bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Zagłosuj na swojego kandydata

Otwarty laptop. Na nim męskie ręce, które ułożone są na klawiaturze

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji. Głosować można do 14 maja.

W głosowaniu na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą brać udział uprawnione organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego.

Głosować można tylko elektronicznie. Można zagłosować tylko raz i oddać cztery głosy na czterech kandydatów z opublikowanej listy dostępnej na  mrdpp.mazovia.pl/zgloszenia

Osoba głosująca (osoba uprawniona do reprezentacji, zgodnie z informacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danej Organizacji) zostanie poproszona o podanie nazwy Organizacji, miejsca działania (nazwy powiatu), numeru Krajowego Rejestru Sądowego lub innego numeru właściwej ewidencji oraz numeru telefonu komórkowego.

W przypadku organizacji/podmiotu, którego dane nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, oddając głos należy przesłać dokument potwierdzający osobowość/zdolność prawną, zawierający informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Na podany numer telefonu komórkowego zostanie wysłany indywidualny kod niezbędny do oddania głosu na platformie.

Głosowanie jest bezpłatne. Głosy można oddać, wchodząc na stronę https://mrdpp.mazovia.pl/glosowanie

Więcej informacji na stronie mrdpp.mazovia.pl