bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nowe ekrany coraz bliżej! Marszałek wszczyna postępowanie

Ekrany akustyczne zamontowane przy drodze S17
Ekrany akustyczne zamontowane przy drodze S17 (Foto: UG Wiązowna)

Marszałek Województwa Mazowieckiego wszczął postępowanie w sprawie nałożenia na Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku ograniczenia hałasu z drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin. To szansa na nowe zabezpieczenia, czyli spełniające nasze oczekiwania ekrany akustyczne.

Z obwieszczeniem, dotyczącym prowadzonego postępowania, można zapoznać się od 3 kwietnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna. Mówiąc w dużym uproszczeniu, stronami postępowania stali się właściciele nieruchomości, w obrębie których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm określanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Jedną ze stron jest Gmina Wiązowna. Dzięki temu cały czas możemy trzymać rękę na pulsie, mamy pełny wgląd w materiał dowodowy oraz możliwość np. odwołania się od wydanej decyzji.

Informację o tym, że marszałek planuje podjąć odpowiednie kroki, przekazaliśmy już w lutym do Stowarzyszenia Przyjaciół Radiówka, które może wnioskować o stanie się stroną postępowania. Jeśli inne stowarzyszenia – które działają na naszym terenie i reprezentują lokalną społeczność – chcą podjąć działania w tym temacie, mogą skontaktować się z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego pod nr tel. 22 512 58 16.

Informacji o uznaniu za stronę powstępowania udziela Sylwia Kałęcka, prowadząca sprawę w Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych. Można się z nią skontaktować pod nr tel. 22 35 63 812, e-mail: sylwia.kalecka@mazovia.pl.

Badania i przekroczenia norm

W ślad za licznymi skargami mieszkańców już od 2020 r.  systematycznie przekazywaliśmy informacje do właściwych jednostek i urzędów o uciążliwym hałasie związanym z drogami szybkiego ruchu na naszym terenie. Odpowiedź była jedna – należy czekać na wyniki analizy porealizacyjnej, jaką GDDKiA musi wykonać po zakończeniu budowy, lub musimy zrobić własne pomiary.

Po oddaniu kluczowych odcinków tras, nie czekając na analizę GDDKiA, zleciliśmy wykonanie własnych pomiarów akustycznych. Pomiary wykonane w czerwcu i lipcu oraz listopadzie i grudniu 2022 r. wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm w sześciu z dwudziestu dwóch punktów pomiarowych (pisaliśmy o tym w materiałach: Trasy szybkiego ruchu. Robimy pomiary uciążliwego hałasu oraz Wykonaliśmy pierwszy etap pomiarów hałasu od dróg krajowych i autostrady. Wyniki badań). Dopiero takie dane stały się konkretnym argumentem do rozmów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, który może wyegzekwować od GDDKiA odpowiednią ochronę przed hałasem.

Analiza GDDKiA

Sprawozdania z pomiarów zostały przekazane zarówno do GDDKiA, jak i Marszałka Województwa Mazowieckiego, z wnioskiem o bezwzględne zapewnienie naszym mieszkańcom właściwej ochrony przed hałasem. Otrzymaliśmy pisemne zapewnienia, że wyniki naszych pomiarów zostaną poddane analizie. We wrześniu 2023 r. otrzymaliśmy od GDDKiA treści analiz porealizacyjnych, wykonanych dla drogi ekspresowej S17 Warszawa-Garwolin oraz drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy.

Ta dla drogi ekspresowej S17 wykazała przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w kilku punktach pomiarowych. W niej znalazły się zapisy o:

  1. przedłużeniu o ok. 100 m w kierunku Wiązowny istniejącego ekranu położonego na wysokości ul. Dębowej w Góraszce;
  2. przedłużeniu łącznie ok. 80 m (po 40 m z każdej strony) istniejącego ekranu akustycznego na wysokości Radiówek 27A w Emowie;
  3. budowie nowego ok. 220 m ekranu na wysokości ul. Teofilów w Woli Duckiej;
  4. budowie niewielkiego ok. 12 m ekranu w rejonie wiaduktu w ciągu ul. Marii Dąbrowskiej w Woli Duckiej (na przedłożeniu istniejącego ekranu);
  5. budowie nowego ok. 70 m ekranu na granicy z gminą Celestynów (łącznie na terenie dwóch gmin ok. 220 m).

Niestety, zakres, jaki zaproponował GDDKiA, jest naszym zdaniem niewystarczający, dlatego w październiku 2023 r. przekazaliśmy kolejne uwagi do Marszałka Województwa Mazowieckiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jak i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dzięki wszczętemu przez marszałka postępowaniu zakres ochrony przed hałasem może być znacznie większy. Mamy nadzieję, że przyniesie ono oczekiwane przez nas i mieszkańców efekty – czyli powstanie większej liczba ekranów o odpowiednich parametrach i wysokości.

A co z A2?

W przypadku drogi A2 oraz rejonu Węzła „Lubelska” kwestia ochrony akustycznej wygląda trochę inaczej. Analizy porealizacyjne wykonane przez GDDKiA dla tych odcinków dróg nie wykazały przekroczeń norm hałasu. Pomiary, które wykonano na nasze zlecenie w 2022 r., również nie zdiagnozowały przekroczeń, które mogłyby stanowić podstawę do wszczęcia postępowania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W związku z tym faktem, zleciliśmy wykonanie kolejnych pomiarów w pięciu lokalizacjach w miejscowościach: Majdan, Izabela oraz Michałówek. Pomiary pod koniec marca wykonało akredytowane laboratorium i obecnie oczekujemy na ich wyniki. W najbliższym czasie wykonane zostaną również dodatkowe pomiary w trzech punktach w Majdanie, Wiązownie Kościelnej oraz Radiówku – zostały one już zlecone i oczekujemy na realizację.

Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego:

Joanna Sarnowska – Zastępca Naczelnika w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl;

Magdalena Iżel – Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 19, e-mail: m.izel@wiazowna.pl.