Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Bądź widoczny. Noś odblaski!

Narada Sołtysów w dniu 22.10.2019 roku. Sołtysi i Przewodniczący Zarządów osiedli w kamizelkach odblaskowych w ramach akcji Bądź widoczny. Noś odblaski !

Po raz kolejny przystąpiliśmy do akcji #NośOdblaski. Rozpoczęliśmy ją już we wrześniu przekazując wszystkim uczniom i przedszkolakom z naszych szkół odblaskowe zawieszki w kształcie liścia wiązu. Natomiast sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli na naradzie koordynacyjnej otrzymali odblaski, a także kamizelki odblaskowe.

Życie jest dla nas najważniejsze, a jeden mały odblask może je uratować. Dlatego dla naszych mieszkańców mamy również odblaski i kamizelki. Są dostępne w naszym urzędzie w Biurze Obsługi Mieszkańców. Zachęcajmy nasze dzieci do noszenia odblasków i sami świećmy dobrym przykładem.

Pamiętajmy! Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 20 m. Natomiast osoba posiadająca elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 m.

Relacja z sesji Rady Gminy. Pożegnanie sołtysów

Radni Gminy Wiązowna na sesji 26 lutego podjęli 8 uchwał. Podczas sesji podsumowano również czteroletnią współpracę z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli.

Najważniejsze podjęte uchwały to te, dotyczące zwiększenia środków na zadania dotyczące dróg powiatowych:

1) „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W” o kwotę 73 tys. zł do łącznej kwoty 273 tys. zł;

2) „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wybudowania chodnika na drodze powiatowej Nr 2712W w Woli Karczewskiej” o kwotę 25 tys. zł do łącznej kwoty 125 tys. zł;

3) „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci wybudowanego odcinka drogi” o kwotę 145 tys. zł do łącznej kwoty 945 tys. zł.

Powyższe zmiany były niezbędne w związku ze wzrostem cen usług budowlanych, co wynika ze złożonych w przetargu ofert.

Kolejnym ważnym dokumentem, który przyjęli nasi radni, jest wieloletni program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” w związku z ustanowieniem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, w których występuje zjawisko bezrobocia lub niepełnosprawności.

Na sesji przedstawiono także sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, w którym znalazły się informacje dotyczące stanu realizacji 23 działań głównych przewidzianych w programie. W przypadku 17 projektów podjęto działania, dla części pozyskano dofinansowania zewnętrzne.  W przypadku sześciu projektów nie podjęto działań z uwagi na kolizje prawne lub brak inicjatywy podmiotu odpowiedzialnego za jego realizację, np. właściciel prywatny. Po upływie 2 lat od dnia uchwalenia program zostanie poddany ocenie aktualności. Więcej informacji znajdą Państwo pod tekstem.

Na sesji nie zabrakło również uroczystych chwil. Podsumowana została czteroletnia współpraca z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli. Podziękowano naszym lokalnym liderom za kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Wiązowna oraz życzono sukcesów w realizowaniu planów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym i owocnej współpracy w przyszłości. Nowych przedstawicieli sołectw i osiedli będziemy wybierać już w marcu. Harmonogram zebrań prezentujemy poniżej.

Wszystkie uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapraszamy również na portal wiazowna.esesja.pl, gdzie do pobrania są materiały z prac rady. Zachęcamy także do obejrzenia transmisji z sesji.

Szczegółowych informacji dotyczących prac Rady Gminy udziela Paula Woźnica – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.