bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Dostępny samorząd”. Zyskaliśmy grant na dostosowanie urzędu dla osób ze specjalnymi potrzebami

Szaro-czarny wózek inwalidzki
Gmina zapewnia już darmowy transport osobom i dzieciom niepełnosprawnym (Foto: pixabay.com)

Gmina Wiązowna przystąpiła do projektu „Samorząd bez barier” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu uzyskała grant na blisko 300 tys. zł na dostosowanie budynku urzędu do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami.

Dzięki przystąpieniu do programu uzyskaliśmy wsparcie merytoryczne przy dostosowaniu procedur oraz działań związanych z dostępnością w Urzędzie Gminy Wiązowna. Członkostwo w grupie pilotażowych gmin zagwarantowało nam pierwszeństwo w uzyskaniu środków na wdrożenie niezbędnych rozwiązań wskazanych w dokumentacji po przeprowadzonym audycie.

Gmina Wiązowna otrzymała grant w wysokości 276 300 zł. W tej kwocie zawarte jest dofinansowanie – 230 000 zł  – na realizację przedsięwzięcia >>Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna Urzędu Gminy Wiązowna w ramach projektu PFRON „Dostępny samorząd – granty”<<.

Celem projektu jest poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami. W jego ramach dostosujemy toaletę mieszczącą się na parterze budynku urzędu oraz wybudujemy windę do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Zmodernizujemy również stronę internetową www.tuwiazowna.pl zgodnie ze standardem WCAG 2.1. na poziomie AA tak, aby osoby ze specjalnymi potrzebami mogły z niej w pełni korzystać.

W urzędzie zamontujemy tabliczki tyflograficzne, które zawierać będą informacje opisujące mniejsze pomieszczenia m.in. pokoje, salę konferencyjną, toaletę, jak również plany tyflograficzne zawierające schemat rozłożenia poszczególnych pomieszczeń w budynku. Biuro Obsługi Mieszkańca zostanie wyposażone w pętlę indukcyjną.

Grant został przyznany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Więcej informacji na temat grantu udziela Monika Piórkowska, Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 81, e-mail: m.piorkowska@wiazowna.pl