Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Stypendia i renty dla dzieci. Sprawdź, jak je uzyskać

Stypendia i renty dla dzieci. Sprawdź, jak je uzyskać (Foto: Pixabay)
Stypendia i renty dla dzieci. Sprawdź, jak je uzyskać (Foto: Pixabay)

Przygotowaliśmy kompendium wiedzy o zasiłkach, stypendiach i rentach, przysługującym dzieciom oraz młodzieży od piątego roku życia do dwudziestego piątego roku życia.

Renta rodzinna

Przysługuje ona dzieciom do ukończenia 16 roku życia, w przypadku kontynuowania edukacji do końca okresu nauki. Student może pobierać rentę do 25 roku życia. Jeżeli jego 25 urodziny przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może otrzymywać rentę aż do końca tego roku studiów.

Od tej zasady jest wyjątek. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.

Kwota najniższej renty rodzinnej od 1 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł. Aktualne kwoty można sprawdzić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznym w Otwocku (ul. Poniatowskiego 17) lub na stronie ZUS. Świadczenie z tej renty nie może być niższe niż wysokość minimalnej emerytury.

Wnioski o rentę rodzinną można składać cały rok do najbliższego oddziału ZUS.

Więcej szczegółów na temat renty rodzinnej jest dostępna pod telefonem otwockiego oddziału ZUS: 22 560 16 00 i na stronie ZUS.

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym, lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe wynosi 674 zł. Natomiast kryterium dochodowe osób z orzeczeniem o niepełnosprawności to 764 zł.

Kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko:

 1. powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124 zł;
 2. powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 135 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 1. samotnego wychowywania dziecka – 193 zł;
 2. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł;
 3. kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia – 110 zł;
 4. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
 5. dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania – 69 zł;
 6. zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł.

Zasiłek rodzinny można składać przez cały rok w Centrum Usług Społecznych w Radiówku (Radiówek 25).

Wniosek do pobrania jest dostępny na stronie: cuswiazowna.pl. Więcej informacji można uzyskać osobiście w budynku CUS bądź pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl.

Stypendia sportowe i artystyczne za wybitne osiągnięcia

Stypendia przyznawane są uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentom do ukończenia 24 roku życia. Wszyscy muszą być mieszkańcami Gminy Wiązowna.

Za osiągnięcia artystyczne stypendium należy się za uzyskanie I miejsca w konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu regionalnym. Pieniądze można uzyskać też za osiągnięcie czołowego miejsca (I, II i III) w konkursach, przeglądach, festiwalach o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim oraz za wyróżnienia na szczeblu międzynarodowym.

Podobnie jest w przypadku osiągnięć sportowych. Stypendium można otrzymać za zajęcie I miejsca w zawodach na szczeblu regionalnym oraz za zajęcie trzech czołowych miejsc w zawodach o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Gratyfikacja finansowa przysługuje także za wyróżnienia na szczeblu międzynarodowym.

Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 300 złotych na miesiąc.

Termin udzielenia stypendium mija 15 września.

Wymagane dokumenty należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance (ul. Napoleońska 53A, II piętro). Szczegółowych informacji udziela Edyta Czajka, tel. 22 180 00 28 (wew. 28), e-mail: e.czajka@wiazowna.pl.

Więcej informacji o stypendiach sportowych i artystycznych są dostępne w artykule: Stypendia sportowe i artystyczne. Wnioski tylko do 15 września.

Stypendia szkolne

Ten rodzaj stypendium otrzymać może uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Subsydium należy się, zwłaszcza gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania oraz, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów. Przez to istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.

Wnioski o stypendium szkolne można złożyć do 15 września w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance.

Wszelkich informacji udziela na ten temat CUW Gminy Wiązowna, przy ul. Napoleońskiej 53A, II piętro, tel. 22 180 00 27.

Więcej informacji można uzyskać także, wysyłając e-mail na adres: edukacja@wiazowna.pl.