Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Rekrutacja do przedszkoli i szkół. Złóż wniosek, masz czas do 17 marca

Szkoła Podstawowa w Malcanowie. Widok od tyłu na halę sportową i plac zabaw dla dzieci
Szkoła Podstawowa w Malcanowie. Widok od strony placu zabaw na halę sportową (Foto: UG Wiązowna)

Ruszyła rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w naszych szkołach podstawowych. Rekrutacja prowadzona jest częściowo w systemie elektronicznym.

Wystarczy wejść na stronę tuwiazowna.pl do zakładki „Edukacja, Kultura” i po lewej stronie z menu wybrać: „Elektroniczny nabór do przedszkoli” lub „Elektroniczny nabór do szkół podstawowych”. Tu można zapoznać się z ofertą gminnych szkół i przedszkoli, zarejestrować dziecko oraz pobierać wnioski do wypełnienia. Następnie wniosek papierowy składa się wraz z wymaganymi dokumentami w placówce pierwszego wyboru (w przypadku przedszkola) i w szkole podstawowej, w obwodzie której dziecko zamieszkuje. Składanie wniosków trwa do 17 marca. 

Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych przyjmowane są dzieci zamieszkujące na terenie gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę jednakowo punktowane  kryteria ustawowe, takie jak: 

 1. wielodzietność rodziny dziecka (kandydata), 
 2. niepełnosprawność dziecka, 
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka, 
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
 5. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka, 
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

W drugiej kolejności brane są pod uwagę kryteria dodatkowe (dostępne pod tekstem) ustalane przez samorząd, m.in. rozliczanie PIT w urzędzie w Otwocku. Spełnianie poszczególnych kryteriów (ustawowych i dodatkowych) musi być potwierdzone i udokumentowane. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ukażą się 22 marca.  Następnie rodzice będą musieli ostatecznie potwierdzić na piśmie, że ich dziecko będzie uczęszczać do wybranej jednostki oświatowej.  

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Zapisanie dziecka do innej placówki, niż wynika to z adresu zamieszkania możliwe będzie tylko wtedy, gdy będzie ona dysponować wolnymi miejscami bądź  w przypadku posiadania rodzeństwa  w danej szkole.    

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka oświatowa nadal dysponować będzie wolnymi miejscami wówczas w sierpniu przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające. Wnioski będzie można składać jedynie w formie papierowej w poszczególnych przedszkolach i szkołach, w terminie 14-18 sierpnia. 

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego został określony w Zarządzeniu Wójta Gminy Wiązowna Nr 17.753.2023 z dnia 25.01.2023 r. (dostępne pod tekstem). Więcej informacji na temat rekrutacji udzielają szkoły i przedszkola oraz  Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, ul. Napoleońska 53A w Gliniance, tel. tel. 22 180 00 27 lub 28, e-mail: edukacja@wiazowna.pl. 

Ruszyła rekrutacja do gminnych szkół i przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli i szkół. Wnioski od 1 marca 

Szkoła Podstawowa w Malcanowie. Widok od tyłu na halę sportową i plac zabaw dla dzieci
Szkoła Podstawowa w Malcanowie. Widok od strony placu zabaw na halę sportową (Foto: UG Wiązowna)

Już 1 marca rozpoczynamy w naszej gminie rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w naszych szkołach podstawowych. Rekrutacja prowadzona jest częściowo w systemie elektronicznym.

Wystarczy wejść na stronę tuwiazowna.pl do zakładki „Edukacja, Kultura” i po lewej stronie z menu wybrać: „Elektroniczny nabór do przedszkoli” lub „Elektroniczny nabór do szkół podstawowych”. Tu będzie można zapoznać się z ofertą gminnych szkół i przedszkoli, zarejestrować dziecko oraz pobierać wnioski do wypełnienia. Następnie wniosek papierowy składa się wraz z wymaganymi dokumentami w placówce pierwszego wyboru (w przypadku przedszkola) i w szkole podstawowej, w obwodzie której dziecko zamieszkuje. Składanie wniosków trwa do 17 marca. 

Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych przyjmowane są dzieci zamieszkujące na terenie gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę jednakowo punktowane  kryteria ustawowe, takie jak: 

 1. wielodzietność rodziny dziecka (kandydata), 
 2. niepełnosprawność dziecka, 
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka, 
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
 5. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka, 
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

W drugiej kolejności brane są pod uwagę kryteria dodatkowe (dostępne pod tekstem) ustalane przez samorząd, m.in. rozliczanie PIT w urzędzie w Otwocku. Spełnianie poszczególnych kryteriów (ustawowych i dodatkowych) musi być potwierdzone i udokumentowane. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ukażą się 22 marca.  Następnie rodzice będą musieli ostatecznie potwierdzić na piśmie, że ich dziecko będzie uczęszczać do wybranej jednostki oświatowej.  

Najmniej formalności musi dopełnić rodzic, którego dziecko chodzi obecnie do przedszkola i chce, by maluch pozostał w tej samej placówce na kolejny rok. W takiej sytuacji należy złożyć deklarację  kontynuacji edukacji w danym przedszkolu. Składanie deklaracji kontynuacji odbywać się będzie od 6 do 10 lutego. Niezłożenie deklaracji w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu. 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Zapisanie dziecka do innej placówki, niż wynika to z adresu zamieszkania możliwe będzie tylko wtedy, gdy będzie ona dysponować wolnymi miejscami bądź  w przypadku posiadania rodzeństwa  w danej szkole.    

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka oświatowa nadal dysponować będzie wolnymi miejscami wówczas w sierpniu przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające. Wnioski będzie można składać jedynie w formie papierowej w poszczególnych przedszkolach i szkołach, w terminie 14-18 sierpnia. 

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego został określony w Zarządzeniu Wójta Gminy Wiązowna Nr 17.753.2023 z dnia 25.01.2023 r. (dostępne pod tekstem). Więcej informacji na temat rekrutacji udzielają szkoły i przedszkola oraz  Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, ul. Napoleońska 53A w Gliniance, tel. tel. 22 180 00 27 lub 28, e-mail: edukacja@wiazowna.pl. 

Początek roku szkolnego 2021/2022. Nowe wyzwania

Szkoła Podstawowa w Malcanowie. Widok od tyłu na halę sportową i plac zabaw dla dzieci
Szkoła Podstawowa w Malcanowie. Widok od strony placu zabaw na halę sportową (Foto: UG Wiązowna)

W naszych szkołach zabrzmiał już pierwszy dzwonek. Rozpoczął się roku szkolnego 2021/2021. Dzięki modernizacji naszych placówek oświatowych wszystkie dzieci z naszej gminy znalazły miejsca w szkołach i przedszkolach. Ze względu na obostrzenia to będzie kolejny niełatwy rok dla naszych placówek oświatowych.

– “Poprzedni rok dla nas wszystkich niestety nie był prosty. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała wiele planów i zamierzeń. Musieliśmy zrezygnować ze swoich dotychczasowych przyzwyczajeń i wdrożyć nowe zasady i ograniczenia. Wszyscy mamy ogromną nadzieję, że powoli zmierzamy ku normalności, tym bardziej, że ułatwiają nam to szczepienia” – czytamy w liście Wójta Gminy Wiązowna Janusza Budnego skierowanym do uczniów, nauczycieli, pracowników oświaty i rodziców. – “Dlatego apeluję do wszystkich, aby decydować się na przyjęcie szczepionki przeciw koronawirusowi. Dzięki niej mamy ogromną szansę, aby nasze życie wróciło na tory sprzed pandemii. Ale nadal musimy pamiętać o naszym wspólnym bezpieczeństwie i rozwadze, o przestrzeganiu obowiązujących zasad. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za własne zdrowie, ale również innych”.

Do naszych szkół podstawowych w sumie będzie uczęszczać 1648 uczniów (SP Glinianka – 410, SP Wiązowna – 537, SP Zakręt –310 i SP Malcanów – 391). W gminnych przedszkolach pod opieką znajdzie się 482 dzieci (przedszkole w Woli Duckiej – 100, przedszkole w Pęclinie – 114, przedszkole w Zakręcie – 125, przedszkole w Wiązownie –143).

Zgodnie z kalendarium MEN dni wolne od nauki przypadają w okolicy świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych, a także w czasie ferii zimowych. Zaplanowano je w następujących terminach: 23-31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna, 31stycznia – 13 lutego 2022 r. – ferie zimowe, a 14-19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna. Ostatni dzień zajęć i tym samym zakończenie roku szkolnego wypadnie 24 czerwca. Egzamin ósmoklasisty został przesunięty z kwietnia na maj i odbędzie się w dniach 24-26 maja. Matury rozpoczną się 4 maja.

Wraz z życzeniami sukcesów w nauce, przekazaliśmy do szkół i przedszkoli odblaski z naszą gminną maskotką – Wiązusiem. Można je przyczepić do plecaków i toreb. Ta prosta czynność – przypięcie odblasku do ubrania – ma ogromne znaczenie. Może uratować życie. W ten sposób zainaugurujemy naszą coroczną akcję “Bądź widoczny na drodze”.

Ze względu na pandemię koronawirusa już od pierwszego dnia nauki we wszystkich naszych placówkach będą obowiązywać wytyczne dla szkół i placówek oświatowych, które Ministerstwo Edukacji opracowało wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. Zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni. Można się z nimi zapoznać na stronie: https://www.gov.pl/

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, chyba że podejdzie do nich nauczyciel. Za to będą one obowiązywać w czasie przemieszczania się po terenie szkoły, np. na korytarzach. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Rekomenduje się również szczepienia dla pracowników szkół i uczniów w określonych grupach wiekowych.

Więcej informacji oraz materiały można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl