Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nabór na członków komisji konkursowej

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Wiązowna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2022 w następującym zakresie przedmiotowym, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego ogłaszającej konkurs, oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. biorące udział w konkursie.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia można składać do dnia 08 sierpnia 2022 r. osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, lub drogą elektroniczną na adres: m.grzegrzolka@wiazowna.pl z dopiskiem “Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

Rajd samochodów “Między Mienią a Świdrem”

Rajd Między Mienią a Świdrem

Zapraszamy na rajd turystyczny “Między Mienią a Świdrem”. Rajd odbędzie się 18 sierpnia w godz. 09.00-17.00. Organizator – Rajd Rembertowski przewiduje, że w imprezie weźmie udział około 50 załóg z okolic Warszawy.  Rajd polega na poprawnym przejechaniu zadanej przez organizatora trasy zgodnie z przepisami ruchu drogowego i wykonywaniu rozsianych na trasie zadań związanych z historią i specyfiką odwiedzanych miejsc. Impreza przeznaczona jest dla użytkowników pojazdów wyprodukowanych do 1999 roku włącznie. Młodsze pojazdy mogą wziąć udział za zgodą organizatora. Aktualnie zaplanowana trasa wiedzie przez miejscowości: Wiązowna, Boryszew, Duchnów, Kąck, Poręby, Glinianka, Rzakta, Józefów, Grębiszew, Dobrzyniec, Siwianka, Kruszówiec, Wola Ducka, Kopki, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin.

Zgłoszenia można dokonać na stronie lub pisząc na adres e-mail: rajdrembertowski@gmail.com

Zapraszamy też kibiców do podziwiania pojazdów.

Organizatorzy szykują dla uczestników zwiedzanie interesujących, historycznych obiektów związanych z tradycją, przyrodą i architekturą rozlewisk Mieni i Świdra. Polecamy to wydarzenie Państwa uwadze. Z pewnością jest to dobry sposób na promocję rekreacji związanej z zabytkową motoryzacją, promocję turystycznych walorów naszej gminy oraz doskonalenie techniki jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rajd jest IX rundą Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych oraz IV rundą Turystycznego Pucharu 126p.Przewidujemy, organizowany we współpracy z Automobilklubem Polski.

info z tukontakt@wiazowna.pl
Piotr Licau