bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

EtnoPolska 2023. Granty do 150 tys. zł na kulturę ludową

Sto złotych zwinite w rulonik i ustawone w dwóch rzędach na sztorc
Dotacje można pozyskać z różych źródeł (Foto: Adobe Stock)

Można już składać wnioski w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury naborze do programu EtnoPolska Edycja 2023. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości od 10 do 150 tys. zł na realizację zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Termin złożenia dokumentu mija 16 stycznia 2023 r.

Uprawnione do składania wniosków w programie są m.in. samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich. Regulamin programu przewiduje preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. Dofinansowanie zadania może wynosić do 95 proc. budżetu zadania. Minimalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł, maksymalna – 150 tys. zł.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów takich, jak: działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, również on-line.

W grę wchodzą także: inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego, takie jak: warsztaty, kursy, również on-line.

W ramach programu można również: zorganizować szkolenia i konferencje. W grę wchodzi także dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej oraz tworzenie archiwów/zapisów cyfrowych folkloru, również on-line. Pieniądze można zdobyć również na: renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK. Nabór wniosków trwa do 16 stycznia 2023 r. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć jeden wniosek w programie.

Źródło: PAP Samorząd