Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Budowa linii 2×400 kV Kozienice-Miłosna. Prace na A2

Linia energetyczna, wysokie słupy na tle niebieskiego nieba

Informujemy, że w poniedziałek, 23 stycznia, planowane są prace związane z demontażem linii 400 kV Kozienice - Miłosna na autostradzie A-2.

W związku z budową linii 400 kV Kozienice – Miłosna i montażem siatki zabezpieczającej 23 stycznia, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na autostradzie A-2.

Prace będą prowadzone w miejscu przecięcia linii z drogą. Przewiduje się kilkukrotne wstrzymanie ruchu pojazdów (każde maksymalnie do 15 minut).

Za utrudnienia przepraszamy.

Marek Ignar

Rzecznik projektu

Budowa linii 2×400 kV Kozienice-Miłosna

OSP Wiązowna. Nowy sprzęt już w jednostce

Zakupiony przez strażaków sprzęt będzie pomocny podczas akcji ratowniczych
Zakupiony przez strażaków sprzęt będzie pomocny podczas akcji ratowniczych (Foto: OSP Wiązowna)

Ochotnicza Straż Pożarna z Wiązowny zakupiła nowy sprzęt dla swoich druhów. Mogła to zrobić dzięki grantowi, który otrzymała w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Dzięki grantowi pozyskanymi od PSE strażacy zakupili kolejny ważny sprzęt na wyposażenie samochodów oraz dla młodych mieszkańców naszej gminy.

W ramach projektu za kwotę 19 500 zł udało się druhom nabyć:

  1. przenośny zestaw oświetleniowy,
  2. pompę zanurzeniową,
  3. hełm strażacki,
  4. zakrętarki akumulatorowe,
  5. szlifierkę kątową akumulatorową,
  6. 845 sztuk kamizelek odblaskowych dla dzieci ze szkół z terenu gminy.

OSP Wiązowna dziękuje za przyznany grant!

PSE

Kolejny szlak rowerowy na terenie Gminy Wiązowna. Wytyczono i oznakowano trasę

Dzięki grantowi otrzymanemu w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w Wiązownie, powstał kolejny szlak rowerowy.

Nowy oznakowany szlak biegnie od Wiązowny, przez Emów, Radiówek, Żanęcin, Dziechciniec, Malcanów, Kopki, Lipowo, Wolę Karczewską do Glinianki. Na trasie, dzięki dotacji z PSE, pojawiły się tablice, na których znajdują się opisy całego szlaku oraz drogowskazy kierunkowe.

Projekt został zrealizowany również we współpracy z PTTK Oddział „Mazowsze” z Warszawy przy wsparciu technicznym Spółdzielni Socjalnej „Odmiana” z Wiązowny.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Jest skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

info: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie

“WzMOCnij swoje otoczenie”. Zabawy z Photonem

Gminne Przedszkole im Misia Uszatka jest jednym z laureatów konkursu „Wzmocnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu grantowi przez Polski Sieci Elektroenergetyczne przedszkole zostało wyposażone w sześć tabletów, osiem robotów Photon oraz w tablicę interaktywną.

“Mój przyjaciel Photon” to innowacja edukacyjna, której odbiorcą są dzieci w wieku przedszkolnym. Jej celem jest upowszechnianie nauki programowania już od najmłodszych lat, wsparcie nauczycieli w procesie nauczania tak, aby bez lęku i obaw mogli włączać elementy programowania do zajęć dydaktycznych niezależnie od realizowanych aktualnie treści, wplatać programowanie w edukację przedszkolną. Kodowanie i programowanie to innowacje, które uczy wielu kluczowych umiejętności, świadomego korzystania z technologii, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywności, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań i pracy w zespole.

Dzieci nabywają te umiejętności nieświadomie, na drodze dobrej zabawy. Nauka przez zabawę jest najlepszą i najbardziej przyswajalną formą zdobywania wiedzy i umiejętności. Ucząc się kodowania, dzieci spędzają czas w sposób wartościowy i rozwijający. Zajęcia z programowania uczą precyzyjnego myślenia, rozwijają umiejętność myślenia logicznego, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, powodują wzrost różnorodności pomysłów. Pozwalają pokazać dzieciom nowy sposób rozwiązywania problemów, wykorzystujący komputery w sposób aktywny. Innowacja sprawia, że zajęcia są bardzo ciekawe dzięki wykorzystaniu urządzenia, jakim jest robot edukacyjny. Dowodem tego jest duże zaangażowanie i zainteresowanie dzieci podczas nauki przez zabawę.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek: przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna. Drony pomogą w pracach

Trwa budowa kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego województwa mazowieckiego linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Miłosna. (foto: ENPROM sp. z o. o.)

Trwa budowa kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego województwa mazowieckiego linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Miłosna.

Budowana linia to strategiczna inwestycja celu publicznego. Wpłynie na poprawę zasilania nie tylko Mazowsza i aglomeracji warszawskiej, ale też całej centralnej i północno-wschodniej części kraju. W marcu br. zakończył się główny zakres pierwszego etapu prac budowlanych. Od września wykonawca zacznie drugi etap budowy.

Linia umożliwia wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice i przesłanie energii elektrycznej do milionów odbiorców. Jej parametry i standard działania będą dostosowane do rosnących potrzeb energetycznych regionu i kraju. Inwestycja realizowana jest na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które odpowiadają za bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wykonawcą odpowiedzialnym za budowę linii 400 kV Kozienice-Miłosna jest firma ENPROM Sp. z o.o.

„Dla zadania pozyskano wszelkie wymagane prawem decyzje administracyjne, w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje lokalizacji strategicznej inwestycji celu publicznego oraz decyzje pozwolenia na budowę, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności” – wyjaśnia Piotr Grey, kierujący projektem ze strony Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna rozpoczęła się w październiku 2021 r. W pierwszej kolejności budowano fundamenty pod nowe konstrukcje słupów. Drugi etap prac przewiduje przede wszystkim wznoszenie konstrukcji i prowadzenie prac naciągowych. Wybudowane zostaną też ostatnie fundamenty. Równolegle prowadzona będzie także rozbiórka istniejącej linii.

„Prace są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, nowa linia zostanie wybudowana do końca marca 2023 roku” – wyjaśnia kierownik projektu Marcin Kosowski z ENPROM, firmy odpowiedzialnej za budowę linii. „Do końca czerwca powstało 168 ze 196 fundamentów. Wybudowano też część słupów” – dodaje.

Przebieg prac

Trasa nowej linii 400 kV niemal w całości powstaje w miejscu istniejącej od lat 70-tych jednotorowej linii 400 kV Kozienice – Miłosna. Korekty przebiegu na liczącej łącznie blisko 72 kilometry trasie wprowadzono jedynie w trzech gminach. Fundamenty w drugim etapie budowane będą dla tzw. słupów mocnych, które są kluczowe dla zachowania trasy linii. „Muszą powstać dokładnie w tych samych miejscach, w których zlokalizowane są słupy istniejącej linii. Z uwagi na to, ich budowa może rozpocząć się dopiero po zdemontowaniu starych konstrukcji” – wyjaśnia Marcin Kosowski z firmy ENPROM.

W drugim etapie montowane będą także słupy. „Montaż konstrukcji słupa prowadzony będzie tzw. metodą wysokościową. Polega ona na tym, że posiadający odpowiednie kwalifikacje pracownicy, wspinając się, montują kolejne elementy słupa – aż do jego wierzchołka. Fragmenty konstrukcji mogą być też łączone na ziemi i podawane monterom za pomocą dźwigu. Po wybudowaniu konstrukcji naciągane będą przewody” – informuje Marcin Kosowski.

Drony pomogą w budowie

W kolejnym etapie prac wykonawca planuje wykorzystać drony. Bezzałogowce zastosowane zostaną m.in. w celu monitorowania postępów w prowadzonych pracach budowlanych.

Wykonawca posiada bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę w zakresie projektowania, inspekcji i dostarczania usług geoprzestrzennych za pomocą dronów. W jej skład wchodzą eksperci teledetekcji, piloci i instruktorzy z uprawnieniami Urzędu Lotnictwa Cywilnego, inżynierowie elektronicy, geodeci oraz specjaliści ds. teledetekcji, GIS i LiDAR.

„ENPROM będzie prowadził pilotażowe skaningi przy użyciu przemysłowych dronów nad linią Kozienice – Miłosna. Pozyskane z oblotów chmury punktów i ortofotomapy są analizowane i konfrontowane z cyfrowymi modelami BIM (technologia parametrycznego modelowania informacji). Dzięki cyklicznemu zbieraniu danych planujemy sprawdzać, które elementy modeli BIM zostały zrealizowane na budowie. Drony rejestrują dane LiDAR po to, aby dokumentować postępy prac oraz analizować możliwości porównania danych rzeczywistych z modelami linii wytworzonymi na etapie projektowania” – mówi Tomasz Augustynek, Kierownik Działu UAV (bezzałogowych statków powietrznych) w ENPROM. „Modelowanie BIM stanowi podstawę cyfrowej transformacji, którą chcemy przeprowadzać wspólnie z Inwestorem” – dodaje Tomasz Augustynek.

 

W porozumieniu z samorządami i mieszkańcami

Zdecydowana większość właścicieli działek wyraziła zgodę na realizację projektu, a prace budowlane prowadzone są we współpracy z lokalnymi samorządami. Warto podkreślić, że na całej trasie linii znajduje się blisko 3000 nieruchomości. Jak wyjaśnia Marek Ignar z biura prasowego wykonawcy: „Trasa linii niemal nie ulega zmianie. Istniejąca od lat infrastruktura wymieniana jest na nową, zgodną ze współczesnymi standardami technicznymi.”

Od początku realizacji inwestycji inwestor i wykonawca dbają o to, aby o swoich działaniach uprzedzać i informować lokalną społeczność. „Ogłoszenia ws. inwestycji zamieszczamy na stronie internetowej projektu. Kluczowe informacje przesyłamy do gmin oraz do sołtysów, a właścicieli działek odwiedzają nasi przedstawiciele. Działania komunikacyjne traktujemy bardzo poważnie i zależy nam na tym, żeby informacje o terminie i sposobie prowadzenia prac docierały do możliwie szerokiego grona, aby nikt nie był zaskoczony naszym ponownym pojawieniem się w terenie” – zapewnia Marek Ignar.

Więcej informacji o inwestycji można znaleźć na stronie www.liniakozienice-milosna.pl.

 

Marek Ignar

Biuro prasowe inwestycji

ENPROM Sp. z o.o.

„WzMOCnij swoje otoczenie”. Wyznaczymy kolejny rowerowy szlak

Dwoje rowerzystów pokazanych od tyłu jedzie leśną drogą
Na terenie gminy wyznaczono kolejny szlak rowerowy (Foto: pixabay.com)

Projekt dotyczący wytyczenia i oznakowania szlaków rowerowych w Wiązownie otrzymał dofinansowanie w ramach programu Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Komisja przyznała grant w wysokości 20 000 zł, doceniając fakt, że “projekt ma charakter długotrwały i jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Wiązowna. Szlaki rowerowe będą promować aktywność fizyczną wśród mieszkańców”.

W tym roku, w ramach dofinansowania, zostanie oznakowany szlak biegnący z Wiązowny przez Emów, Radiówek, Żanęcin, Kopki aż do Woli Karczewskiej i dalej do Glinianki.

Szlaki rowerowe w Gminie Wiązowna

Wciąż rosnące zainteresowanie zdrowym trybem życia skłoniło nas do wyznaczenia szlaków rowerowych. Rezerwaty w dolinie rzek Świdra oraz Mieni w tym tereny objęte Naturą 2000 zachęcają do rodzinnych rowerowych wycieczek. Koncepcja wyznaczenia szlaków rowerowych na terenie naszej gminy powstała w 2018 r.

W latach 2019, 2020 oraz 2021, dzięki dofinansowaniu z PSE, oznaczyliśmy i oddaliśmy do użytku cztery szlaki rowerowe: pierwszy czerwony “Centralny” na trasie Wiązowna – Glinianka (WSR 01R), drugi czarny “Duchnowski łącznik” – Wiązowna – Duchnów (WSR06), trzeci żółty “Szlak partyzancki” Kopki – Kąck (WSR 04Y) i czwarty żółty “Od dworu do dworu” Glinianka – Wola Ducka – Glinianka. W sumie ma być ich osiem.

Więcej informacji na temat ścieżek i szlaków rowerowych w naszej gminie można znaleźć w materiale: Ścieżki i szlaki rowerowe w naszej gminie polecają się na weekend

Linia 400 kV Kozienice – Miłosna. Koniec I etapu

Linia energetyczna, wysokie słupy na tle niebieskiego nieba

Zakończył się pierwszy etap prac Polskich Sieci Elektroenergetycznych związanych z budową linii 400 kV Kozienice – Miłosna, a istniejąca linia została ponownie włączona.

W trakcie trwającego od października 2021 r. wyłączenia linii, budowano fundamenty dla nowych słupów. Dotychczas powstało łącznie145 fundamentów z niemal 200 stanowisk, z czego w Gminie Wiązowna wybudowano 24 z 32.

W najbliższych miesiącach aktywność PSE na terenie gminy zostanie znacząco ograniczona. Do końca września prace związane będą przede wszystkim z dostarczaniem na place budowy elementów, z których skręcane będą konstrukcje słupów.

Drugi etap prac, zaplanowany od października 2022 r., przewiduje budowę ostatnich fundamentów oraz wznoszenie konstrukcji słupów i wykonanie prac naciągowych przewodów.

PSE dziękuje za dotychczasowe wsparcie i przeprasza za wszelkie utrudnienia.

Katarzyna Strzeżek

Polskie Sieci Elektroenergetyczne sponsorem generalnym 42. Półmaratonu Wiązowskiego

Polskie Sieci Elektroenergetyczne sponsorem generalnym 42. Półmaratonu Wiązowskiego! Wydarzenie organizowane przez Gminę Wiązowna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie to najstarszy, długodystansowy polski bieg, który organizowany jest nieprzerwanie od 41 lat. Na starcie w Wiązownie spotykamy się 27 lutego 2022 r.

Do dyspozycji biegaczy będzie siedem tras. Dystans główny – 21,0975 km zawodnicy pokonają 42. raz. Już po raz 25. będą też rywalizować na trasie Wiązowskiej 5-tki. Dzieci i młodzież spróbują swoich sił w Małym Półmaratonie (1500 m) i Małym Ćwierćmaratonie (300 m, 600 m, 1000 m). „Wisienką na torcie” będzie Bieg Krasnoludków, najradośniejsza część naszego wydarzenia. Nasi milusińscy przebiegną dystans 160 m. Start i jednocześnie meta znajdą się przy Szkole Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20.

Zawodnicy, biorący udział w półmaratonie, pobiegną na trasie Wiązowna – Żanęcin – Dziechciniec – Malcanów – Lipowo – Glinianka (nawrót) – Lipowo – Malcanów – Dziechciniec – Pęclin – Duchnów – Wiązowna. Na każdego, kto ukończy bieg, czeka na mecie pamiątkowy medal. Dodatkowe nagrody otrzyma sześciu najszybszych biegaczy w półmaratonie oraz zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych. Tradycyjnie przyznana zostanie także nagroda dla najlepszej biegaczki i najlepszego biegacza z Gminy Wiązowna. Organizatorzy przewidują, że w tegorocznej edycji wydarzenia weźmie udział blisko 3 tys. osób.

PSE współpracują z gminą Wiązowna już czwarty rok. Na terenie wiązowskich sołectw – Woli Duckiej, Woli Karczewskiej, Malcanowa, Dziechcińca, Pęclina, Duchnowa, Boryszewa i Kopek – PSE realizują  budowę dwutorowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna. Dzięki inwestycji spółka będzie mogła zapewnić niezawodne dostawy energii elektrycznej w północno-wschodniej i centralnej Polsce oraz zapewnić bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice w każdych warunkach.

Patronat honorowy nad 42. Półmaratonem Wiązowskim objęli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowe informacje na temat biegu dostępne są na stronach www.wiazownapolmaraton.pl

Wiązowskie Szlaki Rowerowe. Mamy dotację

Naprawa i wykonanie drogowskazów na szlakach turystycznych. Poznaliśmy wyniki konkursu (Foto: UG Wiązowna)
Naprawa i wykonanie drogowskazów na szlakach turystycznych. Poznaliśmy wyniki konkursu (Foto: UG Wiązowna)

Zakończyła się III edycja konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie został jego laureatem i otrzyma wsparcie na projekt „Wytyczenie gminnych szlaków rowerowych w ramach III etapu realizacji zadania”.

Gmina Wiązowna pełna jest ciekawych i atrakcyjnych miejsc, które warto zobaczyć. Jest również idealna na krótkie, jednodniowe wypady za miasto, m.in. na rowerze. Wielkim błędem byłoby nie wykorzystać dobra, które posiadamy i mamy wręcz na wyciągnięcie ręki. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na zaprojektowanie łącznie 108 km nowych szlaków rowerowych.

Podczas działań we wcześniejszych latach powstały trzy szlaki:

Etap I: „Szlak centralny” –  czerwony: Wiązowna – Glinianka (17,9 km);

Etap II: „Szlak leśny” – żółty: Kopki – Kąck  (7,85 km) oraz czarny: Wiązowna – Duchnów (6,35 km).

W roku 2021 chcemy wytyczyć czwarty już szlak „Dookoła Glinianki” – żółty (18,3 km), który przebiegał będzie przez malownicze tereny m.in. Glinianki, Czarnówki, Bolesławowa, Kruszówca czy Woli Karczewskiej.

W kolejnych latach będziemy chcieli kontynuować nasze działania i -przy wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych i konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” – jak najszybciej oznakować pozostałe z ośmiu szlaków rowerowych na terenie naszej gminy.

Wiązowskie Szlaki Rowerowe prowadzą drogami asfaltowymi, gruntowymi, a w wyjątkowych sytuacjach leśnymi duktami i drogami dla rowerów. Przy poszczególnych trasach planowane są wiaty z ławami, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablice z opisami. Szlaki zostały tak wytyczone, aby były atrakcją zarówno dla doświadczonych kolarzy, jak i amatorów, rodzin z dziećmi czy seniorów.