Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Węzeł “Zakręt”. W pełni przejezdny od 22 grudnia? Wszystko na to wskazuje!

Fragment drogi na węźle "Zakręt"
Fragment drogi na węźle "Zakręt" (Foto: GDDKiA)

W związku z budową odcinka drogi ekspresowej S17 w Zakręcie i Majdanie od 20 grudnia rozpoczynają się prace, mające na celu stopniowe wprowadzenie nowej organizacji ruchu na węźle „Zakręt” i dojeździe do węzła od strony Wiązowny. Uruchomienie nowej organizacji ruchu zaplanowano na czwartek 22 grudnia.

W ramach wprowadzanych zmian zlikwidowane zostanie tymczasowe rondo na wysokości ul. Zagórskiej. Kierowcy podróżujący drogą ekspresową, będą już mogli pojechać nią aż do węzła „Zakręt”. Na samym węźle uruchomiony będzie również bezkolizyjny przejazd tunelem kierunku: Warszawa – Mińsk Mazowiecki – Warszawa.

Jednocześnie na węźle „Lubelska” w Majdanie (skrzyżowanie A2 i S17) mają być usunięte tymczasowe oznakowania pionowe i poziome, tak aby ruch drogą S17 był prowadzony w sposób docelowy.

Jeżeli chodzi o ruch autobusów miejskich w kierunku Wiązowny, po uruchomieniu nowej organizacji ma być on prowadzony drogą lokalną po stronie Zakrętu jak dotychczas z tą różnicą, że z ronda na węźle „Zakręt” autobusy linii 720, 722 i 730 będą kierowane bezpośrednio na ulicę Błękitną w Zakręcie, a nie, jak obecnie – do skrzyżowania na wysokości ul. Rzemieślniczej w Sulejówku. W stronę Warszawy również pojedziemy krótszą drogą – tj. ulicą Błękitną przez Zakręt do wysokości posesji Nr 12, a następnie łącznikiem w lewo, w kierunku S17 i ronda na węźle „Zakręt”.

Z informacji Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie wynika, że od 20 grudnia ok. godz. 15.00 ulega likwidacji przystanek autobusowy SZOSA LUBELSKA 54, zlokalizowany w rejonie posesji Błękitna 16. Nowy, docelowy przystanek w kierunku Wiązowny będzie umiejscowiony pomiędzy rondem na węźle a ulicą Błękitną.

Utrudnienia na węźle “Zakręt” potrwają do września

Fragment nowo wybudowanej asfaktowej, czarnej drogi. Błekitne niebo z białymi, kłębiastymi chmurami.
Wykonawca węzła "Zakręt", firma Warbud, wprowadziła zmiany w organizacji ruchu (Foto: GDDKiA)

W związku z likwidacją tymczasowego ronda (skrzyżowanie ul. Błękitnej i Traktu Brzeskiego w Zakręcie) i przełożeniem ruchu w kierunku ul. Rzemieślniczej (Sulejówek) informujemy, że bieżące utrudnienia w ruchu mają potrwać do połowy września.

Wykonawca odcinak firma Warbud ruch w ciągu drogi krajowej nr 92 przeniósł w całości na wykonane elementy docelowego układu: jezdnię północną, fragment ronda pod obiektem S17 oraz skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną ulic Trakt Brzeski i Rzemieślnicza. Likwidacji uległo tymczasowe rondo na skrzyżowaniu drogi nr17 z drogą nr 82, a ruch na kierunku do i z Lublina jest kierowany przez skrzyżowanie z sygnalizacją.

Zgodnie z harmonogramem wykonawcy, z początkiem jesieni ma zostać uruchomionych większość docelowych kierunków ruchu – przede wszystkim na relacji Warszawa – Mińsk Mazowiecki. W tym okresie najprawdopodobniej zostanie również otwarty dla ruchu znaczny odcinek drogi S17, z tymczasowym włączeniem do ronda pod wiaduktem przecinającym Trakt Brzeski.

Jak się dowiedzieliśmy, przedstawiciele inwestora na bieżąco monitorują obecną sytuację i, o ile w ciągu najbliższych dni sytuacja nie poprawi się, podejmą działania związane ze zmianą ustawień sygnalizacji świetlnej celem udrożnienia ruchu.

Budowa S17 w Majdanie i Zakręcie. Zmiana organizacji ruchu od 29 kwietnia

Trasa budowanej drogi ekspresowej S17. Biała ciężarówka jedzie po czarny asfalcie. Po bokach lasy. W tle niebieskie niebo z białymi chmurami

W związku z budową odcinka drogi ekspresowej S17 pomiędzy Majdanem a Zakrętem, w piątek 29 kwietnia wykonawca firma Warbud planuje zlikwidować tymczasowy przejazd między drogami serwisowymi powstałymi wzdłuż przyszłej trasy S17.

Przejazd nad budowaną trasą S17, od 29 kwietnia od godz. 11.00, będzie możliwy tylko drogą prowadzącą przez wiadukt w ciągu ul. Zagórskiej. Powodem zamknięcia dotychczasowego przejazdu z sygnalizacją świetlną jest rozpoczęciem prac przy układaniu nawierzchni drogi S17 na tym odcinku.

Informujemy jednocześnie, że z uwagi na konieczność wykonania nowej nawierzchni łącznika pomiędzy ulicami Równą i Zachodnią, odcinek ten również zostanie wyłączony z ruchu. Dojazd do hotelu Mercure (dawniej Brant) oraz do posesji położonych wzdłuż ul. Równej będzie możliwy od strony południowej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązał wykonawcę firmę Warbud do przekazania informacji o zmianach i utrudnieniach wszystkim właścicielom znajdujących się tam nieruchomości.

Budowa S17. Zmiana trasy linii 730 od 11 marca

Pomarańczowo-żółty autobus Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
Na terenie naszej gminy możemy poruszać się środkami komunikacji podmiejskiej (Foto: M. Kloch)

W związku z zakończeniem kolejnego etapu budowy trasy ekspresowej S17 w miejscowości Majdan od 11 marca zmianie ulega trasa dojazdowa linii 730 do miejscowości Zagórze.

Warszawski Transport Publiczny informuje, że w związku z otwarciem dla ruchu nowego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Zagórskiej, kursy linii 730 realizujące podjazdy do przystanku ZAGÓRZE-SANATORIUM 01 od 11 marca od ok. godz. 10.00 zostają skierowane na nową trasę. Ta przebiega następującym ciągiem ulic w obu kierunkach – od wschodniej jezdni bocznej trasy S17 – łącznik wschodniej jezdni bocznej trasy S17 z nowym wiaduktem drogowym – wiadukt nad trasą ekspresową S17 – Zagórska.

Wobec powyższego WTP uruchamia następujące nowe przystanki autobusowe:

  • MAJDAN 03, zlokalizowany na łączniku do nowo wybudowanego wiaduktu drogowego, obowiązujący jako warunkowy dla linii autobusowej 730;
  • RÓWNA 01, zlokalizowany na chodniku przy ul. Zagórskiej w rejonie posesji nr 77A (w kierunku zachodnim), obowiązujący jako warunkowy dla linii autobusowej 730;
  • RÓWNA 02, zlokalizowany na chodniku przy ul. Zagórskiej w rejonie posesji nr 73 (w kierunku wschodnim), obowiązujący jako warunkowy dla linii autobusowej 730.

Likwidacji ulega zastępczy przystanek autobusowy MAJDAN 53, zlokalizowany przy ul. Zagórskiej. Linia autobusowa 730 kursować będzie na podstawie nowego rozkładu jazdy.

WTP  przeprasza za utrudnienia.

Budowa S17. Uruchomienie wiaduktu w Majdanie

Żółty walce drogowy wyrównuję dopiero co wylany na drogę czarny asfalt

W najbliższy piątek 11 marca planowane jest otwarcie wiaduktu w ciągu ul. Zagórskiej, nad budowaną drogą S17. Zmianie ulegnie organizacja ruchu w rejonie tymczasowego ronda w Majdanie, zlokalizowanego na drodze serwisowej po wschodniej stronie drogi ekspresowej S17.

Jak informuje wykonawca, z ronda będzie możliwość bezpośredniego wjazdu na wiadukt i przejazdu na zachodnią stronę drogi S17.

Po otwarciu wiaduktu zmianie ulegnie trasa autobusów linii 730 do i z Zagórza, które dotychczas kierowane były tymczasowym przejazdem przez teren budowy, a następnie odcinkiem ul. Równej przy hotelu Mercure (dawniej Brant) w kierunku Zagórza.

Nowa trasa autobusu 730 skróci się, prowadząc przez wiadukt bezpośrednio do Zagórza.

Pomiar hałasu przy trasie S17. Wiarygodne dane

Powiat Otwocki wykonał pomiary natężenia hałasu w kilku miejscach wzdłuż trasy S17
Powiat Otwocki wykonał pomiary natężenia hałasu w kilku miejscach wzdłuż trasy S17 (Foto: Powiat Otwocki)

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku w obecności Wicestarosty Pawła Zawady dokonali pomiarów hałasu wzdłuż zmodernizowanej drogi ekspresowej S-17.

Za pomocą decybelomierza dokonano pomiarów hałasu na terenie naszej gminy w okolicach Domu Opieki Senior Med oraz Domu Opieki Olimp. Przy badaniu obecni byli inżynierowie ruchu drogowego. Urządzenie, przy pomocy którego wykonano pomiary, pozwala w wiarygodny sposób zbadać moc hałasu oraz ustalić, jaki jest faktyczny poziom rozgłosu wzdłuż trasy S17.

Wyniki pomiarów wskażą, czy normy zostały zachowane czy jednak są uciążliwości. Jeśli takie będą, ocena pomiaru będzie stanowić dowód w dalszych postępowaniach dotyczących egzekwowania od zarządcy drogi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zastosowania sposobów niwelowania uciążliwości.

Więcej informacji na temat badania można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Otwocku w Wydziale Ochrony Środowiska.

Źródło: Powiat Otwocki

Południowa Obwodnica Warszawy. Tunel pod Ursynowem otwarty

Droga ekspresowa S2 - Południowa Obwodnica Warszawy - spina autostradę A2 wchodzącą w skład europejskiej trasy E30, najważniejszego szlaku komunikacyjnego na osi wschód-zachód przebiegającego przez Europę
Droga ekspresowa S2 - Południowa Obwodnica Warszawy - spina autostradę A2 wchodzącą w skład europejskiej trasy E30, najważniejszego szlaku komunikacyjnego na osi wschód-zachód przebiegającego przez Europę (Foto: GDDKiA)

Kierowcy mogą już korzystać z blisko pięciokilometrowego odcinka drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami „Puławska” i „Warszawa Wilanów” wraz z tunelem pod Ursynowem. To ostatni zrealizowany fragment trasy S2 Południowej Obwodnicy Warszawy, której długość obecnie wynosi ok. 33 km.

Inwestycja ta jest ważna nie tylko dla mieszkańców Warszawy, ułatwiając komunikację między dzielnicami. To przede wszystkim uzupełnienie ciągu dla kierowców przemieszczających się tranzytem na osi wschód-zachód autostradą A2.

Jak czytamy na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dwunawowy tunel o długości 2335 m jest obecnie najdłuższym takim obiektem drogowym w Polsce. W każdej nawie jezdnia o szerokość ok. 14,5 m ma po trzy pasy ruchu i pas awaryjny. Tunel schodzi pod powierzchnię między ul. Indiry Gandhi a ul. Pileckiego, a wychodzi na skarpie za ul. Nowoursynowską.

Na oddanym do ruchu odcinku obowiązuje ograniczenie tonażowe dla pojazdów ciężarowych powyżej 16 ton. Zakaz poruszania się samochodów powyżej 16 ton obowiązuje w godzinach szczytu komunikacyjnego, czyli 7.00 – 10.00 i 16.00 – 20.00 z wyłączeniem pojazdów z identyfikatorem C-16.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest naszpikowany nowoczesną technologią. Jej zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem użytkowników tunelu. Sygnały z kamer i czujników trafiają do Centrum Zarządzania Tunelem pracującego 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, gdzie przetwarzane są przez system zarządzania ruchem.

Dostęp do monitoringu, oprócz Centrum Zarządzania Tunelem, będą miały również Komenda Stołeczna Policji oraz Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawa. Wraz z otwarciem tunelu, zgodnie z naszymi apelami, uruchomiony został odcinkowy pomiar prędkości, za który odpowiada Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Dopuszczalna prędkość na tym odcinku wynosi do 80 km/h.

Ponadto w ramach zadania wybudowano 11 obiektów inżynierskich, węzeł zespolony Warszawa Ursynów, a także ekrany akustyczne, odwodnienie trasy, wygrodzenia drogi głównej, pozostałe urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość inwestycji, w której skład wchodzi m.in. wykonanie dokumentacji, wykupy gruntów, wykonanie robót oraz nadzór to ok. 1,66 mld zł. Koszt samych prac budowlanych to około 1,2 mld zł.

Więcej informacji na stronie GDDKiA.

Źródło: GDDKiA

Budowa S17. Kładka przy składzie budowlanym w Zakręcie

Trasa budowanej drogi ekspresowej S17. Biała ciężarówka jedzie po czarny asfalcie. Po bokach lasy. W tle niebieskie niebo z białymi chmurami

Od poniedziałku 25 października wykonawca prac planuje oddać do użytku pieszych kładkę nad budowaną droga S17 w Zakręcie (okolice składu budowlanego Elmas).

Tym samym zlikwidowane zostanie dotychczasowe, tymczasowe przejście przez teren budowy w tym rejonie.

Budowa S17. Zmiana organizacji ruchu w Zakręcie

W związku z budową węzła “Zakręt”, od wtorku 26 października, zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w Zakręcie. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia w ruchu.

Zamiana będzie polegała na przekierowaniu ruchu z głównej jezdni Traktu Brzeskiego na drogę serwisową, prowadzącą wzdłuż zabudowań w Zakręcie, na odcinku od tymczasowego ronda (przy skręcie na Lublin) do wysokości ul. Rzemieślniczej w Sulejówku (zgodnie z przedstawionym schematem).

Mapka ze zmianą w organizacji ruchu w Zakręcie od 25 października

W ramach nowej organizacji ruchu zamknięty będzie wlot ul. Rzemieślniczej na drogę krajową. Aby umożliwić włączenie się do ruchu na drodze krajowej od strony Sulejówka, uruchomiony zostanie łącznik pomiędzy obiema drogami serwisowymi  (okolice ul. Cisowej w Zakręcie).

Wykonawca przeprasza za utrudnienia.

Budowa S17. Zmiana organizacji ruchu w Majdanie

W związku z uruchomioną czasową organizacją ruchu w rejonie ul. Zagórskiej w Majdanie, wprowadzono istotne ograniczenie dla aut jadąc od strony Warszawy w kierunku Lublina.

Wyjazd z ronda przy ul. Górnej w Zakręcie na starą drogę krajową przeznaczony jest wyłącznie dla aut jadących w kierunku Zagórza (w tym autobusu ZTM linii 730). Pozostałe pojazdy powinny na tym rondzie jechać na wprost, do kolejnego ronda przy budowanym wiadukcie ul. Zagórskiej i tam włączać się do drogi krajowej.

Obecne kierunki ruchu na omawianym rejonie zilustrowano na poniższym schemacie.

Jest to rozwiązanie tymczasowe, ponieważ 21 października, na wysokości hotelu Morfeusz, ma zostać uruchomiony przejazd, łączący obie drogi serwisowe wzdłuż budowanej S17 i jednocześnie zapewniający dojazd do Zagórza, zarówno dla aut osobowych, jak i autobusu ZTM linii 730.

Zlikwidowany zostanie obecny zjazd do Zagórza (przy hotelu Mercure) i, tym samym, wyłączony z ruchu będzie odcinek drogi krajowej od ul. Górnej do wiaduktu w ul. Zagórskiej.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia.