Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Duchnowski Dom Kultury wzbogaci się o nowy plac zabaw

Napis: Wzmocnij swoje otoczenie. Na pomarańczowym podkładzie: Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej. W tle huśtawka, zjeżdżalnia oraz drewniany domek na placu zabaw dla dzieci.

Gmina Wiązowna otrzymała granty w konkursie „Wzmocnij swoje otoczenie” organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Nasze dwa wnioski znalazły się na liście laureatów. W ramach jednego z nich otrzymamy wsparcie na doposażenie placu zabaw w Duchnowie.

Gmina otrzyma 20 tys. zł dofinansowania na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Duchnowie – poprzez doposażenie placu zabaw”. Projekt zakłada dokupienie urządzeń tak, aby uatrakcyjnić dzieciom możliwość spędzania wolnego czasu poprzez aktywny wypoczynek, zabawę, rekreację oraz rozwój ruchowy. Plac zabaw usytuowany będzie przy Duchnowskim Domu Kultury, w którym mieści się także biblioteka, zatem korzystać z niego będą zarówno mieszkańcy sołectwa, jak i czytelnicy odwiedzający bibliotekę.

„Wzmocnij swoje otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne, prowadzą inwestycje lub eksploatują infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmienić swoją okolicę.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln zł. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych www.wzmocnijotoczenie.pl oraz www.energetycznykompas.pl.

MIAS 2023. Dostaniemy dotacje na dwa zadania

Kolorowe wielofunkcyjne urządzenia na placu zabaw ze zjeżdżalnią, mini ścianką do wspinaczki i mostkiem
Kolorowe wielofunkcyjne urządzenia na placu zabaw ze zjeżdżalnią, mini ścianką do wspinaczki i mostkiem na placu w Żanęcinie (Foto: UG Wiązowna)

755 inicjatyw sołeckich może liczyć na pomoc Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2023”. Na ten cel władze regionu przeznaczyły ponad 7,4 mln zł. Wśród nich znalazły się dwa nasze projekty w Duchnowie i Bolesławowie.

W Bolesławowie mamy już projekt zagospodarowania terenu przeznaczonego dla mieszkańców sołectwa. Z dotacji sfinansujemy etap I inwestycji, czyli uporządkujemy i wyrównamy oraz ukształtujemy teren, przygotujemy go pod obiekty budowlane oraz instalacje. Pojawi się też ogrodzenie.

W Duchnowie zaś przy nowo powstały Domu Kultury będziemy tworzyć nowy tren rekreacyjny i plac zabaw. Otrzymane środki wykorzystamy właśnie w tym celu.

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – „Mazowsze dla sołectw 2023” gminy mogły ubiegać się o wsparcie do 10 tys. zł na inwestycje realizowane w poszczególnych sołectwach m.in. na tworzenie terenów zielonych, wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, rozwój twórczości folklorystycznej czy budowę obiektów sportowych i turystycznych. Szansę na otrzymanie pomocy miały tylko te sołectwa, które nie skorzystały z dofinansowania w ramach programu w latach 2018–2022.

Lista beneficjentów programu oraz więcej informacji można znaleźć na stronie mazovia.pl