bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Rada Seniorów Gminy Wiązowna na Zgromadzeniu Ogólnym Rad Seniorów

Przedstawiciele Rady Seniorów Gminy Wiązowna siedzą przy stole w sali kolumnowej podczas Zgromadzenia Ogólnego Rad Seniorów w Sejmie RP.
Przedstawiciele Rady Seniorów Gminy Wiązowna podczas Zgromadzenia Ogólnego Rad Seniorów w Sejmie RP (Foto: K. Bronikowski)

W Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie 12 czerwca odbyło się Zgromadzenie Ogólne Rad Seniorów pod patronatem Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Kidawa-Błońskiej. Uczestniczyła w nim delegacja naszej Rady Seniorów Gminy Wiązowna.

Spotkanie Rad Seniorów z całego kraju zorganizowane zostało w związku z jubileuszem 10-lecia zmian legislacyjnych w polskim prawie, które umożliwiły tworzenie rad seniorów oraz określiły zasady ich funkcjonowania.

W obradach aktywnie uczestniczyli znakomici goście, m.in. Prezydent Miasta St. Warszawy Rafał Trzaskowski, wymieniona wcześniej Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele ministerstw, prelegenci, oraz samorządowcy z terenu całego kraju.

Zgromadzenie było okazją do podsumowania dziesięcioletniego okresu działalności rad seniorów, przedstawienia sukcesów, ale także problemów, które utrudniają ich działania. Wystąpienia przedstawicieli rządu, samorządu i członków samych rad stworzyło doskonałą możliwość wymiany poglądów i wskazania rządzącym obszarów, gdzie dzięki kolejnym zmianom w ustawach możliwe będzie usprawnienie bieżącej działalności rad. Właśnie w zakresie zmiany przepisów, zgromadzeni seniorzy wystosowali do Sejmu RP petycję w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, gdzie wskazano konkretne propozycje modyfikacji zapisów ustawy.

Ponadto uczestnicy spotkania uchwalili dwa dokumenty skierowane do Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego. Pierwszy z nich podnosi konieczność przyznania samorządom subwencji rządowej przeznaczonej na działania rad seniorów, drugi z dokumentów zawiera propozycję utworzenia urzędu ds. polityki senioralnej w randze ministra, członka Rady Ministrów.

Poza powyższymi, ważnymi inicjatywami zmiany obowiązującego prawa dotyczącego rad seniorów, wydarzenie pozwoliło nawiązać wiele nowych kontaktów, wymienić pomysły i spostrzeżenia pomiędzy seniorami zaangażowanymi w działanie rad seniorów.

Więcej informacji na temat działalności Rady Seniorów Gminy Wiązowna udziela Karol Bronikowski, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 86, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl

Decyzja zapadła. Polscy patroni roku 2021

Druk okolicznościowy z okazji wystawienia rękopisu Konstytucji 3 maja
Druk okolicznościowy z okazji wystawienia rękopisu Konstytucji 3 maja (Foto: Wikipedia)

Sejm zdecydował o ustanowieniu patronów roku 2021, uhonorowując Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza. 2021 będzie także rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Konstytucji 3 Maja.

Taki wybór patronów nie jest przypadkowy. Wiążą się z nim zbliżające się rocznice i wydarzenia literackie. Każda z tych postaci zasługuje na indywidualne przywołanie, ukazanie życiowego dorobku i szczególnych zasług. Wykorzystując zatem dogodny moment, oddajemy im hołd i przedstawiamy najważniejsze z zasług naszych wybitnych rodaków.

Kardynał Stefan Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i bronił polskiej kultury. Podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą własnością. Wolność Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej” – napisano w dokumencie uchwały. W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin duchownego.

Stanisław Lem był najwybitniejszym przedstawicielem polskiej fantastyki i jednym z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie. Większość życia spędził w systemie komunistycznym, w swych utworach wielokrotnie przemycał krytykę systemów totalitarnych, a jego książki były przejawem wolności. Jego powieści i opowiadania, zaliczane do kanonu literatury światowej, przetłumaczono na ponad czterdzieści języków i wydano — jak dotąd — w nakładzie 30 milionów egzemplarzy. Inspirowały i po dziś dzień inspirują twórców, pisarzy oraz artystów kina i teatru. We wrześniu 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Stanisława Lema.

Cyprian Kamil Norwid jako wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel oraz artysta sztuk pięknych w swojej twórczości odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W 2021 r. będziemy obchodzić 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Krzysztof Kamil Baczyński to kolejny patron 2021 r. i jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów.  Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, a dwa lata temu, na mocy postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury. W przyszłym roku przypada 100. rocznica jego urodzin.

Tadeusz Różewicz znany jako wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, był głęboko związany z losem pokolenia wojennego, bacznym obserwatorem życia codziennego, społecznego i politycznego. Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza.

2021 będzie też rokiem Konstytucji 3 Maja i czasem refleksji nad jej dziedzictwem współcześnie. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Zapraszamy Państwa do jeszcze bliższego poznania tych niezwykłych osobowości  i ich twórczości. Nasze biblioteki czekają na wszystkich z bogatą ofertą literatury patronów roku 2021.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Dorota Bortkiewicz

Źródło: Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna