Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Węzeł “Zakręt”. W pełni przejezdny od 22 grudnia? Wszystko na to wskazuje!

Fragment drogi na węźle "Zakręt"
Fragment drogi na węźle "Zakręt" (Foto: GDDKiA)

W związku z budową odcinka drogi ekspresowej S17 w Zakręcie i Majdanie od 20 grudnia rozpoczynają się prace, mające na celu stopniowe wprowadzenie nowej organizacji ruchu na węźle „Zakręt” i dojeździe do węzła od strony Wiązowny. Uruchomienie nowej organizacji ruchu zaplanowano na czwartek 22 grudnia.

W ramach wprowadzanych zmian zlikwidowane zostanie tymczasowe rondo na wysokości ul. Zagórskiej. Kierowcy podróżujący drogą ekspresową, będą już mogli pojechać nią aż do węzła „Zakręt”. Na samym węźle uruchomiony będzie również bezkolizyjny przejazd tunelem kierunku: Warszawa – Mińsk Mazowiecki – Warszawa.

Jednocześnie na węźle „Lubelska” w Majdanie (skrzyżowanie A2 i S17) mają być usunięte tymczasowe oznakowania pionowe i poziome, tak aby ruch drogą S17 był prowadzony w sposób docelowy.

Jeżeli chodzi o ruch autobusów miejskich w kierunku Wiązowny, po uruchomieniu nowej organizacji ma być on prowadzony drogą lokalną po stronie Zakrętu jak dotychczas z tą różnicą, że z ronda na węźle „Zakręt” autobusy linii 720, 722 i 730 będą kierowane bezpośrednio na ulicę Błękitną w Zakręcie, a nie, jak obecnie – do skrzyżowania na wysokości ul. Rzemieślniczej w Sulejówku. W stronę Warszawy również pojedziemy krótszą drogą – tj. ulicą Błękitną przez Zakręt do wysokości posesji Nr 12, a następnie łącznikiem w lewo, w kierunku S17 i ronda na węźle „Zakręt”.

Z informacji Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie wynika, że od 20 grudnia ok. godz. 15.00 ulega likwidacji przystanek autobusowy SZOSA LUBELSKA 54, zlokalizowany w rejonie posesji Błękitna 16. Nowy, docelowy przystanek w kierunku Wiązowny będzie umiejscowiony pomiędzy rondem na węźle a ulicą Błękitną.

Zmiana tras autobusów od 30 września. Trwa budowa węzła “Zakręt”

Fragment nowo wybudowanej asfaktowej, czarnej drogi. Błekitne niebo z białymi, kłębiastymi chmurami.
Wykonawca węzła "Zakręt", firma Warbud, wprowadziła zmiany w organizacji ruchu (Foto: GDDKiA)

W związku z budową odcinka drogi ekspresowej S17 w Zakręcie i Majdanie od 30 września, w godzinach wieczornych, wykonawca planuje wdrożyć zmianę organizacji ruchu.

Zlikwidowane zostanie tymczasowe rondo na wysokości ul. Zagórskiej. Kierowcy podróżujący drogą ekspresową, będą już mogli pojechać nią aż do węzła „Zakręt”. Na samym węźle wykonawca uruchomi również bezkolizyjny przejazd w kierunku Warszawa – Mińsk Mazowiecki – Warszawa.

Jednocześnie na węźle „Lubelska” w Majdanie (skrzyżowanie dróg A2 i S17)  usunięte zostaną wszystkie tymczasowe oznakowania pionowe i poziome. Ruch puszczony będzie już w sposób docelowy, a wykonawca na tym odcinku nie planuje już żadnych zmian.

Autobusy miejskich w kierunku Wiązowny, po 30 września pojadą drogą lokalną – po stronie Zakrętu jak dotychczas z tą różnicą, że z ronda na węźle Zakręt – autobusy linii 720, 722 i 730 – będą kierowane bezpośrednio na ulicę Błękitną w Zakręcie, a nie, jak obecnie – do skrzyżowania na wysokości ul. Rzemieślniczej w Sulejówku.

Szczegółowych informacji w sprawie rozkładów jazdy udziela Karol Bronikowski – inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl

Utrudnienia na węźle “Zakręt” potrwają do września

Fragment nowo wybudowanej asfaktowej, czarnej drogi. Błekitne niebo z białymi, kłębiastymi chmurami.
Wykonawca węzła "Zakręt", firma Warbud, wprowadziła zmiany w organizacji ruchu (Foto: GDDKiA)

W związku z likwidacją tymczasowego ronda (skrzyżowanie ul. Błękitnej i Traktu Brzeskiego w Zakręcie) i przełożeniem ruchu w kierunku ul. Rzemieślniczej (Sulejówek) informujemy, że bieżące utrudnienia w ruchu mają potrwać do połowy września.

Wykonawca odcinak firma Warbud ruch w ciągu drogi krajowej nr 92 przeniósł w całości na wykonane elementy docelowego układu: jezdnię północną, fragment ronda pod obiektem S17 oraz skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną ulic Trakt Brzeski i Rzemieślnicza. Likwidacji uległo tymczasowe rondo na skrzyżowaniu drogi nr17 z drogą nr 82, a ruch na kierunku do i z Lublina jest kierowany przez skrzyżowanie z sygnalizacją.

Zgodnie z harmonogramem wykonawcy, z początkiem jesieni ma zostać uruchomionych większość docelowych kierunków ruchu – przede wszystkim na relacji Warszawa – Mińsk Mazowiecki. W tym okresie najprawdopodobniej zostanie również otwarty dla ruchu znaczny odcinek drogi S17, z tymczasowym włączeniem do ronda pod wiaduktem przecinającym Trakt Brzeski.

Jak się dowiedzieliśmy, przedstawiciele inwestora na bieżąco monitorują obecną sytuację i, o ile w ciągu najbliższych dni sytuacja nie poprawi się, podejmą działania związane ze zmianą ustawień sygnalizacji świetlnej celem udrożnienia ruchu.

Trasy szybkiego ruchu. Robimy pomiary uciążliwego hałasu

Budowa dróg ekspresowych S2 i S17 oraz autostrady A2, oprócz oczywistych korzyści komunikacyjnych, przyniosły dla wielu domostw uciążliwy, czy też często niemożliwy do akceptacji, nieznośny hałas. Dlatego zleciliśmy wykonanie pomiarów akustycznych specjalistycznej firmie. Odbywają się one w wyznaczonych miejscach przy trasach szybkiego ruchu.

W opinii mieszkańców hałas to bez wątpienia podstawowy problem, związany z obecnością tras szybkiego ruchu w naszej okolicy. W 2020 r. nasza gmina oraz mieszkańcy wystosowali szereg pism do właściwych instytucji, by zajęły się problemem ogromnej emisji hałasu. Na początku 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystosowała pismo do naszego samorządu, w którym tłumaczyła się z istniejącej sytuacji. Radni Gminy Wiązowna w lutym 2021 r. przyjęli stanowisko w sprawie uciążliwości hałasowej, w której wyrazili oburzenie dotychczasowym brakiem realnych działań ze strony GDDKiA w zakresie faktycznej poprawy jakości środowiska. Niestety, nadal nic się nie zmieniło.

Pomimo zapewnień GDDKiA, że ustawione ekrany akustyczne zapewnią właściwą ochronę, to okazało się, że wyposażenie dróg w urządzenia pochłaniające dźwięki, naszym zdaniem, jest daleko niewystarczające, a zdaniem inwestora – odpowiadające obowiązującym w tym zakresie przepisom.

Nie czekając na analizę, jaką inwestor zobowiązany jest wykonać po zrealizowaniu inwestycji, a która w założeniu ma wykazać dotrzymanie standardów jej jakości, zleciliśmy wykonanie pomiarów hałasu profesjonalnej firmie zewnętrznej SONITECH Laboratorium Badawcze s. c. Wzdłuż tras S2, S17 i A2 – od Majdanu przez Izabelę  do Woli Duckiej – wytypowano kilka miejsc, gdzie może dojść do przekroczenia norm hałasu. Wybrano je również tak, aby to, co się tam znajduje, nie zniekształciło wyników pomiarów.

W czwartek 2 czerwca aparaturę pomiarową rozstawiono w punktach w Majdanie i Emowie. W poniedziałek 6 czerwca są realizowane kolejne dwa punkty. Pogoda jest sprzyjająca, więc w ciągu najbliższego tygodnia, góra dwóch, powinniśmy zakończyć badania w terenie. Wyniki analiz udostępnimy Państwu możliwie jak najszybciej, a w przypadku przekroczenia norm, również trafią one do instytucji odpowiedzialnych za dbałość o jakość środowiska.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób byłoby zainteresowanych ustawieniem aparatury pomiarowej w granicach swoich nieruchomości. Jednak, biorąc pod uwagę znaczny koszt wykonywanych pomiarów (zależny od ilości punktów pomiarowych), skupiliśmy się przede wszystkim na obszarach bezpośrednio lub blisko sąsiadujących z trasami. Zakładamy, że dane z wytypowanych punktów pokażą nam realny obraz istniejącego problemu. Dzięki temu będziemy mogli egzekwować kolejne analizy i pomiary od instytucji za to odpowiedzialnych lub sami je kontynuować i oczekiwać wdrożenia rozwiązań, które naprawią, zaistniałą i szkodliwą dla naszych mieszkańców, sytuację.

Liczymy, że uzyskane wyniki będą atutową kartą w rozmowach z inwestorem i przyczynią się poprawy komfortu życia naszych mieszkańców. Wszystkim nam zależy na spokoju i ciszy – to te elementy, które są bardzo istotne dla osób decydujących się zamieszkać na terenach takich, jak nasze.

Więcej informacji na ten temat udziela Sławomir Burbicki, Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

Budowa S17 w Majdanie i Zakręcie. Zmiana organizacji ruchu od 29 kwietnia

Trasa budowanej drogi ekspresowej S17. Biała ciężarówka jedzie po czarny asfalcie. Po bokach lasy. W tle niebieskie niebo z białymi chmurami

W związku z budową odcinka drogi ekspresowej S17 pomiędzy Majdanem a Zakrętem, w piątek 29 kwietnia wykonawca firma Warbud planuje zlikwidować tymczasowy przejazd między drogami serwisowymi powstałymi wzdłuż przyszłej trasy S17.

Przejazd nad budowaną trasą S17, od 29 kwietnia od godz. 11.00, będzie możliwy tylko drogą prowadzącą przez wiadukt w ciągu ul. Zagórskiej. Powodem zamknięcia dotychczasowego przejazdu z sygnalizacją świetlną jest rozpoczęciem prac przy układaniu nawierzchni drogi S17 na tym odcinku.

Informujemy jednocześnie, że z uwagi na konieczność wykonania nowej nawierzchni łącznika pomiędzy ulicami Równą i Zachodnią, odcinek ten również zostanie wyłączony z ruchu. Dojazd do hotelu Mercure (dawniej Brant) oraz do posesji położonych wzdłuż ul. Równej będzie możliwy od strony południowej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązał wykonawcę firmę Warbud do przekazania informacji o zmianach i utrudnieniach wszystkim właścicielom znajdujących się tam nieruchomości.

Budowa S17. Zmiana trasy linii 730 od 11 marca

Pomarańczowo-żółty autobus Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
Na terenie naszej gminy możemy poruszać się środkami komunikacji podmiejskiej (Foto: M. Kloch)

W związku z zakończeniem kolejnego etapu budowy trasy ekspresowej S17 w miejscowości Majdan od 11 marca zmianie ulega trasa dojazdowa linii 730 do miejscowości Zagórze.

Warszawski Transport Publiczny informuje, że w związku z otwarciem dla ruchu nowego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Zagórskiej, kursy linii 730 realizujące podjazdy do przystanku ZAGÓRZE-SANATORIUM 01 od 11 marca od ok. godz. 10.00 zostają skierowane na nową trasę. Ta przebiega następującym ciągiem ulic w obu kierunkach – od wschodniej jezdni bocznej trasy S17 – łącznik wschodniej jezdni bocznej trasy S17 z nowym wiaduktem drogowym – wiadukt nad trasą ekspresową S17 – Zagórska.

Wobec powyższego WTP uruchamia następujące nowe przystanki autobusowe:

  • MAJDAN 03, zlokalizowany na łączniku do nowo wybudowanego wiaduktu drogowego, obowiązujący jako warunkowy dla linii autobusowej 730;
  • RÓWNA 01, zlokalizowany na chodniku przy ul. Zagórskiej w rejonie posesji nr 77A (w kierunku zachodnim), obowiązujący jako warunkowy dla linii autobusowej 730;
  • RÓWNA 02, zlokalizowany na chodniku przy ul. Zagórskiej w rejonie posesji nr 73 (w kierunku wschodnim), obowiązujący jako warunkowy dla linii autobusowej 730.

Likwidacji ulega zastępczy przystanek autobusowy MAJDAN 53, zlokalizowany przy ul. Zagórskiej. Linia autobusowa 730 kursować będzie na podstawie nowego rozkładu jazdy.

WTP  przeprasza za utrudnienia.

Południowa Obwodnica Warszawy. Tunel pod Ursynowem otwarty

Droga ekspresowa S2 - Południowa Obwodnica Warszawy - spina autostradę A2 wchodzącą w skład europejskiej trasy E30, najważniejszego szlaku komunikacyjnego na osi wschód-zachód przebiegającego przez Europę
Droga ekspresowa S2 - Południowa Obwodnica Warszawy - spina autostradę A2 wchodzącą w skład europejskiej trasy E30, najważniejszego szlaku komunikacyjnego na osi wschód-zachód przebiegającego przez Europę (Foto: GDDKiA)

Kierowcy mogą już korzystać z blisko pięciokilometrowego odcinka drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami „Puławska” i „Warszawa Wilanów” wraz z tunelem pod Ursynowem. To ostatni zrealizowany fragment trasy S2 Południowej Obwodnicy Warszawy, której długość obecnie wynosi ok. 33 km.

Inwestycja ta jest ważna nie tylko dla mieszkańców Warszawy, ułatwiając komunikację między dzielnicami. To przede wszystkim uzupełnienie ciągu dla kierowców przemieszczających się tranzytem na osi wschód-zachód autostradą A2.

Jak czytamy na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dwunawowy tunel o długości 2335 m jest obecnie najdłuższym takim obiektem drogowym w Polsce. W każdej nawie jezdnia o szerokość ok. 14,5 m ma po trzy pasy ruchu i pas awaryjny. Tunel schodzi pod powierzchnię między ul. Indiry Gandhi a ul. Pileckiego, a wychodzi na skarpie za ul. Nowoursynowską.

Na oddanym do ruchu odcinku obowiązuje ograniczenie tonażowe dla pojazdów ciężarowych powyżej 16 ton. Zakaz poruszania się samochodów powyżej 16 ton obowiązuje w godzinach szczytu komunikacyjnego, czyli 7.00 – 10.00 i 16.00 – 20.00 z wyłączeniem pojazdów z identyfikatorem C-16.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest naszpikowany nowoczesną technologią. Jej zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem użytkowników tunelu. Sygnały z kamer i czujników trafiają do Centrum Zarządzania Tunelem pracującego 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, gdzie przetwarzane są przez system zarządzania ruchem.

Dostęp do monitoringu, oprócz Centrum Zarządzania Tunelem, będą miały również Komenda Stołeczna Policji oraz Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawa. Wraz z otwarciem tunelu, zgodnie z naszymi apelami, uruchomiony został odcinkowy pomiar prędkości, za który odpowiada Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Dopuszczalna prędkość na tym odcinku wynosi do 80 km/h.

Ponadto w ramach zadania wybudowano 11 obiektów inżynierskich, węzeł zespolony Warszawa Ursynów, a także ekrany akustyczne, odwodnienie trasy, wygrodzenia drogi głównej, pozostałe urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość inwestycji, w której skład wchodzi m.in. wykonanie dokumentacji, wykupy gruntów, wykonanie robót oraz nadzór to ok. 1,66 mld zł. Koszt samych prac budowlanych to około 1,2 mld zł.

Więcej informacji na stronie GDDKiA.

Źródło: GDDKiA

Budowa S17. Kładka przy składzie budowlanym w Zakręcie

Trasa budowanej drogi ekspresowej S17. Biała ciężarówka jedzie po czarny asfalcie. Po bokach lasy. W tle niebieskie niebo z białymi chmurami

Od poniedziałku 25 października wykonawca prac planuje oddać do użytku pieszych kładkę nad budowaną droga S17 w Zakręcie (okolice składu budowlanego Elmas).

Tym samym zlikwidowane zostanie dotychczasowe, tymczasowe przejście przez teren budowy w tym rejonie.

Budowa S17. Zmiana organizacji ruchu w Zakręcie

W związku z budową węzła “Zakręt”, od wtorku 26 października, zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w Zakręcie. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia w ruchu.

Zamiana będzie polegała na przekierowaniu ruchu z głównej jezdni Traktu Brzeskiego na drogę serwisową, prowadzącą wzdłuż zabudowań w Zakręcie, na odcinku od tymczasowego ronda (przy skręcie na Lublin) do wysokości ul. Rzemieślniczej w Sulejówku (zgodnie z przedstawionym schematem).

Mapka ze zmianą w organizacji ruchu w Zakręcie od 25 października

W ramach nowej organizacji ruchu zamknięty będzie wlot ul. Rzemieślniczej na drogę krajową. Aby umożliwić włączenie się do ruchu na drodze krajowej od strony Sulejówka, uruchomiony zostanie łącznik pomiędzy obiema drogami serwisowymi  (okolice ul. Cisowej w Zakręcie).

Wykonawca przeprasza za utrudnienia.

Budowa S17. Zmiana organizacji ruchu w Majdanie

W związku z uruchomioną czasową organizacją ruchu w rejonie ul. Zagórskiej w Majdanie, wprowadzono istotne ograniczenie dla aut jadąc od strony Warszawy w kierunku Lublina.

Wyjazd z ronda przy ul. Górnej w Zakręcie na starą drogę krajową przeznaczony jest wyłącznie dla aut jadących w kierunku Zagórza (w tym autobusu ZTM linii 730). Pozostałe pojazdy powinny na tym rondzie jechać na wprost, do kolejnego ronda przy budowanym wiadukcie ul. Zagórskiej i tam włączać się do drogi krajowej.

Obecne kierunki ruchu na omawianym rejonie zilustrowano na poniższym schemacie.

Jest to rozwiązanie tymczasowe, ponieważ 21 października, na wysokości hotelu Morfeusz, ma zostać uruchomiony przejazd, łączący obie drogi serwisowe wzdłuż budowanej S17 i jednocześnie zapewniający dojazd do Zagórza, zarówno dla aut osobowych, jak i autobusu ZTM linii 730.

Zlikwidowany zostanie obecny zjazd do Zagórza (przy hotelu Mercure) i, tym samym, wyłączony z ruchu będzie odcinek drogi krajowej od ul. Górnej do wiaduktu w ul. Zagórskiej.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia.