Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sprzedaż końcowa węgla po cenie preferencyjnej już trwa

Węgiel
Dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które opalają dom węglem (Foto: pixabay.com)

Rozpoczęliśmy sprzedaż pozostałego na składzie w Otwocku węgla zakupionego w ramach akcji sprzedaży preferencyjnego paliwa dla gospodarstw domowych.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać do 30 czerwca. Szacunkowe ilości pozostałego paliwa to: orzech –  15 430 kg, ekogroszek – 8 680 kg. Cena za 1 tonę wynosi 1800 zł.

Transport należy zapewnić sobie we własnym zakresie. Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego.

Żeby zakupić węgiel należy:

  1. Złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia w Centrum Usług Społecznych w Radiówku (Radiówek 25) za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
  2. Po odebraniu zaświadczenia skontaktować się z Urzędem Gminy Wiązowna w celu potwierdzenia dostępności węgla pod nr tel. 22 512 58 24 lub 22 512 58 28;
  3. Po potwierdzeniu dostępności węgla dokonać wpłaty na konto Urzędu Gminy Wiązowna 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005, w tytule przelewu należy wpisać: węgiel / imię i nazwisko / nr zaświadczenia;
  4. Potwierdzić w PSZOK przy ul. Kraszewskiego 1 w Otwocku termin odbioru węgla pod nr tel. 669 970 237.

Ilość węgla jest ograniczona, o możliwości odbioru decyduje kolejność wpłat na rachunek bankowy.

Więcej informacji na ten temat udziela Agnieszka Chyżyńska, Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24, e-mail: a.chyzynska@wiazowna.pl

Otwocki PSZOK. Nasi mieszkańcy mogą już kupować węgiel

Czarny węgiel. Łopata, na której leżą kawałki węgla
Sprzedaż węgla odbywać się będzie na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Otwocku (Foto: Adobe Stock)

Gmina Wiązowna 12 października podpisała porozumienie z Miastem Otwock w sprawie sprzedaży naszym mieszkańcom węgla i ekogroszku.

Sprzedaż węgla odbywać się będzie na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 1 w Otwocku, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 669 970 237.

Co ważne:

  1. Jeśli chcesz nabyć węgiel w punkcie, musisz okazać potwierdzenie złożenia deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), które można otrzymać w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59) – przy stanowiskach nr 2 i 3 w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy urzędu.
  2. Jedno gospodarstwo domowe może zakupić maksymalnie 2 tony.
  3. Płatność przyjmowana jest tylko gotówką.
  4. Transport węgla należy zorganizować we własnym zakresie.

Informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) udziela Agnieszka Chyżyńska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24, e-mail: a.chyzynska@wiazowna.pl