Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Rusza nabór wniosków do “Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie:

  1. organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
  2. organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  3. organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  4. promocji sportu osób niepełnosprawnych.

O przyznanie dofinansowania mogą aplikować organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych – stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje sportowe z całej Polski.

Na realizację Programu zaplanowano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 20 650 000 zł, co w stosunku do roku 2015 r. stanowi zwiększenie nakładów na upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych o 38,6%!

Beneficjent Programu musi zapewnić jedynie pięcioprocentowy wkład własny w ramach realizowanych projektów, przy czym część tych środków może stanowić wartość pracy wolontariuszy – na podstawie stosownej umowy z wyceną świadczenia lub wartość udostępnionej infrastruktury sportowej – na podstawie stosownej umowy.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wysłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w systemie Amodit dostępnym na stronie wnioski.msit.gov.pl do 5 stycznia 2022 r.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Programem Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.”.

Ewentualne pytania w zakresie programu należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich, tel. 22 24 43 129, 22 24 43 105.

Więcej w naszym Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.