mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

„Randka w ciemno z książką”. Akcja biblioteki

Ksiązki zapakowane w szary papier. Na nich czerwone serduszka. W tle książka z napisem miłość
Walentynki były świetną okazją do zakochania się w czytaniu (Foto: Biblioteka w Wiązownie)

Z okazji święta zakochanych Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna po raz kolejny zorganizowała akcję „Randka w ciemno z książką”.

W naszej bibliotece i jej filach w dniach 10 – 16 lutego na czytelników czekały książki – niespodzianki, ozdobnie zapakowane z przyczepionymi walentynkowymi serduszkami i cytatami o miłości oraz pakiety, w których znajdowały się piękne wiersze o miłości i słodkie drobiazgi przygotowane we współpracy z Centrum Wolontariatu działającego w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na randkę w ciemno z książką znalazło się mnóstwo chętnych.

Pakiety otrzymali: seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” oraz Klub „Senior+” w Woli Karczewskiej, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Radiówku, Spółdzielni Socjalnej „Odmiana” z siedzibą w Wiązownie oraz Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy!”.

Dziękujemy wolontariuszom oraz Krystynie Motyce – Parzych za pomoc w przygotowaniu upominków.

Wszystkim czytelnikom życzymy niekończącej się miłości, w szczególności do książek.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Marzena Bobrowska

Projekt „Sieć na kulturę…”. Darmowe zajęcia

Biblioteka w Wiązownie bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim wschodnim”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim wschodnim” i zaprasza do udziału w nim młodych mieszkańców naszej gminy.

W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia, których tematem będzie „Dziennikarstwo on-line”.

Zachęcamy zainteresowane dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat oraz ich rodziców lub opiekunów do kontaktu pod nr tel. 22 789 01 46 (e-mail: kontakt@bibliotekawiazowna.pl) lub 22 789 97 90 (e-mail: glinianka@bibliotekawiazowna.pl). Oświadczenie i deklaracja znajdują się na stronie biblioteki: https://bibliotekawiazowna.pl/

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 7 stycznia o godz. 18.00 w sposób zdalny.

Celem projektu jest:

  1. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  2. dostęp do materiałów edukacyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Marzena Kopka

Decyzja zapadła. Polscy patroni roku 2021

Druk okolicznościowy z okazji wystawienia rękopisu Konstytucji 3 maja
Druk okolicznościowy z okazji wystawienia rękopisu Konstytucji 3 maja (Foto: Wikipedia)

Sejm zdecydował o ustanowieniu patronów roku 2021, uhonorowując Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza. 2021 będzie także rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Konstytucji 3 Maja.

Taki wybór patronów nie jest przypadkowy. Wiążą się z nim zbliżające się rocznice i wydarzenia literackie. Każda z tych postaci zasługuje na indywidualne przywołanie, ukazanie życiowego dorobku i szczególnych zasług. Wykorzystując zatem dogodny moment, oddajemy im hołd i przedstawiamy najważniejsze z zasług naszych wybitnych rodaków.

Kardynał Stefan Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i bronił polskiej kultury. Podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą własnością. Wolność Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej” – napisano w dokumencie uchwały. W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin duchownego.

Stanisław Lem był najwybitniejszym przedstawicielem polskiej fantastyki i jednym z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie. Większość życia spędził w systemie komunistycznym, w swych utworach wielokrotnie przemycał krytykę systemów totalitarnych, a jego książki były przejawem wolności. Jego powieści i opowiadania, zaliczane do kanonu literatury światowej, przetłumaczono na ponad czterdzieści języków i wydano — jak dotąd — w nakładzie 30 milionów egzemplarzy. Inspirowały i po dziś dzień inspirują twórców, pisarzy oraz artystów kina i teatru. We wrześniu 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Stanisława Lema.

Cyprian Kamil Norwid jako wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel oraz artysta sztuk pięknych w swojej twórczości odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W 2021 r. będziemy obchodzić 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Krzysztof Kamil Baczyński to kolejny patron 2021 r. i jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów.  Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, a dwa lata temu, na mocy postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury. W przyszłym roku przypada 100. rocznica jego urodzin.

Tadeusz Różewicz znany jako wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, był głęboko związany z losem pokolenia wojennego, bacznym obserwatorem życia codziennego, społecznego i politycznego. Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza.

2021 będzie też rokiem Konstytucji 3 Maja i czasem refleksji nad jej dziedzictwem współcześnie. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Zapraszamy Państwa do jeszcze bliższego poznania tych niezwykłych osobowości  i ich twórczości. Nasze biblioteki czekają na wszystkich z bogatą ofertą literatury patronów roku 2021.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Dorota Bortkiewicz

Źródło: Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna

„Porozumienie bez przemocy”. Propozycje książkowe naszej biblioteki

Zestaw książek. Biblioteka udostępniła pozycje, które poruszają różne formy przemocy i radzenia sobie z nią
Biblioteka udostępniła pozycje, które poruszają różne formy przemocy i radzenia sobie z nią (Foto: BPGW)

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna wraz z filiami w Gliniance i w Duchnowie w ramach kampanii „Biała wstążka” przygotowała kącik tematyczny pod hasłem „Porozumienie bez przemocy”.

W trosce o narastający problem przemocy w rodzinach chcemy podnosić świadomość społeczną i zaproponować czytelnikom literaturę o tej tematyce. Włączając się w tę akcję całym sercem, przypinamy białe wstążeczki i mówimy nasze „Stop przemocy!”. Udostępniamy pozycje, których tematyka skupia się na różnych formach przemocy, ich skutkach oraz sposobach radzenia sobie z nią.

Czytelnicy podczas literatury zapoznają się ze sposobami walki z przemocą, której być może doświadczają. Dzięki poradnikom nauczą się eliminować ją ze swego życia. Inni, zagłębiając się w powieści, odnajdą w nich swoje historie. Być może silniejsi nabiorą odwagi do podjęcia walki o własne dobro. Młodzi ludzie dotykani przemocą w swoich rówieśniczych środowiskach, może znajdą w proponowanych książkach swoje „koło ratunkowe”.

Przemoc to zło. Zło zaczyna się od słów. Złe czyny mają swoje źródło w języku przepełnionym nienawiścią, wykluczeniem, dyskryminacją. Chcemy tymi książkami „wypowiedzieć wojnę” każdej przemocy i eliminować ją z przestrzeni domowej i publicznej.

Zachęcamy rodziny do wspólnego dialogu oraz pracy nad udoskonalaniem wzajemnych relacji. Mamy nadzieję, że zgromadzona literatura będzie pomocna podczas rozmów na trudne tematy. Książki „biorące udział” w akcji opatrzyłyśmy specjalną naklejką z białą wstążką, dla łatwiejszego rozpoznania.

Wszystkim czytelnikom życzymy owocnej lektury.

Dorota Bortkiewicz

„Przerwa na wspólne czytanie”. Razem pomóżmy małym bibliotekom

Przynieś przeczytane przez Twoje dzieci książki do naszych bibliotek w Wiązownie, Gliniance i Duchnowie.
Przynieś przeczytane przez twoje dzieci książki do naszych bibliotek w Wiązownie, Gliniance i Duchnowie. (Foto: BPGW)

Wspomóż małe biblioteki i ich małych czytelników. Przynieś przeczytane przez twoje dzieci książki do naszej Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna lub jej filii w Gliniance i Duchnowie. Akcja trwa do 30 listopada.

Od 2 do 30 listopada w naszej bibliotece i jej filiach czekają specjalnie oznaczone kartony Kinder. Zostaw książki dla dzieci w wieku od 2-14 lat do wspólnego czytania, z których wyrosły już twoje dzieci.  Kinder razem z Wydawnictwem Znak dołoży nowe książki i przekaże małym bibliotekom, w których brakuje książek do wspólnego czytania.

Publikacje powinny być w dobrym stanie, uwzględniając ich normalne zużycie, a w szczególności powinny być kompletne oraz nieporozrywane. Niezależnie od książek zebranych przez biblioteki, organizator przekaże małym bibliotekom szkolnym i publicznym dodatkowe książki partnera akcji Wydawnictwa ZNAK, o wartości 10 tys. zł.

Wszyscy, którzy przyniosą książki, otrzymają dyplom oraz zakładkę z logo organizatora akcji.

Każda z biorących udział w akcji bibliotek otrzyma nagrody rzeczowe w postaci małych puf wraz z zestawem książek Wydawnictwa ZNAK z dedykacjami autorów będących ambasadorami Kinder.

Pięć bibliotek, które jako pierwsze przekażą organizatorowi pełne kartony, otrzyma nagrodę. Będzie to spotkanie autorskie w siedzibie biblioteki.

Akcja trwa do 30 listopada.

Razem możemy sprawić radość – bo czytanie to kochanie!

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Marzena Kopka

„Namaluj postać z bajki”. Weź udział w konkursie

Farby w pojemnikach niebieska, czerwona i żółta. Pędzle i paleta
Malowanie przynosi szereg korzyści dla rozwoju intelektualnego, ruchowego oraz emocjonalnego dziecka (Foto: pixabay.com)

Wydawnictwo „Bajkodajnia” i Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna zapraszają do udziału w konkursie „Namaluj postać z bajki”.

Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Prace plastyczne płaskie wykonane dowolną techniką (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, akrylowe) w formacie A4, bezpośrednio nawiązujące do wybranej bajki Wydawnictwa „Bajkodajnia”, który stanowi załącznik do regulaminu, należy podpisać w prawej dolnej części pracy (imię i wiek), włożyć do teczki i przekazać do Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna. Prace nie związane z tematem konkursu nie będą przyjmowane.

Konkurs trwa do 26 października. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę, wcześniej nie publikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów.

W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 5 listopada w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna, w aktualnie panującym reżimie sanitarnym, związanym z pandemią COVID-19.

Zobacz film „Bajkodajni”: https://www.youtube.com/watch?v=lLZ1ToiF4no&t=501s

Regulamin i załączniki dostępne są na stronie biblioteki http://bibliotekawiazowna.pl/

 

Wydawnictwo "Bajkodajnia" i Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna zaprasza na konkurs plastyczny „Namaluj postać z bajki”

“Narodowe Czytanie 2020”. W roli głównej “Balladyna” 

Kilka książek
Katalog książek Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna dostępny jest na stronie internetowej biblioteki (Foto: pixabay.com)

 Po raz dziewiąty odbędzie się “Narodowe Czytanie” klasyki polskiej literatury, organizowane z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lekturą tegorocznej edycji jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Spotykamy się 5 września na terenie Gminnego Parku Centrum w Wiązownie. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w Narodowym Czytaniu i współtworzenia akcji razem z Biblioteką Publiczną Gminy Wiązowna. W tym roku wydarzenie odbędzie się na terenie Gminnego Parku Centrum przy ul. Lubelskiej 30 w Wiązownie. Początek godz. 13.00.  

„Balladyna” to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 r., a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią oraz przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Przedstawia niezdrową rywalizację, żądzę władzy i sukcesu za wszelką cenę, której końcowym efektem jest wielka tragedia. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.  

„Balladyna” to wyjątkowy utwór, wyróżniający się m.in. uniwersalnym przesłaniem. Obnaża ludzkie słabości i wady, ale jednocześnie opowiada się po stronie zgody, porozumienia i ukazuje zwycięstwo dobra nad złem. Poddając się refleksji nad przesłaniem lektury, z powodzeniem każdy może w niej odnaleźć swoją „Balladynę”. 

Mamy nadzieję, że twórczość Juliusza Słowackiego we wszystkich ożywi dumę z naszego narodowego wieszcza oraz przyniesie wiele satysfakcji czytelniczej i dostarczy dużo radości w obcowaniu z wybitną polską literaturą.  

 

Plakat z napisem Narodowe Czytanie, Balladyna

Jak było w zeszłym roku przeczytacie Państwo w materiale: „Narodowe Czytanie 2019”. Nowele w Izabeli 

Dorota Bortkiewicz 

 

„Książka na telefon”. Akcja naszej biblioteki

Otwarta książka. Środkowe kartki ułożone w serce. o książkę oparty jest czarny telefon komórkowy

Chcąc sprostać potrzebom mieszkańców naszej gminy, Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna zorganizowała nową akcję „Książka na telefon”.

Z „Książki na telefon” mogą korzystać osoby, które ze względu na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność nie mają innej możliwości dotarcia do naszych bibliotek. Muszą posiadać kartę biblioteczną – ale tę można też założyć telefonicznie. Publikacje można zamawiać telefonicznie w bibliotece w Wiązownie, dzwoniąc w godzinach pracy placówki na nr 22 789 01 46 lub pisząc wiadomość na adres: kontakt@bibliotekawiazowna.pl. Dostawa i odbiór są bezpłatne.

Książki dostarczą do domów czytelników pracownicy biblioteki. Jednorazowo można wypożyczyć pięć pozycji ze zbiorów na okres nie dłuższy niż miesiąc. Jeśli nie możemy samodzielnie zwrócić książek – wystarczy, że damy o tym znać wcześnie telefonicznie lub e-mailem.  Pracownik biblioteki zjawi się u Państwa w umówionym terminie i odbierze je.

Marzena Bobrowska

Foto: pixabay.com

Setna rocznica bitwy warszawskiej. Sięgnij po lekturę

Ksiąski na temat wojny polsko-bolszewickiej znajdujące się w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna
Ksiąski na temat wojny polsko-bolszewickiej znajdujące się w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna

Na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 r. rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem „Cudu nad Wisłą” i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata, zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. W naszej Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna pojawiły się nowe, ciekawe publikacje, które przybliżają ten trudny dla naszego kraju czas.

W czas tego wyjątkowego jubileuszu i w wigilię uroczystego świętowania historycznego zwycięstwa, w naszych gminnych bibliotekach pojawiły się godne uwagi, nowe publikacje o tej tematyce. Pasjonatom komiksów polecamy bogato ilustrowane wydanie „Wojna polsko-bolszewicka 1920 w komiksie” Pawła Kołodziejskiego. Miłośnicy opowiadań i publicystyki w książce Eugeniusza Małaczewskiego „Opowieści z wojny polsko-bolszewickiej 1920 i inne wojenne historie” poznają wojenne perypetie i tragedie polskich bohaterów.

W ramach akcji „Biblioteka na to czeka”, organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, do której dołączyła Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, otrzymaliśmy w formie darów pakiet publikacji z zakresu najnowszej historii Polski. Pamiętając o tym, że książka żyje tylko wtedy, kiedy jest czytana, zachęcamy do ich wypożyczania. Książki te przeniosą nas na pola bitwy oraz odkryją przed czytelnikami długo skrywane tajemnice. Odpowiedzą też na wiele pytań, czy też opowiedzą o roli jaką odegrała w tamtych historycznych chwilach Matka Boża.

Zapraszamy do książkowej rekonstrukcji wydarzeń bitwy warszawskiej. Wakacyjny czas sprzyja temu, by zabrać się rodzinnie do czytania naszych nowości. Katalog centralny na stronie biblioteki jest do Państwa dyspozycji. Warto przejrzeć ofertę książkową i zarezerwować najbardziej interesujące pozycje.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Dorota Bortkiewicz