bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Rada Seniorów Gminy Wiązowna. Zgłoś kandydata

Grupa osób w średnim i senioralnym wieku w letnich strojach na te roślinności.
Członkowie Rady Seniorów Gminy Wiązowna kadencji 2019 - 2024 (Foto: UG Wiązowna)

Ogłosiliśmy nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna na lata 2024 – 2029. Kandydatów można zgłaszać do 14 czerwca.

Celem Rady Seniorów Gminy Wiązowna jest integracja środowiska osób starszych Gminy oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej. Rada Seniorów Gminy Wiązowna składa się z 15 członków, którzy pełnią swoje funkcje społecznie.

Kandydatami do Rady Seniorów Gminy Wiązowna mogą być:

 1. przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze oraz podmioty działające na rzecz osób starszych zgłoszone spośród swoich członków lub innych mieszkańców gminy Wiązowna;
 2. przedstawiciele osób starszych niezrzeszonych, posiadający poparcie co najmniej 15 osób zamieszkałych na terenie gminy Wiązowna, którzy ukończyli 60 lat.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna należy dokonać na właściwym formularzu zgłoszeniowym.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do Komisji Wyborczej ds. wyboru Rady Seniorów Gminy Wiązowna w następujący sposób:

 1.  składając w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna,05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2.  lub wysyłając e-mail na adres: k.bronikowski@wiazowna.pl;
 3. lub przesyłając za pośrednictwem platformy ePUAP: /UrzadGminyWiazowna/SkrytkaESP.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Komisję wyborczą ds. wyboru Rady Seniorów Gminy Wiązowna powołaną przez Wójta Gminy Wiązowna.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna, bip.wiazowna.pl, w zakładce WYBORY, REFERENDA – 2024 – Wybory do Rady Seniorów Gminy Wiązowna;
 2. na stronie Gminy Wiązowna: www.tuwiazowna.pl;
 3.  w Biurze Obsługi Mieszkańca, Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od 16 maja do 14 czerwca 2024 r.

W przypadku zgłoszenia ponad 15 kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna zostanie zwołane zebranie wyborcze kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna, na którym kandydaci dokonają wyboru członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna spośród siebie.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą. Informacji udziela Karol Bronikowski, Wydział Spraw Społecznych, tel.  22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl

Nasi seniorzy na X Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie

Ponad 4000 seniorów, w tym silna grup reprezentująca naszą gminę, przemaszerowała 1 września ulicami Krakowa w ramach X Międzynarodowych Senioraliów. Uczestnicy wydarzenia spędzili dzień wypełniony licznymi atrakcjami.

Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora oraz Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego zgromadziło seniorów z ponad 100 miast zrzeszonych w Programie Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora oraz 11 państw w ramach projektu  Głos Seniora Polaków za granicą”.  Naszą gminę reprezentowali przedstawiciele: Rady Seniorów Gminy Wiązowna, Dziennego Domu Senior+” i Klubu Senior+”, Stowarzyszenia Bądźmy Razem” i Wolontariatu Międzypokoleniowego.

Senioralia rozpoczęły się od uroczystej mszy w intencji Pogodnej Jesieni Życia w bazylice mariackiej. Następnie seniorzy ruszyli ulicami miasta w największej w Europie paradzie „Senior ma Moc”. Uczestnikom towarzyszyły kolorowe stroje, transparenty, wesołe okrzyki i śpiewy. Po okrążeniu rynku parada skierowała się do Parku Jordana. Na uczestników wydarzenia czekały tam liczne atrakcje, bezpłatne badania i konsultacje medyczne, wykłady edukacyjne, pokaz mody czy koncerty m.in.: Alexandra Martineza z Filipin, Krzysztofa Bigaja, Radosława Suligi, Magdaleny Surulo.  

Tradycyjnie imprezę zwieńczyła Międzypokoleniówka, na której muzykę miksowała DJ Wika, czyli Wirginia Szmyt. Swoim niezwykle energicznym repertuarem późnym wieczorem zakończyła X Międzynarodowe Senioralia w Krakowie. 

Rada Seniorów Gminy Wiązowna serdecznie zaś zaprasza 16 września do Wiązowny na II piknik “W zdrowym ciele – zdrowy senior”. Naszą imprezę również zakończy potańcówka z DJ Wiką. Więcej o wydarzeniu w tekście: II Piknik „W zdrowym ciele – zdrowy senior”. Zapraszamy 16 września do Wiązowny

Rada Seniorów Gminy Wiązowna na Zgromadzeniu Ogólnym Rad Seniorów

Przedstawiciele Rady Seniorów Gminy Wiązowna siedzą przy stole w sali kolumnowej podczas Zgromadzenia Ogólnego Rad Seniorów w Sejmie RP.
Przedstawiciele Rady Seniorów Gminy Wiązowna podczas Zgromadzenia Ogólnego Rad Seniorów w Sejmie RP (Foto: K. Bronikowski)

W Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie 12 czerwca odbyło się Zgromadzenie Ogólne Rad Seniorów pod patronatem Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Kidawa-Błońskiej. Uczestniczyła w nim delegacja naszej Rady Seniorów Gminy Wiązowna.

Spotkanie Rad Seniorów z całego kraju zorganizowane zostało w związku z jubileuszem 10-lecia zmian legislacyjnych w polskim prawie, które umożliwiły tworzenie rad seniorów oraz określiły zasady ich funkcjonowania.

W obradach aktywnie uczestniczyli znakomici goście, m.in. Prezydent Miasta St. Warszawy Rafał Trzaskowski, wymieniona wcześniej Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele ministerstw, prelegenci, oraz samorządowcy z terenu całego kraju.

Zgromadzenie było okazją do podsumowania dziesięcioletniego okresu działalności rad seniorów, przedstawienia sukcesów, ale także problemów, które utrudniają ich działania. Wystąpienia przedstawicieli rządu, samorządu i członków samych rad stworzyło doskonałą możliwość wymiany poglądów i wskazania rządzącym obszarów, gdzie dzięki kolejnym zmianom w ustawach możliwe będzie usprawnienie bieżącej działalności rad. Właśnie w zakresie zmiany przepisów, zgromadzeni seniorzy wystosowali do Sejmu RP petycję w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, gdzie wskazano konkretne propozycje modyfikacji zapisów ustawy.

Ponadto uczestnicy spotkania uchwalili dwa dokumenty skierowane do Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego. Pierwszy z nich podnosi konieczność przyznania samorządom subwencji rządowej przeznaczonej na działania rad seniorów, drugi z dokumentów zawiera propozycję utworzenia urzędu ds. polityki senioralnej w randze ministra, członka Rady Ministrów.

Poza powyższymi, ważnymi inicjatywami zmiany obowiązującego prawa dotyczącego rad seniorów, wydarzenie pozwoliło nawiązać wiele nowych kontaktów, wymienić pomysły i spostrzeżenia pomiędzy seniorami zaangażowanymi w działanie rad seniorów.

Więcej informacji na temat działalności Rady Seniorów Gminy Wiązowna udziela Karol Bronikowski, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 86, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl

Nasi seniorzy na V Konwencie Mazowieckich Rad Seniorów

W sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo 26 kwietnia odbył się V Konwent Mazowieckich Rad Seniorów. Uczestniczyli w nim przedstawiciele naszej Rady Seniorów Gminy Wiązowna.

Spotkanie było znakomitą okazją do integracji i wymiany poglądów członków gminnych, miejskich i powiatowych rad seniorów z terenu Mazowsza.

Wystąpienia i prelekcje reprezentantów – Mazowieckiej Akademii Seniorów, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, Parlamentu Seniorów, samorządowców i przedstawicieli podmiotów działających na rzecz seniorów – pozwoliło na wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów, podzielenie się wiedzą i pomysłami dotyczącymi działalności rad.

Od przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotra Kandyby otrzymaliśmy informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie drugiej edycji pikniku dla seniorów. Gmina Wiązowna, we współpracy z Radą Seniorów Gminy Wiązowna planuje zorganizować go we wrześniu. Będziemy Państwa na bieżąco informować o tym wydarzeniu.

Więcej informacji na temat rady seniorów i jej działalności udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 003, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl. 

IX Międzynarodowe Senioralia w Krakowie. Nasi seniorzy godnie reprezentowali gminę

W IX Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora, wzięło udział ponad cztery tysiące seniorów z ponad stu miejscowości z Polski i z zagranicy zrzeszonych w Programie Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Seniorów Gminy Wiązowna.

Dwa dni wypełnione były atrakcjami, m.in. konferencją w Pałacu Krzysztofory dla samorządów zrzeszonych w ramach programu Gmina Przyjazna Seniorom, wykładami i seansem w Kinie Kijów, bezpłatnymi badaniami i konsultacjami medycznymi w Parku Jordana oraz licznymi występami artystycznymi, w tym koncertem Alexandra Martineza oraz Międzypokoleniówką z DJ Wiką.

Senioralia otworzyła konferencja ,,Doświadczenia i inspiracje w politykach senioralnych gmin”. Eksperci omówili tematy bardzo istotne w życiu seniorów, dotyczące m.in. dostępności, wykluczenia, opieki długoterminowej, polipragmazji, deinstytucjonalizacji, samotności, pomocy sąsiedzkiej i edukacji międzypokoleniowej. Samorządowcy dzielili się też własnymi doświadczeniami, jak również pomysłami na działania na rzecz seniorów.

Drugi dzień rozpoczął się od uroczystej mszy w intencji Pogodnej Jesieni Życia. Po niej seniorzy ruszyli ulicami miasta w największej w Polsce paradzie „Senior ma Moc”. Uczestnikom towarzyszyły kolorowe stroje, transparenty, wesołe okrzyki i śpiewy. W Parku Jordana odbyły się różnego rodzaju wykłady, seniorzy mogli także skorzystać z bezpłatnych badań oraz konsultacji lekarskich.

Część rozrywkową stanowiły liczne występy artystyczne zespołów seniorskich, koncert Alexandra Martineza, konkursy z nagrodami, największy ogólnopolski Pokaz Mody Stylowi Seniorzy. Imprezę zwieńczyła Międzypokoleniówka z DJ Wiką.

“W zdrowym ciele – zdrowy senior”. Piknik w Wiązownie

Bezpłatne badania w spirobusie i kardiobusie, konsultacje z fizjoterapeutom i stomatologiem, pokaz pierwszej pomocy oraz prezenty - niespodzianki to tylko kilka atrakcji, jakie Rada Seniorów Gminy Wiązowna wraz z samorządem przygotowała dla naszych seniorów podczas pikniku „W zdrowym ciele – zdrowy senior”. Imprezę zakończyła „Potańcówką wielopokoleniową”, którą poprowadzi sama DJ Wika.

Już przed godz. 12.00 w sobotę zaczęli przybywać do Gminnego Parku Centrum w Wiązownie uczestnicy naszego pikniku. Tego dnia seniorzy mieli okazję założyć „Kartę seniora”. Jej posiadacze mogą korzystać ze zniżek i rabatów oferowanych przez jej partnerów na terenie całego kraju. Aktualnie jest ich ponad 1000 i liczba ta stale rośnie. W sumie założyliśmy 90 nowych kart. Więcej na temat “Karty seniora” można znaleźć na naszej stronie w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/Karta seniora.

W naszym pikniku wzięli udział: Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku, Klinika stomatologiczna Estomed, Fundacja Prometeusz, ZDROFIT OTWOCK, SPECER Otwock, UKS Zakręt, Ośrodki Zdrowia w Wiązownie oraz w Gliniance, Koła Gospodyń Wiejskich z Zakrętu i Glinianki, Rehabilitant Paweł Cegłowski, Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Dzienny Dom „Senior+” oraz Klub „Senior+” z Woli Karczewskiej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie “Bądźmy Razem!” oraz Stowarzyszenie „Jesteśmy!”.

Nasi goście, stowarzyszenia i jednostki działające na rzecz seniorów przygotowały ciekawe zajęcia, warsztaty, pokazy, wykłady i wiele innych atrakcji.

Dla wszystkich seniorów, którzy tego dnia pojawili się na pikniku mieliśmy prezenty – niespodzianki. Wsparcia udzieliło nam Stowarzyszenie MANKO z Krakowa, które prowadzi proseniorskie akcje w całej Polsce. Wydaje także pismo “Głos Seniora”. Prezenty – koszulki i bawełniane torby – przygotowaliśmy również dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Piknik zakończył się „Potańcówką wielopokoleniową”, którą poprowadzi słynna seniorka – DJ Wika. Wszyscy bawili się przy miksowanej własnoręcznie przez DJ-kę muzyce.

Organizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa bez wsparcia Samorząd Województwa Mazowieckiego, który przyznał pomoc finansową na 35 zadań będących inicjatywą rad seniorów. Wśród nich znalazł się nasz piknik zdrowotno-integracyjny Rady Seniorów Gminy Wiązowna dla osób 60+ z terenu naszej gminy. Na to zadanie otrzymamy 19 200 zł wsparcia. Mazowsze serce Polski dziękujemy!

Mazowsze dla seniorów

Piknik dla seniorów i wielopokoleniowa potańcówka. Zapraszamy 24 września

Bezpłatne badania w spirobusie i kardiobusie, spotkania z psychologiem, dietetykiem i rehabilitantem, zajęcia z jogi oraz na zdrowy kręgosłup, pokaz pierwszej pomocy, konsultacje z lekarzem i stomatologiem oraz prezenty - niespodzianki to tylko kilka atrakcji, jakie Rada Seniorów Gminy Wiązowna wraz z samorządem przygotowała dla naszych seniorów podczas pikniku „W zdrowym ciele – zdrowy senior”. Imprezę zakończymy „Potańcówką wielopokoleniową”, którą poprowadzi sama DJ Wika.

Na pikniku, na który zapraszamy 24 września od godz. 12.00 do Gminnego Parku Centrum w Wiązownie, pojawią się m.in.:

 1. Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku (pomiary glikemii i ciśnienia, konsultacje z dietetykiem i psychologiem);
 2. Klinika stomatologiczna Estomed (konsultacje stomatologiczne);
 3. Fundacja Prometeusz (pokaz pierwszej pomocy);
 4. ZDROFIT OTWOCK (zajęcia – ćwiczenia zdrowy kręgosłup);
 5. SPECER Otwock (konsultacje z fizjoterapeutą, pokaz ćwiczeń);
 6. UKS Zakręt (pokaz sztuki walk, zajęcia z jogi);
 7. Komenda Policji w Otwocku (prezentacja: Jak radzić sobie z naciągaczami);
 8. ośrodki zdrowia w Wiązownie (szczepienia na grypę) oraz w Gliniance (konsultacje lekarskie);
 9. Bractwo Strzelców Kurkowych “Lechity” (pokaz broni);
 10. Rehabilitant Paweł Cegłowski (konsultacje fizjoterapeutyczne, test ryzyka upadku),
 11. Koło Gospodyń Wiejskich w Zakręcie.

Nasze jednostki oraz stowarzyszenia działające na rzecz seniorów przygotowały ciekawe zajęcia, warsztaty, pokazy, wykłady i wiele innych atrakcji.

Dla wszystkich seniorów, którzy tego dnia pojawią się na pikniku mamy prezenty – niespodzianki. Wsparcia udzieliło nam też Stowarzyszenie MANKO z Krakowa, które prowadzi proseniorskie akcje w całej Polsce. Wydaje także pismo “Głos seniora”.

Piknik zakończy się „Potańcówką wielopokoleniową”, którą poprowadzi słynna seniorka – DJ Wika.

Organizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa bez wsparcia Samorząd Województwa Mazowieckiego, który przyznał pomoc finansową na 35 zadań będących inicjatywą rad seniorów. Wśród nich znalazł się nasz piknik zdrowotno-integracyjny Rady Seniorów Gminy Wiązowna dla osób 60+ z terenu naszej gminy. Na to zadanie otrzymamy 19 200 zł wsparcia. Mazowsze serce Polski dziękujemy!

Czekamy na Was 24 września. Zabierzcie wygodny strój do ćwiczeń i buty do tańca!

Wstęp wolny. Zapraszamy!

 

Piknik dla seniorów 24 września od godz. 12.00 na minnym Parku Centrum w Wiązownie

 

 

 

Inicjatywy dla seniorów. Zgłoś pomysły

Słupki zrobione z monet od najmniejszego do największego

Milion złotych przeznaczył samorząd województwa mazowieckiego na wsparcie zadań rad seniorów, które funkcjonują w gminach. Masz pomysł na działanie – zgłoś je do Rady Seniorów Gminy Wiązowna.

„W ramach programu „Mazowsze dla seniorów” (Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów) można zdobyć dofinansowanie w wysokości nawet 20 tys. zł na pokrycie 80 proc. kosztów projektu. Każda gmina może złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. W przypadku Warszawy po jednym wniosku może złożyć każda z dzielnic. Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów takich jak organizacja wydarzeń czy zakup potrzebnego sprzętu” – czytamy na stronie mazovia.pl.

Rada Seniorów Gminy Wiązowna działa już pięć lat. W nowej kadencji (od 2019 r.) na przewodniczącą wybrano Wandę Witkowską – mieszkankę Radiówka, byłą dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniance i zasłużoną pedagog. To pod jej kierownictwem członkowie rady opracowują wnioski i zamierzenia, które mają wspierać seniorów w ich codziennym życiu. Masz pomysł na działanie lub wydarzenie dedykowane seniorom? Skontaktuj się z Radą Seniorów Gminy Wiązowna, dzięki czemu złożymy wniosek o dofinansowanie pomysłu.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl

Wiązowska Akademia Seniora. Październikowe działania

Spotkania Wiązowskiej Akademii Seniora odbywają się w każdy czwartek w godzinach 16:00 – 18:00.

7 października UWAGA !!! Zmiana lokalizacji : spotkanie wyjazdowe
Czwartek godz. 16:00 – 18:00, świetlica w Żanęcinie
Warsztaty kulinarno –  dietetyczne połączone z degustacją potraw pt. „Smaczne i zdrowe, śniadania kolorowe”
– spotkanie z dietetykiem, konsultacje dietetyczne,  inspiracje żywieniowe

14 października
Czwartek godz. 16:00 – 18:00, Pawilon Kultury Wiązowna ul. Lubelska 53
Spotkanie podróżnicze “ALFABET MADAGASKARU, czyli słońce, łapówki i klątwa kameleona”
PROWADZENIE MICHAŁ SZULIM: autor bestsellerowej  książki “Miejsce za miejscem”, czyli podróże małe i duże” (2017) oraz jej kontynuacji (2019); wokalista zespołu PLATEAU, z którym nagrał 6 płyt i zagrał blisko 800 koncertów, podróżnik, dziennikarz Radia Dla Ciebie, współpracownik pisma podróżniczego “All Inclusive”, twórca bloga www.MiejsceZaMiejscem.pl

21 października
Spotkanie odwołane

28 października
Czwartek godz. 16:00 – 18:00, Pawilon Kultury Wiązowna ul. Lubelska 53
Koncert MOBILNEJ FILHARMONII  pt. „Kolorowym szlakiem z muzycznym plecakiem” – wersja dla dorosłych
Muzyczna wyprawa  do Szkocji, Słowacji, Białorusi, Serbii, Włoch, Hiszpanii oraz Turcji. Poznamy tradycje, przepiękne stroje i oczywiście muzykę. Podczas koncertu rozbrzmiewać będą utwory charakterystyczne dla danego kraju, pełne etnicznych brzmień.
Wystąpią: wokal, pianino, skrzypce, flet poprzeczny, instrumenty perkusyjne.

 

 

Rada Seniorów. Zdrowie najważniejsze

Rada Seniorów. Zdrowie najważniejsze 

„Zdrowie najważniejsze aktywne warsztaty z dietetykiem” to projekt Rady Seniorów Gminy Wiązowna realizowany w listopadzie, na który Rada pozyskała środki z Fundacji Zaczyn.  

Spotkania seniorów z dietetykiem odbyły się w sześciu miejscowościach: Rzakcie, Gliniance, Radiówku, Pęclinie, Malcanowie i Izabeli. Zajęcia składały się z wykładu i warsztatów kulinarnych. Na początku obejrzeliśmy prezentację multimedialną na temat: „Zasady zdrowego odżywiania seniora oraz proponowane menu. Najczęściej popełniane błędy żywieniowe”. Po prezentacji odbywały się indywidualne konsultacje z dietetyczką, po których seniorzy otrzymywali wskazówki oraz zalecania odnośnie właściwej dla nich diety i wydruk z analizą składu ciała.  

Podczas warsztatów kulinarnych powstały zdrowe, dietetyczne posiłki. Spotkania rozpoczynały się aktywnie – krótką gimnastyką, a kończyły mini warsztatami tanecznymi. Celem projektu było: wzbogacenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, zachęcenie seniorów do dbania o własne zdrowie, zrozumienie, że wśród czynników warunkujących zdrowie największe znaczenie mają sposób odżywiania i aktywność fizyczna, pobudzenie tworzenia się więzi społecznych – zostały osiągnięte.  

Wszystkie spotkania odbywały się w serdecznej atmosferze. W projekcie wzięło udział ponad 100 seniorów. Przygotowaniem projektu i organizacją spotkań zajmowali się członkowie Rady Seniorów Gminy Wiązowna. 

Wanda Witkowska 

Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Wiązowna