mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Nie publikujmy informacji i zdjęć!

Żołnierze stoją w szeregu.Mają na sobie munduty moro.

Na drogach niemal całego kraju od 1 do 27 maja odbywać się będzie ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami, które rozpoczęły się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W ramach ćwiczenia, od 1 maja do końca miesiąca, po drogach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego odbywać się będzie ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Przybycie i przejazd kolumn są wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy nie publikujcie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.wojsko-polskie.pl

Dostaniemy 40 tys. zł na zadania w czterech sołectwach

Banknoty 200-złotowe zwinięte w rulony i ustawione jeden obok drugiego
Pieniądze do dofinansowanie różnego rodzaju działań można uzyskać z różnych źródeł (Foto: Adobe Stock)

Cztery nasze projekty otrzymają dofinansowanie w ramach autorskiego projektu samorządu województwa „Mazowsze dla sołectw 2022”. W sumie otrzymamy 40 tys. zł na zadania w sołectwach: Kruszówiec, Wiązowna Kościelna, Lipowo i Żanęcin.

Otrzymamy 10 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa w Kruszówcu. Za te pieniądze zostaną zamontowane progi zwalniające. Kolejne 10 tys. zł przeznaczymy na montaż kolejnych punktów monitoringu na ul. Lubelskiej w Wiązownie Kościelnej. Sołectwo Lipowo otrzyma 10 tys. zł na zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw, a Żanęcin swoje 10 tys. zł przeznaczy na zakup wyposażenia do świetlicy.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy blisko 50 tys. zł. Pieniądze te zostały wykorzystane na potrzeby sołectw: Majdan, Rzakta, Stefanówka, Wola Ducka i Wiązowna Gminna. Więcej na ten temat pisaliśmy w materiale: „MIAS MAZOWSZE 2021”. Dostaliśmy dofinansowanie

To już kolejny rok, w którym gminy mogły się ubiegać o wsparcie z „Mazowsza dla sołectw 2022” do 10 tys. zł na inwestycje realizowane w poszczególnych sołectwach, m.in. rewitalizację skwerów, instalację paneli fotowoltaicznych, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i bibliotek, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. W rezultacie wsparcie o łącznej wartości blisko 11,6 mln zł otrzymają aż 1172 projekty.

Pełen wykaz gmina i zadań, na które jednostki samorządowe otrzymały pieniądze, znajduje się na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Logo. Napis Mazowsze. Napis dla sołectwa

“Koła gospodyń wiejskich na start!”. Konkurs

Samorząd województwa mazowieckiego i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich już po raz czwarty szukają najlepszych kół w konkursie „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie

Koła gospodyń wiejskich z Mazowsza mają szansę na pokazanie swojej działalności i cenne nagrody! Samorząd województwa mazowieckiego i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich już po raz czwarty szukają najlepszych kół w konkursie „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”. Pula nagród to aż 40 tys. zł. Nabór trwa do 15 kwietnia.

W konkursie oceniana będzie działalność szeroko pojętym rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim. Chodzi tu m.in. o wykorzystanie środków unijnych, innowacyjnych technologii na obszarach wiejskich, rozwój turystyki, wykorzystanie i promocję dóbr kultury, rozwój ekologicznego rolnictwa, organizację spółdzielczości i grup producenckich oraz aktywizowanie społeczności lokalnych.

Nagrody czekają!

W tej edycji konkursu pula nagród to aż 40 tys. zł. Zwycięskie koło otrzyma 10 tys. zł. Przewidziane są także nagrody za kolejne miejsca i wyróżnienia. By wziąć udział, trzeba przesłać poprawne zgłoszenie. Powinno ono zawierać:

 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy;
 2. przynajmniej dwie rekomendacje (organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, samorządów);
 3. trzy przepisy kulinarne związane z regionem udokumentowane fotograficznie, wśród których znajdzie się minimum jeden przepis na kiszonkę wraz ze zgodą na ich publikację w formie książki kucharskiej.

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy przesłać mailowo na adres ksow@mazovia.pl, dostarczyć osobiście lub w pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs dla KGW 2022”.

Termin zgłoszeń upływa 15 kwietnia. Szczegóły, regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronach www.mazowieckie.ksow.pl oraz mazovia.pl.

Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego. Konkurs na najlepsze smakołyki na Mazowszu

Ruszyła XV edycja konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden produkt w danym roku (Grafika: mazovia.pl)

Ruszyła XV edycja konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego. Najlepsze, najzdrowsze i najsmaczniejsze mazowieckie produkty można zgłaszać do 31 marca.

W konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego na najlepszy produkt roku 2021 mogą wziąć udział producenci żywności z terenu Mazowsza. Zarówno firmy komercyjne, jak i podmioty i organizacje wytwarzające żywność na mniejszą skalę, takie jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne. Ważne, aby mogły udokumentować swoją działalność certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami, np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

Producenci żywności z całego Mazowsza będą oceniani w dwóch grupach: przedsiębiorcy oraz producenci indywidualni. Producenci indywidualni będą rywalizować w ośmiu kategoriach: wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, przetwory mięsne i produkty pochodzenia zwierzęcego, ryby i przetwory rybne, owoce i warzywa oraz przetwory owocowe, warzywne i pochodzenia roślinnego, produkty mleczarskie, miody oraz napoje (alkoholowe i bezalkoholowe). Przedsiębiorcy zmierzą się w czterech kategoriach: wyroby pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, napoje i inne. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden produkt w danym roku.

Członkowie kapituły konkursu przy ocenie produktów będą zwracać uwagę na wysoką jakość produktu, smak i walory estetyczne, kultywowanie i popularyzowanie mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalność i innowacyjność w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zgłoszenia do konkursu należy składać drogą pocztową lub mailową do 31 marca br. Wypełniony formularz powinien być przesłany na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa bądź pocztą elektroniczną na adres: wydzialrolnictwa@mazovia.pl.

Szczegóły, regulamin oraz formularze dotyczące konkursu dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Promocja zdrowia 2022 na Mazowszu. Otwarte konkursy

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił pięć konkursów ofert w zakresie edukacji zdrowotnej. Całkowita kwota przeznaczona z budżetu województwa na te działania to ponad 3,5 mln zł.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno organizacje pozarządowe, jaki i podmioty lecznicze oraz inne jednostki działające w obszarze zdrowia.

Poniżej krótką informację na temat konkursów:

1) konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2021.

Lp. ZADANIE: Wysokość środków publicznych
1. „Wyprzedźmy depresję – pomóżmy młodym” 69 800 zł
2. „Festiwal Dobrego Życia” w Podregionie Żyrardowskim 64 680 zł
3. „Wpływ mamy, więc o siebie i o innych dbamy” w Podregionie Ostrołęckim 105 580 zł
4. „Różowa Skrzyneczka” 124 600 zł

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022 r. – 16 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje i formularz ofertowy: https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-na-realizacje-projektow-bom-edycja-2021

2) konkurs ofert na realizatorów na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży w 2022 r.

Lp. ZADANIE: Wysokość środków publicznych na 2022 r.
1. Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci i młodzieży 800 000 zł
2. Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży 800 000 zł
3. Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych 800 000 zł

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022 r. – 18 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje i formularz ofertowy: https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-edukacja-zdrowotna-i-promocja-zdrowia-psychicznego-wsrod-dzieci-i-mlodziezy

3) Konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w zakresie edukacji zdrowotnej dostosowanej do różnych grup społeczeństwa dotyczącej profilaktyki istotnych problemów zdrowotnych w latach 2022-2023

Lp. ZADANIE: Wysokość środków publicznych na lata 2022-2023
1. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji zdrowia psychicznego 150 000 zł
2. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji idei dawstwa i transplantologii 50 000 zł
3. Podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich 50 000 zł
4. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca zapobiegania chorobom zakaźnym
i zakażeniom, w tym przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii
100 000 zł
5. Wsparcie i promocja ratownictwa medycznego 100 000 zł
6. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca profilaktyki nowotworów złośliwych 50 000 zł
7. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności serca
i udarów mózgu
100 000 zł

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022 r. – 18 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje i formularz ofertowy: https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-edukacja-zdrowotna-dotyczaca-profilaktyki-istotnych-problemow-zdrowotnych

4) Konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich w latach 2022-2023

ZADANIE: Wysokość środków publicznych na lata 2022-2023
Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich 500 000 zł

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022 r. – 18 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje i formularz ofertowy: https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-edukacja-zdrowotna-dostosowana-do-potrzeb-osob-z-choroba-nowotworowa-i-ich-bliskich

5) Konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej dotyczącej ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji w 2022 r.

ZADANIE: Wysokość środków publicznych na 2022 r.
Edukacja i promocja zdrowia w zakresie ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji 75 000 zł

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022 r. – 18 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje i formularz ofertowy na stronie:zdrowemazowsze.mazovia.pl

Informacje o konkursach wraz z formularzami ofertowymi dostępne są także na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce „Otwarte konkursy ofert”.

COVID-19. Od 15 marca zaostrzenie zasad na Mazowszu

Mapa polski z danymi o średniej dziennej liczbie zachorowań w poszczególnych województwach
Rząd wprowadza nowe zasady funkcjonowania na Mazowszu (Foto: Twitter)

Sytuacja epidemiczna w kraju jest dynamiczna. Z tego też powodu rząd zdecydował o zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa w województwie mazowieckim i lubuskim od najbliższego poniedziałku, czyli 15 marca.

Od wielu dni mamy do czynienia z rosnącą liczbą zakażeń. Widać wzrost przypadków brytyjskiej mutacji koronawirusa w Polsce – stanowi 38,5 proc. wszystkich zakażeń. Z danych wynika, że ostatniej doby odnotowano 21 tys. zakażeń, wykonano ponad 73,3 tys. testów na koronawirusa. Najgorzej sytuacja wygląda w województwie warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim i lubuskim. Z tego też powodu rząd zdecydował się na zaostrzenie zasad bezpieczeństwa na Mazowszu i w lubuskim oraz przedłużenie zasad w dwóch województwach, w których już one obowiązują.

Zaostrzone zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały w:

 1. woj. warmińsko-mazurskim – przedłużone do 28 marca;
 2. woj. pomorskim – od 13 do 28 marca;
 3. woj. mazowieckim – od 15 do 28 marca;
 4. woj. lubuskim – od 15 do 28 marca.

We wskazanych okresach będą obowiązywały poniższe ograniczenia. Swoją działalność muszą zawiesić:

 1. baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
 2. sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;
 3. hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);
 4. galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie.
 5. teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
 6. kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
 7. stoki narciarskie;
 8. kluby fitness i siłownie;
 9. obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Od 15 marca, we wskazanych regionach, lekcje w klasach I-III będą funkcjonować w trybie mieszanym, czyli hybrydowym. Część uczniów danej szkoły będzie mogła uczyć się stacjonarnie, a część – zdalnie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gov.pl/web/koronawirus.

IMGW. Ostrzeżenie hydrologiczne dla Mazowsza

Mapa z zaznaczonymi na pomarańczowo i czerwono obszarami zagrożonymi podtopieniami
IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne dla Mazowsza (Foto: IMGW)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wzrostem poziomu wody w rzekach na Podlasiu i Mazowszu oraz w województwie lubelskim i podkarpackim. Instytut wydał hydrologiczne ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Nasze rejony są na razie bezpieczne, ale sytuacja w każdej chwili może się zmienić. Dlatego warto już dziś zadbać o drożność rowów i przepustów wodnych.

W związku ze spływem wód roztopowych IMGW przewiduje dalszy wzrost poziomu wody w rzekach, a lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Na Mazowszu w zlewniach Narwi i Bugu przypuszcza się dalsze wzrosty stanów w strefie wody wysokiej przy utrzymujących się lokalnie przekroczeniach stanów ostrzegawczych.

Najpoważniejsza sytuacja panuje obecnie na obszarze zlewni Krzny w województwie lubelskim, gdzie wydano alert trzeciego stopnia. Więcej informacji oraz mapy, na których nanoszone są aktualne informacje dotyczące obowiązujących ostrzeżeń, można znaleźć na stronie IMGW.

Na razie tereny rozlewisk rzeki Świder są bezpieczne. Jednak sytuacja ta w każdej chwili może ulec zmianie. Ważne, aby już dziś zadbać o drożność rowów melioracyjnych i przepustów wodnych, które znajdują się na naszym terenie.  Powinniśmy to zrobić samodzielnie lub zgłosić się do jednej ze Spółek Wodnych, które w imieniu swoich członków i na terenie swojego działania zajmują się utrzymaniem urządzeń wodnych.

W Gminie Wiązowna działa osiem spółek. Są to:

 1. Spółka Wodna Góraszka (teren działania: Góraszka),
 2. Spółka Wodna Majdan (teren działania: Majdan),
 3. Spółka Wodna Wiązowna Północna (teren działania: miedzy ul. Polną, Lubelską i Boryszewską),
 4. Spółka Wodna Izabela – Michałówek (teren działania: Izabela, Michałówek),
 5. Spółka Wodna Zakręt (teren działania: Zakręt),
 6. Spółka Wodna Wiązowna Kościelna (teren działania: Wiązowna Kościelna),
 7. Spółka Wodna Południe (teren działania: Czarnówka, Bolesławów, Rzakta),
 8. Spółka Wodna Północ (teren działania: Malcanów, Dziechciniec, Żanęcin wraz z rowem biegnącym przez obr. Emów z ujściem do rzeki Świder).

Kontakty – numery telefonów oraz adresy e-mail – znajdują się pod tekstem. Wystarczy kliknąć w wybraną nazwę – to link prowadzący do danych spółki.

Więcej informacji na temat działalności Spółek Wodnych udziela Marta Gajda – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 21, e-mail: m.gajda@wiazowna.pl.

XV Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Zaproszenie

XV Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się 16 września w Warszawie, to spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 września.

Celem spotkania jest integracja i wzmacnianie środowiska trzeciego sektora na Mazowszu. Podczas wydarzenia będzie mowa m.in. o wyzwaniach związanych z działalnością organizacji pozarządowych w mniejszych miejscowościach, o wypaleniu aktywistów i aktywistek, o dostępie do informacji publicznej, o łączeniu potencjałów NGO-ów i MOPS-ów oraz o aktywizowaniu młodzieży. Dzięki formie warsztatowej całość zakłada dużą dozę integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami uczestniczącymi.

Udział w wydarzeniu potwierdzili pełnomocniczka Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Tamara Borkowska, pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Jan Myszak oraz przewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Andrzej Rybus-Tołłoczko, a także Weronika Paszewska z Akcji Demokracja i Katarzyna Batko-Tołuć z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu należy przesyłać za pomocą internetowego formularza zgłoszeniowego. Termin zgłoszeń: 8 września. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Ramowy program 

9.00 – 10.00 – rejestracja / kawa powitalna / integracja,

10.00 – 11.00 – uroczysta inauguracja + wykład Weroniki Paszewskiej z Akcji Demokracja,

11.00 – 11.20 – przerwa kawowa + wspólne zdjęcie,

11.20 – 13.20 – warsztaty tematyczne do wyboru, cz. 1,

13.20 – 14.00 – przerwa lunchowa,

14:00 – 16.00 – warsztaty tematyczne do wyboru, cz. 2,

16.15 – 17.00 – dyskusja końcowa + zakończenie.

Duża część wydarzenia będzie miała formę dyskusji i warsztatów w małych grupach, które pozwolą na wzajemne się poznawanie i wymianę doświadczeń.  Punktem wyjścia do spotkania jest raport „Mazowia dla Mazowsza”, który podsumowuje sytuację mazowieckich organizacji pozarządowych w 2018 r.

XV MFIP odbędzie się w Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowej 56 w Warszawie). Miejsce jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Organizatorzy mogą zwrócić koszty biletu pociągiem II klasy, autobusem lub – w przypadku podróży samochodem – równoważność tej kwoty.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na e-mail: mazowia@mazowia.org.pl lub telefoniczny 22 652 22 66. Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Nasz cyfrowy projekt w konkursie. Zapraszamy do głosowania

Projekt województwa mazowieckiego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)” startuje w międzynarodowym konkursie. Każdy może oddać na niego głos.

Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)” jest realizowany dzięki wspólnej inicjatywie 204 jednostek samorządu terytorialnego działających na poziomie gmin, powiatów i województwa. W tym naszej Gminy Wiązowna.

Projekt ASI został zgłoszony do udziału w prestiżowym konkursie „World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2019”, którego organizatorem jest Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). W drodze konkursu zostaną wyłonione najlepsze, światowe projekty w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt został zarejestrowany pn. „Activation of the Information Society” i z sukcesem przeszedł procedurę przeglądu złożonych projektów, znajdując się tym samym na liście nominowanych projektów. Do zwycięskiego grona zakwalifikuje się pięć projektów z największą liczbą oddanych głosów w każdej z 18-stu kategorii. Grupa ekspertów wybierze zwycięskie przedsięwzięcia.

Publiczne głosowanie online trwa do 10 lutego 2019 r. (ostateczny termin na oddanie głosu mija o godz. 23 czasu polskiego). Swój głos można oddać na stronie: https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2019.

Zachęcamy do udziału w głosowaniu na projekt „Activation of the Information Society”.

Małgorzata Paduch
m.paduch@wiazowna.pl

Wyjazd na “Koncert Walentynkowy – Mazowsze i Goście”

Koncert Walentynkowy Mazowsze

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie zaprasza do wspólnego wyjazdu na “Koncert Walentynkowy – MAZOWSZE i Goście”. Koncert z okazji Święta Zakochanych na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń artystycznych Sali Widowiskowej Zespołu “Mazowsze”. W tym roku zapraszamy na wyjątkowy i niepowtarzalny koncert walentynkowy, w trakcie którego rozbrzmiewać będą największe przeboje z repertuaru “Mazowsza” oraz muzyczne niespodzianki w wykonaniu zaproszonych gości.

11.02.2018 r. (niedziela), wyjazd z GOK Wiązowna godz. 15:00
Koncert godz. 17:00 w Teatrze Matecznik w Otrębusach
Bilety dostępne w GOK Wiązowna
Koszt uczestnictwa: 95,00 zł/osoba
Cena zawiera bilet wstępu na koncert oraz transport autokarem na trasie Wiązowna – Otrębusy – Wiązowna

Ilość miejsc ograniczona