4. pielęgniarka,
  5. ratownik medyczny,
  6. nauczyciel,
  7. psycholog szkolny

– gdy w toku swych czynności zawodowych, służbowych uzna iż stosowana jest przemoc w rodzinie. Wszczęcie to następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” – A przez osobę zgłaszającą problem przemocy w rodzinie.

Co zyskasz dzięki „Niebieskiej Karcie”:

Choć zawsze najważniejsze są działania, które możesz podjąć sam/a, dzięki wsparciu różnych służb i instytucji współdziałających w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, zyskasz również:

  1. pomoc w zapewnieniu Ci bezpieczeństwa,
  2. wsparcie w rozwiązaniu trudniej sytuacji (nie tylko związanej z przemocą ale p. w uzależnieniu się od sprawcy w kwestiach materialnych, zawodowych, mieszkaniowych, jak również pomoc psychologiczną, prawną lub inną, jakiej oczekujesz),
  3. monitoring zmieniającej się sytuacji.

Podejmowanie przez specjalistów działań mających na celu zmianę zachowania sprawcy poczynając od uświadomienia sprawcy/czyni konsekwencji stosowania przemocy i tego że różne instytucje będą interesować się jego/jej zachowaniem, działaniem edukacyjnym, zobowiązania do leczenia odwykowego, a w określonych prawem przypadkach również np. zakazu kontaktu, zbliżania się, zakazu eksmisji.

Osobę dotkniętą przemocą w rodzinie zaprasza się na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Tam analizuje się sytuację rodziny i wypełnia formularz „Niebieska Karta” – C. Grupa robocza opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie zawierający propozycje działań pomocowych.

Osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc również zapraszana jest na spotkanie grupy roboczej. Z jej udziałem wypełniany jest formularz „Niebieska Karta” – D. Jeśli ujawni się iż np. przemoc stosowana jest z powodu nadużywania alkoholu, wówczas osobę taką kieruje się do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakończenie procedury „Niebieskiej Karty” następuje, gdy ustanie przemoc w rodzinie i zostanie zrealizowany indywidualny plan pomocy oraz gdy grupa robocza rozstrzygnie o braku zasadności podejmowania działań. O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty, które w niej uczestniczyły.

Procedura „Niebieskiej Karty” przeprowadzana jest niezależnie od innych rodzajów postępowań w szczególności postępowania karnego, cywilnego czy rodzinnego.

Szukasz pomocy? Zadzwoń! Niebieska linia – 22 668 70 00

Więcej informacji na stronie: https://www.niebieskalinia.pl/

Schemat działania procedury "Niebieska Kartka"

#LepiejPrzytul „Miłość ma moc”. Wyniki konkursu

Mamy już wyniki konkursu #LepiejPrzytul „Miłość ma moc” zorganizowanego w ramach kampanii „Biała Wstążka” w Gminie Wiązowna.

Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt różnego rodzaju prac. Jury miało twardy orzech do zgryzienia.

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria 3 – 6 lat

I miejsce Lena Brzozowicz

II miejsce Wojciech Bartnicki

III miejsce Kacper Czerwonka i Aniela Dębkowska

Wyróżnienie

Pola Śmigielska, Michał Oleksiuk, Gabriela Pizoń, Kinga Skrzynecka, Jowita Rybka, Helena Kosińska, Oliwia Sęk

Kategoria 7 –  13 lat

I miejsce Gabriela Witan

II miejsce Julian Sokół

III miejsce Maria Klimek

Wyróżnienie

Maja Grzybowska, Aleksandra Kępińska, Natalia Szulik

Kategoria 14 – 18 lat

I miejsce Maria Milczarek

Kategoria Grupa

I miejsce Blanka Borek, Grzegorz Borek

II miejsce Rozalka, Lenka, Łukasz i Monika Niemczyk

III miejsce Antonii Milczarek, Piotr Piotrowski, Ewa Milczarek

Wyróżnienie

Marcelina Sokolik, Olga Sokolik, Karol Sokolik

Wszystkim laureatom gratulujemy.

Więcej informacji udziela Elżbieta Różańska – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 32, e-mail: e.rozanska@wiazowna.pl.

Przedszkole „Leśna Kraina” w Zakręcie. „Emocje – ważna rzecz”

W piątek 27 listopada dzieci z Przedszkola „Leśna Kraina w Zakręcie” w ramach kampanii „Biała Wstążka” przyszły ubrane na biało. Każde z nich miało przyczepiony do ubrania symbol akcji – białą wstążkę.

Tego dnia w każdej grupie odbyły się pogadanki o emocjach pt. „Emocje –  ważna sprawa”. Dzieci wysłuchały krótkiej informacji na temat tego, jak są ważne, opowiadały o tym, co same przeżywają, odgrywały scenki, okazywały emocje oraz opowiadały, co czują w określonych sytuacjach. Zorganizowano zabawy muzyczno-ruchowe, dzięki którym dzieci mogły nazwać  i rozładować swoje emocje. Każda z grup wykonała prace plastyczne związaną z kampanią.

W  ramach kampanii „Biała wstążka” odbędą się warsztaty z naszym przedszkolnym psychologiem pt. „Emocje – ważna rzecz”. W ramach zajęć będziemy przypominać sobie, czym one są, jak je rozpoznać u siebie i u innych, jak je nazwać. Skupimy się przede wszystkim na złości – to bardzo ważna emocja, która towarzyszy nam wszystkim na co dzień. Ważne, by każdy wiedział, że jej odczuwanie jest zupełnie normalne i że każdy ma prawo, by się złościć. Najważniejsze jednak jest to, by tę złość wyładować w konstruktywny sposób  i by nie przerodziła się ona w agresję i przemoc. Dlatego będziemy wydmuchiwać złość w balony, będziemy drzeć ze złości kartki, tupać i krzyczeć, będziemy ćwiczyć oddech i relaksować się przy muzyce, a wszystko to razem z bohaterami opowiadania „Złość i smok Lubomił”.

Przez cały czas trwanie akcji przedszkolaki będą słuchały bajek terapeutycznych, które są mądrym i skutecznym sposobem pomocy dziecku, gdy te nie radzi sobie z pewnymi emocjami czy problemami. Słuchając takich bajek, ma ono szansę m.in. zrozumieć, skąd bierze się jego złość, jak  rozpoznać, że się zbliża i w porę nad nią zapanować ta, by nie zamieniła się w destrukcyjny szał.

Dzieci  również biorą udział w II konkursie przeciwko przemocy #LepiejPrzytul „Miłość ma moc”, którego organizatorem jest Gmina Wiązowna. Wszyscy pracownicy przedszkola wspierają akcję poprzez symboliczne noszenie białej wstążki w celu uwrażliwienia na przemoc wobec słabszych.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Magdalena Dudek, Sylwia Krawczyk

ŚDS Radiówek. Zobacz „Twarze przemocy”

 

 

 

 

Po raz drugi Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku uczestniczy w kampanii „Biała wstążka” na terenie Gminy Wiązowna.

W tym roku z nie mogliśmy spotkać się z całą grupą uczestników. To nam nie przeszkodziło w dążeniu do celu. Przedstawiamy pracę zespołu terapeutów i uczestników zajęć.

Każdy wniósł coś swojego. Pomysł, ludziki, mebelki. Ktoś napisał tekst, ktoś muzykę, ktoś zrobił wiele zdjęć i ktoś poskładał w całość. Wszystko po to, by nie milczeć o przemocy, bo „kiedy jest widziana, kiedy jest słyszana traci swoją moc”.

Anna Świderska

ŚDS Radiówek

Przemoc ekonomiczna. „Pieniądze są tylko moje”

Męskie ręce trzymaają otwarty, pusty portfel
Sprawca przemocy ekonomicznej wykorzystuje uzależnienie partnera od swoich dochodów lub majątku do znęcania się nad nim (Foto: pixabay.com)

Bardzo rzadko wspomina się o niej głośno, a polskie sądy prawie w ogóle się nią nie zajmują. Brak dokładnych liczb, które pokazują jej skalę.  Przemoc ekonomiczna, bo o niej mowa, w rodzinie dotyka nie tylko współmałżonków, ale także dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne.

Przemoc ekonomiczna jest formą przemocy psychicznej. Definiuje się ją jako „zachowania mające na celu kontrolę zdolność jednego partnera wobec drugiego do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów gospodarstwa domowego. To nadużycia ekonomiczne, których celem jest utrzymanie dominacji i kontrola partnera„.

O przemocy ekonomicznej mówimy wtedy, gdy jej sprawca używa pieniędzy albo innych wartości materialnych do zaspokojenia potrzeby władzy i kontroli partnera lub przerzuca na niego odpowiedzialność za koszty utrzymania domu.

Sprawca wykorzystuje uzależnienie partnera od swoich dochodów lub majątku do znęcania się nad nim. Zabiera lub uniemożliwia dostęp do konta bankowego, wydziela i kontroluje wydatki oraz utrudniania podjęcie pracy lub robi wszystko, aby partner ją stracił. Sprawca uzależnia przekazanie środków finansowych na utrzymanie rodziny od spełnienia jego warunków i poprzez szantaż zmusza partnera do uległości i posłuszeństwa.

Przemocą ekonomiczną jest też kontrolowanie dostępu do opieki zdrowotnej, zatrudnienia, edukacji, wyłączenie z podejmowania decyzji finansowych, brak uprawnień do posiadania, korzystania oraz rozporządzania rzeczami z zakresu prawa własności.

Przemoc ekonomiczną jest również niszczenie rzeczy osobistych lub stanowiących wspólną własność, pozostawienie bez opieki osoby, która z powodu choroby, wieku bądź niepełnosprawności nie może zaspokoić niezbędnych potrzeb.

Przemoc ekonomiczna może stanowić przejaw przemocy psychicznej, a ta jest uznawana w Polsce za przestępstwo i podlega karze pozbawienia wolności.

Jeśli przemoc dotyczy rodziny, wsparcie może zapewnić Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które prowadzi całodobową infolinię, gdzie można uzyskać pomoc merytoryczną, psychologiczną i prawną. Numer to 801 120 002.

W rozwiązaniu problemu może pomóc również pracownik socjalny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (tel: 22 780 46 59, 610 45 53) lub specjalny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna.

„Porozumienie bez przemocy”. Propozycje książkowe naszej biblioteki

Zestaw książek. Biblioteka udostępniła pozycje, które poruszają różne formy przemocy i radzenia sobie z nią
Biblioteka udostępniła pozycje, które poruszają różne formy przemocy i radzenia sobie z nią (Foto: BPGW)

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna wraz z filiami w Gliniance i w Duchnowie w ramach kampanii „Biała wstążka” przygotowała kącik tematyczny pod hasłem „Porozumienie bez przemocy”.

W trosce o narastający problem przemocy w rodzinach chcemy podnosić świadomość społeczną i zaproponować czytelnikom literaturę o tej tematyce. Włączając się w tę akcję całym sercem, przypinamy białe wstążeczki i mówimy nasze „Stop przemocy!”. Udostępniamy pozycje, których tematyka skupia się na różnych formach przemocy, ich skutkach oraz sposobach radzenia sobie z nią.

Czytelnicy podczas literatury zapoznają się ze sposobami walki z przemocą, której być może doświadczają. Dzięki poradnikom nauczą się eliminować ją ze swego życia. Inni, zagłębiając się w powieści, odnajdą w nich swoje historie. Być może silniejsi nabiorą odwagi do podjęcia walki o własne dobro. Młodzi ludzie dotykani przemocą w swoich rówieśniczych środowiskach, może znajdą w proponowanych książkach swoje „koło ratunkowe”.

Przemoc to zło. Zło zaczyna się od słów. Złe czyny mają swoje źródło w języku przepełnionym nienawiścią, wykluczeniem, dyskryminacją. Chcemy tymi książkami „wypowiedzieć wojnę” każdej przemocy i eliminować ją z przestrzeni domowej i publicznej.

Zachęcamy rodziny do wspólnego dialogu oraz pracy nad udoskonalaniem wzajemnych relacji. Mamy nadzieję, że zgromadzona literatura będzie pomocna podczas rozmów na trudne tematy. Książki „biorące udział” w akcji opatrzyłyśmy specjalną naklejką z białą wstążką, dla łatwiejszego rozpoznania.

Wszystkim czytelnikom życzymy owocnej lektury.

Dorota Bortkiewicz

„Biała wstążka 2020”. Kolejny raz przeciw przemocy

Biały miś trzymany przez dziewczynkę w zielonej sukience. Napis Biała wstążka 2020
Po raz drugi Gmina Wiązowna włącza się w ogólnoświatową akcję przeciw przemocy "Biała wstążka" (Foto: UG Wiązowna)

Po raz drugi w naszej gminie organizujemy kampanię “Biała wstążka”. Od 25 listopada do 10 grudnia na terenie naszej gminy będziemy prowadzić różnego rodzaju działania, których cel jest tylko jeden – zatrzymanie przemocy.

“Biała wstążka” to największa na świecie akcja mająca na celu zatrzymanie przemocy. Jest prowadzona w ponad 60 krajach, także w Polsce. W zeszłym roku dołączyła do niej nasza gminy. W tym roku nie zamierzamy spocząć na laurach, mimo ograniczeń związanych z pandemią.  

Także w tym roku od 25 listopada do 10 grudnia na terenie naszej gminy odbywać będą się różnego rodzaju otwarte spotkania, warsztaty, a także bezpłatne porady specjalistów. Udzielimy pomocy ofierze przemocy, doradzimy świadkom, ale chcemy też wspierać sprawców przemocy w zaprzestaniu zachowań, które czasem są jedyną znaną im formą zwrócenia uwagi na siebie, swoje uczucia. 

Wszystkie informacje o kampanii dostępne będą na stronie www.tuwiazowna.pl i na stronach organizatorów: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie, naszych szkół i przedszkoli oraz Dziennego Domu “Senior+” i innych instytucji publicznych. Wykaz akcji znajduje się pod tekstem.

Zapraszamy też dzieci i młodzież oraz całe rodziny z naszej gminy do udziału w konkursie „#LepiejPrzytul”. Każdy uczestnik może zgłosić wcześniej niepublikowaną, samodzielnie stworzoną pracę. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tekście: Konkurs #LepiejPrzytul „Miłość ma moc”. Zgłoś pracę do konkursu.

Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej noszenie ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy, która przybierać może różne formy. Zachęcamy do jej przypięcia. Będzie dostępna u wszystkich partnerów akcji, w tym w Biurze Obsługi Mieszkańca naszego urzędu. Niech jej noszenie będzie sygnałem, że nie jesteśmy bierni i jeśli jest taka potrzeba – pomożemy.  

Plakat informujący o akcji "Biała wstążka 2020" w Gminie Wiązowna

Konkurs #LepiejPrzytul. Wyniki

Wójt Janusz Budny z laureatami konkursu #LepiejPrzytul
Wójt Janusz Budny z laureatami konkursu #LepiejPrzytul

Podczas „Wspólnego ubierania choinki” 8 grudnia ogłoszono wyniki konkursu #LepiejPrzytul zorganizowanego w ramach kampanii „Biała Wstążka”.

Na konkurs wpłynęło prawie 150 różnego rodzaju prac. Jury miało twardy orzech do zgryzienia. Niełatwo było dokonać ostatecznego wyboru. Decyzję trzeba było jednak podjąć. Laureatami konkursu zostali:

W kategorii „3 – 6 lat”:

I miejsce – Amelia Sokół;

II miejsce – Hania Buczkowska;

III miejsce – Inez Mołotkiewicz;

Wyróżnienie – Zosia Płochocka;

Wyróżnienie – Zuzanna Wilk.

W kategorii „7 – 10 lat”:

I miejsce – Piotr Gadomski;

II miejsce – Pola Sobocińska;

II miejsce – Blanka Borek, Amelka Darek;

III miejsce – Dawid Czarnecki;

Wyróżnienie – Sylwia Welc;

Wyróżnienie – Rozalia Bereda.

W kategorii „11 – 14 lat” i „15 – 18 lat” opowiadanie:

I miejsce – Iga Stachurska;

II miejsce – Małgorzata Szewczyk;

III miejsce – Milan Piszczatowski.

W kategorii „11 – 14 lat” i „15 – 18 lat” wiersz:

I miejsce – Natan Tumiński;

II miejsce – Maciej Pomorski;

III miejsce – Matylda Tumińska;

III miejsce – Wojciech Dziewulski;

Wyróżnienie – Julianna Ścibor.

W kategorii „11 – 14 lat” i „15 – 18 lat” praca multimedialna:

I miejsce – Dominik Koczorowski;

II miejsce – Antoni, Monika i Aleksander Grzebalscy;

III miejsce – Amelia, Iwona i Agnieszka Żurawskie.

W kategorii grupa:

I miejsce – Julek Wnukowicz i rodzice;

II miejsce – Marcelina, Olga i Konrad Sokolik;

III miejsce – Łucja Łabęda, Hania Błaszczak, Marysia Wołkowska, Łucja Klimaszewska;

Wyróżnienie – Seniorzy z Domu Dziennego „Senior+”.

Wszystkim laureatom gratulujemy.

Więcej informacji udziela Izabela Trzaska – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, e-mail: i.trzaska@wiazowna.pl.

Uczniowie z Zakrętu razem przeciw przemocy

W ramach kampanii „Biała Wstążka 2019” dzieci ze Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie uczestniczą w spotkaniach, warsztatach i różnego rodzaju zajęciach tematycznych.

Klasa III B wraz z wychowawczynią zaangażowała się w kampanię „Biała wstążka”. Uczniowie własnoręcznie wykonali symboliczne białe wstążeczki dla prawie całej szkoły. W klasie odbyły się także warsztaty „Co to złość, agresja i przemoc?”. Celem zajęć było zdobycie umiejętności wyrażania złości w sposób akceptowany społecznie oraz zapoznanie uczniów z nieagresywnymi sposobami rozwiązywania problemów emocjonalnych.

Dzieci starały się zdefiniować  pojęcia: agresja, złość i przemoc. Uczniowie dyskutowali i szukali odpowiedzi na pytania: gdzie mieszka złość oraz co odczuwamy, gdy się złościmy? Dzieci stworzyły listę konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze złością oraz podpisały klasowy kontrakt „Stop przemocy”.

Uczniowie oddziału zerowego wykonali plakaty oraz prace plastyczne na gminny konkurs przeciwko przemocy „#LepiejPrzytul”. Przyłączając się do kampanii 25 listopada, dzieci miały na sobie białe elementy garderoby lub białe wstążki. W grupie przerobiono blok tematyczny „Moje prawa i obowiązki”, łącząc ze sobą treści kampanii w formie zabawy, pogadanek oraz bajek terapeutycznych.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Stella Bettella, Agnieszka Łapiak