bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Oświetlić Gminę Wiązowna”. Wchodzimy w kolejny etap

Kontynuujemy prace nad największą modernizacją, budową i rozbudową oświetlenia ulicznego w historii Gminy Wiązowna. Otworzyliśmy postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Firmy ubiegające się o realizację zadania mają czas do 17 stycznia 2022 r. na złożenie swych ofert.

Zadanie realizowane jest w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jest to bardzo skomplikowana procedura, ale dzięki niej gmina jest w stanie zrealizować dużo bardziej rozbudowane przedsięwzięcia, których podjęcie, z uwagi na ograniczone środki finansowe własne gminy, nie byłoby możliwe.

Procedurę wyłonienia partnera prywatnego przeprowadza się w sposób niezwykle staranny, ponieważ jest to umowa wieloletnia obejmująca m.in. bieżące utrzymanie i obsługę zdalnego systemu zarządzania.

W ramach zadania inwestycyjnego odbyły się już konsultacje społeczne (więcej na ten temat w materiale:“Oświetlić Gminę Wiązowna”. Wnioski po konsultacjach”) oraz dialog konkurencyjny z potencjalnymi partnerami prywatnymi, który zakończył się zaproszeniem do złożenia ofert.

Gmina podpisze umowę z firmą, która przedstawi w swojej ofercie najkorzystniejsze warunki, w tym również te finansowe. Firmy ubiegające się o realizację zadania mają czas do 17 stycznia 2022 r. na złożenie swych ofert poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną pod linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

Kompleksowe zakończenie etapu projektowania oraz etapu robót planuje się na jesień 2023 r. W pierwszej kolejności będą realizowane projekty już gotowe. Następnie partner prywatny przystąpi do prowadzenia bieżącego utrzymania nowo wybudowanej infrastruktury technicznej.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Jakub Sędek, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 66, e-mail: j.sedek@wiazowna.pl