Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Inicjatywy dla seniorów. Zgłoś pomysły

Słupki zrobione z monet od najmniejszego do największego

Milion złotych przeznaczył samorząd województwa mazowieckiego na wsparcie zadań rad seniorów, które funkcjonują w gminach. Masz pomysł na działanie – zgłoś je do Rady Seniorów Gminy Wiązowna.

„W ramach programu „Mazowsze dla seniorów” (Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów) można zdobyć dofinansowanie w wysokości nawet 20 tys. zł na pokrycie 80 proc. kosztów projektu. Każda gmina może złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. W przypadku Warszawy po jednym wniosku może złożyć każda z dzielnic. Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów takich jak organizacja wydarzeń czy zakup potrzebnego sprzętu” – czytamy na stronie mazovia.pl.

Rada Seniorów Gminy Wiązowna działa już pięć lat. W nowej kadencji (od 2019 r.) na przewodniczącą wybrano Wandę Witkowską – mieszkankę Radiówka, byłą dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniance i zasłużoną pedagog. To pod jej kierownictwem członkowie rady opracowują wnioski i zamierzenia, które mają wspierać seniorów w ich codziennym życiu. Masz pomysł na działanie lub wydarzenie dedykowane seniorom? Skontaktuj się z Radą Seniorów Gminy Wiązowna, dzięki czemu złożymy wniosek o dofinansowanie pomysłu.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl

Profesjonalny sprzęt dla naszych OSP. Przekazanie

Przekazaliśmy Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiązowny profesjonalny sprzęt do działań ratowniczych zakupiony z dotacji Samorządu Mazowsza i Gminy Wiązowna.

W ramach programów wspierających od Samorządu Województwa Mazowieckiego Ochotnicze Staże Pożarne z terenu gminy Wiązowna otrzymały pomoc finansową na zakup wyposażenia osobistego i sprzętu specjalistycznego (Program “OSP -2021”) oraz na remont strażnicy (“Mazowieckie Strażnice OSP-2021”). Wkład własny w wysokości 34 950 zł, niezbędny do realizacji zadań, zapewniła Gmina Wiązowna.

OSP Wiązowna, w ramach programu marszałka, otrzymała piłę spalinową, pilarkę spalinową, specjalistyczną drabinę i trzy prądownice. Całkowita wartość zakupów to 20 000 zł, w tym dotacja w wysokości 10 000 zł. Druhowie z Glinianki czekają na dostawę sześciu kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, w skład której wchodzą: hełm strażacki z latarką, buty strażackie, ubranie specjalistyczne i rękawice. Wartość zakupów to 39 900 zł, w tym dotacja w wysokości 19 950 zł.

Obecnie w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” w OSP Malcanów trwa remont połóg garażowych. Jednostka otrzymała 25 000 zł na modernizację ok. 170 m2 podłogi w garażu strażnicy poprzez ułożenie warstwy z żywicy na powierzchni garażu. Całkowita wartość projektu to 30 000 zł.

Zakupiony sprzęt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i efektywności pracy strażaków ochotników na terenie Gminy Wiązowna, a modernizacja podłogi w OSP w Malcanowie wpłynie na funkcjonalność strażnicy.

Więcej informacji na temat dofinansowania udziela Olga Nowak – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 82, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl.

Czerwony napis Mazwosze. Pod spodem napis serce Polski