Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Przebudowa budynku gminnego w Gliniance. Otrzymaliśmy dofinansowanie

„Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna – budynek w Gliniance”.

Pod tą nazwą zadania inwestycyjnego kryją się prace budowlane jakie rozpoczęły się w budynku usługowo-handlowym w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 44/46. Mają one na celu przede wszystkim termomodernizację tego budynku ale także dążenie do wykorzystania jego potencjału wynikającego z racji położenia w centrum Glinianki.

Jest wykonywana przebudowa i nadbudowa budynku z adaptacją poddasza na cele użyteczności publicznej połączona z wymianą konstrukcji i pokrycia dachu, zmianą źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą oświetlenia na LED.

W ramach adaptacji i nadbudowy budynku powstanie także przestrzeń dedykowana mieszkańcom na świetlicę wiejską. Prowadzone roboty budowlane mogą utrudniać dostęp do znajdujących się w tym budynku lokali użytkowych. Przepraszamy za uciążliwości i prosimy o wyrozumiałość.

Mamy nadzieję, że efekt końcowy prowadzonych prac zrekompensuje obecne utrudnienia dostępności i zadowoli wiele osób korzystających z usług znajdujących się wewnątrz lokali użytkowych. Zakres świadczonych tam usług nie zmieni się. Wykonaniem robót zajmuje się firma La Belle Maison Michał Kunatkowski z Karczewa. Wartość realizowanej umowy z wykonawcą wynosi: 3.223.617,62 zł.

Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza, Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu. Dofinansowanie projektu w kwocie: 1.514.403,34 zł.

Więcej informacji udziela Tadeusz Dąbrowski – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji, tel. 22 512 58 62, e-mail. t.dabrowski@wiazowna.pl

Budowa ul. Południowej w Rzakcie. Dostaliśmy dotację

Banknoty 200-złotowe zwinięte w rulony i ustawione jeden obok drugiego
(Foto: Adobe Stock)

Gmina Wiązowna otrzymała dotację w kwocie 130 000 zł na Budowę ul. Południowej w Rzakcie.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 575/400/23 z 11 kwietnia 2023 r., przyznał dotację w wysokości 130 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Południowej w Rzakcie”.

W ramach uzyskanej dotacji zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa ul. Południowej w Rzakcie o długości ok. 500 m wraz z odwodnieniem, poboczem, stałą organizacją ruchu, konstrukcją zjazdów.

Szacowany koszt całej inwestycji wraz z dofinansowaniem to 388 339,26 zł.

Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie. Można zyskać 7 tys. zł

Ganek Izby Regionalnej w Gliniance. Pięć kobiet w strojach ludowych śpiewa piosenkę regionalną
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Glinianki przed wejściem do Izby Regionalnej (Foto: KGW)

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie, w tym kół gospodyń wiejskich. Można zyskać nawet 7 tys. zł na działalność. Oferty należy składać do 3 kwietnia.

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Ostateczny termin złożenia wniosku to 3 kwietnia. Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Celem realizacji zadania jest: aktywizacja i rozwój kobiet oraz społeczności w środowisku wiejskim na Mazowszu poprzez doposażenie organizacji pozarządowych, w których działają gospodynie aktywne społecznie, w niezbędny sprzęt, czego skutkiem będzie wzrost sprawności ich działania oraz zwiększenie liczby organizowanych przez nie przedsięwzięć. Zakupiony sprzęt ma realnie i bezpośrednio wpływać na realizacje celów przedstawionych w ogłoszeniu oraz w mierzalny sposób pokazywać wzrost sprawności działalności organizacji.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich: Agata Kowalczyk, tel.: 22 59 79 151; Monika Piskorska, tel.: 22 59 79 615; Marzena Wardzyńska, tel.: 22 59 79 216.

Więcej informacji oraz wytyczne można znaleźć na stronie mazovia.pl

Depresja u dzieci i młodzieży. Zwróć się po bezpłatną pomoc

Depresja jest aktualnie najczęściej występującą chorobą psychiczną, a zaburzenia depresyjne często zaczynają się już w bardzo młodym wieku. Samorząd Województwa Mazowieckiego wdrożył program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 lat. Program przewiduje m.in. bezpłatne badania przesiewowe, konsultacje ze specjalistą i sesje terapeutyczne.

Program skierowany jest do dwóch grup uczestników z województwa mazowieckiego:
I grupa – dzieci i młodzież w wieku od 12 do 21 roku życia;
II grupa – kadra pedagogiczna korzystająca ze szkoleń.

Program zakłada przeprowadzenie:

 1. badanie przesiewowe w kierunku wykrycia depresji,
 2. konsultacji ze specjalistą,
 3. sesji terapeutycznych,
 4. podsumowania terapii,
 5. edukacji zdrowotnej,
 6. działań szkoleniowych dla kadry pedagogicznej.

Po przeprowadzeniu badań i wykryciu depresji u młodego człowieka będzie on uczestniczył w konsultacjach ze specjalistą oraz sesjach terapeutycznych (maksymalnie 25 sesji). Uczestnicy z negatywnym wynikiem badania przesiewowego będą mogli wziąć udział w edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki depresji.

Dodatkowo, w ramach programu,  zaplanowano szkolenia dla kadry pedagogicznej z terenu województwa mazowieckiego. Podczas zajęć będzie mowa m.in. o specyfice zaburzeń depresyjnych, o stresie w szkole zarówno podczas nauczania stacjonarnego, jak i zdalnego występującego wśród dzieci i młodzieży, o skuteczności odpowiednio wcześnie podjętego leczenia. Prowadzący szkolenia podpowie także, jak reagować i pomóc uczniom, u których pojawią się niepokojące zachowania.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie zdrowemazowsze.mazovia.pl

Realizację programu powierzono:

I. DOM-MED Dominika Sutnik 

Miejsce: ul. Prądzyńskiego 4/34, 07-410 Ostrołęka

Godziny otwarcia: Poniedziałek: 14.00 – 19.00, Wtorek: 14.00 – 19.00, Środa: 14.00 – 20.00, Czwartek: 14.00 – 19.00, Piątek: 14.00 – 19.00, Sobota: 14.00 – 19.00

Dodatkowe informacje: tel. 500 279 939, e-mail: dominikasutnik@wp.pl

II. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Miejsca:

 1. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Sosnkowskiego 18, 02-495 Warszawa,
 2. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Skarżyńskiego 1, 02-377 Warszawa,
 3. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa.

Godziny otwarcia: Poniedziałek: 8.00 – 18.00, Wtorek: 8.00 – 20.00, Środa: 8.00 – 20.00, Czwartek: 8.00 – do 20.00, Piątek: 8.00 – 18.00

Dodatkowe informacje: tel. 22 592 98 07 (w godzinach 8.00 – 15.00), e-mail: a.zalewska@szpzlo-ochota.pl

III. “RADOMEDICA” Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 39, 26-600 Radom

Godziny otwarcia: Poniedziałek – piątek: 9.00 – 21.00, Sobota – niedziela: 10.00 – 18.00

Dodatkowe informacje: tel. 884 254 924, e-mail: kasiapiadlo28@gmail.com; radomedica@gmail.com

IV. Fundacja Nie Widać Po Mnie

Miejsca:

 1. Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Wołodyjowskiego 74, 02-724 Warszawa;
 2. Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Kondratowicza 18/414, 03-242 Warszawa;
 3. Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Sarmacka 5a /U6, 02-975 Warszawa -Wilanów;
 4. Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Narwik 12/U4 , 01-471 Warszawa – Bemowo;
 5. Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Kleszczowa 3a, 02-485 Warszawa Włochy;
 6. Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Ks. Skorupki 23a, 05-120 Legionowo.

Godziny otwarcia: Poniedziałek: 9.00 – 20.00, Wtorek: 9.00 – 15.00, Środa: 9.00 – 13.00, Czwartek: 9.00 – 13.00, Piątek: 9.00 – 20.00

Miejsca:

 1. Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Szucha 11a /U2, 00-580 Warszaa;
 2. Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Na Uboczu 28c lok U6, 02-791 Warszawa – Ursynów;
 3. Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Kawcza 44, 04-152 Warszawa – Praga;
 4. Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Powstańców Warszawy 3, 05-400 Otwock

Godziny otwarcia: Poniedziałek – czwartek: 9.00 – 20.00, Piątek: 9.00 – 16.00

Miejsca:

 1. Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Wołodyjowskiego 74, 02-724 Warszawa;
 2. Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Szucha 11a /U2, 00-580 Warszawa.

Godziny otwarcia: Sobota: 9.00 – 14.00, Niedziela: 9.00 – 14.00

Dodatkowe informacje: tel. 22 212 81 12, e-mail: profilaktyka@niewidacpomnie.org

 V. Instytut Psychiatrii i Neurologii

Miejsce: Przychodnia Specjalistyczna, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Godziny otwarcia: Wtorek: 15.00 – 20.00, Czwartek: 15.00 – 20.00, Sobota: 9.00 – 14.00

Dodatkowe informacje: tel. +48 (22) 458 26 71, e-mail: kontakt_goplanska@ipin.edu.pl

VI. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Miejsca:

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Koszykowa 79b, 02-008 Warszawa;
 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. 3-go Maja 127, 05-420 Józefów.

Godziny otwarcia: Poniedziałek: 9.00 – 20.00, Wtorek: 9.00 – 15.00, Środa: 9.00 – 13.00, Piątek: 9.00 – 20.00

Dodatkowe informacje: tel. 575 003 140, e-mail: koszykowa@centrumzagorze.pl

VII. Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.

Miejsce: Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Godziny otwarcia: Poniedziałek: 8.00 – 13.00, Środa: 14.00 – 20.00, Piątek: 8.00 – 13.00, Sobota: 8.00 – 13.00

Dodatkowe informacje: tel. 22 484 27 94, e-mail: psychiatria@uzdrowisko.konstancin.pl

VIII. Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO Sp. z o.o.

Miejsce:

 1. Psychoklinika Oddział Warszawa Białołęka, ul. Fleminga 29, 03-716 Warszawa,
 2. Psychoklinika Oddział Warszawa Bielany, ul. Heroldów 19A, 01-991 Warszawa,
 3. Psychoklinika Oddział Legionowo, ul. Tęczowa 5A, 05-123 Chotomów,

Godziny otwarcia: Poniedziałek – piątek: 8.00 – 22.00, Sobota: 9.00 – 16.00

 1. Psychoklinika Oddział Warszawa Białołęka, tel. 22 355 20 03, e-mail: bialoleka@psychoklinika.pl
 2. Psychoklinika Oddział Warszawa Bielany, tel. 22 355 20 02, e-mail: bielany@psychoklinika.pl
 3. Psychoklinika Oddział Legionowo, tel. 22 355 20 01, e-mail: legionowo@psychoklinika.pl

IX. Novam

Miejsce: Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815, Warszawa

Godziny otwarcia: Poniedziałek – piątek: 8.00 – 20.00, Sobota: 09.00 – 14.00

Dodatkowe informacje: tel. 22 517 99 66, e-mail: depresja@swps.edu.pl

 

Program "Nie pozwól wygrać depresji"

Fundusz sołecki. Konkurs na najlepszą inicjatywę

Nowa altana na placu zabaw w Gliniance II
Nowa altana na placu zabaw w Gliniance II (foto: UG Wiązowna)

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza sołectwa z terenu województwa mazowieckiego, które realizowały w latach 2010–2022 projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład, do konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Laureat pierwszego miejsca będzie nominowany do etapu ogólnokrajowego prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz  załącznikami należy przesłać do 31 stycznia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego). Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie  mazovia.pl.

W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela p. Piotr Rawa – pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tel. 22 59 79 239, e-mail: piotr.rawa@mazovia.pl

12. Forum Rozwoju Mazowsza. Porozmawiajmy o funduszach

12. Forum Rozwoju Mazowsza

Mazowsze zaprasza do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza, stanowiącym najważniejsze wydarzenie poświęcone funduszom europejskim w regionie. Tegoroczna edycja Forum odbędzie się w dniach 6-7 grudnia w Centrum Konferencyjnym Legia Warszawa.

12. Forum Rozwoju Mazowsza będzie doskonałą okazją do podsumowania efektów unijnych inwestycji oraz dyskusji o przyszłych możliwościach, w szczególności w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Program wydarzenia obejmuje aktywności w ramach trzech stref tematycznych: Rozwoju Mazowsza, Zdrowia i Młodych.

Forum Rozwoju Mazowsza to dwa dni wypełnione debatami, warsztatami, symulacjami i rozmowami z udziałem ponad 80 ekspertów i przeszło 40 partnerów reprezentujących różne środowiska – administrację, biznes, sektor naukowy i pozarządowy.

Po raz pierwszy do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszaja również uczniów oraz studentów z uwagi na obchodzony obecnie Europejski Rok Młodzieży. W Strefie Młodych znajdzie się dużo tematów edukacyjnych m.in przedsiębiorczość wśród młodych, studia, staże za granicą, tematy związane ze zdrowiem psychicznym wśród młodzieży.

Podczas Forum odbędzie się również rozstrzygnięcie specjalnej konkursu Lider Zmian – Lider Ochrony Zdrowia, organizowanej pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Forum to okazja nie tylko, by dowiedzieć się więcej o możliwościach finansowania w nadchodzącej perspektywie 2021-2027, a także nawiązania kontaktów biznesowych i wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk na rzecz rozwoju regionu.

Udział w 12. Forum Rozwoju Mazowsza jest bezpłatny!

Szczegółowe informacje, rejestracja oraz program wydarzenia dostępne są na stronie: www.forumrozwojumazowsza.pl.

Komitet Monitorujący program Fundusze dla Mazowsza 2021–2027. Nabór

Dużo banknotów o nominale 50 euro
Środki można pozyskać z UE na różnego rodzaju działania (Foto: pixabay.com)

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027.

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (dalej zwany KM FEM21-27).

 1. Nazwa programu: Fundusze dla Mazowsza 2021–2027 (FEM21-27)
 1. Obszary tematyczne:
 • cztery organizacje pozarządowe właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem;
 • dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska;
 • dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz promowania równości szans i niedyskryminacji (organizacje te obejmują inny obszar działalności niż organizacje, o której w punkcie 3);
 • dwie organizacje pozarządowe wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
 • dwie federacje organizacji pozarządowych.
 1. Nabór obejmuje wybór 28 organizacji pozarządowych do składu KM FEM21-27, w tym 14 będących członkami i 14 będących stałymi zastępcami członków KM FEM21-27.

Kandydaci na członków i stałych zastępców członków KM FEM21-27 powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • posiadać wyższe wykształcenie,
 • posiadać doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji FEM 2021-2027,
 • brać aktywny udział i angażować się w konsultowanie programu FEM 2021-2027,
 • posiadać znajomość europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego,
 • dysponować czasem niezbędnym do prac w Komitecie, posiadać tzw. kompetencji miękkich: zdolności analityczne i komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac Komitetu od środowisk, które członkowie Komitetu reprezentują.
 1. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1.
 2. Zgłoszenie organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka KM FEM21-27 od 15 do 24 listopada 2022 roku do końca dnia. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2.
 3. Formularz zgłoszeniowy na członka KM FEM21-27, podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, należy przesłać w formie dostępnej w formacie .pdf, na adres poczty elektronicznej: dialog@mazovia.pl, w tytule maila należy wpisać – Zgłoszenie do KM FEM21-27.
 • Zgłoszenia przesłane po terminie, w formie skanu, zgłoszenia nieczytelne, posiadające niewypełnione pola lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.
 1. Po opublikowaniu przez komisję wyborczą listy zgłoszonych kandydatur, które pozytywnie przeszły weryfikację, organizacje, które nie zgadzają się z opublikowaną listą mają prawo do wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów. Protest powinien być podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, który przesyła się w formie dostępnej, w formacie .pdf, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: dialog@mazovia.pl, w tytule maila należy wpisać – Protest _ Zgłoszenie do KM FEM21-27.
 2. Zasady głosowania podmiotów wskazanych w § 2 ust. 8 oraz § 3 ust. 3 Ordynacji odbywają się na zasadach ogólnych.

Źródło: mazovia.pl

Wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Nie publikujmy informacji i zdjęć!

Żołnierze stoją w szeregu.Mają na sobie munduty moro.

Na drogach niemal całego kraju od 1 do 27 maja odbywać się będzie ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami, które rozpoczęły się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W ramach ćwiczenia, od 1 maja do końca miesiąca, po drogach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego odbywać się będzie ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Przybycie i przejazd kolumn są wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy nie publikujcie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.wojsko-polskie.pl

Dostaniemy 40 tys. zł na zadania w czterech sołectwach

Banknoty 200-złotowe zwinięte w rulony i ustawione jeden obok drugiego
(Foto: Adobe Stock)

Cztery nasze projekty otrzymają dofinansowanie w ramach autorskiego projektu samorządu województwa „Mazowsze dla sołectw 2022”. W sumie otrzymamy 40 tys. zł na zadania w sołectwach: Kruszówiec, Wiązowna Kościelna, Lipowo i Żanęcin.

Otrzymamy 10 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa w Kruszówcu. Za te pieniądze zostaną zamontowane progi zwalniające. Kolejne 10 tys. zł przeznaczymy na montaż kolejnych punktów monitoringu na ul. Lubelskiej w Wiązownie Kościelnej. Sołectwo Lipowo otrzyma 10 tys. zł na zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw, a Żanęcin swoje 10 tys. zł przeznaczy na zakup wyposażenia do świetlicy.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy blisko 50 tys. zł. Pieniądze te zostały wykorzystane na potrzeby sołectw: Majdan, Rzakta, Stefanówka, Wola Ducka i Wiązowna Gminna. Więcej na ten temat pisaliśmy w materiale: „MIAS MAZOWSZE 2021”. Dostaliśmy dofinansowanie

To już kolejny rok, w którym gminy mogły się ubiegać o wsparcie z „Mazowsza dla sołectw 2022” do 10 tys. zł na inwestycje realizowane w poszczególnych sołectwach, m.in. rewitalizację skwerów, instalację paneli fotowoltaicznych, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i bibliotek, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. W rezultacie wsparcie o łącznej wartości blisko 11,6 mln zł otrzymają aż 1172 projekty.

Pełen wykaz gmina i zadań, na które jednostki samorządowe otrzymały pieniądze, znajduje się na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Logo. Napis Mazowsze. Napis dla sołectwa

“Koła gospodyń wiejskich na start!”. Konkurs

Samorząd województwa mazowieckiego i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich już po raz czwarty szukają najlepszych kół w konkursie „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie

Koła gospodyń wiejskich z Mazowsza mają szansę na pokazanie swojej działalności i cenne nagrody! Samorząd województwa mazowieckiego i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich już po raz czwarty szukają najlepszych kół w konkursie „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”. Pula nagród to aż 40 tys. zł. Nabór trwa do 15 kwietnia.

W konkursie oceniana będzie działalność szeroko pojętym rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim. Chodzi tu m.in. o wykorzystanie środków unijnych, innowacyjnych technologii na obszarach wiejskich, rozwój turystyki, wykorzystanie i promocję dóbr kultury, rozwój ekologicznego rolnictwa, organizację spółdzielczości i grup producenckich oraz aktywizowanie społeczności lokalnych.

Nagrody czekają!

W tej edycji konkursu pula nagród to aż 40 tys. zł. Zwycięskie koło otrzyma 10 tys. zł. Przewidziane są także nagrody za kolejne miejsca i wyróżnienia. By wziąć udział, trzeba przesłać poprawne zgłoszenie. Powinno ono zawierać:

 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy;
 2. przynajmniej dwie rekomendacje (organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, samorządów);
 3. trzy przepisy kulinarne związane z regionem udokumentowane fotograficznie, wśród których znajdzie się minimum jeden przepis na kiszonkę wraz ze zgodą na ich publikację w formie książki kucharskiej.

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy przesłać mailowo na adres ksow@mazovia.pl, dostarczyć osobiście lub w pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs dla KGW 2022”.

Termin zgłoszeń upływa 15 kwietnia. Szczegóły, regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronach www.mazowieckie.ksow.pl oraz mazovia.pl.