Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Kolejny szlak rowerowy na terenie Gminy Wiązowna. Wytyczono i oznakowano trasę

Dzięki grantowi otrzymanemu w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w Wiązownie, powstał kolejny szlak rowerowy.

Nowy oznakowany szlak biegnie od Wiązowny, przez Emów, Radiówek, Żanęcin, Dziechciniec, Malcanów, Kopki, Lipowo, Wolę Karczewską do Glinianki. Na trasie, dzięki dotacji z PSE, pojawiły się tablice, na których znajdują się opisy całego szlaku oraz drogowskazy kierunkowe.

Projekt został zrealizowany również we współpracy z PTTK Oddział „Mazowsze” z Warszawy przy wsparciu technicznym Spółdzielni Socjalnej „Odmiana” z Wiązowny.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Jest skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

info: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie

Program “WzMOCnij swoje otoczenie”. Przedszkole im. Misia Uszatka laureatem

Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie jest jednym z laureatów programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi, przedszkole zostanie doposażone w sprzęt do nauki programowania m.in. 6 robotów interaktywnych z oprogramowaniem kompatybilnych z tabletami wraz ze scenariuszami zajęć oraz monitorem interaktywnym. Realizacja grantu pozwoli już od września wprowadzić do placówki nową ofertę edukacyjną, tym samym będzie to pierwsze przedszkole na naszym terenie z taką stałą ofertą.

Nowy sprzęt multimedialny pozwoli małym użytkownikom poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać wyobraźnię. Projekt przyczyni się do rozwoju poznawczego dzieci, czyli do nauki kolorów, kształtów, liter czy zwierząt, a także społecznego i emocjonalnego, dzięki czemu dzieci będą uczyć się jak budować relacje oraz jak poradzić sobie ze stresem.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna. Drony pomogą w pracach

Trwa budowa kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego województwa mazowieckiego linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Miłosna. (foto: ENPROM sp. z o. o.)

Trwa budowa kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego województwa mazowieckiego linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Miłosna.

Budowana linia to strategiczna inwestycja celu publicznego. Wpłynie na poprawę zasilania nie tylko Mazowsza i aglomeracji warszawskiej, ale też całej centralnej i północno-wschodniej części kraju. W marcu br. zakończył się główny zakres pierwszego etapu prac budowlanych. Od września wykonawca zacznie drugi etap budowy.

Linia umożliwia wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice i przesłanie energii elektrycznej do milionów odbiorców. Jej parametry i standard działania będą dostosowane do rosnących potrzeb energetycznych regionu i kraju. Inwestycja realizowana jest na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które odpowiadają za bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wykonawcą odpowiedzialnym za budowę linii 400 kV Kozienice-Miłosna jest firma ENPROM Sp. z o.o.

„Dla zadania pozyskano wszelkie wymagane prawem decyzje administracyjne, w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje lokalizacji strategicznej inwestycji celu publicznego oraz decyzje pozwolenia na budowę, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności” – wyjaśnia Piotr Grey, kierujący projektem ze strony Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna rozpoczęła się w październiku 2021 r. W pierwszej kolejności budowano fundamenty pod nowe konstrukcje słupów. Drugi etap prac przewiduje przede wszystkim wznoszenie konstrukcji i prowadzenie prac naciągowych. Wybudowane zostaną też ostatnie fundamenty. Równolegle prowadzona będzie także rozbiórka istniejącej linii.

„Prace są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, nowa linia zostanie wybudowana do końca marca 2023 roku” – wyjaśnia kierownik projektu Marcin Kosowski z ENPROM, firmy odpowiedzialnej za budowę linii. „Do końca czerwca powstało 168 ze 196 fundamentów. Wybudowano też część słupów” – dodaje.

Przebieg prac

Trasa nowej linii 400 kV niemal w całości powstaje w miejscu istniejącej od lat 70-tych jednotorowej linii 400 kV Kozienice – Miłosna. Korekty przebiegu na liczącej łącznie blisko 72 kilometry trasie wprowadzono jedynie w trzech gminach. Fundamenty w drugim etapie budowane będą dla tzw. słupów mocnych, które są kluczowe dla zachowania trasy linii. „Muszą powstać dokładnie w tych samych miejscach, w których zlokalizowane są słupy istniejącej linii. Z uwagi na to, ich budowa może rozpocząć się dopiero po zdemontowaniu starych konstrukcji” – wyjaśnia Marcin Kosowski z firmy ENPROM.

W drugim etapie montowane będą także słupy. „Montaż konstrukcji słupa prowadzony będzie tzw. metodą wysokościową. Polega ona na tym, że posiadający odpowiednie kwalifikacje pracownicy, wspinając się, montują kolejne elementy słupa – aż do jego wierzchołka. Fragmenty konstrukcji mogą być też łączone na ziemi i podawane monterom za pomocą dźwigu. Po wybudowaniu konstrukcji naciągane będą przewody” – informuje Marcin Kosowski.

Drony pomogą w budowie

W kolejnym etapie prac wykonawca planuje wykorzystać drony. Bezzałogowce zastosowane zostaną m.in. w celu monitorowania postępów w prowadzonych pracach budowlanych.

Wykonawca posiada bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę w zakresie projektowania, inspekcji i dostarczania usług geoprzestrzennych za pomocą dronów. W jej skład wchodzą eksperci teledetekcji, piloci i instruktorzy z uprawnieniami Urzędu Lotnictwa Cywilnego, inżynierowie elektronicy, geodeci oraz specjaliści ds. teledetekcji, GIS i LiDAR.

„ENPROM będzie prowadził pilotażowe skaningi przy użyciu przemysłowych dronów nad linią Kozienice – Miłosna. Pozyskane z oblotów chmury punktów i ortofotomapy są analizowane i konfrontowane z cyfrowymi modelami BIM (technologia parametrycznego modelowania informacji). Dzięki cyklicznemu zbieraniu danych planujemy sprawdzać, które elementy modeli BIM zostały zrealizowane na budowie. Drony rejestrują dane LiDAR po to, aby dokumentować postępy prac oraz analizować możliwości porównania danych rzeczywistych z modelami linii wytworzonymi na etapie projektowania” – mówi Tomasz Augustynek, Kierownik Działu UAV (bezzałogowych statków powietrznych) w ENPROM. „Modelowanie BIM stanowi podstawę cyfrowej transformacji, którą chcemy przeprowadzać wspólnie z Inwestorem” – dodaje Tomasz Augustynek.

 

W porozumieniu z samorządami i mieszkańcami

Zdecydowana większość właścicieli działek wyraziła zgodę na realizację projektu, a prace budowlane prowadzone są we współpracy z lokalnymi samorządami. Warto podkreślić, że na całej trasie linii znajduje się blisko 3000 nieruchomości. Jak wyjaśnia Marek Ignar z biura prasowego wykonawcy: „Trasa linii niemal nie ulega zmianie. Istniejąca od lat infrastruktura wymieniana jest na nową, zgodną ze współczesnymi standardami technicznymi.”

Od początku realizacji inwestycji inwestor i wykonawca dbają o to, aby o swoich działaniach uprzedzać i informować lokalną społeczność. „Ogłoszenia ws. inwestycji zamieszczamy na stronie internetowej projektu. Kluczowe informacje przesyłamy do gmin oraz do sołtysów, a właścicieli działek odwiedzają nasi przedstawiciele. Działania komunikacyjne traktujemy bardzo poważnie i zależy nam na tym, żeby informacje o terminie i sposobie prowadzenia prac docierały do możliwie szerokiego grona, aby nikt nie był zaskoczony naszym ponownym pojawieniem się w terenie” – zapewnia Marek Ignar.

Więcej informacji o inwestycji można znaleźć na stronie www.liniakozienice-milosna.pl.

 

Marek Ignar

Biuro prasowe inwestycji

ENPROM Sp. z o.o.

Szlaki rowerowe w Wiązownie. Mamy grant na pierwszy

Dwoje rowerzystów pokazanych od tyłu jedzie leśną drogą
Na terenie gminy wyznaczono kolejny szlak rowerowy (Foto: pixabay.com)

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wybrano laureatów, wśród których znalazła się nasza gmina wraz z projektem „Wybieram rower i wiązowskie szlaki rowerowe – etap I”.

Celem konkursu organizowanego przez PSE było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej i aktywizacją życia społecznego i kulturalnego. Do pierwszej edycji konkursu zgłosiło się 236 uczestników, którzy złożyli łącznie 285 wniosków. Największą popularnością cieszyły się projekty związane z oświatą (24 proc.) i rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej (21 proc.). Równie popularną kategorią była mała infrastruktura (18 proc.). Łączna wartość nagrodzonych projektów w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie” to ponad 1,6 mln zł.

Nasza gmina jest jednym z laureatów konkursu. Dostaliśmy 20 tys. zł na utworzenie pierwszego na terenie gminy szlaku rowerowego (jednego z ośmiu). 17-kilometrowy szlak będzie przebiegał przez obszar Natura 2000. Więcej informacji o konkursie na stronie: http://wzmocnijotoczenie.pl/

Wiązowskie Szlaki Rowerowe

Gmina Wiązowna pełna jest ciekawych i atrakcyjnych miejsc, które warto zobaczyć. Jest również idealna na krótkie, jednodniowe wypady za miasto, m.in. na rowerze. Wielkim błędem byłoby nie wykorzystać dobra, które posiadamy i mamy wręcz na wyciągnięcie ręki. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na zaprojektowanie łącznie 108 km nowych szlaków rowerowych.

W sumie ma być ich osiem: nr 1 „Szlak centralny” –  czerwony: Wiązowna – Glinianka (17,9 km); nr 2 „Szlak północny” – niebieski: Zagórze – Kąck (15,65 km); nr 3 „Szlak Nadświdrzański” – zielony: Wiązowna – Glinianka, (22,45 km); nr 4 „Szlak partyzancki” – żółty: Kopki – Kąck  (7,85 km); nr 5 „Od dworu do dworu” – żółty: dookoła Glinianki, (18,3 km); nr 6 „Duchnowski łącznik” – czarny: Wiązowna – Duchnów (6,35 km); nr 7 „Szlak umocnień Przedmościa Warszawy” – żółty: Józefów – Stara Miłosna, (18,75 km); nr 8 „Michałowski Łącznik” – czarny: łącznikowy Michałówek (0,8 km). Wytyczył je krajoznawca Paweł Ajdacki, a wspierali mieszkańcy i rowerzyści, konsultujący przebieg każdego ze szlaków.

Wiązowskie Szlaki Rowerowe prowadzić będą drogami asfaltowymi, gruntowymi, a w wyjątkowych sytuacjach leśnymi duktami i drogami dla rowerów. Przy poszczególnych trasach planujemy zainstalować wiaty z ławami, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablice z opisami. Szlaki będą przystosowane zarówno dla doświadczonych kolarzy, jak i amatorów, rodzin z dziećmi czy seniorów.