Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Granty PPGR. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Na czarnym stole od góry widzimy otwarty komputer i ręce na klawiaturze. Obok leżą książki i zeszyty
Celem projektu jest wsparcie rodzin z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego (Foto: pixabay.com)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR (Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej). Zapraszamy do złożenia wniosków – oświadczeń, które będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę.

Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku wyrażenia chęci uczestniczenia w projekcie. W przypadku dzieci nieletnich oświadczenie wraz ze zgodą wypełnia rodzic lub opiekun prawny, w przypadku ucznia pełnoletniego dokumenty wypełnia on sam.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Gmina może otrzymać dofinansowanie na:

  1. ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  2. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Gmina Wiązowna będzie wnioskować o dofinansowanie na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców lub opiekunów uczniów alub pełnoletnich uczniów szkół średnich, którzy zamieszkują miejscowość lub gminę, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Osoby spełniające kryteria uczestniczenia w projekcie mogą zgłosić się do Urzędu Gminy Wiązowna (Wydział Rozwoju Gospodarczego – Pawilon Kultury, ul. Lubelska 53; pok. 1.10 lub tel. 22 512 58 84) w celu wypełnienia niezbędnej dokumentacji upoważniającej do objęcia wsparciem. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada.

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć je do oświadczenia.

Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr