Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Remont strażnic OSP i zakup aut. Ogłosiliśmy przetarg

Nowy wóz ratowniczo-bojowy, który Gmina Wiązowna zakupiła dla OSP Malcanów
Nowy wóz ratowniczo-bojowy, który Gmina Wiązowna zakupiła dla OSP Malcanów (Foto: UG Wiązowna/I.Trzaska)

Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie projektów i przeprowadzenie remontów wraz termomodernizacjami trzech strażnic naszych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Oferty można składać do 17 kwietnia.

Przetarg podzielony jest na trzy części. W ramach pierwszej i drugiej szukamy średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z układem napędowym 4×4. Muszą one posiadać ważne świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. Wszelkie potrzebne dane, np. dotyczące parametrów wozów, znajdują się opisie przedmiotu zamówienia.

W ramach trzeciej części szukamy wykonawcy, który zajmie się:

 1. opracowaniem projektów, w zakresie koniecznym do wykonania zadania w podziale na branże wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysami inwestorskimi,
 2. wykonaniem robót budowlanych w oparciu o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Firmy ubiegające się o realizację zadania lub zadań mają czas do 17 kwietnia godz. 12.00 na złożenie swych ofert poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną pod linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

Zadania te zostaną sfinansowana z pieniędzy pochodzących z budżetu gminy oraz dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Więcej informacji na temat kwestii przetargowych udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 80, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl, zaś na temat prac modernizacyjnych Wydział Inwestycji, tel. 22 51 58 61, e-mail: e.szaruga@wiazowna.pl

 

Logo programu dotacyjnego. Napis: Polski Ład.

Gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja. Nabór wniosków do projektu

Ogłoszenie o naborze wniosków

Informujemy Państwa o naborze wniosków do projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”, który trwa do 2 lutego 2023 r.

Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej. W ofercie mamy 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. W ostatnich dniach nastąpiła zmiana Rekomendacji Rady w celu lepszego dopasowania do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. I tak m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe:

 1. Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,
 2. Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
 3. Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych.

W większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Katarzyna Jakubas

Agencja Rozwoju Regionalnego “ARLEG” S.A. Biuro w Głogowie

Facebook Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.

Strona Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.

Fundusze Europejskie. Mobilne Punkty Informacyjne

Kilka osób siedzi przy stole, na którym leżą otwarte laptopy i notatniki. Mężczyzna stoi i pokazuje coś na tablicy.
Dzięki szkoleniom pozyskujemy nową wiedzę i umiejętności (Foto: pixabay.com)

Konsultanci Mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będą mogły uzyskać szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich.

Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

Najbliższe spotkania odbędą się:

9 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Kotuń, ul. Siedlecka 56 c, 08-130 Kotuń, w godzinach 9:00 – 12:00;

10 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody, w godzinach 9:00 – 12:00;

24 lutego 2023 r. W Urzędzie Gminy Lelis , ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis, w godzinach 10:00-12:30;

2 lutego 2023 r. Urząd Gminy Grabów nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów godz. 10:00 – 13:00.

3 lutego 2023 r. Urząd Gminy Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica godz. 11.00- 14.00;

16 lutego 2023 r. w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, Zjednoczenia 25, 01-829 Warszawa, w godzinach 10:00 – 13:00.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie

ul. Jagiellońska 74

03 – 301 Warszawa

tel.: 0 801-101-101, 22 542 27 11, 22 542 20 38

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Przedsiębiorcy z ZUS otrzymają informację o rozliczeniu wpłat

Napis ZUS. POd spodem zdjęcie 100 złotowych banknotów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Foto: pixabay.com)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął informowanie płatników składek o stanie ich rozliczeń za 2022 rok. Informacja będzie zamieszczona na PUE ZUS. Otrzyma ją ponad 3,1 mln płatników składek, w regionie 565,3 tys.

Informacje o saldzie i rozliczeniu wpłat udostępniamy na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Przedsiębiorca, logując się na swój profil na PUE ZUS będzie mógł sprawdzić rozliczenie swoich wpłat, jakie przekazał w 2022 roku na swój indywidualny numer rachunku składkowego. Dowie się, czy na jego koncie jest nadpłata, niedopłata, czy też saldo zerowe. A jeśli  spłaca zadłużenie w ratach, to dodatkowo otrzyma informację o kwocie, która pozostała jeszcze do spłaty – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

W przypadku płatników, którzy nie mają jeszcze konta na PUE ZUS, a powinni je mieć, informacja o nadpłacie albo niedopłacie, będzie wysłana pocztą. Przypominamy, że od stycznia PUE ZUS jest już obowiązkowe dla wszystkich płatników składek.

Niedopłata

W województwie mazowieckim niedopłatę na koncie ma ponad 150 tys. płatników składek. Niewielkie zaległości na koncie można spłacić przez zwiększenie bieżącej wpłaty, pamiętając o doliczeniu ewentualnych odsetek za zwłokę. Aby je wyliczyć, można skorzystać z kalkulatora odsetkowego dla płatników składek. Gdy zadłużenie jest większe i przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo go spłacić, warto pomyśleć o rozłożeniu zaległości na raty. W tym celu można skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń, który przedstawi najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia, pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Z  doradcą  można skontaktować się telefonicznie lub umówić się na e-wizytę.

Nadpłata

Gdy bilans konta jest na plus, o nadpłatę płatnik może pomniejszyć kwotę bieżącej wpłaty w najbliższym terminie płatności bieżących składek. Może też wystąpić z wnioskiem o jej zwrot (wniosek RZS-P). Nadpłatę ZUS zwróci wyłącznie na numer rachunku bankowego, który jest zapisany na koncie płatnika w Zakładzie. W naszym regionie nadpłatę na koncie ma prawie 240 tys. płatników składek.

Ważne!

W informacji są uwzględnione wyłącznie deklaracje rozliczeniowe i opłacone składki, które wpłynęły do 31 grudnia 2022 r. Jeśli płatnik korygował dokumenty rozliczeniowe albo wpłacał składki po tej dacie, to aktualne saldo konta płatnik może sprawdzić na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Wojciech Ściwiarski

regionalny rzecznik prasowy ZUS

Punkt obsługi przedsiębiorców. Od nowego roku zapraszamy do Urzędu Gminy Wiązowna

Dwie ściskające się ręce.

Wiemy, że prowadzenie własnego biznesu wymaga ogromnego zaangażowania. Cenimy ludzi, którzy biorą sprawy we własne ręce. Cieszymy się z miejsc pracy, które dzięki nim powstają w gminie Wiązowna. Dlatego obsługa przedsiębiorców jest dla nas priorytetem. Od nowego roku punkt obsługi przedsiębiorców będzie mieścił się w budynku Urzędu Gminy Wiązowna, a nie jak do tej pory w Pawilonie Kultury.

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą, dokonać zmiany wpisu w CEIDG lub dowiedzieć się o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków zewnętrznych, odwiedź pracownika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wiązowna, w pok. 008. Także do niego możesz zwrócić się w sprawie koncesji na alkohol.  

Przypominamy, że 31 stycznia 2023 r. upływa termin dokonania pierwszej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku braku zapłaty, przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia może dokonać stosownej opłaty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej. Niewpłacenie opłaty spowoduje wygaszenie zezwolenia. Wprawdzie przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia, ale nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu. 

Opłat można dokonać bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Wiązownie (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00) albo wpłacić przelewem na konto nr: 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005. 

Masz pytanie, potrzebujesz pomocy, chcesz nawiązać współpracę, zadzwoń lub napisz do nas – chętnie pomożemy. Do państwa dyspozycji będzie Paweł Zawadka z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 05, e-mail: pawel.zawadka@wiazowna.pl 

Innowator Mazowsza. Konkurs dla firm z Mazowsza

Innowator Mazowsza

Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”. Zgłaszać można się w jednej spośród dwóch kategorii: Innowacyjna Firma lub Innowacyjny Naukowiec. Łączna pula nagród wynosi aż 113 000 zł, a w każdej z kategorii przewidziane są trzy nagrody pieniężne oraz wyróżnienia i nagrody od partnerów. Wnioski można składać do 16 sierpnia.

Udział w konkursie oprócz możliwości zdobycia nagród finansowych i rzeczowych jest ogromną szansą na dotarcie do szerokiego grona odbiorców i poznanie innych innowacyjnych rozwiązań z województwa mazowieckiego.

Jeżeli jesteście mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem zarejestrowanym i prowadzącym działalność na terenie województwa mazowieckiego oraz po 1 stycznia 2019 r. wprowadziliście do codziennej praktyki innowacyjny produkt lub usługę, lub technologię, to nie ma co się dalej zastanawiać, tylko należy złożyć wniosek.

Jeżeli zakończenie przewodu doktorskiego jest już za Tobą albo po 1 stycznia 2018 r. uzyskałaś/uzyskałeś tytuł doktora, Twoja praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, a jej przedmiotem są innowacyjne rozwiązania stosowane w praktyce gospodarczej lub wysoce możliwe do wdrożenia, to Mazowsze czeka właśnie na Ciebie!

Nagrody finansowe, rozpoznawalność, możliwość nawiązania szerokich kontaktów biznesowych, oraz nawiązanie współpracy między światem nauki, biznesem i Samorządem Województwa Mazowieckiego to możliwości, które daje udział w konkursie. Każda z nich może być kluczem do sukcesu Twojej innowacji.

Skorzystaj z szansy na przedstawienie swojego rozwiązania i zostań Innowatorem Mazowsza!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online:

Innowacyjna Firma: https://forms.gle/9PZRZ2sXvhwzVVrc8
Innowacyjny Naukowiec: https://forms.gle/iVbAVzh8Uckmtifo9
Termin przyjmowania wniosków: 12 lipca do 16 sierpnia 2022 r.

Twój wniosek będzie poddany ocenie formalnej.

Dwóch niezależnych ekspertów dokona oceny merytorycznej Twojego wniosku. Kapituła konkursu na czele z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego wyłoni laureatów i przyzna wyróżnienia.

Nagrodzonych poznamy w listopadzie podczas konferencji finałowej!

“Startuj z Mazowsza”. Konkurs dla firm

Ruszyła IV edycja konkursu “Startuj z Mazowsza”, adresowanego do mazowieckich start-upów, które tworzą innowacyjne pomysły i produkty, a ich działalność nie jest dłuższa niż trzy lata. Nabór jest otwarty do 14 lipca.

Firmy, które wezmą udział w konkursie, mają szansę na zdobycie nagród o łącznej wartości 90 000 złotych, jak również pozyskanie cennych kontaktów, promowanie ich pomysłów poprzez różne kanały komunikacji oraz rozgłos w mediach branżowych.

Kto może zgłosić się do “Startuj z Mazowsza”?

Konkurs dedykowany jest dla startu-up’ów zarejestrowanych na terenie województwa mazowieckiego i działających nie dłużej niż 3 lata od daty ogłoszenia konkursu. Konkurs rozstrzygany jest w następujących kategoriach:

 1. INNO-TECH – dla start-up’u, który tworzy nowe produkty i procesy oraz znaczące zmiany technologiczne w produktach i procesach, obejmujące innowacje produktowe, procesowe, systemowe; dla start-up’u w fazie wzrostu na etapie sprzedaży;
 2. SOCIAL IMPACT – dla start-up’u o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko lub społeczeństwo, bez względu na etap rozwoju;
 3. START – dla start-up’u, który tworzy innowacyjny projekt, będący na etapie Minimum Value Pro-duct lub prototypu, które ma szanse na efektywny rozwój i skalowanie.
  UWAGA: Nie dopuszcza się zgłoszenia tego samego podmiotu do więcej niż jednej kategorii konkursowej.

Co daje udział w konkursie?

Pomoc w rozwoju, a przede wszystkim wsparcie finansowe na początku biznesowej drogi to marzenie wielu przedsiębiorców. Udział w mazowieckim konkursie daje o wiele więcej! Łączna pula nagród wynosi 90 000 złotych, a dodatkowo jest to również szansa na zdobycie nagród specjalnych od Partnerów konkursu, m.in.: konsultacji merytorycznych związanych z rozwojem biznesu i pozyskiwaniem finansowania, możliwość udziału w szkoleniach i programach mentoringowych czy prezentacja przed gronem inwestorów. Startupy mogą również liczyć na pozyskanie biznesowych kontaktów, promocję ich pomysłu w mediach czy profesjonalną sesję fotograficzną.

Jak wygląda droga dojścia do finału?

Udział w konkursie jest bardzo prosty! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wygodnej formie online: link do formularza zgłoszeniowego

Następnie wszystkie start-up’y biorące udział w konkursie przejdą ocenę formalną, a następnie dwa etapy oceny merytorycznej. Po obradach komisji oceniająca do II etapu oceny merytorycznej zakwalifikuje się 10 najwyżej ocenionych start-up’ów, które zaprezentują swój pomysł przed Jury podczas tzw. Pitch Day. W czasie trwania całego programu uczestnicy otrzymają dodatkowe wsparcie poprzez różne działa-nia promocyjno-wizerunkowe, które pozwolą na zaprezentowanie start-upu szerszemu gronu od-biorców.

Zwieńczeniem IV edycji konkursu będzie konferencja finałowa, podczas której przyznane zostaną nagrody główne w trzech kategoriach, a także nagrody Partnerów konkursu. Finalistów poznamy już w październiku 2022 r.

Nabór jest otwarty do 14 lipca. Więcej o konkursie: innowacyjni.mazovia.pl

Posiadasz uprawnienia przewozowe w transporcie drogowym? Nowe przepisy

Budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej
Budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej (Foto: Powiat Otwocki)

Rok 2022 to czas wielu zmian w transporcie drogowym. Przedsiębiorców, posiadających uprawnienia przewozowe w transporcie drogowym, zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Starosty Otwockiego.

Starosta Otwocki przypomina, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 209 zwana dalej ustawą zmieniającą) w przypadku gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydanego przez Starostę Otwockiego, przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do tego zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 1 czerwca 2022 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 21 oraz art. 5 ust. 2c i 2 d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.:

 1. 4 pkt. 21a) baza eksploatacyjna – miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006”;
 2. 5 ust. 2c. „Wymóg, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. g rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, z uwzględnieniem ust. 2d. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym”;
 3. 5 ust. 2d. „W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi od-powiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”.

Cytowana wyżej ustawa nakłada na przewoźników nowy obowiązek informacyjny.

Zgodnie z art. 7 a ust.8 pkt 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym „Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji”.
Obowiązek złożenia ww. oświadczeń za rok 2022 (według stanu na 31 grudnia 2022 r.) należy przedłożyć Staroście Otwockiemu do dnia 31 marca 2023 r.

Źródło: Powiat otwocki

8. edycja ogólnopolskiego konkursu dla firm “Przedsiębiorstwo przyszłości”

Zapraszamy do udziału w 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Firm “Przedsiębiorstwo Przyszłości”. W konkursie przyznajemy certyfikaty i wyróżnienia dla najbardziej rozwojowych polskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstw inwestujących w kapitał ludzki, wiedzę i innowacje. W ten sposób promujemy liderów polskiego biznesu.

“Przedsiębiorstwo Przyszłości” to Ogólnopolski Konkurs Jakości, w którym wyróżniamy firmy cechujące się nowoczesnością, innowacyjnością i nowatorskim podejściem do prowadzenia biznesu. Od 2013 roku prestiżowe certyfikaty “Przedsiębiorstwo Przyszłości” zdobywają corocznie liderzy rynku – firmy, które osiągnęły sukces dlatego, że są otwarte na wiedzę, kreatywne, inwestują w swoich pracowników, rozumieją, jak ważne jest ciągłe podnoszenie kompetencji i nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim.

Jeśli twoja firma jest nowoczesna, kreatywna, inwestuje w wiedzę i innowacje – zgłoś ją do konkursu!

Program ma charakter otwarty – może do niego przystąpić każda zainteresowana firma. Zdobywców certyfikatu wyłania specjalna Komisja, w której zasiadają profesorowie i doktorzy renomowanych polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Wyniki tegorocznej, 8. edycji Programu “Przedsiębiorstwo Przyszłości” ogłosimy w czerwcu 2022 roku podczas Uroczystej Gali Finałowej w Warszawie.

W Programie “Przedsiębiorstwo Przyszłości” mogą wziąć udział firmy różnych branż, bez względu na wielkość i status prawny (spółki prawa handlowego, spółki cywilne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą itd.). Szansę na Certyfikat mają firmy, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość, a ponadto: dbają o rozwój pracowników, inwestują w wiedzę (szkolenia, kursy, zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry), myślą przyszłościowo, są odpowiedzialne społecznie.

Dodatkowe informacje na stronie Programu: www.przedsiebiorstwo-przyszlosci.pl Na zgłoszenia w tegorocznej edycji konkursu organizator czeka do 13 maja.

Kontakt z Organizatorem: certyfikat@fundacja-edukacja.org.pl

Masz pracę dla uchodźców z Ukrainy? Zaprezentuj swoją ofertę na spotkaniu 10 maja

Uśmiechnięty brodaty mężczyzna w koszuli w kratkę ściska wyciagniętą dłoń. Drugi uśmiechnięty mężczyzna w szarym swetrze przygląda się tem.
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Masz firmę i oferujesz pracę dla uchodźców z Ukrainy? Już dziś zarejestruj się na spotkanie, które odbędzie się 10 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. Będziesz mógł przedstawić na nim swoją propozycje zatrudnienia i poznać swoich ewentualnych przyszłych pracowników.

Spotkanie odbędzie się 10 maja w godzinach 10.00 – 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie przy ul. Wyszyńskiego 1.

Firmy zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszeń na adres e-mail: ukraina@jozefow.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. nazwę i adres firmy,
 2. profil działalności,
 3. stanowiska, na które poszukiwani są pracownicy,
 4. dane osoby kontaktowej.

Organizatorem jest Urząd Miasta Józefowa oraz Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Otwocku.