Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zaktualizuj deklarację śmieciową. Ruszają kontrole

Zaktualizuj deklarację śmieciową. Ruszają kontrole (Foto: Pixabay)
Zaktualizuj deklarację śmieciową. Ruszają kontrole (Foto: Pixabay)

Apelujemy o pilne zaktualizowanie danych w deklaracjach śmieciowych, zanim rozpoczną się wyjaśniające postępowania administracyjne. W przeciwnym razie gospodarstwa o nieprawidłowej liczbie zgłoszonych osób mogą się spodziewać pisemnego wezwania z urzędu w celu wyjaśnienia nieprawidłowości i uregulowania zaległości.

Co to jest “opłata śmieciowa”?

Wprowadzona w 2013 roku przez reformę systemu odbioru odpadów w całym kraju, opłata śmieciowa to obowiązkowa należność. Jej wysokość ustala rada gminy lub miasta. Na terenie gminy Wiązowna obowiązuje system rozliczenia za śmieci: „od osoby zamieszkującej daną nieruchomość”. To oznacza, że każda osoba musi być zgłoszona do systemu – zarówno dorosła, jak i dziecko.

Dochody z opłat śmieciowych stanowią znaczną część budżetu naszej gminy. Pozyskane środki muszą wystarczyć na zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów i obsługą systemu śmieciowego.

Trzy – dwa – jeden. Sprawdzamy!

Od kilku lat na terenie gminy wzrasta ilość wytworzonych śmieci. Rosną też koszty ich zagospodarowania, a od nich zależna jest stawka opłat ponoszonych przez mieszkańców. Z analizy danych o ilości wytworzonych odpadów wynika, że wzrost ich masy nie jest adekwatny do wzrostu liczby osób wpisanych w systemie śmieciowym. Oznaczać to może, że nie wszyscy mieszkańcy są do niego zgłoszeni.

Dlatego rozpoczęliśmy analizę danych, dotyczących liczby osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości. Chodziło o ustalenie, czy złożone do systemu deklaracje są zgodne ze stanem faktycznym. Na potrzeby tej analizy zebrano informacje z różnych źródeł aktywności mieszkańców na terenie gminy. Pochodzą one z baz m.in. meldunkowych, o zasiłkach rodzinnych, zużycia wody, oświaty, systemu śmieciowego itp. Analizę przeprowadzono dla każdego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na terenie naszej gminy. Specjalnie uruchomiony system komputerowy pozwala na porównanie danych.

Ruszają kontrole w terenie

Ze wstępnej analizy wynika, że większość gospodarstw domowych w deklaracji śmieciowej wskazała prawdziwe dane. Niestety, są i takie, w których znajdują się częściowo nieprawdziwe informacje. Istnieją również na terenie gminy budynki, których mieszkańcy nie widnieją w bazie śmieciowej!  Z tego też powodu, szykujemy kontrole prawidłowości złożonych danych do systemu śmieciowego. Wkrótce nasi urzędnicy ruszą w teren.

Podawanie nieprawdziwych danych jest szkodliwe społecznie. Za tego, kto zataił liczbę osób w gospodarstwie domowych, opłatę za śmieci na razie płacą inni mieszkańcy gminy.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, brak złożenia deklaracji śmieciowej lub podanie w niej nieprawdziwych danych, zagrożone jest karą grzywny.

Więcej informacji na ten temat udziela: Anna Bogucka, Wydział Środowiska i Nieruchomości, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl, tel. 22 512 58 29

System śmieciowy gminy. Bądź „w porządku”, złóż deklarację

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą
Od czerwca wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Ponad 8000 ton śmieci – tyle w zeszłym roku zebrano z terenów naszej gminy! Na jednego mieszkańca przypada więc 585 kg. To o 235 kg więcej niż w 2019 r. Czteroosobowa rodzina wyrzuciła ich więc ponad dwie tony! To wynik pandemii i tego, że pozostaliśmy w domach, ale i – co bardzo prawdopodobne – faktu, że nadal śmieci produkują „ukryte” osoby.  

Obecnie do systemu śmieciowego wpisanych jest 13 664 osób. W naszej gminie obowiązuje system rozliczeniowy opłaty za śmieci – od osoby.  Nie ma znaczenia, ile jest ich zameldowanych na danej posesji. Ważne jest, ile osób zamieszkuje daną nieruchomość.

Jeśli urodziło Ci się dziecko, zmarł domownik, to koniecznie zgłoś ten fakt do systemu śmieciowego. To Twój obowiązek wynikający z przepisów prawa. Dziecko to też osoba zamieszkująca i produkująca odpady. 

Wyprowadzasz się z terenu naszej gminy? – koniecznie zgłoś ten fakt do systemu śmieciowego. W przeciwnym wypadku na Twoim koncie w systemie będą gromadzić się zaległości w opłatach za śmieci. Zmieniasz miejsce zamieszkania w obrębie naszej gminy – koniecznie zgłoś ten fakt do systemu śmieciowego. Trzeba „wyzerować” starą deklarację i złożyć nową. 

Nie oddawaj wraz z odpadami komunalnymi, śmieci pochodzących z Twojej działalności gospodarczej. Na takie śmieci trzeba mieć oddzielną umowę. 

Segreguj odpady rzetelnie – właściwy poziom odzysku surowców pozwoli na uniknięcie kary finansowej dla gminy, która  – w przypadku braku osiągnięcia poziomu recyklingu – karę zapłaci z Twoich pieniędzy. 

Płać za odbiór odpadów na bieżąco, unikniesz dodatkowych kosztów związanych egzekucją należności.  

Ukrywasz ilość osób? – na razie płacą za Ciebie inni, ale to nie będzie trwać wiecznie. 

Zmiany w systemie śmieciowym można zgłaszać codziennie w Urzędzie Gminy Wiązowna pod nr tel. 22 512 58 24. Deklarację można wypełnić również elektronicznie (link pod tekstem).

Więcej informacji udziela Ewa Cieślicka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24, e-mail: e.cieslicka@wiazowna.pl