Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Akademia nauki”. Dostaliśmy dofinansowanie

Nauczyciel w czarnej koszulce stoi przodem do uczniów i tłumaczy lekcję, której treść wyświetla się na dużym ekranie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dostaliśmy dofinansowanie na „Akademię nauki” we wszystkich naszych szkołach podstawowych.

Na „Akademię nauki” w szkołach w Gliniance i Malcanowie uzyskaliśmy dotację w wysokości 372 060 zł, zaś w szkołach w Wiązownie i Zakręcie – 372 125,63 zł. Projekty realizowane będą od września 2021 r. do sierpnia 2023 r.

W ramach projektów sfinansowane zostaną zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych. Z tych pieniędzy będziemy mogli również doposażyć pracownie przedmiotowe oraz zorganizować w placówkach oświatowych półkolonie.

Dofinansowanie uzyskaliśmy w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Więcej informacji udziela Olga Nowak – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 64, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl.

Foto: pixabay.com