bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Biała Wstążka” w Gminie Wiązowna. Podsumowanie akcji 

Po raz drugi w naszej gminie zorganizowaliśmy kampanię “Biała wstążka”. Od 25 listopada do 10 grudnia na terenie naszej gminy prowadzono różnego rodzaju działania, których cel był tylko jeden – zatrzymanie przemocy. 

 Dotychczas w ogólnoświatowej kampanii uczestniczyły przede wszystkim duże miasta, w 2019 r. do organizatorów “Białej Wstążki” dołączył nasz samorząd. Rada Gminy Wiązowna w 2019 r. przyjęła stanowisko przeciw przemocy w naszej gminie, w którym zdecydowała, że co roku w dniach 25 listopada – 10 grudnia na terenie Wiązowny będą prowadzone działania, których celem jest uświadamianie negatywnych skutków przemocy w różnych jej postaciach.  

W 2020 r. w akcji uczestniczyliśmy po raz drugi i na pewno nie ostatni. Znakiem akcji były białe wstążki. Jej noszenie było symbolem sprzeciwu wobec przemocy, która przybierać może różne formy.  To nie tylko bicie, wyzywanie czy krzyczenie – przemocą jest także zaniedbywanie dziecka, mobbing pracowników czy hejt w internecie.  

Mimo pandemii od 25 listopada do 10 grudnia na terenie naszej gminy odbyło się ponad 60 różnego rodzaju akcji: spotkań, zajęć, przedstawień, konkursów czy zawodów sportowych itp. Powstały artykuły oraz filmy ukazujące różne oblicza przemocy przygotowane m.in. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku. W ramach kampanii pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełnili dyżur telefoniczny. Zorganizowano też bezpłatne porady: psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, specjalistów m.in. od uzależnień.  

Ogłosiliśmy również konkurs #LepiejPrzytul, na który wpłynęło kilkadziesiąt różnego rodzaju prac. Nazwiska laureatów można znaleźć w materiale: #LepiejPrzytul „Miłość ma moc”. Wyniki konkurs

Dziękujemy za udział w kampanii „Biała Wstążka 2020” 

wszystkim naszym placówkom oświatowym – szkołom podstawowym i przedszkolom – nauczycielom, pedagogom oraz dzieciom i młodzieży, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiązownie, Środowiskowemu Domowi Samopomocy, psychologom pracującym w szkołach, przedszkolach i ośrodku zdrowia, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wiązownie i świetlicom wiejskim, Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna i jej filiom, wydziałom Urzędu Gminy Wiązowna, Dziennemu Domowi „Senior+” i Klubowi „Senior+” z Woli Karczewskiej, zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Radzie Gminy Wiązowna, Grażynie Kilbach – Przewodniczącej Rady Powiatu w Otwocku, wszystkim świetlicom środowiskowym, Ośrodkom Zdrowia w Wiązownie i Gliniance oraz klubom sportowym. 

Przemoc wobec osób starszych. Nie tylko bicie i poniżanie

Splecione dłonie starszej kobiety ułożone na kolanach
Seniorzy wymagają szczególnej opieki i uwagi z naszej strony (Foto: pixabay.com)

Przemoc wobec seniorów może przybierać różne formy: zmuszania do prac domowych, izolowania czy wytykania starości. Choć ogromna większość Polaków nie znajduje dla niej usprawiedliwienia, to tylko jedna trzecia z nas interweniuje w przypadkach krzywdzenia osób starszych.

Przemoc fizyczna wydaje się tą, którą pozornie najłatwiej zdiagnozować i zauważyć. Prowadzi ona do odczuwania fizycznego bólu, ale także do uszkodzenia ciała lub pogorszenia się stanu zdrowia, a w skrajnych przypadkach – do śmierci. Przemoc fizyczna to jednak nie tylko przysłowiowe bicie, szarpanie czy popychanie, ale także takie działania, jak nieudzielenie pomocy medycznej, która w danej sytuacji jest potrzebna czy konieczna, celowe przedawkowanie leków lub podawanie niewymaganych środków uspokajających, głodzenie lub karmienie przy użyciu siły, zaniedbywanie czynności higienicznych lub pielęgnacyjnych, ograniczanie możliwości skorzystania z łazienki oraz innych pomieszczeń wspólnych, zamykanie samotnie w pokoju albo w domu, pozbawianie snu czy spokoju, niedostosowanie temperatury do aktualnych warunków (np. nieogrzewanie mieszkania), izolowanie, zamykanie, szarpanie, popychanie, poszturchiwanie, uderzanie, bicie, zabieranie pieniędzy, zmuszanie do prac domowych, ośmieszanie, wyzywanie, wytykanie starości i niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej, zmuszanie do różnych rzeczy stosując pogróżki, groźby lub szantaż, przemoc seksualna.

Objawami takiej przemocy będą więc nie tylko siniaki, otarcia, rany czy złamania, ale także nagłe chudnięcie, odczuwanie głodu i pragnienia, wysypki, niezachowanie zasad higieny osobistej i związana z tym zmiana wyglądu zewnętrznego, odmienne od wcześniejszego zachowanie.

Przemoc psychiczna nie pozostawia na ciele wyraźnych śladów, jest jednak równie okrutna i z równą siłą winna być karana. Polega ona na działaniach prowadzących do wzbudzenia strachu, pozbawienia poczucia bezpieczeństwa oraz kontroli nad życiem, a także zmniejszenia poczucia własnej wartości. Ta forma przemocy objawiać może się poprzez: krzyk, obrażenie i grożenie, szykany, nieustanną krytykę, wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zastraszanie, wymaganie bezwarunkowego posłuszeństwa, ograniczanie możliwości podtrzymywania kontaktów społecznych z rodziną i znajomymi, pozbawienie możliwości podejmowania decyzji lub posiadania własnych tajemnic.

Powyższe działania skutkują najczęściej zmianami w zakresie zachowania i samopoczucia, w tym: depresją, złością, agresją, zmniejszeniem lub zwiększeniem pobudliwości, apatią, wycofaniem, strachem, a nawet przerażeniem.

Przemoc wobec osób starszych to także przemoc ekonomiczna polegająca na finansowym wykorzystywaniu seniora lub ekonomicznym uzależnianiu go od sprawcy. Polegać może ona zarówno na odbieraniu renty/emerytury, jak i na kontrolowaniu wydatków czy wydzielaniu pieniędzy. Przemoc ekonomiczna to także zmuszanie do zaciągania zobowiązań (np. pożyczek), wykonywania darowizn (np. domu, mieszkania), zmiany testamentu. Jeśli podejrzewamy możliwość wystąpienia takich działań, powinniśmy zwracać uwagę na zarówno na brak pieniędzy, jak i na nieracjonalne lub szybkie decyzje o zaciągnięciu pożyczki czy zmianie testamentu.

Osoby starsze mogę także paść ofiarą przemocy seksualnej polegającej na zmuszaniu do podejmowania niechcianych zachowań seksualnych, w tym do współżycia lub jego nieakceptowanych form. Naszą uwagę powinny zwrócić choroby i zakażenia układu rozrodczego lub moczowego, podarte ubrania, dyskomfort podczas chodzenia i siadania, zmiany w zachowaniu.

Ostatnią z wyróżnianych form przemocy, której ofiarami padają seniorzy, jest przemoc instytucjonalna. Obejmuje ona zarówno wszystkie wymienione powyżej rodzaje działań bezprawnych – wtedy, kiedy pojawiają się one w strukturach urzędów, służby zdrowia, domach pomocy społecznej i innych – jak i niedostosowanie systemu oraz zaniechania proceduralne. Najczęściej obserwowane przejawy przemocy instytucjonalnej to: dyskryminacja na rynku pracy i mobbing wynikający z wieku, bagatelizowanie problemów osób starszych oraz niepoważne traktowanie ich skarg, okazywanie zniecierpliwienia wobec wynikających z wieku ograniczeń (np. wolniejszego poruszania), ograniczanie należnej im uwagi i czasu, a także przysłowiowe traktowanie „jak dziecko”.

Przede wszystkim osoby w podeszłym wieku mają ograniczoną mobilność oraz kontakty z innymi osobami. Innym powodem godzenia się z sytuacją jest strach przed tym, że sąd może orzec wobec takich osób umieszczenie w domu opieki.

Zdecydowana większość Polaków (powyżej 90 proc.) nie widzi okoliczności usprawiedliwiających przemoc w rodzinie wobec seniorów.

Szkoła Podstawowa w Gliniance. “My dzieci przemocy mówimy STOP”

Już po raz drugi Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Gliniance przystąpiła do kampanii “Biała wstążka” organizowanej w Gminie Wiązowna. 25 listopada zainaugurowano akcję w szkole. Tego dnia oficjalnie ogłoszono wyniki konkursu My dzieci przemocy mówimy STOP”. Zwycięskie prace, w formie galerii, zawisną na szkolnym ogrodzeniu.

Kampania rozpoczęła się uroczystym apelem szkolnym. Obecne dzieci z oddziałów przedszkolnych i pozostali uczniowie zostali poinformowani o jej założeniach i przebiegu działań w szkole. Uczniowie oraz wszyscy pracownicy otrzymali białą wstążkę, którą przypięli do ubrań, manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy.

W tym dniu również obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie klas “O” uczestniczyli w zajęciach poprowadzonych przez logopedę Marlenę Szpulecką. Zapoznali się z krótką, bardzo ciekawą historię pluszowego misi i chętnie rozwiązywali zagadki o różnych znanych lub trochę mniej znanych bohaterach dnia.

Nawiązując do kampanii przeciwdziałania przemocy Biała wstążka”, dzieci wysłuchały bajki terapeutycznej o misiu, który lubił dokuczać swoim kolegom. Potem zastanawiały się, czy takie zachowanie jest odpowiednie. Na koniec każdy z uczniów zamienił się w misia, zakładając na głowę własnoręcznie wykonaną misiową opaskę. Opaski spodobały się dzieciom tak bardzo, że nie zdejmowały ich przez cały dzień!

Tego dnia oficjalnie ogłoszono wyniki konkursu plastycznego nawiązującego do kampanii “My dzieci przemocy mówimy STOP”. Jego organizatorem była szkoła, a koordynatorem – logopeda szkolny Marlena Szpulecka. Konkurs trwał 10 dni i był adresowany do wszystkich uczniów uczęszczających do placówki.

Powołane 24 listopada trzyosobowe jury przystąpiło do oceny 57 prac dostarczonych i nadesłanych przez dzieci. Prace zaskakiwały zarówno ciekawym podejściem do tematu, jak i różnorodną techniką wykonania. Po burzliwych obradach jury postanowiło przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:

I Kategoria klasy O
1. Gabrysia Grzegrzółka Oa
2.Blanka Dyzio Oa
3. Antonina Śliwińska Ob

II Kategoria klasy I – III
1. Mają Lipska III a
2. Pola Wojciechowska IIa
3. Ninka Milewska Ib

III Kategoria klasy IV – VIII
1. Dominika Gadomska VII a
2. Piotr Gadomski IVb
3. Maria Klimek Va

Wyróżnienia
1. Joanna Dziewulska I a
2. Dorian Karkosa II b

Laureatom serdecznie gratulujemy. Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za zaangażowanie w wykonanie prac plastycznych. Dla wygranych przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz prezentację prac, które w formie banerów zawisną na szkolnym ogrodzeniu.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Marlena Szpulecka

“Porozumienie bez przemocy”. Propozycje książkowe naszej biblioteki

Zestaw książek. Biblioteka udostępniła pozycje, które poruszają różne formy przemocy i radzenia sobie z nią
Biblioteka udostępniła pozycje, które poruszają różne formy przemocy i radzenia sobie z nią (Foto: BPGW)

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna wraz z filiami w Gliniance i w Duchnowie w ramach kampanii „Biała wstążka” przygotowała kącik tematyczny pod hasłem „Porozumienie bez przemocy”.

W trosce o narastający problem przemocy w rodzinach chcemy podnosić świadomość społeczną i zaproponować czytelnikom literaturę o tej tematyce. Włączając się w tę akcję całym sercem, przypinamy białe wstążeczki i mówimy nasze “Stop przemocy!”. Udostępniamy pozycje, których tematyka skupia się na różnych formach przemocy, ich skutkach oraz sposobach radzenia sobie z nią.

Czytelnicy podczas literatury zapoznają się ze sposobami walki z przemocą, której być może doświadczają. Dzięki poradnikom nauczą się eliminować ją ze swego życia. Inni, zagłębiając się w powieści, odnajdą w nich swoje historie. Być może silniejsi nabiorą odwagi do podjęcia walki o własne dobro. Młodzi ludzie dotykani przemocą w swoich rówieśniczych środowiskach, może znajdą w proponowanych książkach swoje „koło ratunkowe”.

Przemoc to zło. Zło zaczyna się od słów. Złe czyny mają swoje źródło w języku przepełnionym nienawiścią, wykluczeniem, dyskryminacją. Chcemy tymi książkami „wypowiedzieć wojnę” każdej przemocy i eliminować ją z przestrzeni domowej i publicznej.

Zachęcamy rodziny do wspólnego dialogu oraz pracy nad udoskonalaniem wzajemnych relacji. Mamy nadzieję, że zgromadzona literatura będzie pomocna podczas rozmów na trudne tematy. Książki „biorące udział” w akcji opatrzyłyśmy specjalną naklejką z białą wstążką, dla łatwiejszego rozpoznania.

Wszystkim czytelnikom życzymy owocnej lektury.

Dorota Bortkiewicz

Konkurs #LepiejPrzytul “Miłość ma moc”. Zgłoś pracę

Dziecięca dłoń z czerwoną kredką rysująca kolorowy obrazek
Malowanie i rysowanie rozwija uzdolnienia plastyczne oraz wyobraźnię (Foto: pixabay.com)

Już po raz drugi w naszej gminie rusza ogólnoświatowa kampania “Biała wstążka”. Akcje i wydarzenia na rzecz przeciwdziałania przemocy będą organizowane między 25 listopada a 10 grudnia. Ruszył II konkurs przeciwko przemocy #LepiejPrzytul “Miłość ma moc”.

Zapraszamy dzieci i młodzież oraz całe rodziny z naszej gminy do udziału w konkursie „#LepiejPrzytul”. Pokaż sprawczą siłę miłości jako uczucia, które jest w stanie zmienić człowieka i jego postępowanie.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną niepublikowaną wcześniej pracę w kategoriach:

1) 3 – 6 lat – praca plastyczna wykonana w formacie A3 lub A4 dowolnymi technikami plastycznymi;

2) 7 – 13 lat – praca plastyczna wykonana w formacie A3 lub A4 dowolnymi technikami ;

3) 14 – 18 lat – praca literacka do 3000 znaków m.in. wiersz, opowiadanie, bajka, komiks;

4) grupa ( nie więcej niż 4 osoby) – praca plastyczna w formacie A3 lub A4 wykonana dowolnymi technikami.

Prace można składać od 16 listopada do 1 grudnia w:

1) Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, pon. w godz. 10.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00),

2) sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie (ul. Lubelska 53, pon. w godz. 10.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00).

Regulamin wraz z załącznikiem dostępny jest pod tekstem. Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Wiązowna.

Plakat z informacją o konkursie plastycznym w ramach kampanii przeciwko przemocy "Biała wstążka 2020"

“Biała wstążka 2020”. Kolejny raz przeciw przemocy

Biały miś trzymany przez dziewczynkę w zielonej sukience. Napis Biała wstążka 2020
Po raz drugi Gmina Wiązowna włącza się w ogólnoświatową akcję przeciw przemocy "Biała wstążka" (Foto: UG Wiązowna)

Po raz drugi w naszej gminie organizujemy kampanię “Biała wstążka”. Od 25 listopada do 10 grudnia na terenie naszej gminy będziemy prowadzić różnego rodzaju działania, których cel jest tylko jeden – zatrzymanie przemocy.

“Biała wstążka” to największa na świecie akcja mająca na celu zatrzymanie przemocy. Jest prowadzona w ponad 60 krajach, także w Polsce. W zeszłym roku dołączyła do niej nasza gminy. W tym roku nie zamierzamy spocząć na laurach, mimo ograniczeń związanych z pandemią.  

Także w tym roku od 25 listopada do 10 grudnia na terenie naszej gminy odbywać będą się różnego rodzaju otwarte spotkania, warsztaty, a także bezpłatne porady specjalistów. Udzielimy pomocy ofierze przemocy, doradzimy świadkom, ale chcemy też wspierać sprawców przemocy w zaprzestaniu zachowań, które czasem są jedyną znaną im formą zwrócenia uwagi na siebie, swoje uczucia. 

Wszystkie informacje o kampanii dostępne będą na stronie www.tuwiazowna.pl i na stronach organizatorów: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie, naszych szkół i przedszkoli oraz Dziennego Domu “Senior+” i innych instytucji publicznych. Wykaz akcji znajduje się pod tekstem.

Zapraszamy też dzieci i młodzież oraz całe rodziny z naszej gminy do udziału w konkursie „#LepiejPrzytul”. Każdy uczestnik może zgłosić wcześniej niepublikowaną, samodzielnie stworzoną pracę. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tekście: Konkurs #LepiejPrzytul “Miłość ma moc”. Zgłoś pracę do konkursu.

Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej noszenie ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy, która przybierać może różne formy. Zachęcamy do jej przypięcia. Będzie dostępna u wszystkich partnerów akcji, w tym w Biurze Obsługi Mieszkańca naszego urzędu. Niech jej noszenie będzie sygnałem, że nie jesteśmy bierni i jeśli jest taka potrzeba – pomożemy.  

Plakat informujący o akcji "Biała wstążka 2020" w Gminie Wiązowna