Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Budowa dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Pomoc dla powiatu i Mazowsza  

Zrolowane plany architektoniczne
Bez dokumentacji projektowej nie powstanie żadna droga (Foto: pixabay.com)

Znane od wieków przysłowie „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, które uczy nas, jak osiągać wspólne cele jako zespół poprzez zgodne postanowienia, ma swoje odzwierciedlenie również w działaniach samorządu terytorialnego. Co roku nasza gmina udziela pomocy rzeczowej i finansowej innym jednostkom zewnętrznym, m.in. ościennym gminom, powiatowi otwockiemu, a nawet województwu mazowieckiemu.

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców naszej gminy, radni ponownie zdecydowali o udzieleniu pomocy rzeczowej dla jednostek zewnętrznych, zabezpieczając na ten cel środki finansowe w uchwale budżetowej na 2023 rok. Podjęcie stosownych uchwał na sesji Rady Gminy Wiązowna i zawarcie porozumień między samorządami umożliwi realizację wyznaczonych zadań inwestycyjnych i wsparcie w działaniach inne wspólnoty samorządowe. 

W ramach pomocy rzeczowej lub finansowej dla jednostek zewnętrznych zaplanowaliśmy realizację czterech przedsięwzięć: 

  1. Pomoc rzeczowa dla powiatu otwockiego – wykonamy dokumentację projektową, która potrzebna jest, aby wbudować chodnik i ścieżkę rowerową na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie. Na kontynuację prac projektowych, rozpoczętych w 2022 r., w budżecie przewidziano 125 tys. zł. Efektem współpracy między gminą a powiatem będzie gotowy projekt ciągu pieszo-rowerowego wraz z koniecznymi pozwoleniami.
  2. Pomoc rzeczowa dla powiatu otwockiego – na budowę chodnika wraz z przystankami przy drodze nr 2701W w Izabeli i Michałówku. Na budowę pierwszego odcinka od strony ul. Szkolnej w kierunku Michałówka w budżecie na 2023 rok przewidziane jest 200 tys. zł. W następnych latach planowana jest kontynuacja inwestycji i budowa kolejnych odcinków. Dokumentacja projektowa dla realizacji budowy wykonaliśmy w 2022 r., również w formie pomocy rzeczowej.  
  3. Pomoc rzeczowa dla powiatu otwockiego – wykonamy dokumentację projektową oraz wybudujemy chodnik na ul. Malowniczej w Kącku. Będzie to odcinek od ul. Bursztynowej do posesji ul. Malownicza 22A. Na rozpoczęcie prac projektowych w 2023 r. w budżecie przewidziane jest 5 tys. zł, zaś całość będzie nas kosztować 355 tys. zł. Inwestycja ta zapisana jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2023-2025. Gmina Wiązowna w tym roku wyłoni projektanta, sfinansuje wykonanie dokumentacji, a powiat będzie partycypował w uzgodnieniach i uzyskaniu stosownych pozwoleń na realizację tego przedsięwzięcia. Gro kosztów poniesiemy w 2024 r.
  4. Pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego – wykonamy dokumentację projektową oraz wybudujemy kładkę na starorzeczu rzeki Mienia w pasie drogi wojewódzkiej 721 w Wiązownie. Na rozpoczęcie prac projektowych w 2023 r. w budżecie przewidziane jest 5 tys. zł, zaś całość szacujemy na kwotę ponad 500 tys. zł. Inwestycja ta zapisana jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2023-2025. Koncepcja budowy kładki łączącej ścieżkę rowerową w rejonie mostu przy targowisku w Wiązownie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego i rowerowego. Cały proces formalno-prawny tej inwestycji jest złożony i wymaga dość długiego czasu, dlatego inwestycję tę rozłożyliśmy w czasie.

Udzielnie pomocy rzeczowej lub finansowej ukierunkowane jest głównie na racjonalne i efektywne wykonywanie zadań publicznych oraz tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa, a wszystko to dzięki nawiązywaniu pozytywnych relacji między jednostkami samorządowymi i doraźnej pomocy w sytuacjach braku równowagi budżetowej.  

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 61-63, 22 512 58 65, 22 512 58 68, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl, t.dabrowski@wiazowna.pl, k.roslaniec@wiazowna.pl, d.furmanczyk@wiazowna.pl, e.szaruga@wiazowna.pl