bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zaktualizuj deklarację śmieciową. Ruszają kontrole

Zaktualizuj deklarację śmieciową. Ruszają kontrole (Foto: Pixabay)
Zaktualizuj deklarację śmieciową. Ruszają kontrole (Foto: Pixabay)

Apelujemy o pilne zaktualizowanie danych w deklaracjach śmieciowych, zanim rozpoczną się wyjaśniające postępowania administracyjne. W przeciwnym razie gospodarstwa o nieprawidłowej liczbie zgłoszonych osób mogą się spodziewać pisemnego wezwania z urzędu w celu wyjaśnienia nieprawidłowości i uregulowania zaległości.

Co to jest “opłata śmieciowa”?

Wprowadzona w 2013 roku przez reformę systemu odbioru odpadów w całym kraju, opłata śmieciowa to obowiązkowa należność. Jej wysokość ustala rada gminy lub miasta. Na terenie gminy Wiązowna obowiązuje system rozliczenia za śmieci: „od osoby zamieszkującej daną nieruchomość”. To oznacza, że każda osoba musi być zgłoszona do systemu – zarówno dorosła, jak i dziecko.

Dochody z opłat śmieciowych stanowią znaczną część budżetu naszej gminy. Pozyskane środki muszą wystarczyć na zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów i obsługą systemu śmieciowego.

Trzy – dwa – jeden. Sprawdzamy!

Od kilku lat na terenie gminy wzrasta ilość wytworzonych śmieci. Rosną też koszty ich zagospodarowania, a od nich zależna jest stawka opłat ponoszonych przez mieszkańców. Z analizy danych o ilości wytworzonych odpadów wynika, że wzrost ich masy nie jest adekwatny do wzrostu liczby osób wpisanych w systemie śmieciowym. Oznaczać to może, że nie wszyscy mieszkańcy są do niego zgłoszeni.

Dlatego rozpoczęliśmy analizę danych, dotyczących liczby osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości. Chodziło o ustalenie, czy złożone do systemu deklaracje są zgodne ze stanem faktycznym. Na potrzeby tej analizy zebrano informacje z różnych źródeł aktywności mieszkańców na terenie gminy. Pochodzą one z baz m.in. meldunkowych, o zasiłkach rodzinnych, zużycia wody, oświaty, systemu śmieciowego itp. Analizę przeprowadzono dla każdego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na terenie naszej gminy. Specjalnie uruchomiony system komputerowy pozwala na porównanie danych.

Ruszają kontrole w terenie

Ze wstępnej analizy wynika, że większość gospodarstw domowych w deklaracji śmieciowej wskazała prawdziwe dane. Niestety, są i takie, w których znajdują się częściowo nieprawdziwe informacje. Istnieją również na terenie gminy budynki, których mieszkańcy nie widnieją w bazie śmieciowej!  Z tego też powodu, szykujemy kontrole prawidłowości złożonych danych do systemu śmieciowego. Wkrótce nasi urzędnicy ruszą w teren.

Podawanie nieprawdziwych danych jest szkodliwe społecznie. Za tego, kto zataił liczbę osób w gospodarstwie domowych, opłatę za śmieci na razie płacą inni mieszkańcy gminy.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, brak złożenia deklaracji śmieciowej lub podanie w niej nieprawdziwych danych, zagrożone jest karą grzywny.

Więcej informacji na ten temat udziela: Anna Bogucka, Wydział Środowiska i Nieruchomości, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl, tel. 22 512 58 29