bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Rada Seniorów Gminy Wiązowna. Zgłoś kandydata

Grupa osób w średnim i senioralnym wieku w letnich strojach na te roślinności.
Członkowie Rady Seniorów Gminy Wiązowna kadencji 2019 - 2024 (Foto: UG Wiązowna)

Ogłosiliśmy nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna na lata 2024 – 2029. Kandydatów można zgłaszać do 14 czerwca.

Celem Rady Seniorów Gminy Wiązowna jest integracja środowiska osób starszych Gminy oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej. Rada Seniorów Gminy Wiązowna składa się z 15 członków, którzy pełnią swoje funkcje społecznie.

Kandydatami do Rady Seniorów Gminy Wiązowna mogą być:

  1. przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze oraz podmioty działające na rzecz osób starszych zgłoszone spośród swoich członków lub innych mieszkańców gminy Wiązowna;
  2. przedstawiciele osób starszych niezrzeszonych, posiadający poparcie co najmniej 15 osób zamieszkałych na terenie gminy Wiązowna, którzy ukończyli 60 lat.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna należy dokonać na właściwym formularzu zgłoszeniowym.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do Komisji Wyborczej ds. wyboru Rady Seniorów Gminy Wiązowna w następujący sposób:

  1.  składając w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna,05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
  2.  lub wysyłając e-mail na adres: k.bronikowski@wiazowna.pl;
  3. lub przesyłając za pośrednictwem platformy ePUAP: /UrzadGminyWiazowna/SkrytkaESP.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Komisję wyborczą ds. wyboru Rady Seniorów Gminy Wiązowna powołaną przez Wójta Gminy Wiązowna.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna, bip.wiazowna.pl, w zakładce WYBORY, REFERENDA – 2024 – Wybory do Rady Seniorów Gminy Wiązowna;
  2. na stronie Gminy Wiązowna: www.tuwiazowna.pl;
  3.  w Biurze Obsługi Mieszkańca, Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od 16 maja do 14 czerwca 2024 r.

W przypadku zgłoszenia ponad 15 kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna zostanie zwołane zebranie wyborcze kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna, na którym kandydaci dokonają wyboru członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna spośród siebie.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą. Informacji udziela Karol Bronikowski, Wydział Spraw Społecznych, tel.  22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl