Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Węzeł “Zakręt”. Stała organizacja ruchu od 20 czerwca

Węzeł Zakręt widziany z lotu ptaka
Węzeł Zakręt widziany z lotu ptaka (Foto: GDDKiA)

W rejonie ul. Wschodniej (drogi serwisowej S17 na wysokości Majdanu i Zakrętu), ulicy Błękitnej oraz drogi serwisowej wzdłuż Traktu Brzeskiego w Zakręcie 20 czerwca wykonawca trasy zamierza wprowadzić stałą organizację ruchu.

Usunięte zostaną dotychczasowe ograniczenia ruchu pojazdów, m.in. znak „zakaz ruchu” przy skrzyżowaniu ulicy Widocznej z drogą serwisową.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (i nie tylko). Nowe pytania i odpowiedzi

Spotkanie z Piotrem Uścińskim, wiceministrem Rozwoju i Technologii oraz Jarosławem Wąsowskim, dyrektorem warszawskiego oddziału GDDKiA w sprawie OAW
Spotkanie z Piotrem Uścińskim, wiceministrem Rozwoju i Technologii oraz Jarosławem Wąsowskim, dyrektorem warszawskiego oddziału GDDKiA w sprawie OAW (Foto: UG Wiązowna)

Przedstawiciele GDDKiA na specjalnym spotkaniu w Urzędzie Gminy Wiązowna zapewnili, że jeszcze raz zastanowią się nad koncepcją trasy wschodniego odcinka obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Nie zmieni się natomiast korytarz drogowy wskazujący obszar, przez który powinna przebiegać planowana droga. Cały czas nie znamy jednak jej dokładnego położenia.

Sprawa budowy OAW od miesięcy wywołuje ogromne kontrowersje i rozpala emocje, dlatego w połowie kwietnia przedstawiciele Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga” spotkali się z Piotrem Uścińskim, wiceministrem Rozwoju i Technologii oraz Jarosławem Wąsowskim, dyrektorem warszawskiego oddziału GDDKiA. Na spotkaniu w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna obecni byli także przedstawiciele lokalnych samorządów, radni gminy Wiązowna, sympatycy stowarzyszenia „Nie Tędy Droga” oraz były minister finansów Jerzy Kwieciński. Głównym tematem spotkania było przede wszystkim przedstawienie aktualnego stanu prac nad planami budowy dużej obwodnicy Warszawy (określanej mianem autostrady A50) oraz przekazanie przedstawicielowi GDDKiA uwag i wątpliwości dotyczących wytyczenia niekorzystnego dla nas wariantu planowanej trasy. Chodziło również o wskazanie rozwiązań dalszych prac projektowych, które w ocenie zarówno przedstawicieli Stowarzyszenia jak i zgromadzonych samorządowców znajdują akceptację lokalnych społeczności.

Jarosław Wąsowski zapewniał, że GDDKiA szczególną uwagę zwraca na odbiór społeczny planowanej inwestycji. Dotychczasowy silny sprzeciw lokalnych społeczności i samorządów wschodnich rejonów aglomeracji warszawskiej sprawił, że dalsze planowanie wschodniego odcinka OAW wymaga ze strony GDDKiA ponownego pochylenia się nad koncepcją trasy, pogłębienia dotychczasowych analiz, opartych często na danych, które częściowo uległy dezaktualizacji z powodów: rozwoju zabudowy, budowy nowych dróg tranzytowych czy wreszcie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej. Dlatego też dotychczas nie podjęto żadnych wiążących decyzji w przedmiocie wyboru korytarza drogowego po tej stronie Wisły.

Zgromadzeni domagali się odpowiedzi na pytanie, czy wobec zaistniałych zmian, zostanie opracowane nowe Studium Korytarzowe wschodniej części obwodnicy, które przecież stała się przyczyną wyznaczenia kontrowersyjnego korytarza drogowego. Jarosław Wąsowski dał do zrozumienia, że obecnie nie jest planowane opracowanie nowego studium, a co za tym idzie – droga będzie musiała zmieścić się w ramach obszaru zaproponowanego w dotychczasowym dokumencie.

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga”, zaznaczyli przy tym, że ich celem nie jest blokowanie inwestycji w ogóle, ale (o ile jest niezbędna) zaplanowanie jej w rozsądnej lokalizacji. Taką, w ocenie wielu zainteresowanych, jest poprowadzenie drogi po śladzie (tzn. z wykorzystaniem pasa drogowego) obecnej drogi krajowej DK50. W odpowiedzi usłyszeliśmy zapewnienia, że wprowadzone niedawno zmiany prawne (rozporządzenie dotyczące budowy dróg publicznych) stworzyły nowe możliwości projektowe i dzięki temu będzie można poważnie rozważyć takie rozwiązanie. Dostaliśmy zapewnienie, że taki wariant będzie przeanalizowany – warto zauważyć, że obecny przebieg drogi DK50 na znacznym odcinku wpisuje się w jeden z planowanych korytarzy ze Studium Korytarzowego.

Na liczne pytania o terminy, które wiążą GDDKiA przy pracach projektowych,  Jarosław Wąsowski nie wskazał konkretnych dat. Zaznaczył jednak, że rozwiązania wypracowane po zachodniej stronie obwodnicy mają zostać wykorzystane podczas planowania wschodnich odcinków. Biorąc pod uwagę założenia GDDKiA, że prace nad wyborem konkretnego przebiegu trasy w okolicach CPK (w ramach tzw. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego) mają zostać zakończone w 2026 r., dopiero po tym okresie należy się spodziewać intensyfikacji prac projektowych w rejonie powiatów otwockiego i mińskiego.

Minister Uściński zapewnił, że będzie bacznie przyglądał się dalszym działaniom dotyczących planów OAW, dbając o właściwą jakość komunikacji, a jako poseł ziemi mazowieckiej, będzie również interweniował wspierając naszą inicjatywę.

W związku z tym, że spotkanie dotyczyło budowy dróg tranzytowych, Wójt Gminy Wiązowna zasygnalizował także wciąż nierozwiązany problem niewłaściwej ochrony akustycznej znacznych obszarów gminy, położonych wzdłuż wybudowanych dróg S17 i A2. Zaznaczył, że przekazano do GDDKiA wyniki pomiarów, wykonanych na zlecenie gminy, które wykazały przekroczenia norm hałasu, powodowanego przez nowe inwestycje drogowe. Jarosław Wąsowski wskazał, że obecnie trwają prace nad analizą porealizacyjną, a jej wyniki dadzą odpowiedź w kwestii dodatkowych zabezpieczeń akustycznych. Z uwagi na zakres tematu, zostanie on szczegółowo omówiony na osobnym spotkaniu, które jest zaplanowane w połowie maja w siedzibie warszawskiego oddziału GDDKiA.

Węzeł “Zakręt”. Koniec zmiany w organizacji ruchu na drodze serwisowej S17

Autobusy w barwach stołecznego ZTM
Autobusy w barwach stołecznego WTP (Foto: ZTM)

Koniec czasowej zmiany organizacji ruchu na węźle „Zakręt”. Była ona związana z pracami firmy WARBUD na ul. Lubelskiej po wschodniej stronie trasy S17.

Zmiana polegała na przełożeniu ruchu pojazdów autobusowych z ulicy Lubelskiej w m. Zakręt na objazd poprowadzony ulicami Zagórską (Majdan, wiaduktem nad S17) – Równa (Majdan) – Trasa Lubelska (Warszawa-Wesoła) – Dąbrowskiego (Warszawa-Wesoła) –  Gościniec (Warszawa-Wesoła) – DK 92.

Już od 20 kwietnia przestanie obowiązywać czasowa organizacja ruchu. Firma Warbud przywróci ruch autobusów po ul. Lubelskiej.

Węzeł „Zakręt”. Zmiany w organizacji ruchu na drodze serwisowej S17

Mapa zmian w organizacji ruchu na wschodnie drodze serwisowej trasy S17

Szykują się zmiany w czasowej organizacji ruchu na węźle „Zakręt”. Są one związane z pracami firmy WARBUD na ul. Wschodniej. Zaplanowano je od 26 do 28 marca.

Firma WARBUD S.A. informuje, że:

  1.  od 26 marca od godz. 17.00 do 27 marca godz. 20.00 planuje układać nawierzchnię bitumiczną na wschodniej drodze serwisowej trasy S17 od skrzyżowania z ul. Cisową (wjazd na ul. Cisową będzie otwarty) do skrzyżowania z ul. Długą (wjazd na ul. Długą będzie otwarty).
  2. od 27 marca od godz. 17.00 do 28 marca do godz. 20.00 planuje układać nawierzchnię bitumiczną na wschodniej drodze serwisowej S17 od skrzyżowania z ul. Zagórską (wjazd na ul. Zagórską będzie otwarty) do skrzyżowania z ul. Długą (wjazd na ul. Długą i Górną będzie zamknięty).

W tym czasie nie będzie można przejechać wymienionymi odcinkach. Z tego też powodu autobusy skierowane zostaną z ulicy Lubelskiej w Zakręcie na objazd ulicami Zagórską (Majdan, wiaduktem nad S17) – Równą (Majdan) – Trasą Lubelską (Warszawa-Wesoła) – Dąbrowskiego (Warszawa-Wesoła) –  Gościniec (Warszawa-Wesoła) – DK 92.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem Budowy Warbud S.A. (ul. Mazowiecka 101, 05-077 Warszawa-Wesoła), tel. 795 591 842.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin może ulec zmianie.

Firma przeprasza za utrudnienia.

Ważne! Zmieniła się organizacja ruchu na S17

Przód autobusu miejskiego w kolorach żółto-czerwonych
Autobusy ZTM mają charakterystyczną kolorystykę i oznakowania (Foto: ZTM)

Uwaga! Już 17 marca w godzinach porannych wykonawca w ramach budowy drogi ekspresowej S17 zamierza wprowadzić czasową organizację ruchu dla komunikacji autobusowej.

Czasowa organizacja ruchu dotyczy odcinka pomiędzy wiaduktem w Majdanie a Traktem Brzeskim (Warszawa – Wesoła) i zacznie obowiązywać od godz. 10.00.

Zmiana polegała będzie na przełożeniu ruchu pojazdów komunikacji miejskiej z ulicy Lubelskiej w Zakręcie na objazd prowadzony ulicami Zagórską w Majdanie (wiadukt nad drogą S17), następnie ulicą Równą (Majdan), Trasą Lubelską (Warszawa-Wesoła), ulicą Kazimierza Dąbrowskiego (Warszawa-Wesoła), ulicą Gościniec (Warszawa-Wesoła) i ulicą Jana Pawła II do drogi DK 92, tj. Traktu Brzeskiego (Warszawa-Wesoła).

Na zmienionej trasie zlokalizowano dwa tymczasowe przystanki autobusowe – przy kładce nad drogą S17, analogicznie do dotychczasowego przystanku „Zakrętowa”, oraz przy skrzyżowaniu ulic Literackiej z Gościniec.

Planowana czasowa organizacja ruchu spowodowana jest koniecznością wykonania docelowej warstwy ścieralnej nawierzchni oraz docelowej nawierzchni zatok autobusowych. Wykonawca wstępnie poinformował, że zmiana organizacji ruchu potrwa około miesiąca.

Węzeł “Zakręt”. W pełni przejezdny od 22 grudnia? Wszystko na to wskazuje!

Fragment drogi na węźle "Zakręt"
Fragment drogi na węźle "Zakręt" (Foto: GDDKiA)

W związku z budową odcinka drogi ekspresowej S17 w Zakręcie i Majdanie od 20 grudnia rozpoczynają się prace, mające na celu stopniowe wprowadzenie nowej organizacji ruchu na węźle „Zakręt” i dojeździe do węzła od strony Wiązowny. Uruchomienie nowej organizacji ruchu zaplanowano na czwartek 22 grudnia.

W ramach wprowadzanych zmian zlikwidowane zostanie tymczasowe rondo na wysokości ul. Zagórskiej. Kierowcy podróżujący drogą ekspresową, będą już mogli pojechać nią aż do węzła „Zakręt”. Na samym węźle uruchomiony będzie również bezkolizyjny przejazd tunelem kierunku: Warszawa – Mińsk Mazowiecki – Warszawa.

Jednocześnie na węźle „Lubelska” w Majdanie (skrzyżowanie A2 i S17) mają być usunięte tymczasowe oznakowania pionowe i poziome, tak aby ruch drogą S17 był prowadzony w sposób docelowy.

Jeżeli chodzi o ruch autobusów miejskich w kierunku Wiązowny, po uruchomieniu nowej organizacji ma być on prowadzony drogą lokalną po stronie Zakrętu jak dotychczas z tą różnicą, że z ronda na węźle „Zakręt” autobusy linii 720, 722 i 730 będą kierowane bezpośrednio na ulicę Błękitną w Zakręcie, a nie, jak obecnie – do skrzyżowania na wysokości ul. Rzemieślniczej w Sulejówku. W stronę Warszawy również pojedziemy krótszą drogą – tj. ulicą Błękitną przez Zakręt do wysokości posesji Nr 12, a następnie łącznikiem w lewo, w kierunku S17 i ronda na węźle „Zakręt”.

Z informacji Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie wynika, że od 20 grudnia ok. godz. 15.00 ulega likwidacji przystanek autobusowy SZOSA LUBELSKA 54, zlokalizowany w rejonie posesji Błękitna 16. Nowy, docelowy przystanek w kierunku Wiązowny będzie umiejscowiony pomiędzy rondem na węźle a ulicą Błękitną.

Zmiana tras autobusów od 30 września. Trwa budowa węzła “Zakręt”

Fragment nowo wybudowanej asfaktowej, czarnej drogi. Błekitne niebo z białymi, kłębiastymi chmurami.
Wykonawca węzła "Zakręt", firma Warbud, wprowadziła zmiany w organizacji ruchu (Foto: GDDKiA)

W związku z budową odcinka drogi ekspresowej S17 w Zakręcie i Majdanie od 30 września, w godzinach wieczornych, wykonawca planuje wdrożyć zmianę organizacji ruchu.

Zlikwidowane zostanie tymczasowe rondo na wysokości ul. Zagórskiej. Kierowcy podróżujący drogą ekspresową, będą już mogli pojechać nią aż do węzła „Zakręt”. Na samym węźle wykonawca uruchomi również bezkolizyjny przejazd w kierunku Warszawa – Mińsk Mazowiecki – Warszawa.

Jednocześnie na węźle „Lubelska” w Majdanie (skrzyżowanie dróg A2 i S17)  usunięte zostaną wszystkie tymczasowe oznakowania pionowe i poziome. Ruch puszczony będzie już w sposób docelowy, a wykonawca na tym odcinku nie planuje już żadnych zmian.

Autobusy miejskich w kierunku Wiązowny, po 30 września pojadą drogą lokalną – po stronie Zakrętu jak dotychczas z tą różnicą, że z ronda na węźle Zakręt – autobusy linii 720, 722 i 730 – będą kierowane bezpośrednio na ulicę Błękitną w Zakręcie, a nie, jak obecnie – do skrzyżowania na wysokości ul. Rzemieślniczej w Sulejówku.

Szczegółowych informacji w sprawie rozkładów jazdy udziela Karol Bronikowski – inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl

Utrudnienia na węźle “Zakręt” potrwają do września

Fragment nowo wybudowanej asfaktowej, czarnej drogi. Błekitne niebo z białymi, kłębiastymi chmurami.
Wykonawca węzła "Zakręt", firma Warbud, wprowadziła zmiany w organizacji ruchu (Foto: GDDKiA)

W związku z likwidacją tymczasowego ronda (skrzyżowanie ul. Błękitnej i Traktu Brzeskiego w Zakręcie) i przełożeniem ruchu w kierunku ul. Rzemieślniczej (Sulejówek) informujemy, że bieżące utrudnienia w ruchu mają potrwać do połowy września.

Wykonawca odcinak firma Warbud ruch w ciągu drogi krajowej nr 92 przeniósł w całości na wykonane elementy docelowego układu: jezdnię północną, fragment ronda pod obiektem S17 oraz skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną ulic Trakt Brzeski i Rzemieślnicza. Likwidacji uległo tymczasowe rondo na skrzyżowaniu drogi nr17 z drogą nr 82, a ruch na kierunku do i z Lublina jest kierowany przez skrzyżowanie z sygnalizacją.

Zgodnie z harmonogramem wykonawcy, z początkiem jesieni ma zostać uruchomionych większość docelowych kierunków ruchu – przede wszystkim na relacji Warszawa – Mińsk Mazowiecki. W tym okresie najprawdopodobniej zostanie również otwarty dla ruchu znaczny odcinek drogi S17, z tymczasowym włączeniem do ronda pod wiaduktem przecinającym Trakt Brzeski.

Jak się dowiedzieliśmy, przedstawiciele inwestora na bieżąco monitorują obecną sytuację i, o ile w ciągu najbliższych dni sytuacja nie poprawi się, podejmą działania związane ze zmianą ustawień sygnalizacji świetlnej celem udrożnienia ruchu.

Trasy szybkiego ruchu. Robimy pomiary uciążliwego hałasu

Budowa dróg ekspresowych S2 i S17 oraz autostrady A2, oprócz oczywistych korzyści komunikacyjnych, przyniosły dla wielu domostw uciążliwy, czy też często niemożliwy do akceptacji, nieznośny hałas. Dlatego zleciliśmy wykonanie pomiarów akustycznych specjalistycznej firmie. Odbywają się one w wyznaczonych miejscach przy trasach szybkiego ruchu.

W opinii mieszkańców hałas to bez wątpienia podstawowy problem, związany z obecnością tras szybkiego ruchu w naszej okolicy. W 2020 r. nasza gmina oraz mieszkańcy wystosowali szereg pism do właściwych instytucji, by zajęły się problemem ogromnej emisji hałasu. Na początku 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystosowała pismo do naszego samorządu, w którym tłumaczyła się z istniejącej sytuacji. Radni Gminy Wiązowna w lutym 2021 r. przyjęli stanowisko w sprawie uciążliwości hałasowej, w której wyrazili oburzenie dotychczasowym brakiem realnych działań ze strony GDDKiA w zakresie faktycznej poprawy jakości środowiska. Niestety, nadal nic się nie zmieniło.

Pomimo zapewnień GDDKiA, że ustawione ekrany akustyczne zapewnią właściwą ochronę, to okazało się, że wyposażenie dróg w urządzenia pochłaniające dźwięki, naszym zdaniem, jest daleko niewystarczające, a zdaniem inwestora – odpowiadające obowiązującym w tym zakresie przepisom.

Nie czekając na analizę, jaką inwestor zobowiązany jest wykonać po zrealizowaniu inwestycji, a która w założeniu ma wykazać dotrzymanie standardów jej jakości, zleciliśmy wykonanie pomiarów hałasu profesjonalnej firmie zewnętrznej SONITECH Laboratorium Badawcze s. c. Wzdłuż tras S2, S17 i A2 – od Majdanu przez Izabelę  do Woli Duckiej – wytypowano kilka miejsc, gdzie może dojść do przekroczenia norm hałasu. Wybrano je również tak, aby to, co się tam znajduje, nie zniekształciło wyników pomiarów.

W czwartek 2 czerwca aparaturę pomiarową rozstawiono w punktach w Majdanie i Emowie. W poniedziałek 6 czerwca są realizowane kolejne dwa punkty. Pogoda jest sprzyjająca, więc w ciągu najbliższego tygodnia, góra dwóch, powinniśmy zakończyć badania w terenie. Wyniki analiz udostępnimy Państwu możliwie jak najszybciej, a w przypadku przekroczenia norm, również trafią one do instytucji odpowiedzialnych za dbałość o jakość środowiska.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób byłoby zainteresowanych ustawieniem aparatury pomiarowej w granicach swoich nieruchomości. Jednak, biorąc pod uwagę znaczny koszt wykonywanych pomiarów (zależny od ilości punktów pomiarowych), skupiliśmy się przede wszystkim na obszarach bezpośrednio lub blisko sąsiadujących z trasami. Zakładamy, że dane z wytypowanych punktów pokażą nam realny obraz istniejącego problemu. Dzięki temu będziemy mogli egzekwować kolejne analizy i pomiary od instytucji za to odpowiedzialnych lub sami je kontynuować i oczekiwać wdrożenia rozwiązań, które naprawią, zaistniałą i szkodliwą dla naszych mieszkańców, sytuację.

Liczymy, że uzyskane wyniki będą atutową kartą w rozmowach z inwestorem i przyczynią się poprawy komfortu życia naszych mieszkańców. Wszystkim nam zależy na spokoju i ciszy – to te elementy, które są bardzo istotne dla osób decydujących się zamieszkać na terenach takich, jak nasze.

Więcej informacji na ten temat udziela Sławomir Burbicki, Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

Budowa S17 w Majdanie i Zakręcie. Zmiana organizacji ruchu od 29 kwietnia

Trasa budowanej drogi ekspresowej S17. Biała ciężarówka jedzie po czarny asfalcie. Po bokach lasy. W tle niebieskie niebo z białymi chmurami

W związku z budową odcinka drogi ekspresowej S17 pomiędzy Majdanem a Zakrętem, w piątek 29 kwietnia wykonawca firma Warbud planuje zlikwidować tymczasowy przejazd między drogami serwisowymi powstałymi wzdłuż przyszłej trasy S17.

Przejazd nad budowaną trasą S17, od 29 kwietnia od godz. 11.00, będzie możliwy tylko drogą prowadzącą przez wiadukt w ciągu ul. Zagórskiej. Powodem zamknięcia dotychczasowego przejazdu z sygnalizacją świetlną jest rozpoczęciem prac przy układaniu nawierzchni drogi S17 na tym odcinku.

Informujemy jednocześnie, że z uwagi na konieczność wykonania nowej nawierzchni łącznika pomiędzy ulicami Równą i Zachodnią, odcinek ten również zostanie wyłączony z ruchu. Dojazd do hotelu Mercure (dawniej Brant) oraz do posesji położonych wzdłuż ul. Równej będzie możliwy od strony południowej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązał wykonawcę firmę Warbud do przekazania informacji o zmianach i utrudnieniach wszystkim właścicielom znajdujących się tam nieruchomości.