bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dodatkowy nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna

Grupa osób w średnim i senioralnym wieku w letnich strojach na te roślinności.
Członkowie Rady Seniorów Gminy Wiązowna kadencji 2019 - 2024 (Foto: UG Wiązowna)

Ogłosiliśmy dodatkowy nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna na lata 2024 – 2029. Kandydatów można zgłaszać do 5 lipca.

Celem Rady Seniorów Gminy Wiązowna jest integracja środowiska osób starszych Gminy oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej. Rada Seniorów Gminy Wiązowna składa się z 15 członków, którzy pełnią swoje funkcje społecznie.

Kandydatami do Rady Seniorów Gminy Wiązowna mogą być:

 1. przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze oraz podmioty działające na rzecz osób starszych zgłoszone spośród swoich członków lub innych mieszkańców gminy Wiązowna;
 2. przedstawiciele osób starszych niezrzeszonych, posiadający poparcie co najmniej 15 osób zamieszkałych na terenie gminy Wiązowna, którzy ukończyli 60 lat.

UWAGA! Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie muszą być seniorami!

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna należy dokonać na właściwym formularzu zgłoszeniowym.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do Komisji Wyborczej ds. wyboru Rady Seniorów Gminy Wiązowna w następujący sposób:

 1.  składając w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna,05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2.  lub wysyłając e-mail na adres: k.bronikowski@wiazowna.pl;
 3. lub przesyłając za pośrednictwem platformy ePUAP: /UrzadGminyWiazowna/SkrytkaESP.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Komisję wyborczą ds. wyboru Rady Seniorów Gminy Wiązowna powołaną przez Wójta Gminy Wiązowna.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna, bip.wiazowna.pl, w zakładce WYBORY, REFERENDA – 2024 – Wybory do Rady Seniorów Gminy Wiązowna;
 2. na stronie Gminy Wiązowna: www.tuwiazowna.pl;
 3.  w Biurze Obsługi Mieszkańca, Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Dodatkowy nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od 24 czerwca do 5 lipca 2024 r.

W przypadku zgłoszenia ponad 15 kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna zostanie zwołane zebranie wyborcze kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna, na którym kandydaci dokonają wyboru członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna spośród siebie.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą. Informacji udziela Karol Bronikowski, Wydział Spraw Społecznych, tel.  22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl

Rada Seniorów Gminy Wiązowna. Zgłoś kandydata

Grupa osób w średnim i senioralnym wieku w letnich strojach na te roślinności.
Członkowie Rady Seniorów Gminy Wiązowna kadencji 2019 - 2024 (Foto: UG Wiązowna)

Ogłosiliśmy nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna na lata 2024 – 2029. Kandydatów można zgłaszać do 14 czerwca.

Celem Rady Seniorów Gminy Wiązowna jest integracja środowiska osób starszych Gminy oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej. Rada Seniorów Gminy Wiązowna składa się z 15 członków, którzy pełnią swoje funkcje społecznie.

Kandydatami do Rady Seniorów Gminy Wiązowna mogą być:

 1. przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze oraz podmioty działające na rzecz osób starszych zgłoszone spośród swoich członków lub innych mieszkańców gminy Wiązowna;
 2. przedstawiciele osób starszych niezrzeszonych, posiadający poparcie co najmniej 15 osób zamieszkałych na terenie gminy Wiązowna, którzy ukończyli 60 lat.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna należy dokonać na właściwym formularzu zgłoszeniowym.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do Komisji Wyborczej ds. wyboru Rady Seniorów Gminy Wiązowna w następujący sposób:

 1.  składając w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna,05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2.  lub wysyłając e-mail na adres: k.bronikowski@wiazowna.pl;
 3. lub przesyłając za pośrednictwem platformy ePUAP: /UrzadGminyWiazowna/SkrytkaESP.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Komisję wyborczą ds. wyboru Rady Seniorów Gminy Wiązowna powołaną przez Wójta Gminy Wiązowna.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna, bip.wiazowna.pl, w zakładce WYBORY, REFERENDA – 2024 – Wybory do Rady Seniorów Gminy Wiązowna;
 2. na stronie Gminy Wiązowna: www.tuwiazowna.pl;
 3.  w Biurze Obsługi Mieszkańca, Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od 16 maja do 14 czerwca 2024 r.

W przypadku zgłoszenia ponad 15 kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna zostanie zwołane zebranie wyborcze kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna, na którym kandydaci dokonają wyboru członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna spośród siebie.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą. Informacji udziela Karol Bronikowski, Wydział Spraw Społecznych, tel.  22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl

Nasi seniorzy na X Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie

Ponad 4000 seniorów, w tym silna grup reprezentująca naszą gminę, przemaszerowała 1 września ulicami Krakowa w ramach X Międzynarodowych Senioraliów. Uczestnicy wydarzenia spędzili dzień wypełniony licznymi atrakcjami.

Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora oraz Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego zgromadziło seniorów z ponad 100 miast zrzeszonych w Programie Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora oraz 11 państw w ramach projektu  Głos Seniora Polaków za granicą”.  Naszą gminę reprezentowali przedstawiciele: Rady Seniorów Gminy Wiązowna, Dziennego Domu Senior+” i Klubu Senior+”, Stowarzyszenia Bądźmy Razem” i Wolontariatu Międzypokoleniowego.

Senioralia rozpoczęły się od uroczystej mszy w intencji Pogodnej Jesieni Życia w bazylice mariackiej. Następnie seniorzy ruszyli ulicami miasta w największej w Europie paradzie „Senior ma Moc”. Uczestnikom towarzyszyły kolorowe stroje, transparenty, wesołe okrzyki i śpiewy. Po okrążeniu rynku parada skierowała się do Parku Jordana. Na uczestników wydarzenia czekały tam liczne atrakcje, bezpłatne badania i konsultacje medyczne, wykłady edukacyjne, pokaz mody czy koncerty m.in.: Alexandra Martineza z Filipin, Krzysztofa Bigaja, Radosława Suligi, Magdaleny Surulo.  

Tradycyjnie imprezę zwieńczyła Międzypokoleniówka, na której muzykę miksowała DJ Wika, czyli Wirginia Szmyt. Swoim niezwykle energicznym repertuarem późnym wieczorem zakończyła X Międzynarodowe Senioralia w Krakowie. 

Rada Seniorów Gminy Wiązowna serdecznie zaś zaprasza 16 września do Wiązowny na II piknik “W zdrowym ciele – zdrowy senior”. Naszą imprezę również zakończy potańcówka z DJ Wiką. Więcej o wydarzeniu w tekście: II Piknik „W zdrowym ciele – zdrowy senior”. Zapraszamy 16 września do Wiązowny

„Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych”. Webinarium dla seniorów

Otwarty laptop. Na nim męskie ręce, które ułożone są na klawiaturze

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza na webinarium dla seniorów „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych". Odbędzie się ono 4 września w formie on-line.

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców. Webinarium jest skierowane do seniorów oraz osób opiekujących się seniorami.

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 9. 45.

Rejestracja na webinarium odbywa się online – poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18 Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.

W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Rada Seniorów Gminy Wiązowna na Zgromadzeniu Ogólnym Rad Seniorów

Przedstawiciele Rady Seniorów Gminy Wiązowna siedzą przy stole w sali kolumnowej podczas Zgromadzenia Ogólnego Rad Seniorów w Sejmie RP.
Przedstawiciele Rady Seniorów Gminy Wiązowna podczas Zgromadzenia Ogólnego Rad Seniorów w Sejmie RP (Foto: K. Bronikowski)

W Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie 12 czerwca odbyło się Zgromadzenie Ogólne Rad Seniorów pod patronatem Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Kidawa-Błońskiej. Uczestniczyła w nim delegacja naszej Rady Seniorów Gminy Wiązowna.

Spotkanie Rad Seniorów z całego kraju zorganizowane zostało w związku z jubileuszem 10-lecia zmian legislacyjnych w polskim prawie, które umożliwiły tworzenie rad seniorów oraz określiły zasady ich funkcjonowania.

W obradach aktywnie uczestniczyli znakomici goście, m.in. Prezydent Miasta St. Warszawy Rafał Trzaskowski, wymieniona wcześniej Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele ministerstw, prelegenci, oraz samorządowcy z terenu całego kraju.

Zgromadzenie było okazją do podsumowania dziesięcioletniego okresu działalności rad seniorów, przedstawienia sukcesów, ale także problemów, które utrudniają ich działania. Wystąpienia przedstawicieli rządu, samorządu i członków samych rad stworzyło doskonałą możliwość wymiany poglądów i wskazania rządzącym obszarów, gdzie dzięki kolejnym zmianom w ustawach możliwe będzie usprawnienie bieżącej działalności rad. Właśnie w zakresie zmiany przepisów, zgromadzeni seniorzy wystosowali do Sejmu RP petycję w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, gdzie wskazano konkretne propozycje modyfikacji zapisów ustawy.

Ponadto uczestnicy spotkania uchwalili dwa dokumenty skierowane do Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego. Pierwszy z nich podnosi konieczność przyznania samorządom subwencji rządowej przeznaczonej na działania rad seniorów, drugi z dokumentów zawiera propozycję utworzenia urzędu ds. polityki senioralnej w randze ministra, członka Rady Ministrów.

Poza powyższymi, ważnymi inicjatywami zmiany obowiązującego prawa dotyczącego rad seniorów, wydarzenie pozwoliło nawiązać wiele nowych kontaktów, wymienić pomysły i spostrzeżenia pomiędzy seniorami zaangażowanymi w działanie rad seniorów.

Więcej informacji na temat działalności Rady Seniorów Gminy Wiązowna udziela Karol Bronikowski, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 86, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl

Mazowsze dla Seniorów 2023. Dostaliśmy dotację na piknik!

Piknik "W zdrowym ciele - zdrowy senior" odbył się 24 września w Gminnym Parku Centrum w Wiązownie
Piknik "W zdrowym ciele - zdrowy senior" odbył się 24 września w Gminnym Parku Centrum w Wiązownie (Foto: UG Wiązowna/I. Trzaska)

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał gminom z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom Warszawy pomoc finansową dla 100 zadań będących inicjatywą rad seniorów. Wśród nich znalazł się nasz II piknik zdrowotno-integracyjny „W zdrowym ciele – zdrowy senior”.

Seniorzy 60+ stanowią grupę 2650 osób, zamieszkujących na terenie gminy Wiązowna. Niespełna 30% z nich to osoby aktywne, nie tylko zawodowo, które chętnie angażują się w życie i działania swoich lokalnych społeczności. Rada Seniorów Gminy Wiązowna w 2022 r. zainicjowała pomysł zorganizowania po raz drugi pikniku zdrowotno-integracyjnego „W zdrowym ciele – zdrowy senior” dla seniorów 60+ z terenów Gminy Wiązowna.

Jego pierwsza edycja zrealizowana we wrześniu 2022 r. Ponad 500 seniorów z terenu gminy skorzystało z oferty prezentowanej na pikniku. Były to badania i porady medyczne, warsztaty kulinarne w zakresie przygotowywania zdrowej żywności, konsultacje rehabilitantów, pokazy ćwiczeń fizycznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się występy artystyczne, a zwieńczeniem imprezy była potańcówka poprowadzona przez DJ Wikę, która skutecznie zachęciła seniorów do aktywności fizycznej poprzez taniec. Pierwsza edycja pikniku została bardzo dobrze oceniona przez naszych seniorów, którzy bardzo liczą na coroczną kontynuację tego wydarzenia. Jak było na naszym pikniku, przeczytacie w materiale: „W zdrowym ciele – zdrowy senior”. Piknik w Wiązownie

Dlatego też Rada Seniorów Gminy Wiązowna złożyła ponownie wniosek o dofinansowanie II już pikniku zdrowotno-integracyjnego „W zdrowym ciele – zdrowy senior”. I otrzymała dotację w wysokości 24 000 zł. Lista beneficjentów dostępna jest na stronie mazovia.pl. Planujemy, że odbędzie się on 16 września na terenie Gminnego Parku Centrum w Wiązownie. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów, i nie tylko ich, na to wydarzenie!

Więcej informacji na temat rady seniorów i jej działalności udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 003, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl. 

Nasi seniorzy na V Konwencie Mazowieckich Rad Seniorów

W sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo 26 kwietnia odbył się V Konwent Mazowieckich Rad Seniorów. Uczestniczyli w nim przedstawiciele naszej Rady Seniorów Gminy Wiązowna.

Spotkanie było znakomitą okazją do integracji i wymiany poglądów członków gminnych, miejskich i powiatowych rad seniorów z terenu Mazowsza.

Wystąpienia i prelekcje reprezentantów – Mazowieckiej Akademii Seniorów, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, Parlamentu Seniorów, samorządowców i przedstawicieli podmiotów działających na rzecz seniorów – pozwoliło na wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów, podzielenie się wiedzą i pomysłami dotyczącymi działalności rad.

Od przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotra Kandyby otrzymaliśmy informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie drugiej edycji pikniku dla seniorów. Gmina Wiązowna, we współpracy z Radą Seniorów Gminy Wiązowna planuje zorganizować go we wrześniu. Będziemy Państwa na bieżąco informować o tym wydarzeniu.

Więcej informacji na temat rady seniorów i jej działalności udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 003, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl. 

IX Międzynarodowe Senioralia w Krakowie. Nasi seniorzy godnie reprezentowali gminę

W IX Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora, wzięło udział ponad cztery tysiące seniorów z ponad stu miejscowości z Polski i z zagranicy zrzeszonych w Programie Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Seniorów Gminy Wiązowna.

Dwa dni wypełnione były atrakcjami, m.in. konferencją w Pałacu Krzysztofory dla samorządów zrzeszonych w ramach programu Gmina Przyjazna Seniorom, wykładami i seansem w Kinie Kijów, bezpłatnymi badaniami i konsultacjami medycznymi w Parku Jordana oraz licznymi występami artystycznymi, w tym koncertem Alexandra Martineza oraz Międzypokoleniówką z DJ Wiką.

Senioralia otworzyła konferencja ,,Doświadczenia i inspiracje w politykach senioralnych gmin”. Eksperci omówili tematy bardzo istotne w życiu seniorów, dotyczące m.in. dostępności, wykluczenia, opieki długoterminowej, polipragmazji, deinstytucjonalizacji, samotności, pomocy sąsiedzkiej i edukacji międzypokoleniowej. Samorządowcy dzielili się też własnymi doświadczeniami, jak również pomysłami na działania na rzecz seniorów.

Drugi dzień rozpoczął się od uroczystej mszy w intencji Pogodnej Jesieni Życia. Po niej seniorzy ruszyli ulicami miasta w największej w Polsce paradzie „Senior ma Moc”. Uczestnikom towarzyszyły kolorowe stroje, transparenty, wesołe okrzyki i śpiewy. W Parku Jordana odbyły się różnego rodzaju wykłady, seniorzy mogli także skorzystać z bezpłatnych badań oraz konsultacji lekarskich.

Część rozrywkową stanowiły liczne występy artystyczne zespołów seniorskich, koncert Alexandra Martineza, konkursy z nagrodami, największy ogólnopolski Pokaz Mody Stylowi Seniorzy. Imprezę zwieńczyła Międzypokoleniówka z DJ Wiką.

“W zdrowym ciele – zdrowy senior”. Piknik w Wiązownie

Bezpłatne badania w spirobusie i kardiobusie, konsultacje z fizjoterapeutom i stomatologiem, pokaz pierwszej pomocy oraz prezenty - niespodzianki to tylko kilka atrakcji, jakie Rada Seniorów Gminy Wiązowna wraz z samorządem przygotowała dla naszych seniorów podczas pikniku „W zdrowym ciele – zdrowy senior”. Imprezę zakończyła „Potańcówką wielopokoleniową”, którą poprowadzi sama DJ Wika.

Już przed godz. 12.00 w sobotę zaczęli przybywać do Gminnego Parku Centrum w Wiązownie uczestnicy naszego pikniku. Tego dnia seniorzy mieli okazję założyć „Kartę seniora”. Jej posiadacze mogą korzystać ze zniżek i rabatów oferowanych przez jej partnerów na terenie całego kraju. Aktualnie jest ich ponad 1000 i liczba ta stale rośnie. W sumie założyliśmy 90 nowych kart. Więcej na temat “Karty seniora” można znaleźć na naszej stronie w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/Karta seniora.

W naszym pikniku wzięli udział: Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku, Klinika stomatologiczna Estomed, Fundacja Prometeusz, ZDROFIT OTWOCK, SPECER Otwock, UKS Zakręt, Ośrodki Zdrowia w Wiązownie oraz w Gliniance, Koła Gospodyń Wiejskich z Zakrętu i Glinianki, Rehabilitant Paweł Cegłowski, Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Dzienny Dom „Senior+” oraz Klub „Senior+” z Woli Karczewskiej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie “Bądźmy Razem!” oraz Stowarzyszenie „Jesteśmy!”.

Nasi goście, stowarzyszenia i jednostki działające na rzecz seniorów przygotowały ciekawe zajęcia, warsztaty, pokazy, wykłady i wiele innych atrakcji.

Dla wszystkich seniorów, którzy tego dnia pojawili się na pikniku mieliśmy prezenty – niespodzianki. Wsparcia udzieliło nam Stowarzyszenie MANKO z Krakowa, które prowadzi proseniorskie akcje w całej Polsce. Wydaje także pismo “Głos Seniora”. Prezenty – koszulki i bawełniane torby – przygotowaliśmy również dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Piknik zakończył się „Potańcówką wielopokoleniową”, którą poprowadzi słynna seniorka – DJ Wika. Wszyscy bawili się przy miksowanej własnoręcznie przez DJ-kę muzyce.

Organizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa bez wsparcia Samorząd Województwa Mazowieckiego, który przyznał pomoc finansową na 35 zadań będących inicjatywą rad seniorów. Wśród nich znalazł się nasz piknik zdrowotno-integracyjny Rady Seniorów Gminy Wiązowna dla osób 60+ z terenu naszej gminy. Na to zadanie otrzymamy 19 200 zł wsparcia. Mazowsze serce Polski dziękujemy!

Mazowsze dla seniorów

Piknik dla seniorów i wielopokoleniowa potańcówka. Zapraszamy 24 września

Bezpłatne badania w spirobusie i kardiobusie, spotkania z psychologiem, dietetykiem i rehabilitantem, zajęcia z jogi oraz na zdrowy kręgosłup, pokaz pierwszej pomocy, konsultacje z lekarzem i stomatologiem oraz prezenty - niespodzianki to tylko kilka atrakcji, jakie Rada Seniorów Gminy Wiązowna wraz z samorządem przygotowała dla naszych seniorów podczas pikniku „W zdrowym ciele – zdrowy senior”. Imprezę zakończymy „Potańcówką wielopokoleniową”, którą poprowadzi sama DJ Wika.

Na pikniku, na który zapraszamy 24 września od godz. 12.00 do Gminnego Parku Centrum w Wiązownie, pojawią się m.in.:

 1. Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku (pomiary glikemii i ciśnienia, konsultacje z dietetykiem i psychologiem);
 2. Klinika stomatologiczna Estomed (konsultacje stomatologiczne);
 3. Fundacja Prometeusz (pokaz pierwszej pomocy);
 4. ZDROFIT OTWOCK (zajęcia – ćwiczenia zdrowy kręgosłup);
 5. SPECER Otwock (konsultacje z fizjoterapeutą, pokaz ćwiczeń);
 6. UKS Zakręt (pokaz sztuki walk, zajęcia z jogi);
 7. Komenda Policji w Otwocku (prezentacja: Jak radzić sobie z naciągaczami);
 8. ośrodki zdrowia w Wiązownie (szczepienia na grypę) oraz w Gliniance (konsultacje lekarskie);
 9. Bractwo Strzelców Kurkowych “Lechity” (pokaz broni);
 10. Rehabilitant Paweł Cegłowski (konsultacje fizjoterapeutyczne, test ryzyka upadku),
 11. Koło Gospodyń Wiejskich w Zakręcie.

Nasze jednostki oraz stowarzyszenia działające na rzecz seniorów przygotowały ciekawe zajęcia, warsztaty, pokazy, wykłady i wiele innych atrakcji.

Dla wszystkich seniorów, którzy tego dnia pojawią się na pikniku mamy prezenty – niespodzianki. Wsparcia udzieliło nam też Stowarzyszenie MANKO z Krakowa, które prowadzi proseniorskie akcje w całej Polsce. Wydaje także pismo “Głos seniora”.

Piknik zakończy się „Potańcówką wielopokoleniową”, którą poprowadzi słynna seniorka – DJ Wika.

Organizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa bez wsparcia Samorząd Województwa Mazowieckiego, który przyznał pomoc finansową na 35 zadań będących inicjatywą rad seniorów. Wśród nich znalazł się nasz piknik zdrowotno-integracyjny Rady Seniorów Gminy Wiązowna dla osób 60+ z terenu naszej gminy. Na to zadanie otrzymamy 19 200 zł wsparcia. Mazowsze serce Polski dziękujemy!

Czekamy na Was 24 września. Zabierzcie wygodny strój do ćwiczeń i buty do tańca!

Wstęp wolny. Zapraszamy!

 

Piknik dla seniorów 24 września od godz. 12.00 na minnym Parku Centrum w Wiązownie