bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Szkolenie dla organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych

Podczas szkoleń można nabyć wiele cennych umiejętności

Szkolenie na temat "Współpraca resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi innymi partnerami społecznymi w zakresie zlecania zadań publicznych oraz dofinansowania budowy i remontów pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego" odbędzie się w Białobrzegach w dniach 27-29 maja.

Cel szkolenia:

  1. Wyjaśnienie kwestii związanych z realizacją zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej, w tym: omówienie zasad składania ofert, zawierania umów oraz rozliczania przyznanej dotacji i sprawowania kontroli oraz nadzoru nad realizacją zadań publicznych;
  2. Zapoznanie z nową formą zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej z wykorzystaniem „Generatora Wniosków”;
  3. Zapoznanie z możliwościami dofinansowania budowy i remontów pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego  w obszarze kultury i dziedzictwa  oraz kultywowania tradycji orężnych;
  4. Omówienie zasad udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych.

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Promenada Zegrze, ul. Spacerowa 35, 05-126 Białobrzegi.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
I etap – 27.05.2022 r. (od godziny 9.00 – 16.00) skierowany jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
II etap – 27 (od godziny 16.00) – 29.05.2022 r. skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne zlecane przez Ministra Obrony Narodowej, jednostek samorządu terytorialnego.

Inne informacje

Szkolenie jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać zgłoszenie w terminie do 25 maja 2022 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (max. 30 osób) w szkleniu może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej organizacji/jednostki samorządu terytorialnego. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione droga elektroniczną lub telefonicznie.

Dojazd do Ośrodka Promenada Zegrze we własnym zakresie.

Istniej także możliwość uczestniczenia w szkoleniu w formie zdalnej. Aby wziąć udział w szkoleniu w formie zdalnej należy w formularzu zgłoszenia podać adres mailowy. Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail wraz z właściwym linkiem do szkolenia.

Program szkolenia zostanie opublikowany na stronie internetowej w terminie do dnia 18 maja 2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące seminarium można uzyskać również kontaktując się telefonicznie pod nr. tel. 261 840 142.