Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Wypełnij ankietę

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bardzo chciałoby lepiej poznać potrzeby przebywających na naszym terenie uchodźców z Ukrainy. Przygotowało specjalną ankietę. Można wypełnić ją w formie elektronicznej.

Ankiety w formie on-line można wypełniać zarówno na komputerze czy tablecie. Można też zrobić to przez telefon, wystarczy zeskanować załączony poniżej kod QR.

Ankieta w wersji dodruku znajduje się w pomarańczowym banerze pod kodami QR zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.

ANKIETA PO POLSKU

ANKIETA PO UKRAIŃSKU

 

Świadczenie za pomoc uchodźcom. Zmiany w przepisach

Paszport ukraiński, żółty długopis i wniosek o wydanie numeru PESEL

Rząd zmienił rozporządzenie w sprawie świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Jeśli pomoc udzielana jest m.in. osobie niepełnosprawnej, starszej lub kobiecie w ciąży, pieniądze mogą być wypłacane za okres dłuższy niż 120 dni od jej przybycia do Polski.

Zmiana w rozporządzeniu obowiązuje od 25 czerwca. Świadczenie – 40 zł za osobę dziennie – otrzymuje się za okres pomocy nie dłuższy niż 120 dni, od kiedy uchodźca przebywa w naszym kraju. Określa ono, w jakich przypadkach gmina, a nie jak dotychczas wojewoda, może ten okres wydłużyć.

Przedłużenie wsparcia jest możliwe, wtedy gdy pomagamy osobom, którym trudno podjąć pracę. Dotyczy to: kobiet po 60. roku życia I mężczyzn po 65. roku życia, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, osób wychowujących dziecko do 12. miesiąca życia, osób samotnie sprawujących opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci oraz małoletnich, którzy do Polski przybyli bez opiekuna.

W przypadku osoby niepełnosprawnej lub starszej takie świadczenie przysługuje również za osobę sprawującą nad nią opiekę oraz za dzieci tych osób. Jeśli pomoc udzielana jest kobiecie w ciąży lub osobie z niemowlęciem, świadczenie przysługuje również za ich dzieci. W przypadku opiekuna trojga i więcej dzieci – świadczenie otrzymuje się za wszystkich. Jeśli wsparcie udzielane jest małoletniemu, pieniądze przysługują także za opiekuna tymczasowego.

Świadczenie 40 zł jest przyznawane na podstawie wniosków za okres faktycznego zapewniania, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia ukraińskim uchodźcom. Jest wypłacane z dołu. Wnioski składa się w gminie, która ma miesiąc na ich rozpatrzenie. Wypłatę pieniędzy gmina może uzależnić od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wnioski należy składać w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25, tel. 780 46 59, e-mail: bom@cuswiazowna.pl.

Nowy wzór wniosku o świadczenie 40 zł

Damska ręka trzyma srebrny długopis. Pisze nim coś na kartce
Wszelkie dokumenty należy wypełniać czytelnie. Taki też powinien być podpis (Foto: Adobe Stock)

Opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Nowe przepisy nakładają na osoby składające wnioski, obowiązek uzupełnienia numeru PESEL uchodźców. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane.

Znowelizowane przepisy umożliwiają również ubieganie się o wypłatę świadczenia za łączny okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: gov.pl

Masz pracę dla uchodźców z Ukrainy? Zaprezentuj swoją ofertę na spotkaniu 10 maja

Uśmiechnięty brodaty mężczyzna w koszuli w kratkę ściska wyciagniętą dłoń. Drugi uśmiechnięty mężczyzna w szarym swetrze przygląda się tem.
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Masz firmę i oferujesz pracę dla uchodźców z Ukrainy? Już dziś zarejestruj się na spotkanie, które odbędzie się 10 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. Będziesz mógł przedstawić na nim swoją propozycje zatrudnienia i poznać swoich ewentualnych przyszłych pracowników.

Spotkanie odbędzie się 10 maja w godzinach 10.00 – 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie przy ul. Wyszyńskiego 1.

Firmy zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszeń na adres e-mail: ukraina@jozefow.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. nazwę i adres firmy,
 2. profil działalności,
 3. stanowiska, na które poszukiwani są pracownicy,
 4. dane osoby kontaktowej.

Organizatorem jest Urząd Miasta Józefowa oraz Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Otwocku.

Zawieszamy działanie magazynu i Centrum Pomocy Uchodźcom w Gliniance

Niebiesko-żółta flaga Ukrainy

W związku z ustabilizowaniem się sytuacji związanej z uchodźcami z Ukrainy zawieszamy działalność Centrum Pomocy Uchodźcom w Gliniance oraz magazynu pomocowego.

Prosimy o przekazywanie darów bezpośrednio do świetlic, za które odpowiada dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie Paulina Sokół (tel. 22 180 00 41, e-mail:zapisy@gok-wiazowna.pl). Koordynatorami bezpośrednich działań w poszczególnych miejscach są:

 1. Izabela – Danuta Podgórska tel. 602 335 264,
 2. Rzakta – Monika Zawada tel. 504 126 255,
 3. Majdan – Sylwia Jasieczek tel. 572 030 575,
 4. Pęclin – Marcin Wojnowski tel. 692 729 567,
 5. Stefanówka – Dominik Sobociński tel. 730 100 007,
 6. Kąck  – Wioleta Kałoska tel 514 395 117,
 7. Kopki – Robert Kunecki tel. 506 040 440,
 8. Boryszew – Danuta Tlaga-Giszczak tel. 798 219 676
 9. Duchnów – Hanna Kowalczyk tel. 888 274 747.

Wniosek oraz informacje o świadczeniach – 40 zł na osobę – dla tych, którzy przyjęli pod swój dach uciekinierów z Ukrainy, znajdują się w tekście: Świadczenie dla właścicieli udostępnianych domów. Wniosek

Jeśli chcesz zaoferować mieszkanie lub pracę, wrzuć ją na specjalnie w tym celu utworzoną grupę na: FB/pomocukrainiemieszkanieipracagminawiazowna

Informacje na temat świadczeń oraz wydawania numerów PESEL można znaleźć w materiale: PESEL, 300 zł i świadczenia na dzieci. Instrukcja krok po kroku dla obywateli Ukrainy

Więcej informacji na temat pomocy uchodźcom udziela Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Radiówek 25), tel. 22 780 46 59, e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Bezpłatny transport dla uchodźców z Ukrainy

Autobusy w barwach stołecznego ZTM
Autobusy w barwach stołecznego WTP (Foto: ZTM)

Od piątku, 15 kwietnia Warszawski Transport Publiczny będzie bezpłatny dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski 24 lutego lub później. Uprawnienia będą obowiązywały do 31 maja.

Bez opłat będą mogli z niego korzystać obywatele Ukrainy, którzy:

 1. przybyli do Polski – w związku z wojną rozpoczętą przez Rosję przeciwko Ukrainie – 24 lutego lub później,
 2. dotarli do Polski legalnie,
 3. posiadają dokument poświadczający przybycie do Polski 24 lutego lub później.

Uprawnienia będą honorowane we wszystkich pojazdach WTP na obszarze 1. i 2. strefy biletowej.

Podczas kontroli biletowej należy okazać dokument potwierdzający obywatelstwo ukraińskie oraz przybycie do Polski po 24 lutego tego roku. Bezpłatne przejazdy będą obowiązywały do 31 maja.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

 

Важлива інформація щодо призначення тимчасового опікуна

 1. В якому випадку призначається тимчасовий опікун?

Тимчасовий опікун призначається для малолітнього громадянина України:

 1. який прибув на територію Республіки Польща з території України у зв’язку з воєнними діями, що ведуться на території цієї держави, та
 2. має Карту поляка, і який разом з близькими родичами прибув на територію Республіки Польща через воєнні дії,

і який перебуває на території Республіки Польща без піклування дорослих осіб, що відповідають за нього відповідно до законодавства, чинного в Республіці Польща.

 1. Хто може стати тимчасовим опікуном?

Кандидатом в тимчасові опікуни може бути повнолітня особа, яка є:

 1. – кровним родичем малолітнього,
 2. – родичем малолітнього з боку батька чи матері, які є для нього нерідними,
 3. – іншою особою, яка може гарантувати належне виконання обов’язків опікуна.

При відсутності кандидатів з вказаних вище груп, на вимогу суду протягом 48 годин кандидата зобов’язаний визначити структурний підрозділ органів соціальної допомоги.

 1. Чи тимчасовим опікуном для більш ніж одного малолітнього громадянина України може бути призначена одна особа?

Для більш ніж одного малолітнього можна призначити тимчасовим опікуном ту саму особу, а для братів і сестер слід – за можливості – призначати ту саму особу.

 1. Куди подається заява про призначення тимчасового опікуна?

В районний суд за місцем перебування малолітньої особи.

 1. Чи для призначення тимчасового опікуна обов’язково подавати заяву?
  Суд вестиме провадження у справі про призначення тимчасового опікуна не лише на підставі поданої заяви, а й у кожному випадку отримання будь-якої інформації, що існує необхідність призначення тимчасового опікуна.

 

 1. Хто може подати заяву про призначення тимчасового опікуна?

 

 1. – Прикордонна варта РП,
 2. – війт, бургомістр, мер міста, староста (голова) повіту, маршалок воєводства,
 3. – прокурор,
 4. – поліція,
 5. – керівники структурних підрозділів органів соціальної допомоги,
 6. – представники міжнародних або громадських організацій, що займаються наданням допомоги іноземцям,
 7. – особа, яка фактично піклується про малолітню особу,
 8. – особа, яка здійснює фактичне піклування про малолітню особу після її в’їзду на територію Республіки Польща і здійснює піклування станом на день подання заяви,
 9. – інші особи або суб’єкти, в рамках своїх завдань.

 

 1. Який порядок подання заяви про призначення тимчасового опікуна (wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego)?

Заяву необхідно заповнити польською мовою, яка є офіційною мовою провадження в суді.

Зразки заяв про призначення тимчасового опікуна, в тому числі з перекладом українською мовою, можна взяти в будь-якому районному суді, а також на сайтах районних судів і на сайті Міністерства юстиції за адресою: ….

 1. Що робити в ситуації, якщо зацікавлена особа не знає польської мови?

Особа, яка не володіє польською мовою, має право на безкоштовну допомогу перекладача. У такій ситуації слід звернутися в суд з проханням призначити перекладача:

 1. у заяві про призначення тимчасового опікуна,
 2. під час розгляду справи про призначення тимчасового опікуна.

 

 1. Чи подання заяви про призначення тимчасового опікуна вимагає якихось витрат?

Подання заяви про призначення тимчасового опікуна є безкоштовним.

 1. Протягом якого часу суд повинен призначити тимчасового опікуна?

Суд розглядає справу якнайшвидше.

 1. Які дії виконує суд у ході провадження в справі про призначення тимчасового опікуна?

Суд під час розгляду справи:

 1. проводить опитування кандидата в тимчасові опікуни,
 2. проводить опитування особи, яка здійснює фактичне піклування про малолітнього,
 3. може вимагати надання документів, що посвідчують особу заявника, учасників і малолітньої особи,
 4. може вимагати надання документів, що стосуються малолітнього, які є в розпорядженні заявника та учасників.

Крім того, суд повинен вислухати малолітню особу, у зв’язку з чим на виклик суду особа, яка піклується про малолітнього, зобов’язана явитися в суд разом з ним.

 1. Чи у рамках провадження в справі про призначення тимчасового опікуна завжди проводиться слухання?

Суд може розглянути справу також у закритому засіданні без необхідності явки в суді кандидата в тимчасові опікуни з малолітнім.

 1. Яким документом користуватиметься тимчасовий опікун, вирішуючи всі справи малолітнього?

Тимчасовий опікун, вирішуючи справи, що стосуються малолітньої особи, повинен пред’явити офіційну копію (odpis) ухвали суду про його призначення тимчасовим опікуном.

 1. Що робити у випадку втрати офіційної копії (odpisu) ухвали про призначення тимчасового опікуна?

У будь-який момент можна подати заяву про надання офіційної копії ухвали про призначення тимчасового опікуна в суд, який прийняв таку ухвалу. Така заява не вимагає обґрунтування (вказання причин). У заяві слід вказати ім’я та прізвище малолітньої особи, для якої призначено опікуна, номер справи та – наскільки це можливо – дату винесення ухвали і дані заявника. Подання такої заяви є безкоштовним.

 1. Важлива інформація і роз’яснення:

Коли суд у письмовій формі надає обґрунтування (мотивувальну частину) до ухвали про призначення тимчасового опікуна?

Ухвала про призначення тимчасового опікуна обґрунтовується судом лише на вимогу учасника провадження, надіслану протягом тижня:

 1. з моменту проголошення ухвали – у випадку прийняття ухвали під час слухання,
 2. з моменту вручення ухвали – у випадку прийняття ухвали у закритому засіданні.

Яким чином можна оскаржити ухвалу про призначення тимчасового опікуна?

Ухвалу про призначення тимчасового опікуна можна оскаржити шляхом подання апеляційної скарги у відповідний окружний суд. Апеляційна скарга подається за посередництвом суду, який прийняв оскаржену ухвалу, протягом двох тижнів з моменту вручення стороні, яка оскаржує ухвалу, ухвали разом з обґрунтуванням (мотивувальною частиною).

Хто здійснює нагляд за тимчасовим опікуном?

Нагляд за реалізацією прав та обов’язків тимчасовим опікуном здійснює центр соціальної допомоги або інший структурний підрозділ органів соціальної допомоги за місцем перебування малолітньої особи. З цією метою суд передає офіційну копію ухвали про призначення тимчасового опікуна компетентному підрозділу органів соціальної допомоги.

Чи тимчасовий опікун зобов’язаний інформувати про зміну місця перебування, а якщо так, то кого?

Призначений судом тимчасовий опікун зобов’язаний інформувати про зміну місця перебування свого і малолітньої особи відповідний суд та структурний підрозділ органів соціальної допомоги за попереднім місцем перебування.

Які права та обов’язки тимчасового опікуна?

Тимчасовий опікун вповноважений представляти малолітню особу та піклуватися про неї та про майно. Суд в ухвалі може визначити обсяг прав та обов’язків тимчасового опікуна інакше.

Wojna na Ukrainie. Prośba o wsparcie

Niebiesko-żółta flaga Ukrainy

Niczym niesprowokowany atak Rosji na Ukrainę jest zaprzeczeniem podstawowych zasad demokracji i relacji międzynarodowych. Województwo lubelskie graniczy z Ukrainą, a wzdłuż granic funkcjonują trzy przejścia graniczne i jedno dodatkowe. Przez nie każdej doby do Polski przedostają się tysiące uchodźców. Lubelszczyzna zachęca do akcji pomocy ukraińskim regionom i oferuje swoją pomoc w przyjmowaniu i przekazywaniu pomocy dalej.

Z racji swojego położenia przygranicznego Lubelszczyzna od lat prowadzi owocną współpracę z partnerami ukraińskimi i posiada sześć regionów partnerskich na Ukrainie. Aktualnie posiada bezpośredni kontakt z obwodami: wołyńskim, lwowskim, rówieńskim i tarnopolskim. Stanowią one w tej chwili bazę dla uchodźców ze wschodnich regionów Ukrainy, rannych oraz dla zapatrzenia. Codziennie przekazywane są do tych regionów transporty z żywnością i pomocą medyczną jadące z Lublina za pośrednictwem Caritasu oraz Polskiego Krzyża, a także z hubów logistycznych organizowanych przez rząd i przygraniczne samorządy.

Jeśli ktoś chciałby się włączyć do akcji pomocy regionom przygranicznym oraz napływającym uchodźcom, to pomoc rzeczową można kierować do punktów pomocy na Dworcu PKS w Lublinie (al. Tysiąclecia 6) oraz Dworcu PKP (pl. Dworcowy 1), a także bezpośrednio do potrzebujących na Ukrainie. Wsparcie można również przekazywać, wpłacając pieniądze na konto: 54 1020 3147 0000 8902 0167 3151, w treści należy wpisać: Pomoc Humanitarna dla Ukrainy. Dodatkowe dane: SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: PL.

Więcej informacji na temat pomocy dla Ukrainy można znaleźć na stronie: Oferty pomocy – Gmina Wiązowna 

Sesja Rady Gminy. Uhonorowaliśmy strażaków

Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów gminy Wiązowna wraz z wójtem Januszem Budnym (od prawej) przewodzącym rady Andrzejem Cholewą (od lewej)
Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów gminy Wiązowna wraz z wójtem Januszem Budnym (od prawej) przewodzącym rady Andrzejem Cholewą (od lewej)

Podczas marcowej sesji radni przyjęli 20 uchwał i trzy stanowiska. Wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec działań Federacji Rosyjskiej na terenie niepodległej Ukrainy, które pozbawiły życia setki niewinnych ofiar oraz na milionach innych wymusiły ucieczkę z ukochanej ojczyzny. Ponownie wystąpili także z wnioskiem o przekształcenie posterunku policji w Wiązownie w komisariat.

Na początku sesji Rada Gminy Wiązowna wraz z Wójtem Gminy Wiązowna uhonorowała gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, wręczając im pamiątkowe plakiety i dziękując za ofiarną służbę podczas ostatnich, trudnych – ze względu na anomalie pogodowe oraz wydarzenia na Ukrainie – miesięcy na rzecz społeczności naszej gminy.

Na początku sesji radni przyjęli trzy stanowiska. Pierwsze dotyczyło sytuacji na Ukrainie, drugie posterunku policji w Wiązownie, a trzecie – zrezygnowania przez dostawców z czerpania korzyści z usług i towarów wykorzystywanych do niesienia pomocy humanitarnej. Radni zdecydowali o zwiększeniu planu dochodów o 1 198 986,97 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Krótkiej w Góraszce. Zwiększono także plan wydatków o kwotę 600 tys. zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Lipowie oraz o sumę 940 tys. zł, którą przeznaczymy na budowę kanalizacji w ul. Krótkiej w Góraszce oraz na odcinku w ul. Pięknej i w ul. Równej w Majdanie.

Rada zdecydowała także o utworzeniu Gminnego Żłobka „Wiązusie” w Gliniance i nadania mu statutu oraz przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wiązowna. Radni wyrazili także wolę przejęcia w zarządzanie przez Gminę Wiązowna od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dróg lokalnych, zrealizowanych w ramach budowy dróg ekspresowych S2 i S17 oraz autostrady A2. Zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich” i „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza” na obszarach I, II oraz III.

Na koniec Rada zajęła się programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Wiązowna w 2022 r. oraz przyjęła „Aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wiązowna”. Radni zdecydowali również o przyjęciu zmian w statucie Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, który obejmie swoją działalnością nowopowstałą jednostkę – żłobek.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Wyjazd do Luksemburga. Transport dla uchodźców Виїзд до Люксембургу. Транспорт для біженців

Mpa Europy z zaznaczonym Luksemburgiem

W związku z organizowanym transportem na teren Luksemburga dla 40 uchodźców z Ukrainy, Urząd Miasta Józefów zaprasza osoby, które przebywają na terenie gminy Wiązowna, do udziału w wyjeździe.

Chętne osoby mogą zgłaszać się do Karola Bronikowskiego z Urzędu Gminy Wiązowna, dzwoniąc pod nr tel. 22 512 58 38 lub pisząc na e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

У зв’язку з організованим транспортом до Люксембургу для 40 біженців з України, міська рада Юзефува запрошує до участі у поїздці людей, які перебувають у гміні Wiązowna.

Охочі можуть повідомити Кароля Броніковського з Управління ґміни Wiązowna за телефоном 22 512 58 38 або написавши на електронну пошту: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Ми дуже зворушені ситуацією в Україні, тому чекаємо та ласкаво просимо в Люксембурзі! За підтримки Пані Ліді Польфер, мера Люксембургу, Люксембург готовий підтримати вас, запропонувавши місце для проживання та знайшовши приймаючі сім’ї, які б вам допомагали.

Де знаходиться Люксембург?

Люксембург – це європейська країна, що межує з Бельгією, Францією та Німеччиною. Це одна з найменших суверенних держав у Європі з площею 2 584,4 км2, населенням 634 730 осіб і багатьма національностями: 50,9% люксембуржців, 18,2% португальців, 13,5% французів, 10,3% німців, 7,1% інших.

Ми на зв‘язку з приймаючими сім’ями, щоб розмістити вас та допомогти вам у будь-яких відповідних процедурах, пов’язаних із реєстрацією, коли ви приїдете до Люксембургу.

У краіні вже існує велика українська громада та створені спеціальні зв’язки між сім’ями, які знаходять час для обміну, спільного харчування та дозвілля. Ваші діти матимуть доступ до місцевих шкіл та медичних центрів.

Ми приїжджаємо до Юзефoва автобусом 02.04.2022! Будь ласка, зверніться до персоналу центру, якщо ви хочете приїхати до Люксембургу, вони додадуть вас до списку. Ми чекаємо вас і готові допомогти! Слава Україні!

Very touched by the Ukrainian tragedy, we are waiting to welcome you to Luxembourg! With the support of Mrs Lydie Polfer, The Mayor of Luxembourg, Luxembourg is ready to support you via offering a place to stay and finding carrying hosts to accompagny you.

Where is Luxembourg located?

Luxembourg, country in Europe, is bordered by Belgium, France, and Germany. It is one of the smallest sovereign states in Europe 2,586.4 km2, a population of 634,730 and many different nationalities : 50.9% Luxembourgers, 18.2% Portuguese, 13.5% French, 10.3% Germans, 7.1% others.

We are in contact with host families, in order to accommodate you and to help you in any applicable registartion related procedures once you arrive in Luxembourg.

There is already a large Ukrainian community established in Luxembourg. Special links have already been created between the families who take the time to exchange and share their meals and leisure activities.

The city of Luxembourg will alos ensure that you are fully registered, you kids are at school and you will have access to local schools and medical centers.

We are coming to Jozefow with a bus on the 02/04/2022!